LAKS i Scrabble - ordspill.com

LAKS i Scrabble

LAKS er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKLS.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
L1A1K2S1

Ved å legge til én bokstav til LAKS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KLYSA 11
SYKLA 11
LYSKA 11
ØKSLA 10
SLØKA 10
SKALP 9
SKVAL 9
SJAKL 9
SKÅLA 9
PLASK 9
LUSKA 9
SKAVL 9
KULSA 9
SLUKA 9
KAPSL 9
SULKA 9
SUKLA 9
SKALV 9
KLAPS 9
SMALK 7
SLOKA 7
FLASK 7
FLAKS 7
FALSK 7
MAKSL 7
SLAKT 6
SLAKN 6
SLANK 6
SLARK 6
SLAKE 6
SKRAL 6
AKSEL 6
SKLIA 6
KRASL 6
ALKIS 6
ELSKA 6
ILSKA 6
KISLA 6
KLASE 6
KLAST 6
LAKES 6
SKALT 6
LASKE 6
LEKSA 6
LESKA 6
AKSLE 6
SIKLA 6
SKALD 6
SEKLA 6

Ord som starter på LAKS

OrdPoeng
LAKSEPRODUKSJON 28
LAKSEOPPSYNENE 27
LAKSESJUKDOMMER 26
LAKSESJUKDOMMEN 26
LAKSEOPPSYNET 26
LAKSEOPPSYNA 25
LAKSESYKDOMMENE 25
LAKSEPROSJEKTER 24
LAKSESYKDOMMEN 24
LAKSEPROSJEKTET 24
LAKSEEVENTYRENE 24
LAKSEOPPSYN 24
LAKSESYKDOMMER 24
LAKSEPRODUKTENE 24
LAKSEEKSPORTØR 24
LAKSEPRODUKTET 23
LAKSEOPPDRETTET 23
LAKSEPROSJEKTA 23
LAKSEPRODUKTER 23
LAKSEOPPDRETTER 23
LAKSEEVENTYRET 23
LAKSEPROSJEKT 22
LAKSEOPPDRETTA 22
LAKSEPRODUKTA 22
LAKSEEVENTYRA 22
LAKSESJUKDOM 22
LAKSESUPPENE 22
LAKSESTØRJENE 21
LAKSEOPPDRETT 21
LAKSEPRODUKT 21
LAKSESUPPER 21
LAKSESUPPEN 21
LAKSEEVENTYR 21
LAKSENÆRINGENE 21
LAKSEEKSPORTENE 21
LAKSETRAPPENE 20
LAKSESUPPE 20
LAKSENÆRINGER 20
LAKSESUPPA 20
LAKSEBØNDENE 20
LAKSESYKDOM 20
LAKSEEKSPORTER 20
LAKSEMOUSSEENE 20
LAKSESTØRJER 20
LAKSESTØRJEN 20
LAKSEEKSPORTEN 20
LAKSENÆRINGEN 20
LAKSEMOUSSEEN 19
LAKSEBØNDER 19
LAKSEYNGELEN 19
LAKSETRAPPER 19
LAKSEPARASITTEN 19
LAKSEVARPENE 19
LAKSENÆRINGA 19
LAKSESTØRJA 19
LAKSETRAPPEN 19
LAKSEMOUSSEER 19
LAKSEYNGLENE 19
LAKSEPARASITTER 19
LAKSESTØRJE 19
LAKSEBESTANDENE 19
LAKSEBESTANDER 18
LAKSEEKSPORT 18
LAKSEKVOTENE 18
LAKSESTYRENE 18
LAKSETRAPPA 18
LAKSYNGELEN 18
LAKSEFØRENDE 18
LAKSENÆRING 18
LAKSYNGLENE 18
LAKSEVARPET 18
LAKSEBESTANDEN 18
LAKSESTYRER 17
LAKSEROLJENE 17
LAKSESKIVENE 17
LAKSEMOUSSE 17
LAKSESTYRET 17
LAKSEFANGSTENE 17
LAKSEKVOTEN 17
LAKSEKVOTER 17
LAKSETRAPP 17
LAKSEYNGEL 17
LAKSEMARKEDENE 17
LAKSEVARPA 17
LAKSESESONGENE 17
LAKSEPARASITT 17
LAKSEFAMILIENE 17
LAKSEFAMILIER 16
LAKSEROLJER 16
LAKSESTAMMENE 16
LAKSESKIVER 16
LAKSEFANGSTER 16
LAKSENØTENE 16
LAKSESESONGEN 16
LAKSEPESTENE 16
LAKSEFAMILIEN 16
LAKSEROLJEN 16
LAKSYNGEL 16
LAKSEMARKEDER 16
LAKSEMARKEDET 16
LAKSEVARP 16
LAKSESESONGER 16
LAKSEFANGSTEN 16
LAKSEFISKEREN 16
LAKSEKVOTE 16
LAKSEBESTAND 16
LAKSESKIVEN 16
LAKSEDØDENE 16
LAKSESTYRE 16
LAKSEFLUENE 16
LAKSEPRISENE 16
LAKSEFISKERNE 16
LAKSERMIDDELET 16
LAKSESTYRA 16
LAKSEBONDEN 16
LAKSEHANNENE 15
LAKSELUSENE 15
LAKSEFARGETE 15
LAKSEPESTEN 15
LAKSEFISKERE 15
LAKSEROLJE 15
LAKSEPRISEN 15
LAKSEFILETENE 15
LAKSEFISKENE 15
LAKSEFLUEN 15
LAKSEFARGEDE 15
LAKSESKIVE 15
LAKSEFAMILIE 15
LAKSENØTER 15
LAKSEBONDE 15
LAKSEMARKEDA 15
LAKSEELVENE 15
LAKSEDØDER 15
LAKSEDØDEN 15
LAKSEPESTER 15
LAKSESKIVA 15
LAKSESTAMMER 15
LAKSEPRISER 15
LAKSERMIDLENE 15
LAKSEROLJA 15
LAKSEFLUER 15
LAKSESTAMMEN 15
LAKSANTIUM 15
LAKSATIVENE 15
LAKSERMIDDEL 14
LAKSEGARNENE 14
LAKSERINGENE 14
LAKSEFILETEN 14
LAKSELORDENE 14
LAKSERMIDLET 14
LAKSERMIDLER 14
LAKSFARGEDE 14
LAKSEFILETER 14
LAKSEELVER 14
LAKSEROGNEN 14
LAKSEFISKET 14
LAKSESESONG 14
LAKSFARGETE 14
LAKSEMARKED 14
LAKSATIVET 14
LAKSEPESTA 14
LAKSEFISKER 14
LAKSATIVER 14
LAKSELUSEN 14
LAKSEELVEN 14
LAKSEFLUA 14
LAKSERØDT 14
LAKSEFLUE 14
LAKSEHANNER 14
LAKSERØDE 14
LAKSESTAMME 14
LAKSEHANNEN 14
LAKSEFANGST 14
LAKSEFISKEN 14
LAKSEFARGET 14
LAKSEROGNA 13
LAKSERMIDLA 13
LAKSEPRIS 13
LAKSELORDER 13
LAKSEPEST 13
LAKSELUSA 13
LAKSEKARENE 13
LAKSEFISKA 13
LAKSEFARGA 13
LAKSATIVA 13
LAKSERINGEN 13
LAKSESETTENE 13
LAKSEDØD 13
LAKSRØDT 13
LAKSRØDE 13
LAKSEFISKE 13
LAKSFARGET 13
LAKSESILDENE 13
LAKSERINGER 13
LAKSEGARNET 13
LAKSERØD 13
LAKSEELVA 13
LAKSELORDEN 13
LAKSERETTENE 13
LAKSEHANN 12
LAKSEROGN 12
LAKSEELV 12
LAKSFARGA 12
LAKSEFISK 12
LAKSATIV 12
LAKSELUS 12
LAKSRØD 12
LAKSEKARET 12
LAKSANTIENE 12
LAKSERETTEN 12
LAKSEGARNA 12
LAKSESILDEN 12
LAKSERINGA 12
LAKSEFILET 12
LAKSENOTEN 12
LAKSERETTER 12
LAKSESILDER 12
LAKSESETTET 12
LAKSENDENE 11
LAKSEKARA 11
LAKSEGARN 11
LAKSENOTA 11
LAKSANTIET 11
LAKSERIKT 11
LAKSESETTA 11
LAKSELORD 11
LAKSANTIER 11
LAKSESILDA 11
LAKSERENDE 11
LAKSERING 11
LAKSERIKE 11
LAKSEKAR 10
LAKSERIK 10
LAKSESILD 10
LAKSENOT 10
LAKSESETT 10
LAKSENDER 10
LAKSANDEN 10
LAKSERETT 10
LAKSANTIA 10
LAKSERES 9
LAKSERER 9
LAKSANDA 9
LAKSERTE 9
LAKSENE 8
LAKSERT 8
LAKSAND 8
LAKSERE 8
LAKSEN 7
LAKSER 7

Ord som slutter med LAKS

OrdPoeng
OPPDRETTSLAKS 21
KJEMPEFLAKS 21
RØYKELAKS 20
RØKELAKS 14
VINTERLAKS 14
VÅRLAKS 14
BLANKLAKS 14
DVERGLAKS 14
GRISEFLAKS 13
GRAVLAKS 13
HAKELAKS 12
ELVELAKS 12
SMÅLAKS 12
RÅFLAKS 12
UFLAKS 11
VILLAKS 11
STORLAKS 10
FLAKS 7

Bøyningsformer av LAKS

Lignende ord av LAKS

Anagram av LAKS

For mer informasjon om ordet LAKS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LAKS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok