LÆR i Scrabble - ordspill.com

LÆR i Scrabble

LÆR er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver LRÆ.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
L1Æ6R1

Ved å legge til én bokstav til LÆR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BLÆR 12
VRÆL 12
FLÆR 10
GRÆL 10
KLÆR 10
GR 10
LÆRA 9
LÆRD 9
LÆRE 9
LÆRT 9
RÆLA 9
RÆLE 9
RÆLT 9
TRÆL 9

Ord som starter på LÆR

OrdPoeng
LÆRERPRØVE 25
LÆRBRÆKENE 24
LÆRERJOBB 24
LÆREBØKENE 23
LÆRBRÆKER 23
LÆRTØYET 22
LÆREMILJØ 22
LÆRBRØKER 22
LÆRHYLSTER 22
LÆREBØKER 22
LÆRHYLSTRE 22
LÆRBØTENE 21
LÆRBRÅKEN 21
LÆRPUNGEN 21
LÆRBUKSER 21
LÆRPUNGER 21
LÆRSTØVEL 21
LÆRBUKSEN 21
LÆRLAPPEN 20
LÆRBUKSA 20
LÆRERYRKE 20
LÆRTØY 20
LÆRLAPPER 20
LÆREBREVA 20
LÆREBOGENE 20
LÆRERFLUKT 20
LÆRBØTER 20
LÆREBUENE 20
LÆRBUKSE 20
LÆRFLYENE 20
LÆRERYRKA 20
LÆRBRÅKA 20
LÆRERMØTE 19
LÆRBRUNT 19
LÆRHUDENE 19
LÆREBREV 19
LÆRFLYET 19
LÆREBUER 19
LÆRBRÅK 19
LÆREBUEN 19
LÆRBRUNE 19
LÆRERKURSA 19
LÆREBOGEN 19
LÆRJAKKER 19
LÆRVESKENE 19
LÆRPUNG 19
LÆREPENGEN 19
LÆREBOGER 19
LÆREMÅTENE 19
LÆRJAKKEN 19
LÆRELYSTA 19
LÆREVOGNA 19
LÆRBROKEN 19
LÆREBOKEN 19
LÆRERMØTA 19
LÆRPLAGGA 19
LÆRPLAGG 18
LÆRERKURS 18
LÆRHOMSEN 18
LÆRPOSENE 18
LÆRJAKKE 18
LÆRVILLIG 18
LÆRHUDER 18
LÆREMÅTEN 18
LÆREPLANEN 18
LÆRDØLENE 18
LÆRVESKEN 18
LÆREMÅTER 18
LÆRBROKA 18
LÆREPENGE 18
LÆRVESKER 18
LÆRHUDEN 18
LÆREBOGE 18
LÆRHOMSER 18
LÆRERPOST 18
LÆRERLØNN 18
LÆRELYST 18
LÆRKULENE 18
LÆRBINDENE 18
LÆREVOGN 18
LÆRFRAKKEN 18
LÆREEVNENE 18
LÆRLAPP 18
LÆRFLYA 18
LÆREBUE 18
LÆRBRUN 18
LÆRJAKKA 18
LÆREBOKA 18
LÆRERROMMA 18
LÆRBELTENE 18
LÆREPLANER 18
LÆRDOMMENE 18
LÆRSÅLENE 17
LÆRVESKE 17
LÆREMÅTE 17
LÆRHUDA 17
LÆRPOSER 17
LÆRHOSENE 17
LÆREEVNEN 17
LÆRKULEN 17
LÆRVARENE 17
LÆRBALLER 17
LÆRBROK 17
LÆRERRÅDA 17
LÆREMESSIG 17
LÆRDOMMEN 17
LÆRERSTAB 17
LÆREFAGENE 17
LÆRFARGEDE 17
LÆRBINDET 17
LÆRDOMMER 17
LÆRBALLEN 17
LÆRFLY 17
LÆRBELTER 17
LÆREÅRENE 17
LÆRNÅLENE 17
LÆRESTOFF 17
LÆRBITENE 17
LÆREBOK 17
LÆREEVNER 17
LÆRERHOLD 17
LÆRBELTET 17
LÆRØRENE 17
LÆRLAVENE 17
LÆRDØLER 17
LÆRVESKA 17
LÆRDØLEN 17
LÆRBOTEN 17
LÆRPOSEN 17
LÆRHOMSE 17
LÆRKULER 17
LÆREGUTT 17
LÆRNÅLEN 16
LÆRSEKKEN 16
LÆRENEMME 16
LÆRREMMEN 16
LÆRESTOLER 16
LÆRDHETEN 16
LÆRVARER 16
LÆRLAVER 16
LÆREMIDLER 16
LÆRETONENE 16
LÆRØRET 16
LÆREDIKTET 16
LÆRPOSE 16
LÆRØRER 16
LÆRAKTIGE 16
LÆRNÅLER 16
LÆRBOTA 16
LÆRBINDA 16
LÆRØREN 16
LÆRSEKKER 16
LÆRBITEN 16
LÆRREMMER 16
LÆREMESTRE 16
LÆRHANDEL 16
LÆREMIDLET 16
LÆRDHETER 16
LÆRFRAKK 16
LÆRHUD 16
LÆRHOSER 16
LÆRBELTE 16
LÆRSKOENE 16
LÆRBITER 16
LÆREFAGET 16
LÆRFARGET 16
LÆRKULE 16
LÆRTREKKA 16
LÆRSÅLER 16
LÆREEVNA 16
LÆREMIDDEL 16
LÆRBELTA 16
LÆRLAVET 16
LÆRSÅLEN 16
LÆRHOSEN 16
LÆRERROLLE 16
LÆRERRÅD 16
LÆRLAVEN 16
LÆREPLAN 16
LÆREEVNE 16
LÆRVAREN 16
LÆRKULA 16
LÆREÅRET 16
LÆRØRA 15
LÆRBARE 15
LÆRREIMEN 15
LÆRDØL 15
LÆREMIDLA 15
LÆRLINGEN 15
LÆRBOT 15
LÆRSÅLE 15
LÆRESTEDET 15
LÆRFILENE 15
LÆRFLATEN 15
LÆRREMMA 15
LÆREFAGA 15
LÆRERINNEN 15
LÆRETONER 15
LÆREDIKTA 15
LÆREFADER 15
LÆRØRE 15
LÆRERKALL 15
LÆRETONEN 15
LÆRREIMER 15
LÆRKLEDDE 15
LÆRERROM 15
LÆRFLATER 15
LÆREEMNER 15
LÆRNÅLA 15
LÆRTREKK 15
LÆRLAGENE 15
LÆRBALL 15
LÆRLAVA 15
LÆRVARA 15
LÆREÅRA 15
LÆRERLAGA 15
LÆRINGENE 15
LÆRHOSA 15
LÆRVARE 15
LÆREEMNET 15
LÆRAKTIG 15
LÆRESTEDER 15
LÆRBART 15
LÆRHOSE 15
LÆREFEDRE 15
LÆRBIND 15
LÆRSKOEN 15
LÆRLINGER 15
LÆRDHETA 15
LÆRFARGA 15
LÆREDIKT 14
LÆRENEMT 14
LÆRERINNE 14
LÆRKLEDD 14
LÆRREIMA 14
LÆRERIKE 14
LÆRFLATE 14
LÆRFLATA 14
LÆRESETET 14
LÆRESETER 14
LÆRERIKT 14
LÆRETIDEN 14
LÆRETONE 14
LÆRSKOA 14
LÆREEMNE 14
LÆRLAGET 14
LÆRINGER 14
LÆRSEKK 14
LÆRDHET 14
LÆRINGEN 14
LÆREÅR 14
LÆREFAG 14
LÆRFILER 14
LÆRERLAG 14
LÆRBIT 14
LÆRLIMET 14
LÆREEMNA 14
LÆRLAV 14
LÆRERINNA 14
LÆRBAR 14
LÆRESTOL 14
LÆRNÅL 14
LÆRFILEN 14
LÆRETIDA 13
LÆRLING 13
LÆRREIM 13
LÆRENEM 13
LÆRFILA 13
LÆRINGA 13
LÆRDESTE 13
LÆRLAGA 13
LÆRERIK 13
LÆRSKO 13
LÆRESETA 13
LÆRESTED 13
LÆRESETE 13
LÆRDOM 13
LÆRFIL 12
LÆRING 12
LÆRLAG 12
LÆRLIM 12
LÆRREM 12
LÆREREN 12
LÆRDERE 12
LÆRDEST 12
LÆRETID 12
LÆRENDE 12
LÆRERNE 12
LÆRERE 11
LÆRENE 11
LÆRTE 10
LÆRER 10
LÆREN 10
LÆRET 10
LÆRES 10
LÆRDE 10
LÆRD 9
LÆRA 9
LÆRE 9
LÆRT 9

Ord som slutter med LÆR

OrdPoeng
OPPVASKHÅNDKLÆR 37
KJEMPEPOPULÆR 36
OPPVASKHANDKLÆR 34
CIRKUMPOLÆR 34
SUPERPOPULÆR 33
PYNTEHÅNDKLÆR 32
INTRACELLULÆR 30
INTERCELLULÆR 30
GJESTEHÅNDKLÆR 29
JULEHÅNDKLÆR 29
PYNTEHANDKLÆR 29
HØYTIDSKLÆR 28
PERPENDIKULÆR 28
PYNTEFORKLÆR 28
FROTTERHÅNDKLÆR 28
FROTTEHÅNDKLÆR 27
BLEKKVISKELÆR 27
YTTERBEINKLÆR 27
INTRAMOLEKYLÆR 27
YTTERBENKLÆR 26
INTRAMUSKULÆR 26
UPOPULÆR 26
ACIKULÆR 26
GJESTEHANDKLÆR 26
BADEHÅNDKLÆR 26
BLYFORKLÆR 26
AUKSJONSSALÆR 26
FROTTERHANDKLÆR 25
BABYKLÆR 25
LOMMETØRKLÆR 25
SIRKUMPOLÆR 25
CELLULÆR 25
SPEKTAKULÆR 24
ARSCHLÆR 24
KØYEKLÆR 24
HODETØRKLÆR 24
HØGTIDSKLÆR 24
HVERDAGSKLÆR 24
FROTTEHANDKLÆR 24
BADEHANDKLÆR 23
KASTETØRKLÆR 23
GLACELÆR 23
PUMPELÆR 23
HELGEDAGSKLÆR 23
SILKETØRKLÆR 23
PROTOKOLLÆR 23
HALSTØRKLÆR 23
MILITÆRKLÆR 23
UNGDOMSKLÆR 23
BØFFELLÆR 23
ADVOKATSALÆR 22
PARTIKULÆR 22
MOLEKYLÆR 22
MANNFOLKKLÆR 22
SØNDAGSKLÆR 22
SELSKAPSKLÆR 22
POPULÆR 22
BINOKULÆR 22
UNOKULÆR 21
GLOBULÆR 21
BRUDEKLÆR 21
TUBULÆR 21
VADMELSKLÆR 21
INTRASELLULÆR 21
MUSKULÆR 21
AURIKULÆR 21
REKTANGULÆR 21
HØSTKLÆR 20
BYKLÆR 20
KAPPELÆR 20
VASKULÆR 20
ULVEKLÆR 20
SJØKLÆR 20
GYLLENLÆR 20
SELSKINNSKLÆR 20
ERMEFORKLÆR 20
SPORTSKLÆR 20
KVINNEKLÆR 20
HÆRKLÆR 20
SØRGEKLÆR 20
SPEKULÆR 20
DUKKEKLÆR 20
ARBEIDSKLÆR 20
YTTERKLÆR 20
GUTTEKLÆR 19
JAPANLÆR 19
VINTERKLÆR 19
TRIANGULÆR 19
HÅNDKLÆR 19
PRESTEKLÆR 19
SOMMERKLÆR 19
DONGERIKLÆR 19
BÅTKLÆR 19
VÅSKLÆR 19
LOBULÆR 19
FIBULÆR 19
STRIKKEKLÆR 19
RYGGLÆR 19
JUFTLÆR 19
FLYKLÆR 19
DESIGNERKLÆR 19
VÅRKLÆR 19
KVIGELÆR 18
VENTEKLÆR 18
RUSSEKLÆR 18
MAMMAKLÆR 18
SKVETTLÆR 18
VERNEKLÆR 18
PIKEKLÆR 18
IRREGULÆR 18
BLOTKLÆR 18
FIBRILLÆR 18
BARNEKLÆR 18
DOKKEKLÆR 18
UNDERKLÆR 18
BESTEKLÆR 18
JENTEKLÆR 18
BUTTLÆR 18
OPPLÆR 18
HELGEKLÆR 18
RETIKULÆR 18
BUNNLÆR 18
PUNTLÆR 18
FÅREKLÆR 18
GRAVKLÆR 18
KONSULÆR 18
KJEFTLÆR 18
OVERKLÆR 18
OLJEKLÆR 18
FRITIDSKLÆR 18
GENIERKLÆR 17
MERKEKLÆR 17
VAREKLÆR 17
SKOLEKLÆR 17
HERREKLÆR 17
SINGULÆR 17
KIRKEKLÆR 17
TØRKLÆR 17
MODULÆR 17
NYKLÆR 17
BEINKLÆR 17
BANDOLÆR 17
KUNSTLÆR 17
BLANKLÆR 17
GRANULÆR 17
KAPILLÆR 17
SIRKULÆR 17
VISKELÆR 17
ALVEOLÆR 17
BENKLÆR 16
PENKLÆR 16
OKULÆR 16
ULLKLÆR 16
SILKEKLÆR 16
MOTEKLÆR 16
TURKLÆR 16
STØTLÆR 16
MUNNLÆR 16
SUGELÆR 16
BOTNLÆR 16
VEKSLÆR 16
KOSEKLÆR 16
BERGLÆR 16
KISTEKLÆR 16
SVINELÆR 16
SEKULÆR 16
REGULÆR 16
HANDKLÆR 16
PLATTLÆR 16
OVERLÆR 16
FLAGELLÆR 16
MANNSKLÆR 16
NODULÆR 16
ANGULÆR 16
SENGEKLÆR 16
SKINNKLÆR 16
UNDERLÆR 16
UTEKLÆR 16
SELLULÆR 16
KONEKLÆR 16
GANGKLÆR 16
GULLÆR 15
REISEKLÆR 15
RUSSLÆR 15
FORKLÆR 15
SÅLELÆR 15
INSULÆR 15
TITULÆR 15
ANNULÆR 15
KROMLÆR 15
VILTLÆR 15
LEGEKLÆR 15
SEMSKLÆR 15
GASSKLÆR 15
FESTKLÆR 15
DAMEKLÆR 15
REGNKLÆR 15
GANEKLÆR 15
SENGKLÆR 15
ENKEKLÆR 15
INNEKLÆR 14
LAMELLÆR 14
AKSILLÆR 14
STASKLÆR 14
GLANSLÆR 14
KARDELÆR 14
OKSELÆR 14
KALKLÆR 14
POLÆR 14
LAKKLÆR 14
FINKLÆR 14
LIKKLÆR 14
ÅKLÆR 14
BELÆR 13
FORLÆR 13
AVLÆR 13
SEMSLÆR 13
REIMLÆR 13
SKOLÆR 13
FETTLÆR 13
LINKLÆR 13
LÆR 13
HILÆR 12
REMLÆR 12
FALLÆR 12
LIMLÆR 12
SKALÆR 12
ERKLÆR 12
BLÆR 12
ARSLÆR 11
INNLÆR 11
KLÆR 10
SALÆR 10
FLÆR 10

Bøyningsformer av LÆR

Anagram av LÆR

For mer informasjon om ordet LÆR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LÆR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok