LØV i Scrabble - ordspill.com

LØV i Scrabble

LØV er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver LVØ.

Scrabble poeng
10
Scrabble poeng per bokstav
L1Ø5V4

Ved å legge til én bokstav til LØV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YV 16
HØVL 13
GØLV 12
KLØV 12
LØVA 11
LØVE 11
SLØV 11
SØLV 11
VØLA 11
VØLE 11
VØLT 11

Ord som starter på LØV

OrdPoeng
LØVHYTTEFESTENE 30
LØVHYTTEFESTEN 29
LØVHYTTEFESTER 29
LØVSKAUBELTENE 28
LØVHYTTEFEST 27
LØVSKAUBELTER 27
LØVSKAUBELTET 27
LØVSKOGBELTENE 27
LØVSKOGBELTET 26
LØVSKOGBELTER 26
LØVSKAUBELTE 26
LØVSKAUBELTA 26
LØVSKOGBELTE 25
LØVSKOGBELTA 25
LØVETANNSVINENE 25
LØVEBRØLENE 25
LØVETANNSVINEN 24
LØVETANNSVINER 24
LØVEBRØLET 24
LØVETANNVINENE 24
LØVEHJERTENE 24
LØVEHJERTER 23
LØVEFØTTENE 23
LØVETANNVINEN 23
LØVEHJERTET 23
LØVETANNVINER 23
LØVEBURENE 23
LØVEBRØLA 23
LØVEHJERTE 22
LØVVFALLENE 22
LØVEHJERTA 22
LØVEFØTTER 22
LØVEKLØRNE 22
LØVEHULENE 22
LØVEGÅRDENE 22
LØVEMUNNENE 22
LØVEGRAVENE 22
LØVEBURET 22
LØVSPRETTENE 22
LØVETANNSVIN 22
LØVEBRØL 22
LØVEGÅRDEN 21
LØVEGRAVEN 21
LØVEUNGENE 21
LØVEMUNNER 21
LØVEHULER 21
LØVVERKENE 21
LØVEGÅRDER 21
LØVEMUNNEN 21
LØVVFALLET 21
LØVEGRAVER 21
LØVEHULEN 21
LØVSKAUENE 21
LØVETANNVIN 21
LØVSPRETTER 21
LØVSPRETTET 21
LØVETEMMERNE 21
LØVSPRETTEN 21
LØVTRÆRNE 21
LØVETEMMEREN 21
LØVEBURA 21
LØVSKAUEN 20
LØVEUNGER 20
LØVEFISKENE 20
LØVEMANKENE 20
LØVEHULE 20
LØVETEMMERE 20
LØVSKOGENE 20
LØVSPRETTA 20
LØVTYNNE 20
LØVEKLØR 20
LØVEHOLENE 20
LØVBLADENE 20
LØVVERKET 20
LØVEBUR 20
LØVEHODENE 20
LØVEHULA 20
LØVVFALLA 20
LØVSKAUER 20
LØVEUNGEN 20
LØVEGRAVA 20
LØVEGÅRD 19
LØVTUNGE 19
LØVTYNT 19
LØVETEMMER 19
LØVEHALENE 19
LØVEMANKEN 19
LØVEFISKEN 19
LØVEHOLEN 19
LØVVERKA 19
LØVEGRAV 19
LØVTRÆR 19
LØVEMANKER 19
LØVEFISKER 19
LØVEUNGE 19
LØVSANGERNE 19
LØVTUNGT 19
LØVVFALL 19
LØVEGARDENE 19
LØVTYNN 19
LØVSANGEREN 19
LØVEAPENE 19
LØVSKOGER 19
LØVSPRETT 19
LØVEHODET 19
LØVEMUNN 19
LØVBLADER 19
LØVEHOLER 19
LØVSKOGEN 19
LØVEHODER 19
LØVBLADET 19
LØVSANGERE 18
LØVEHALEN 18
LØVEHOLA 18
LØVEGARDER 18
LØVEHODE 18
LØVESTERKT 18
LØVESTERKE 18
LØVVERK 18
LØVBLADA 18
LØVEMOTET 18
LØVEHALER 18
LØVEHOLE 18
LØVEKLOEN 18
LØVEMANKE 18
LØVEFOTEN 18
LØVMEISENE 18
LØVTUNG 18
LØVEAPEN 18
LØVEGARDEN 18
LØVEAPER 18
LØVGULE 18
LØVETANNENE 18
LØVSKAU 18
LØVFALLENE 18
LØVEHODA 18
LØVGULT 18
LØVESTERK 17
LØVBLAD 17
LØVGUL 17
LØVEFISK 17
LØVSKOG 17
LØVEAPE 17
LØVMEISER 17
LØVSANGER 17
LØVEKLOA 17
LØVSAGENE 17
LØVMEISEN 17
LØVETANNER 17
LØVEAPA 17
LØVEHALE 17
LØVEMATEN 17
LØVETANNEN 17
LØVANGENE 17
LØVFALLET 17
LØVANGEN 16
LØVFALLA 16
LØVMEISA 16
LØVSAGER 16
LØVETANNA 16
LØVEGARD 16
LØVEKLO 16
LØVSAGEN 16
LØVEFOT 16
LØVEMOT 16
LØVANGER 16
LØVINNENE 16
LØVFALL 15
LØVMEIS 15
LØVETANN 15
LØVTREET 15
LØVINNER 15
LØVEMAT 15
LØVINNEN 15
LØVSAGA 15
LØVINNA 14
LØVINNE 14
LØVTREA 14
LØVSAG 14
LØVANG 14
LØVENE 13
LØVTRE 13
LØVEN 12
LØVER 12
LØVET 12
LØVA 11
LØVE 11

Ord som slutter med LØV

OrdPoeng
BJØRKELØV 27
BJERKELØV 23
BØKELØV 22
ALDERDOMSSLØV 22
HØSTLØV 20
SOMMERSLØV 20
POTETLØV 19
OSPELØV 18
ÅNDSSLØV 18
ASPELØV 17
PILELØV 17
VINLØV 16
ASKELØV 15
EIKELØV 15
KLØV 12
SLØV 11

Bøyningsformer av LØV

Anagram av LØV

For mer informasjon om ordet LØV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LØV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok