LAKS i Scrabble - ordspill.com

LAKS i Scrabble

LAKS er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKLS.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
L1A1K2S1

Ved å legge til én bokstav til LAKS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
LYSKA 11
KLYSA 11
SYKLA 11
SKYLA 11
SLØKA 10
ØKSLA 10
SUKLA 9
SULKA 9
SLUKA 9
LUSKA 9
SVALK 9
SKVAL 9
SKAVL 9
SKALV 9
SKALP 9
VALSK 9
PLASK 9
SKÅLA 9
SJAKL 9
KLAPS 9
KULSA 9
KAPSL 9
KLAUS 9
FLASK 7
SKOLA 7
SLOKA 7
SMALK 7
FLAKS 7
FALSK 7
MAKSL 7
KLAMS 7
STALK 6
SLAKN 6
ILSKA 6
ELSKA 6
SLARK 6
ALKIS 6
SLANK 6
SLAKT 6
LASKE 6
SLAKE 6
KISLA 6
LEKSA 6
SKRAL 6
SKLIA 6
KLASE 6
KLAST 6
SKALT 6
SKALD 6
AKSLE 6
SIKLA 6
SEKLA 6
KRASL 6
LAKES 6
LESKA 6
AKSEL 6

Ord som starter på LAKS

OrdPoeng
LAKSEPRODUKSJON 28
LAKSEOPPSYNENE 27
LAKSEOPPSYNET 26
LAKSESJUKDOMMEN 26
LAKSESJUKDOMMER 26
LAKSEOPPSYNA 25
LAKSESYKDOMMENE 25
LAKSEPROSJEKTER 24
LAKSEPRODUKTENE 24
LAKSEPROSJEKTET 24
LAKSESYKDOMMER 24
LAKSESYKDOMMEN 24
LAKSEOPPSYN 24
LAKSEEVENTYRENE 24
LAKSEEKSPORTØR 24
LAKSEEVENTYRET 23
LAKSEPROSJEKTA 23
LAKSEOPPDRETTER 23
LAKSEPRODUKTET 23
LAKSEPRODUKTER 23
LAKSEOPPDRETTET 23
LAKSETACOENE 23
LAKSETACOEN 22
LAKSEPRODUKTA 22
LAKSETACOER 22
LAKSEOPPDRETTA 22
LAKSESJUKDOM 22
LAKSEEVENTYRA 22
LAKSESUPPENE 22
LAKSEPROSJEKT 22
LAKSESTØRJENE 21
LAKSEOPPDRETT 21
LAKSEPRODUKT 21
LAKSESUPPER 21
LAKSEEKSPORTENE 21
LAKSEEVENTYR 21
LAKSENÆRINGENE 21
LAKSESUPPEN 21
LAKSESTØRJEN 20
LAKSETACO 20
LAKSESTØRJER 20
LAKSESYKDOM 20
LAKSETRAPPENE 20
LAKSESUPPE 20
LAKSENÆRINGER 20
LAKSEEKSPORTEN 20
LAKSESUPPA 20
LAKSEMOUSSEENE 20
LAKSEBØNDENE 20
LAKSEEKSPORTER 20
LAKSENÆRINGEN 20
LAKSEBØNDER 19
LAKSEMOUSSEER 19
LAKSEYNGELEN 19
LAKSEVARPENE 19
LAKSETRAPPEN 19
LAKSEPARASITTER 19
LAKSESTØRJE 19
LAKSEBESTANDENE 19
LAKSEPARASITTEN 19
LAKSEYNGLENE 19
LAKSEMOUSSEEN 19
LAKSESTØRJA 19
LAKSENÆRINGA 19
LAKSETRAPPER 19
LAKSETRAPPA 18
LAKSYNGELEN 18
LAKSEFØRENDE 18
LAKSEKVOTENE 18
LAKSESTYRENE 18
LAKSENÆRING 18
LAKSYNGLENE 18
LAKSEVARPET 18
LAKSEEKSPORT 18
LAKSEBESTANDER 18
LAKSEBESTANDEN 18
LAKSEYNGEL 17
LAKSEKVOTEN 17
LAKSEKVOTER 17
LAKSESTYRER 17
LAKSETRAPP 17
LAKSESESONGENE 17
LAKSEFANGSTENE 17
LAKSEPARASITT 17
LAKSEMOUSSE 17
LAKSESTYRET 17
LAKSESKIVENE 17
LAKSEFAMILIENE 17
LAKSEVARPA 17
LAKSEROLJENE 17
LAKSEMARKEDENE 17
LAKSENØTENE 16
LAKSEFLUENE 16
LAKSESKIVEN 16
LAKSEVARP 16
LAKSEFISKEREN 16
LAKSEROLJER 16
LAKSEROLJEN 16
LAKSEPESTENE 16
LAKSESESONGEN 16
LAKSEBONDEN 16
LAKSESKIVER 16
LAKSEFANGSTEN 16
LAKSEMARKEDET 16
LAKSEFAMILIEN 16
LAKSESESONGER 16
LAKSEFAMILIER 16
LAKSEFANGSTER 16
LAKSESTYRA 16
LAKSERMIDDELET 16
LAKSESTAMMENE 16
LAKSEPRISENE 16
LAKSEDØDENE 16
LAKSYNGEL 16
LAKSESTYRE 16
LAKSEBESTAND 16
LAKSEFISKERNE 16
LAKSEMARKEDER 16
LAKSEKVOTE 16
LAKSESTAMMEN 15
LAKSEPRISER 15
LAKSEFILETENE 15
LAKSEPESTER 15
LAKSEFAMILIE 15
LAKSERMIDLENE 15
LAKSEFISKERE 15
LAKSEFARGEDE 15
LAKSESTAMMER 15
LAKSENØTER 15
LAKSEROLJA 15
LAKSEFLUEN 15
LAKSESKIVE 15
LAKSEDØDER 15
LAKSEDØDEN 15
LAKSEFISKENE 15
LAKSEMARKEDA 15
LAKSEBONDE 15
LAKSATIVENE 15
LAKSESKIVA 15
LAKSEELVENE 15
LAKSEPRISEN 15
LAKSUNGENE 15
LAKSEFARGETE 15
LAKSEFLUER 15
LAKSEPESTEN 15
LAKSEHANNENE 15
LAKSEROLJE 15
LAKSELUSENE 15
LAKSANTIUM 15
LAKSELOINENE 14
LAKSERMIDLET 14
LAKSATIVER 14
LAKSEELVER 14
LAKSEFLUE 14
LAKSUNGER 14
LAKSEFLUA 14
LAKSELORDENE 14
LAKSERINGENE 14
LAKSEFILETEN 14
LAKSEGARDENE 14
LAKSATIVET 14
LAKSFARGETE 14
LAKSEHANNEN 14
LAKSEELVEN 14
LAKSEFISKET 14
LAKSEMARKED 14
LAKSFARGEDE 14
LAKSEFANGST 14
LAKSEROGNEN 14
LAKSELUSEN 14
LAKSEFISKEN 14
LAKSERMIDLER 14
LAKSEFARGET 14
LAKSESESONG 14
LAKSESTAMME 14
LAKSEFILETER 14
LAKSERØDE 14
LAKSEFISKER 14
LAKSEGARNENE 14
LAKSEHANNER 14
LAKSERØDT 14
LAKSUNGEN 14
LAKSERMIDDEL 14
LAKSEPESTA 14
LAKSESETTENE 13
LAKSESILDENE 13
LAKSERETTENE 13
LAKSEKARENE 13
LAKSELORDEN 13
LAKSFARGET 13
LAKSEELVA 13
LAKSELUSA 13
LAKSEPRIS 13
LAKSEPEST 13
LAKSRØDT 13
LAKSATIVA 13
LAKSEDØD 13
LAKSEFISKA 13
LAKSEFARGA 13
LAKSERØD 13
LAKSEROGNA 13
LAKSEFISKE 13
LAKSRØDE 13
LAKSUNGE 13
LAKSEGARNET 13
LAKSERINGEN 13
LAKSELOINER 13
LAKSELORDER 13
LAKSERINGER 13
LAKSERMIDLA 13
LAKSEGARDER 13
LAKSELOINEN 13
LAKSEGARDEN 13
LAKSEROGN 12
LAKSANTIENE 12
LAKSERETTER 12
LAKSESILDER 12
LAKSEHANN 12
LAKSESETTET 12
LAKSFARGA 12
LAKSEFISK 12
LAKSATIV 12
LAKSEFILET 12
LAKSRØD 12
LAKSELUS 12
LAKSERINGA 12
LAKSERETTEN 12
LAKSEELV 12
LAKSESILDEN 12
LAKSEGARNA 12
LAKSEKARET 12
LAKSENOTEN 12
LAKSEGARN 11
LAKSERIKE 11
LAKSEKARA 11
LAKSELORD 11
LAKSESETTA 11
LAKSANTIER 11
LAKSERIKT 11
LAKSENOTA 11
LAKSERING 11
LAKSENDENE 11
LAKSELOIN 11
LAKSEROSA 11
LAKSERENDE 11
LAKSANTIET 11
LAKSEGARD 11
LAKSESILDA 11
LAKSERIK 10
LAKSEKAR 10
LAKSENOT 10
LAKSANDEN 10
LAKSESILD 10
LAKSANTIA 10
LAKSTIDEN 10
LAKSENDER 10
LAKSESETT 10
LAKSERETT 10
LAKSTIDA 9
LAKSANDA 9
LAKSERTE 9
LAKSERES 9
LAKSERER 9
LAKSAND 8
LAKSTID 8
LAKSERE 8
LAKSENE 8
LAKSERT 8
LAKSEN 7
LAKSER 7

Ord som slutter med LAKS

OrdPoeng
OPPDRETTSLAKS 21
KJEMPEFLAKS 21
RØYKELAKS 20
DVERGLAKS 14
TROPELAKS 14
KARPELAKS 14
HUNNLAKS 14
RØKELAKS 14
BLANKLAKS 14
SPEKELAKS 14
VINTERLAKS 14
VÅRLAKS 14
GRAVLAKS 13
VENERLAKS 13
GRISEFLAKS 13
RULLELAKS 13
UNGLAKS 12
KULLAKS 12
HAKELAKS 12
SMÅLAKS 12
GULLAKS 12
KROKLAKS 12
RÅFLAKS 12
ELVELAKS 12
HANNLAKS 11
UFLAKS 11
VILLAKS 11
GULAKS 11
STORLAKS 10
TAMLAKS 9
KOLAKS 9
FLAKS 7

Bøyningsformer av LAKS

Lignende ord av LAKS

Anagram av LAKS

For mer informasjon om ordet LAKS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LAKS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok