KVAR i Scrabble - ordspill.com

KVAR i Scrabble

KVAR er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKRV.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
K2V4A1R1

Ved å legge til én bokstav til KVAR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KURVA 12
ÅRVAK 12
KVARG 10
VAKER 9
VRAKT 9
VRAKE 9
VIRKA 9
VIRAK 9
VIKAR 9
VERKA 9
VAKRE 9
ARKIV 9
SKARV 9
KARVE 9
KVART 9
KVARE 9
KVAER 9
KREVA 9
KRAVL 9
KRAVE 9
KAVER 9
KVATR 9

Ord som starter på KVAR

OrdPoeng
KVARTÆRSYSTEMET 30
KVARTÆRSYSTEMER 30
KVARTÆRSYSTEMA 29
KVARTALSKJØRING 28
KVARTÆRPERIODER 28
KVARTÆRSYSTEM 28
KVARTÆRPERIODEN 28
KVARTÆRGEOLOGI 27
KVARTÆRPERIODE 27
KVARTKILOSPAKKA 26
KVARTKILOSPAKKE 26
KVARTALSRAPPORT 26
KVARTSKRYSTALLA 25
KVARTFINALEKAMP 25
KVARTSKRYSTALL 24
KVARTBEKKASINEN 24
KVARTBEKKASINER 24
KVARTBEKKASIN 22
KVARTETTSPILLET 22
KVARTSLAMPENE 21
KVARTALSMESSIGE 21
KVARTFINALELAGA 21
KVARTETTSPILLA 21
KVARTALSSKRIFTA 21
KVARTFORMATENE 21
KVARTSLAMPEN 20
KVARTALSMESSIG 20
KVARTSSKIFEREN 20
KVARTETTSPILL 20
KVARTSLAMPER 20
KVARTFORMATET 20
KVARTSSKIFERNE 20
KVARTFORMATER 20
KVARTERMESTRENE 20
KVARTFINALISTER 20
KVARTFINALELAG 20
KVARTSSKIFRENE 20
KVARTALSSKRIFT 20
KVARTERMESTERNE 20
KVARTFINALISTEN 20
KVARTERMESTEREN 20
KVARTFORMATA 19
KVARTERMESTRER 19
KVARTSLAMPE 19
KVARTSSKIFRER 19
KVARTALSTALLENE 19
KVARTSLAMPA 19
KVARTSGLASSENE 19
KVARTERMESTERE 19
KVARTÆRENE 19
KVARTSSKIFERE 19
KVARTALSVIS 18
KVARTSITTISKE 18
KVARTSSKIFRE 18
KVARTSSKIFER 18
KVARTALSTALLET 18
KVARTERMESTRE 18
KVARTÆRER 18
KVARTSURENE 18
KVARTSGLASENE 18
KVARTERMESTER 18
KVARTFINALENE 18
KVARTSGLASSET 18
KVARTFINALIST 18
KVARTFORMAT 18
KVARTÆREN 18
KVARTSURET 17
KVARTSGLASSA 17
KVARTSITTISK 17
KVARTÆRE 17
KVARTÆRT 17
KVARTFINALER 17
KVARTALSTALLA 17
KVARTSGLASET 17
KVARTFINALEN 17
KVARTSGLASA 16
KVARTINGENE 16
KVARTMILENE 16
KVARTÆR 16
KVARTALSTALL 16
KVARTSITTENE 16
KVARTSGLASS 16
KVARTLITEREN 16
KVARTSURA 16
KVARTLITERNE 16
KVARTFINALE 16
KVARTSITTER 15
KVARTETTENE 15
KVARTSITTEN 15
KVARTINGEN 15
KVARTMILEN 15
KVARTINGER 15
KVARVENE 15
KVARTSGLAS 15
KVARTSUR 15
KVARTOLENE 15
KVARTETTEN 14
KVARTMILA 14
KVARTLITER 14
KVARVET 14
KVARTOLER 14
KVARTERENE 14
KVARTINGA 14
KVARTOLEN 14
KVARTETTER 14
KVARTALENE 14
KVARTILENE 14
KVARTSITT 13
KVARKENE 13
KVARTING 13
KVARGENE 13
KVARTMIL 13
KVARTALET 13
KVARVA 13
KVARTLENE 13
KVARTILER 13
KVARTERET 13
KVARTSENE 13
KVARTERER 13
KVARTELET 13
KVARTILET 13
KVARTENDE 13
KVARTALER 13
KVARTOL 12
KVARKER 12
KVARGEN 12
KVARGER 12
KVARKEN 12
KVARV 12
KVARENDE 12
KVARTALA 12
KVARTETE 12
KVARESTE 12
KVARTSEN 12
KVARDENE 12
KVARTSER 12
KVARTLET 12
KVARTERA 12
KVARTILA 12
KVARTETT 12
KVARTEDE 12
KVARTENE 12
KVARTLER 12
KVARTEL 11
KVARDER 11
KVARDEN 11
KVARTET 11
KVARTLA 11
KVARTEN 11
KVARTER 11
KVAREST 11
KVARTIL 11
KVAREDE 11
KVARERE 11
KVARETE 11
KVARTES 11
KVARTAL 11
KVARTS 10
KVARG 10
KVARK 10
KVARTE 10
KVARTA 10
KVARER 10
KVARET 10
KVARDE 10
KVARES 10
KVARE 9
KVARA 9
KVART 9

Ord som slutter med KVAR

OrdPoeng
BYANTIKVAR 22
RIKSANTIKVAR 17
ANTIKVAR 12

Lignende ord av KVAR

Anagram av KVAR

For mer informasjon om ordet KVAR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KVAR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok