LAN i Scrabble - ordspill.com

LAN i Scrabble

LAN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ALN.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
L1A1N1

Ved å legge til én bokstav til LAN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
LYNA 9
NØLA 8
VALN 7
LUNA 7
ALUN 7
ULNA 7
ULAN 7
PLAN 7
NÅLA 7
NAVL 7
LÅNA 7
NAGL 5
LONA 5
KLAN 5
LANG 5
GLAN 5
FLAN 5
ANGL 5
LINA 4
ALNE 4
LIAN 4
LENA 4
LAND 4
NAIL 4
LAEN 4
SLAN 4
ELAN 4
ALEN 4

Ord som starter på LAN

OrdPoeng
LANUGOHÅR 19
LANDKJØP 19
LANGCELLA 19
LANGBUKSE 17
LANCIERS 17
LANCERS 16
LANGBRØD 16
LANGBUER 15
LANDBRØD 15
LANGBUEN 15
LANDVÆR 15
LANGDRYG 15
LANGÅPEN 15
LANGPIPE 15
LANGÅPNE 15
LANGPIPA 15
LANDBRUK 15
LANGHUSET 15
LANGØKTER 15
LANDSBY 15
LANGTRÆR 14
LANGBOGE 14
LANDHÆR 14
LANGBUE 14
LANGSYNT 14
LANGHUSA 14
LANGHÅRA 14
LANDBUER 14
LANDBUEN 14
LANDSMØTE 14
LANGVEGG 14
LANGØKTA 14
LANGVOGN 14
LANGBROK 14
LANDFLYA 14
LANGSTØL 13
LANDFUGL 13
LANGBENK 13
LANGHUS 13
LANGHEKK 13
LANGØRET 13
LANGORVA 13
LANDLYST 13
LANGØKT 13
LANDDYRA 13
LANGVEGS 13
LANGBORD 13
LANDKUNNE 13
LANDLYSE 13
LANGSKIP 13
LANDFLY 13
LANDLUFT 12
LANGPINT 12
LANGTÅET 12
LANDLØSE 12
LANDØRNA 12
LANGBANE 12
LANDVEGS 12
LANGSJAL 12
LANGHOSE 12
LANDDYR 12
LANGPINE 12
LANDKUM 12
LANDPOST 12
LANGÅREN 12
LANGELUR 12
LANDGULE 12
LANGHELG 12
LANGVEER 12
LANGBEIN 12
LANGVENE 12
LANDLØST 12
LANGHOSA 12
LANDJORD 12
LANDRÅKA 12
LANDØRER 12
LANGBENT 12
LANDSLOV 12
LANDSØLA 12
LANGULLA 12
LANGVEIS 12
LANGPILS 12
LANDØRET 12
LANDEVEG 12
LANDKJEL 12
LANGBENA 12
LANGVIER 12
LANDNÅMA 12
LANDGULA 12
LANDSMÅL 12
LANGØRA 12
LANGORV 12
LANGÅRER 12
LANDBOER 12
LANDBU 12
LANGVIEN 12
LANDLYS 12
LANGHALM 12
LANDFORMA 12
LANDSAUEN 12
LANGBALL 12
LANDSKAP 12
LANGRUND 12
LANGVEEN 12
LANDSVIN 11
LANDAUER 11
LANDVEIS 11
LANDLAUS 11
LANGPIN 11
LANDFORM 11
LANGÅRE 11
LANDSØL 11
LANDØRA 11
LANGFILM 11
LANGVED 11
LANGBEN 11
LANDVERN 11
LANGTUR 11
LANGVEN 11
LANDGUL 11
LANDVERT 11
LANDRÅK 11
LANGSOMT 11
LANDVEG 11
LANGÅRA 11
LANGHETA 11
LANDSRÅD 11
LANGVER 11
LANGEGGA 11
LANGERMET 11
LANDLOV 11
LANDLØS 11
LANDØRE 11
LANGREV 11
LANGULL 11
LANDRÅDA 11
LANGUST 11
LANDBANE 11
LANDETAP 11
LANDTAPA 11
LANGKOST 11
LANGSOFA 11
LANDEVEI 11
LANDØRN 11
LANDTAUA 11
LANGTÅA 11
LANGSAGEN 11
LANDNÅM 11
LANGFART 10
LANGSKIA 10
LANGSMED 10
LANGFILA 10
LANDTEGEN 10
LANGVE 10
LANGELIG 10
LANGKILE 10
LANGVI 10
LANGARMA 10
LANDSMOR 10
LANDSAU 10
LANGSAGA 10
LANGHET 10
LANGSOM 10
LANDGANG 10
LANGKAM 10
LANDTAU 10
LANGFLAT 10
LANDKRIG 10
LANGFERD 10
LANGFRIE 10
LANGDRAG 10
LANDVIN 10
LANDTUR 10
LANSESKO 10
LANDSOKN 10
LANGLIGE 10
LANDRÅD 10
LANDVEI 10
LANDLIV 10
LANGEGG 10
LANGINGA 10
LANDSOGN 10
LANDTAP 10
LANGERMA 10
LANGREIM 10
LANDSSAK 9
LANDFALL 9
LANDMENN 9
LANDTEGA 9
LANGSIDA 9
LANDKALL 9
LANGSIDE 9
LANDKART 9
LANDLEGE 9
LANDLEGA 9
LANDTEGE 9
LANDFAST 9
LANDKARA 9
LANGEREN 9
LANDGARN 9
LANDNOTA 9
LANDMINA 9
LANGLIG 9
LANGFRI 9
LANDHAI 9
LANDMANN 9
LANGREM 9
LANGING 9
LANGFIL 9
LANDMEDA 9
LANGSINT 9
LANGENDE 9
LANGARM 9
LANDLIGE 9
LANDSFAR 9
LANGSAG 9
LANGRENN 9
LANGSKI 9
LANDINGA 9
LANGTREA 9
LANGERNE 9
LANDMINE 9
LANGDAG 9
LANDSLAG 9
LANDSSED 8
LANDDAG 8
LANDSETE 8
LANKENE 8
LANTERNA 8
LANDNOT 8
LANOLIN 8
LANSERTE 8
LANGENE 8
LANDLEIE 8
LANDSDEL 8
LANGTRE 8
LANDING 8
LANDADEL 8
LANGERI 8
LANDKAR 8
LANGETE 8
LANGTID 8
LANDSTED 8
LANDSATT 8
LANGERE 8
LANDENDE 8
LANTANET 8
LANSERER 8
LANTERNE 8
LANDSETT 8
LANSENER 8
LANDSIDE 8
LANDEIER 8
LANDLEIA 8
LANDRASE 8
LANDLIG 8
LANGEDE 8
LANSERES 8
LANDSIDA 8
LANDSENS 8
LANTEREN 8
LANDMED 8
LANDSETA 8
LANDISEN 8
LANGER 7
LANGES 7
LANKER 7
LANKEN 7
LANGEN 7
LANSERT 7
LANGET 7
LANSETT 7
LANDEDE 7
LANSENE 7
LANDETE 7
LANTANA 7
LANDENE 7
LANSERE 7
LANGS 6
LANDEN 6
LANKE 6
LANGA 6
LANGT 6
LANGE 6
LANDES 6
LANDER 6
LANDIS 6
LANSEN 6
LANTER 6
LANSER 6
LANTAN 6
LANDET 6
LANEN 5
LANSA 5
LANDE 5
LANDA 5
LANDS 5
LANSE 5
LANG 5
LAND 4

Ord som slutter med LAN

OrdPoeng
KJØRETØYPLAN 32
UTBYGGINGSPLAN 31
OMBYGGINGSPLAN 30
UTBYGNINGSPLAN 30
OPPLÆRINGSPLAN 30
OPPRUSTINGSPLAN 29
OMBYGNINGSPLAN 29
MILJØVERNPLAN 27
KIRKEBRUKSPLAN 26
KIDNAPPINGSPLAN 26
EVAKUERINGSPLAN 26
SKRIVEBORDSPLAN 26
SKOLEBRUKSPLAN 26
INNKJØPSPLAN 26
OPERASJONSPLAN 25
UTVIKLINGSPLAN 25
BEREDSKAPSPLAN 24
SITUASJONSPLAN 24
FLERBRUKSPLAN 24
FORNYELSESPLAN 24
KLOAKKRAMMEPLAN 24
KOMMUNEDELPLAN 24
VEGTRAFIKKPLAN 24
GATEBRUKSPLAN 24
BEVARINGSPLAN 23
INVASJONSPLAN 23
UTVIDELSESPLAN 23
SKJØTSELPLAN 23
FORBUNDSPLAN 23
ARKIVERINGSPLAN 23
REGULERINGSPLAN 23
EMBETSMANNSPLAN 23
PROSJEKTPLAN 23
BYGGEPLAN 22
BARNEHAGEPLAN 22
JORDVERNPLAN 22
ØKONOMIPLAN 22
FUSJONSPLAN 22
KLUBBPLAN 22
SYMMETRIPLAN 22
KOLLEKTIVPLAN 22
BEMANNINGSPLAN 22
SOMMERFERIEPLAN 22
REGJERINGSPLAN 22
AKTIVITETSPLAN 21
UTDANNELSESPLAN 21
FORRETNINGSPLAN 21
SAMARBEIDSPLAN 21
JERNBANEPLAN 21
HORISONTALPLAN 21
UTDANNINGSPLAN 21
RØMNINGSPLAN 21
FORSKNINGSPLAN 21
KOMMUNEPLAN 21
FRAMDRIFTSPLAN 20
MILJØPLAN 20
PRINSIPPLAN 20
LÆRINGSPLAN 20
KULTURPLAN 20
FYLKESPLAN 20
HJEMMEPLAN 20
HYDROPLAN 20
KJØREPLAN 20
NÆRINGSPLAN 20
SAMFERDSELSPLAN 20
UNGDOMSPLAN 20
HOLDNINGSPLAN 20
SKOLERINGSPLAN 20
TRANSPORTPLAN 20
BETALINGSPLAN 20
LEVERINGSPLAN 20
KATASTROFEPLAN 20
FREMDRIFTSPLAN 20
EKVATORPLAN 19
STIFTSKAPELLAN 19
MØNSTERPLAN 19
HANDLINGSPLAN 19
MYROBALAN 19
TURNUSPLAN 19
FLYTTEPLAN 19
VERTIKALPLAN 19
AKSJONSPLAN 19
INNREDNINGSPLAN 19
RIVNINGSPLAN 19
ETAPPEPLAN 19
BÆREPLAN 19
HELHETSPLAN 18
KALLSKAPELLAN 18
HOVEDPLAN 18
GULVPLAN 18
ANGREPSPLAN 18
FREDNINGSPLAN 18
PAPIRPLAN 18
FEMÅRSPLAN 18
KUBEPLAN 18
RIVINGSPLAN 18
MARSHALLPLAN 18
AVDRAGSPLAN 18
HUGSTPLAN 18
INDUSTRIPLAN 18
GÅGATEPLAN 18
OMRÅDEPLAN 18
LAGRINGSPLAN 17
FRAMTIDSPLAN 17
FREMTIDSPLAN 17
BAKKEPLAN 17
ARBEIDSPLAN 17
STYREPLAN 17
SATSNINGSPLAN 17
HAVNEPLAN 17
BYPLAN 17
TEMPOPLAN 17
TRAFIKKPLAN 17
KUPPLAN 17
SOMMERPLAN 16
SPILLEPLAN 16
ANLEGGSPLAN 16
MARKEDSPLAN 16
DETALJPLAN 16
LØNNSPLAN 16
REGIONSPLAN 16
GRASROTPLAN 16
GRUNNPLAN 16
TUNNELPLAN 16
SATSINGSPLAN 16
REDNINGSPLAN 16
SPELLEPLAN 16
MØTEPLAN 16
HEVNPLAN 16
TRETRINNSPLAN 16
LANDSDELSPLAN 16
MINISTERPLAN 16
LÆREPLAN 16
KARRIEREPLAN 16
HOTELLPLAN 16
REFORMPLAN 16
STUDIEPLAN 16
LANGTIDSPLAN 16
TREÅRSPLAN 16
SKRÅPLAN 15
ATTENTATPLAN 15
PARKPLAN 15
GENERALPLAN 15
KURSPLAN 15
MIKROPLAN 15
KONTOPLAN 15
TILTAKSPLAN 15
MAKROPLAN 15
PARTIPLAN 15
UNDERPLAN 15
TURNEPLAN 15
POZZUOLAN 15
NAVNEPLAN 15
NORMALPLAN 15
REGIONPLAN 15
VERNEPLAN 15
TANGENTPLAN 15
SPAREPLAN 15
INNSATSPLAN 14
SKIFTPLAN 14
LIVSPLAN 14
VANNPLAN 14
RAMMEPLAN 14
RUTEPLAN 14
KIRKEPLAN 14
PENEPLAN 14
HELSEPLAN 14
VASSPLAN 14
UKEPLAN 14
DEKKSPLAN 14
KRIGSPLAN 14
HORTULAN 14
ENERGIPLAN 14
TOPPLAN 14
VEGPLAN 14
DRIFTSPLAN 14
NØDPLAN 14
LOKALPLAN 14
MONOPLAN 14
STRAKSPLAN 14
SKOLEPLAN 14
KANONPLAN 14
VEIPLAN 13
FREDSPLAN 13
MORDPLAN 13
ÅRSPLAN 13
ATOMPLAN 13
BILPLAN 13
LEKSEPLAN 13
HALEPLAN 13
KRETSPLAN 13
PORTOLAN 13
FERIEPLAN 13
KRISEPLAN 13
FARTSPLAN 13
REISEPLAN 12
SENDEPLAN 12
FAGPLAN 12
SNITTPLAN 12
LASTEPLAN 12
TIMEPLAN 12
SLAGPLAN 12
TOGPLAN 12
LANDSPLAN 12
SONEPLAN 12
MOTPLAN 12
BIPLAN 12
RIKSPLAN 12
LAGSPLAN 12
GATEPLAN 12
DAGSPLAN 12
AEROPLAN 12
KAPELLAN 12
AREALPLAN 12
TIDSPLAN 11
POZZOLAN 11
LESEPLAN 11
SIDEPLAN 11
ILDPLAN 10
TRIPLAN 10
DELPLAN 10
KASTELLAN 10
GAMELAN 9
XYLAN 9
VELAN 8
RAGLAN 7
ULAN 7
PLAN 7
GALAN 6
KLAN 5
SILAN 5
GLAN 5
FLAN 5
ELAN 4
SLAN 4

Lignende ord av LAN

Anagram av LAN

For mer informasjon om ordet LAN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LAN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok