LØK i Scrabble - ordspill.com

LØK i Scrabble

LØK er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver KLØ.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
L1Ø5K2

Ved å legge til én bokstav til LØK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KLØY 14
KJØL 12
KLØP 12
KLØV 12
FLØK 10
KLØE 9
KLØN 9
KLØR 9
KLØS 9
KNØL 9
KØLA 9
KØLE 9
NØKL 9
ØKSL 9

Ord som starter på LØK

OrdPoeng
LØKKEFOTBALLENE 26
LØKKUPPELEN 26
LØKKEFOTBALLEN 25
LØKKEFOTBALLER 25
LØKKUPPEL 24
LØKSUPPENE 24
LØKSUPPEN 23
LØKKEFOTBALL 23
LØKSUPPER 23
LØKSUPPE 22
LØKSUPPA 22
LØKBLOMSTENE 22
LØKSKRELLINGENE 22
LØKSOPPENE 22
LØKKUPLENE 22
LØKKESKRIFTENE 22
LØKSOPPER 21
LØKSOPPEN 21
LØKBLOMSTEN 21
LØKBLOMSTER 21
LØKKUPLER 21
LØKSKRELLINGEN 21
LØKSKRELLINGER 21
LØKSKJELLENE 21
LØKKESKRIFTER 21
LØKKESKRIFTEN 21
LØKSKRELLINGA 20
LØKKESKRIFTA 20
LØKSKJELLET 20
LØKBLOMST 19
LØKSKJELLA 19
LØKKESKRIFT 19
LØKSOPP 19
LØKSKRELLING 19
LØKPLANTENE 19
LØKPLANTER 18
LØKPLANTEN 18
LØKTETENNEREN 18
LØKTETENNERNE 18
LØKSAUSENE 18
LØKFLUENE 18
LØKSKJELL 18
LØKLUKTEN 18
LØKOLJENE 18
LØKOLJER 17
LØKFLUER 17
LØKLUKTA 17
LØKOLJEN 17
LØKPLANTE 17
LØKSAUSEN 17
LØKURTENE 17
LØKSAUSER 17
LØKPLANTA 17
LØKFLUEN 17
LØKOLJA 16
LØKFLUA 16
LØKOLJE 16
LØKLUKT 16
LØKFLUE 16
LØKTETENNER 16
LØKURTEN 16
LØKKAKENE 16
LØKRINGENE 16
LØKURTER 16
LØKORMENE 16
LØKRINGER 15
LØKURTA 15
LØKORMER 15
LØKSAUS 15
LØKRINGEN 15
LØKKAKER 15
LØKKAKEN 15
LØKORMEN 15
LØKKAKE 14
LØKKAKA 14
LØKURT 14
LØKKENE 13
LØKRING 13
LØKORM 13
LØKKER 12
LØKKEN 12
LØKKE 11
LØKENE 11
LØKKA 11
LØKER 10
LØKEN 10

Ord som slutter med LØK

OrdPoeng
BLOMSTERLØK 21
KROKUSLØK 20
SVIBELLØK 20
SØLVLØK 19
PURRELØK 19
TOPPLØK 19
SJALOTTLØK 19
PIPELØK 18
SYLTELØK 18
VÅRLØK 17
BENDELLØK 17
VINTERLØK 17
HVITLØK 17
LILJELØK 16
KVITLØK 16
JORDLØK 16
KEPALØK 16
HÅRLØK 16
LUFTLØK 16
PERLELØK 16
RØDLØK 15
SMÅLØK 15
SMAKSLØK 15
VILLØK 14
GRESSLØK 14
STRANDLØK 14
SETTELØK 13
GRASLØK 13
KANTLØK 13
RAMSLØK 13
SIDELØK 12
TAKLØK 12
FLØK 10

Bøyningsformer av LØK

Anagram av LØK

For mer informasjon om ordet LØK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LØK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok