LØV i Scrabble - ordspill.com

LØV i Scrabble

LØV er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver LVØ.

Scrabble poeng
10
Scrabble poeng per bokstav
L1Ø5V4

Ved å legge til én bokstav til LØV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YV 16
HØVL 13
GØLV 12
KLØV 12
LØVA 11
LØVE 11
SLØV 11
SØLV 11
VØLA 11
VØLE 11
VØLT 11

Ord som starter på LØV

OrdPoeng
LØVHYTTEFESTENE 30
LØVHYTTEFESTER 29
LØVHYTTEFESTEN 29
LØVSKAUBELTENE 28
LØVSKAUBELTER 27
LØVHYTTEFEST 27
LØVSKOGBELTENE 27
LØVSKAUBELTET 27
LØVSKAUBELTA 26
LØVSKAUBELTE 26
LØVSKOGBELTER 26
LØVSKOGBELTET 26
LØVSKOGBELTA 25
LØVSKOGBELTE 25
LØVEBRØLENE 25
LØVETANNSVINENE 25
LØVEHJERTENE 24
LØVETANNSVINEN 24
LØVETANNVINENE 24
LØVETANNSVINER 24
LØVEBRØLET 24
LØVEHJERTER 23
LØVEFØTTENE 23
LØVETANNVINER 23
LØVEBRØLA 23
LØVEBURENE 23
LØVEHJERTET 23
LØVETANNVINEN 23
LØVEMUNNENE 22
LØVEHJERTE 22
LØVEBRØL 22
LØVEHJERTA 22
LØVEFØTTER 22
LØVEHULENE 22
LØVEKLØRNE 22
LØVEGÅRDENE 22
LØVETANNSVIN 22
LØVVFALLENE 22
LØVEGRAVENE 22
LØVEBURET 22
LØVSPRETTENE 22
LØVEGÅRDER 21
LØVEMUNNER 21
LØVVERKENE 21
LØVEUNGENE 21
LØVVFALLET 21
LØVEHULEN 21
LØVEGRAVEN 21
LØVEGRAVER 21
LØVTRÆRNE 21
LØVEHULER 21
LØVSKAUENE 21
LØVSPRETTER 21
LØVEMUNNEN 21
LØVSPRETTET 21
LØVETANNVIN 21
LØVEBURA 21
LØVSPRETTEN 21
LØVETEMMEREN 21
LØVETEMMERNE 21
LØVEGÅRDEN 21
LØVEGRAVA 20
LØVEHODENE 20
LØVEFISKENE 20
LØVEMANKENE 20
LØVEBUR 20
LØVEUNGER 20
LØVBLADENE 20
LØVEHOLENE 20
LØVEHULE 20
LØVEUNGEN 20
LØVSKAUER 20
LØVEKLØR 20
LØVSKOGENE 20
LØVEHULA 20
LØVVFALLA 20
LØVSKAUEN 20
LØVTYNNE 20
LØVVERKET 20
LØVETEMMERE 20
LØVSPRETTA 20
LØVEFISKEN 19
LØVEMANKEN 19
LØVEMANKER 19
LØVSANGEREN 19
LØVEAPENE 19
LØVEFISKER 19
LØVBLADET 19
LØVSANGERNE 19
LØVETEMMER 19
LØVEGARDENE 19
LØVEHALENE 19
LØVEHOLER 19
LØVTUNGE 19
LØVSKOGER 19
LØVEMUNN 19
LØVEHOLEN 19
LØVEGRAV 19
LØVEUNGE 19
LØVSKOGEN 19
LØVEGÅRD 19
LØVTYNN 19
LØVTYNT 19
LØVSPRETT 19
LØVVERKA 19
LØVTRÆR 19
LØVVFALL 19
LØVEHODET 19
LØVTUNGT 19
LØVBLADER 19
LØVEHODER 19
LØVESTERKT 18
LØVSANGERE 18
LØVEHODE 18
LØVVERK 18
LØVEHOLA 18
LØVEAPEN 18
LØVEHODA 18
LØVSKAU 18
LØVTUNG 18
LØVGULE 18
LØVBLADA 18
LØVEAPER 18
LØVETANNENE 18
LØVMEISENE 18
LØVESTERKE 18
LØVEKLOEN 18
LØVEMOTET 18
LØVEHALEN 18
LØVEGARDEN 18
LØVEGARDER 18
LØVEHOLE 18
LØVGULT 18
LØVEFOTEN 18
LØVEMANKE 18
LØVFALLENE 18
LØVEHALER 18
LØVBLAD 17
LØVEKLOA 17
LØVSANGER 17
LØVANGENE 17
LØVGUL 17
LØVMEISEN 17
LØVEFISK 17
LØVFALLET 17
LØVETANNER 17
LØVEAPE 17
LØVSAGENE 17
LØVESTERK 17
LØVMEISER 17
LØVEMATEN 17
LØVSKOG 17
LØVEAPA 17
LØVETANNEN 17
LØVEHALE 17
LØVEMOT 16
LØVANGER 16
LØVEKLO 16
LØVMEISA 16
LØVINNENE 16
LØVETANNA 16
LØVFALLA 16
LØVEGARD 16
LØVEFOT 16
LØVSAGEN 16
LØVANGEN 16
LØVSAGER 16
LØVMEIS 15
LØVEMAT 15
LØVINNER 15
LØVSAGA 15
LØVETANN 15
LØVTREET 15
LØVFALL 15
LØVINNEN 15
LØVTREA 14
LØVINNA 14
LØVINNE 14
LØVSAG 14
LØVANG 14
LØVENE 13
LØVTRE 13
LØVER 12
LØVET 12
LØVEN 12
LØVE 11
LØVA 11

Ord som slutter med LØV

OrdPoeng
BJØRKELØV 27
BJERKELØV 23
BØKELØV 22
ALDERDOMSSLØV 22
HØSTLØV 20
SOMMERSLØV 20
POTETLØV 19
OSPELØV 18
ÅNDSSLØV 18
ASPELØV 17
PILELØV 17
VINLØV 16
ASKELØV 15
EIKELØV 15
KLØV 12
SLØV 11

Bøyningsformer av LØV

Anagram av LØV

For mer informasjon om ordet LØV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LØV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok