LAN i Scrabble - ordspill.com

LAN i Scrabble

LAN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ALN.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
L1A1N1

Ved å legge til én bokstav til LAN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
LYNA 9
NØLA 8
LÅNA 7
LUNA 7
NAVL 7
NÅLA 7
VALN 7
ALUN 7
ULNA 7
PLAN 7
KLAN 5
GLAN 5
FLAN 5
LANG 5
ANGL 5
NAGL 5
LONA 5
ALEN 4
LINA 4
ALNE 4
LENA 4
LAND 4
LAEN 4
ELAN 4
LIAN 4

Ord som starter på LAN

OrdPoeng
LANDKJØPA 20
LANGHØVEL 19
LANDKJØP 19
LANUGOHÅR 19
LANCERSEN 18
LANDSBYEN 17
LANCIERS 17
LANGÅPENT 16
LANDBRUKA 16
LANCERS 16
LANGDRYGT 16
LANGSPURT 16
LANDHÆRER 16
LANDSBY 15
LANGDRYG 15
LANGKØLLE 15
LANDSKYLD 15
LANDBUERE 15
LANGÅPNE 15
LANDBRUK 15
LANGSYNTE 15
LANGÅPEN 15
LANGGRUNT 14
LANGSKIPA 14
LANGOBARD 14
LANDSMØTE 14
LANGVEGG 14
LANGORVET 14
LANGSYNT 14
LANGHÅRA 14
LANGØRETE 14
LANDHÆR 14
LANGØREDE 14
LANDBUER 14
LANGBROK 14
LANDSMØTA 14
LANGBORD 13
LANGORVA 13
LANDDYRA 13
LANGHEKK 13
LANGMODIG 13
LANGSKIP 13
LANGØRET 13
LANGVEGS 13
LANGSTØL 13
LANGBENK 13
LANDSKAPA 13
LANGPLATA 13
LANDVEGEN 13
LANGBENTE 13
LANDBOERE 13
LANGBENEN 13
LANGTUREN 13
LANGVIENE 13
LANGHELGA 13
LANDSBANK 13
LANDSSVIK 13
LANDLOVEN 13
LANGTÅEDE 13
LANGBANEN 13
LANDLUFTA 13
LANGRUNDT 13
LANGUSTEN 13
LANDSGUTT 13
LANDTUNGE 13
LANDGULEN 13
LANDNÅMET 13
LANDBOER 12
LANDVEIEN 12
LANDTAUET 12
LANDVERTS 12
LANDSKAP 12
LANDVEIER 12
LANGHALSA 12
LANGVIEN 12
LANGBALL 12
LANGHELG 12
LANDBANER 12
LANGLEMMA 12
LANDJORD 12
LANDNÅMA 12
LANGBEIN 12
LANDSMÅL 12
LANDVINER 12
LANDSRÅDA 12
LANGTÅET 12
LANDEVERN 12
LANDGULE 12
LANDSLOV 12
LANDTUREN 12
LANGPILS 12
LANGRUND 12
LANGVIER 12
LANGVEIS 12
LANDGULA 12
LANGVENE 12
LANGHALM 12
LANDEVEG 12
LANDKUM 12
LANGBENT 12
LANGBANE 12
LANGORV 12
LANDDYR 12
LANDLUFT 12
LANGØRA 12
LANGDAGEN 11
LANDBANE 11
LANGVEN 11
LANDTAUA 11
LANDSMORA 11
LANGINGEN 11
LANGDAGER 11
LANDVERT 11
LANDGUL 11
LANDAUER 11
LANGFILM 11
LANDSOKNA 11
LANGDRAGA 11
LANDEVEI 11
LANDNÅM 11
LANGELIGE 11
LANDMERKE 11
LANDVERN 11
LANDVEG 11
LANGVER 11
LANGELEIK 11
LANDLIVA 11
LANGBEN 11
LANGUST 11
LANGTUR 11
LANDSRÅD 11
LANGFLATT 11
LANDESORG 11
LANGEMANN 11
LANGKOST 11
LANDLOV 11
LANGSOMT 11
LANGERMET 11
LANGTÅA 11
LANDKARER 10
LANDKRIG 10
LANGVI 10
LANDEFRED 10
LANDSMOR 10
LANDVIN 10
LANDINGER 10
LANDGANG 10
LANGVE 10
LANDNOTEN 10
LANGERMA 10
LANDMINEN 10
LANGSETRA 10
LANGSOM 10
LANDFALLA 10
LANDTUR 10
LANOLINER 10
LANDLEGEN 10
LANGSETRE 10
LANDTAU 10
LANDSMENN 10
LANGSINTE 10
LANDKARTA 10
LANDMEDET 10
LANSERING 10
LANGSIDER 10
LANDLIV 10
LANGFLAT 10
LANGDRAG 10
LANDDAGER 10
LANGSMED 10
LANDSOKN 10
LANGTFRA 10
LANGFERD 10
LANGELIG 10
LANGINGA 10
LANDSMANN 10
LANDSOGN 10
LANDVEI 10
LANGLIGE 10
LANGFART 10
LANGFRIE 10
LANGARMA 10
LANGFRI 9
LANDSRETT 9
LANDEIERE 9
LANGENDE 9
LANDSATTE 9
LANDINGA 9
LANDSLAG 9
LANDMINE 9
LANDMENN 9
LANSETTER 9
LANGSIDA 9
LANDSENDE 9
LANGING 9
LANDSRENN 9
LANDLIGE 9
LANDSIDER 9
LANDMANN 9
LANDNOTA 9
LANTERNEN 9
LANGSIDE 9
LANDKARA 9
LANGEREN 9
LANDSFAR 9
LANDKART 9
LANGDAG 9
LANDMEDA 9
LANGRENN 9
LANGERNE 9
LANDFAST 9
LANGLIG 9
LANDISENE 9
LANTANENE 9
LANDLEGA 9
LANGSINT 9
LANDFALL 9
LANDLEGE 9
LANDMINA 9
LANGENE 8
LANDENDE 8
LANDISER 8
LANDLIG 8
LANDLEIE 8
LANDEIER 8
LANDISEN 8
LANDDAG 8
LANDSIDE 8
LANSERES 8
LANDSTED 8
LANDSENS 8
LANDADEL 8
LANGEDE 8
LANKENE 8
LANOLIN 8
LANDSETT 8
LANDSDEL 8
LANDMED 8
LANDING 8
LANDSIDA 8
LANSERER 8
LANGERE 8
LANSERTE 8
LANDKAR 8
LANDNOT 8
LANTERNE 8
LANTERNA 8
LANGETE 8
LANDLEIA 8
LANTANET 8
LANDSATT 8
LANGET 7
LANGER 7
LANSERE 7
LANGEN 7
LANDEDE 7
LANDETE 7
LANKER 7
LANSENE 7
LANSERT 7
LANGES 7
LANKEN 7
LANDENE 7
LANSETT 7
LANTANA 7
LANGT 6
LANDET 6
LANKE 6
LANGE 6
LANGA 6
LANDES 6
LANTAN 6
LANDER 6
LANSEN 6
LANDIS 6
LANSER 6
LANGS 6
LANG 5
LANEN 5
LANSA 5
LANDA 5
LANSE 5
LANDE 5
LAND 4

Ord som slutter med LAN

OrdPoeng
KJØRETØYPLAN 32
UTBYGGINGSPLAN 31
OPPLÆRINGSPLAN 30
UTBYGNINGSPLAN 30
OMBYGGINGSPLAN 30
OMBYGNINGSPLAN 29
OPPRUSTINGSPLAN 29
MILJØVERNPLAN 27
SKRIVEBORDSPLAN 26
KIRKEBRUKSPLAN 26
KIDNAPPINGSPLAN 26
SKOLEBRUKSPLAN 26
INNKJØPSPLAN 26
EVAKUERINGSPLAN 26
UTVIKLINGSPLAN 25
OPERASJONSPLAN 25
KOMMUNEDELPLAN 24
SITUASJONSPLAN 24
VEGTRAFIKKPLAN 24
BEREDSKAPSPLAN 24
GATEBRUKSPLAN 24
FLERBRUKSPLAN 24
KLOAKKRAMMEPLAN 24
FORNYELSESPLAN 24
SKJØTSELPLAN 23
REGULERINGSPLAN 23
UTVIDELSESPLAN 23
BEVARINGSPLAN 23
EMBETSMANNSPLAN 23
ARKIVERINGSPLAN 23
PROSJEKTPLAN 23
FORBUNDSPLAN 23
INVASJONSPLAN 23
SOMMERFERIEPLAN 22
ØKONOMIPLAN 22
FUSJONSPLAN 22
BYGGEPLAN 22
JORDVERNPLAN 22
KOLLEKTIVPLAN 22
BARNEHAGEPLAN 22
KLUBBPLAN 22
SYMMETRIPLAN 22
REGJERINGSPLAN 22
BEMANNINGSPLAN 22
FORRETNINGSPLAN 21
UTDANNELSESPLAN 21
AKTIVITETSPLAN 21
RØMNINGSPLAN 21
UTDANNINGSPLAN 21
FORSKNINGSPLAN 21
KOMMUNEPLAN 21
JERNBANEPLAN 21
SAMARBEIDSPLAN 21
HORISONTALPLAN 21
LEVERINGSPLAN 20
UNGDOMSPLAN 20
HYDROPLAN 20
FYLKESPLAN 20
MILJØPLAN 20
PRINSIPPLAN 20
HJEMMEPLAN 20
KJØREPLAN 20
LÆRINGSPLAN 20
KULTURPLAN 20
NÆRINGSPLAN 20
BETALINGSPLAN 20
SAMFERDSELSPLAN 20
KATASTROFEPLAN 20
FREMDRIFTSPLAN 20
SKOLERINGSPLAN 20
TRANSPORTPLAN 20
FRAMDRIFTSPLAN 20
HOLDNINGSPLAN 20
ETAPPEPLAN 19
MØNSTERPLAN 19
AKSJONSPLAN 19
INNREDNINGSPLAN 19
EKVATORPLAN 19
RIVNINGSPLAN 19
FLYTTEPLAN 19
VERTIKALPLAN 19
BÆREPLAN 19
TURNUSPLAN 19
STIFTSKAPELLAN 19
HANDLINGSPLAN 19
AVDRAGSPLAN 18
RIVINGSPLAN 18
HELHETSPLAN 18
GULVPLAN 18
KUBEPLAN 18
ANGREPSPLAN 18
FEMÅRSPLAN 18
OMRÅDEPLAN 18
HUGSTPLAN 18
KALLSKAPELLAN 18
FREDNINGSPLAN 18
MARSHALLPLAN 18
GÅGATEPLAN 18
HOVEDPLAN 18
INDUSTRIPLAN 18
PAPIRPLAN 18
SATSNINGSPLAN 17
KUPPLAN 17
BYPLAN 17
BAKKEPLAN 17
TRAFIKKPLAN 17
HAVNEPLAN 17
ARBEIDSPLAN 17
TEMPOPLAN 17
STYREPLAN 17
FRAMTIDSPLAN 17
LAGRINGSPLAN 17
FREMTIDSPLAN 17
SATSINGSPLAN 16
REDNINGSPLAN 16
TRETRINNSPLAN 16
KARRIEREPLAN 16
LANGTIDSPLAN 16
MINISTERPLAN 16
LANDSDELSPLAN 16
REFORMPLAN 16
SOMMERPLAN 16
SPELLEPLAN 16
HOTELLPLAN 16
LØNNSPLAN 16
TREÅRSPLAN 16
DETALJPLAN 16
TUNNELPLAN 16
GRUNNPLAN 16
MØTEPLAN 16
STUDIEPLAN 16
LÆREPLAN 16
GRASROTPLAN 16
SPILLEPLAN 16
ANLEGGSPLAN 16
MARKEDSPLAN 16
REGIONSPLAN 16
KURSPLAN 15
VERNEPLAN 15
PARTIPLAN 15
KONTOPLAN 15
NAVNEPLAN 15
MIKROPLAN 15
TURNEPLAN 15
REGIONPLAN 15
SPAREPLAN 15
SKRÅPLAN 15
NORMALPLAN 15
ATTENTATPLAN 15
PARKPLAN 15
GENERALPLAN 15
TILTAKSPLAN 15
TANGENTPLAN 15
VASSPLAN 14
RUTEPLAN 14
PENEPLAN 14
VANNPLAN 14
HELSEPLAN 14
KRIGSPLAN 14
LOKALPLAN 14
RAMMEPLAN 14
INNSATSPLAN 14
NØDPLAN 14
SKIFTPLAN 14
SKOLEPLAN 14
VEGPLAN 14
DRIFTSPLAN 14
STRAKSPLAN 14
ENERGIPLAN 14
DEKKSPLAN 14
TOPPLAN 14
KIRKEPLAN 14
MORDPLAN 13
KRISEPLAN 13
KRETSPLAN 13
ATOMPLAN 13
FREDSPLAN 13
BILPLAN 13
FARTSPLAN 13
FERIEPLAN 13
ÅRSPLAN 13
VEIPLAN 13
HALEPLAN 13
FAGPLAN 12
TIMEPLAN 12
AEROPLAN 12
RIKSPLAN 12
SONEPLAN 12
SENDEPLAN 12
SLAGPLAN 12
LANDSPLAN 12
REISEPLAN 12
LASTEPLAN 12
AREALPLAN 12
SNITTPLAN 12
GATEPLAN 12
LAGSPLAN 12
KAPELLAN 12
LESEPLAN 11
TIDSPLAN 11
DELPLAN 10
GAMELAN 9
RAGLAN 7
PLAN 7
GALAN 6
GLAN 5
SILAN 5
FLAN 5
KLAN 5
ELAN 4

Lignende ord av LAN

Anagram av LAN

For mer informasjon om ordet LAN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LAN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok