LAN i Scrabble - ordspill.com

LAN i Scrabble

LAN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ALN.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
L1A1N1

Ved å legge til én bokstav til LAN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
LYNA 9
NØLA 8
VALN 7
LUNA 7
ALUN 7
ULNA 7
ULAN 7
PLAN 7
NÅLA 7
NAVL 7
LÅNA 7
NAGL 5
LONA 5
KLAN 5
LANG 5
GLAN 5
FLAN 5
ANGL 5
LINA 4
ALNE 4
LIAN 4
LENA 4
LAND 4
NAIL 4
LAEN 4
SLAN 4
ELAN 4
ALEN 4

Ord som starter på LAN

OrdPoeng
LANDKJØP 19
LANGBØLGE 18
LANCIERS 17
LANDHÆREN 16
LANCERS 16
LANGÅPENT 16
LANGBRØD 16
LANGDRYG 15
LANGPIPE 15
LANDBRUK 15
LANGBUER 15
LANDVÆR 15
LANGPIPA 15
LANGÅPEN 15
LANGÅPNE 15
LANDBRØD 15
LANDSBY 15
LANGBUEN 15
LANGBUE 14
LANGHUSA 14
LANGVEGG 14
LANDBUER 14
LANGTRÆR 14
LANGSYNT 14
LANGHÅRA 14
LANDBUEN 14
LANGØKTA 14
LANDHÆR 14
LANDFLYA 14
LANGVOGN 14
LANGBROK 14
LANGBOGE 14
LANDSMØTA 14
LANDFLY 13
LANDLYST 13
LANGØRET 13
LANGHUS 13
LANGSKIP 13
LANDFUGL 13
LANDDYRA 13
LANGORVA 13
LANGHEKK 13
LANGBORD 13
LANDVEGER 13
LANDLYSE 13
LANGVEGS 13
LANGØKT 13
LANGSTØL 13
LANGHOSER 13
LANGBENK 13
LANGPINE 12
LANGØRA 12
LANGHELG 12
LANGHOSE 12
LANGELUR 12
LANDJORD 12
LANDDYR 12
LANGÅRER 12
LANGBANE 12
LANDSKAP 12
LANGVIEN 12
LANGPILS 12
LANDPOST 12
LANDGULE 12
LANDSØLA 12
LANDØRNA 12
LANDGULA 12
LANDVEGS 12
LANDSAUER 12
LANDLIVET 12
LANGHOSA 12
LANGVEEN 12
LANDLUFT 12
LANGRUND 12
LANGBEIN 12
LANDRÅKA 12
LANGSJAL 12
LANDØRER 12
LANDØRET 12
LANDBU 12
LANGHALM 12
LANDSLOV 12
LANGVEIS 12
LANGVIER 12
LANDSMÅL 12
LANDNÅMA 12
LANGBALL 12
LANDLYS 12
LANDBOER 12
LANGPINT 12
LANGVENE 12
LANDLØSE 12
LANDLØST 12
LANGULLA 12
LANGBENA 12
LANGBENT 12
LANGVEER 12
LANGTÅET 12
LANDKUM 12
LANGORV 12
LANGÅREN 12
LANDEVEG 12
LANDKJEL 12
LANGKOST 11
LANGEGGA 11
LANDTAUA 11
LANDBANE 11
LANDVERT 11
LANGFRITT 11
LANDLAUS 11
LANGFILER 11
LANGHETA 11
LANGSOFA 11
LANDSRÅD 11
LANDEVEI 11
LANDAUER 11
LANGFILM 11
LANGSOMT 11
LANDVERN 11
LANDRÅDA 11
LANDVEIS 11
LANDFORM 11
LANDETAP 11
LANDTAPA 11
LANDLØS 11
LANDSØL 11
LANDRÅK 11
LANGÅRE 11
LANGVED 11
LANDGUL 11
LANGTUR 11
LANDNÅM 11
LANDØRN 11
LANGÅRA 11
LANGTÅA 11
LANDØRA 11
LANGVEN 11
LANDSVIN 11
LANDVEG 11
LANGULL 11
LANDØRE 11
LANGBEN 11
LANGPIN 11
LANDLOV 11
LANGVER 11
LANGREV 11
LANGUST 11
LANGHET 10
LANGERMA 10
LANGSOM 10
LANGFILA 10
LANGFERD 10
LANGSAGA 10
LANGVI 10
LANGKAM 10
LANDVIN 10
LANGEGG 10
LANDTAP 10
LANGFART 10
LANDTUR 10
LANDSOGN 10
LANDVEI 10
LANDRÅD 10
LANGFLAT 10
LANSESKO 10
LANDGANG 10
LANDSMOR 10
LANGDRAG 10
LANDKRIG 10
LANDLIV 10
LANGARMA 10
LANGSMED 10
LANGINGA 10
LANGVE 10
LANGFRIE 10
LANDMEDET 10
LANDTAU 10
LANGSKIA 10
LANGLIGE 10
LANGKILE 10
LANGREIM 10
LANGELIG 10
LANDSAU 10
LANDSOKN 10
LANGARM 9
LANDHAI 9
LANDFALL 9
LANDLEGA 9
LANDSSAK 9
LANDKART 9
LANDMEDA 9
LANDMANN 9
LANDGARN 9
LANDKARA 9
LANDNOTA 9
LANGSIDE 9
LANGFIL 9
LANDSLAG 9
LANDLIGE 9
LANDSFAR 9
LANGDAG 9
LANGLIG 9
LANGEREN 9
LANGSAG 9
LANDMENN 9
LANGENDE 9
LANGING 9
LANGRENN 9
LANGSIDA 9
LANGTREA 9
LANDLEGE 9
LANGERNE 9
LANGFRI 9
LANDKALL 9
LANGSINT 9
LANGREM 9
LANDFAST 9
LANDMINA 9
LANDTEGA 9
LANDTEGE 9
LANDMINE 9
LANGSKI 9
LANDINGA 9
LANDSLEIR 9
LANSERES 8
LANDSIDA 8
LANGERI 8
LANDSATT 8
LANDEIER 8
LANDSTED 8
LANGENE 8
LANTEREN 8
LANTANET 8
LANKENE 8
LANTERNA 8
LANSERTE 8
LANDSETT 8
LANDSETA 8
LANGTID 8
LANDING 8
LANDLEIA 8
LANDSDEL 8
LANDSIDE 8
LANGETE 8
LANDSSED 8
LANSENER 8
LANDISEN 8
LANDSENS 8
LANDENDE 8
LANGEDE 8
LANDNOT 8
LANGTRE 8
LANDMED 8
LANDKAR 8
LANDDAG 8
LANTERNE 8
LANDSETE 8
LANOLIN 8
LANSERER 8
LANDRASE 8
LANDADEL 8
LANDLIG 8
LANGERE 8
LANDLEIE 8
LANSERE 7
LANTANA 7
LANGER 7
LANSETT 7
LANDENE 7
LANDETE 7
LANSERT 7
LANKER 7
LANGES 7
LANDEDE 7
LANGEN 7
LANKEN 7
LANGET 7
LANSENE 7
LANSEN 6
LANSER 6
LANKE 6
LANGE 6
LANGS 6
LANDIS 6
LANDEN 6
LANDET 6
LANGT 6
LANTAN 6
LANTER 6
LANDES 6
LANDER 6
LANGA 6
LANEN 5
LANSA 5
LANDA 5
LANG 5
LANSE 5
LANDE 5
LANDS 5
LAND 4

Ord som slutter med LAN

OrdPoeng
KJØRETØYPLAN 32
UTBYGGINGSPLAN 31
UTBYGNINGSPLAN 30
OPPLÆRINGSPLAN 30
OMBYGGINGSPLAN 30
OPPRUSTINGSPLAN 29
OMBYGNINGSPLAN 29
MILJØVERNPLAN 27
EVAKUERINGSPLAN 26
KIRKEBRUKSPLAN 26
SKOLEBRUKSPLAN 26
KIDNAPPINGSPLAN 26
SKRIVEBORDSPLAN 26
INNKJØPSPLAN 26
UTVIKLINGSPLAN 25
OPERASJONSPLAN 25
KLOAKKRAMMEPLAN 24
FLERBRUKSPLAN 24
KOMMUNEDELPLAN 24
VEGTRAFIKKPLAN 24
GATEBRUKSPLAN 24
SITUASJONSPLAN 24
FORNYELSESPLAN 24
BEREDSKAPSPLAN 24
BEVARINGSPLAN 23
INVASJONSPLAN 23
SKJØTSELPLAN 23
PROSJEKTPLAN 23
FORBUNDSPLAN 23
REGULERINGSPLAN 23
UTVIDELSESPLAN 23
EMBETSMANNSPLAN 23
ARKIVERINGSPLAN 23
SOMMERFERIEPLAN 22
BEMANNINGSPLAN 22
FUSJONSPLAN 22
BARNEHAGEPLAN 22
ØKONOMIPLAN 22
SYMMETRIPLAN 22
KOLLEKTIVPLAN 22
JORDVERNPLAN 22
BYGGEPLAN 22
REGJERINGSPLAN 22
KLUBBPLAN 22
RØMNINGSPLAN 21
JERNBANEPLAN 21
UTDANNINGSPLAN 21
UTDANNELSESPLAN 21
FORSKNINGSPLAN 21
FORRETNINGSPLAN 21
KOMMUNEPLAN 21
HORISONTALPLAN 21
SAMARBEIDSPLAN 21
AKTIVITETSPLAN 21
SKOLERINGSPLAN 20
PRINSIPPLAN 20
HYDROPLAN 20
LÆRINGSPLAN 20
KULTURPLAN 20
UNGDOMSPLAN 20
KATASTROFEPLAN 20
SAMFERDSELSPLAN 20
NÆRINGSPLAN 20
MILJØPLAN 20
FREMDRIFTSPLAN 20
FYLKESPLAN 20
HJEMMEPLAN 20
BETALINGSPLAN 20
TRANSPORTPLAN 20
HOLDNINGSPLAN 20
KJØREPLAN 20
FRAMDRIFTSPLAN 20
LEVERINGSPLAN 20
AKSJONSPLAN 19
EKVATORPLAN 19
ETAPPEPLAN 19
VERTIKALPLAN 19
RIVNINGSPLAN 19
TURNUSPLAN 19
STIFTSKAPELLAN 19
FLYTTEPLAN 19
BÆREPLAN 19
MØNSTERPLAN 19
INNREDNINGSPLAN 19
HANDLINGSPLAN 19
MYROBALAN 19
OMRÅDEPLAN 18
AVDRAGSPLAN 18
RIVINGSPLAN 18
HELHETSPLAN 18
ANGREPSPLAN 18
FEMÅRSPLAN 18
GÅGATEPLAN 18
MARSHALLPLAN 18
INDUSTRIPLAN 18
KUBEPLAN 18
GULVPLAN 18
HUGSTPLAN 18
KALLSKAPELLAN 18
FREDNINGSPLAN 18
HOVEDPLAN 18
PAPIRPLAN 18
FREMTIDSPLAN 17
BYPLAN 17
KUPPLAN 17
SATSNINGSPLAN 17
TRAFIKKPLAN 17
ARBEIDSPLAN 17
TEMPOPLAN 17
STYREPLAN 17
HAVNEPLAN 17
LAGRINGSPLAN 17
BAKKEPLAN 17
FRAMTIDSPLAN 17
GRASROTPLAN 16
REGIONSPLAN 16
MINISTERPLAN 16
REDNINGSPLAN 16
SATSINGSPLAN 16
KARRIEREPLAN 16
LANDSDELSPLAN 16
TRETRINNSPLAN 16
ANLEGGSPLAN 16
LANGTIDSPLAN 16
MARKEDSPLAN 16
SPELLEPLAN 16
DETALJPLAN 16
STUDIEPLAN 16
LÆREPLAN 16
MØTEPLAN 16
GRUNNPLAN 16
LØNNSPLAN 16
TREÅRSPLAN 16
HOTELLPLAN 16
REFORMPLAN 16
HEVNPLAN 16
SPILLEPLAN 16
TUNNELPLAN 16
SOMMERPLAN 16
TANGENTPLAN 15
SPAREPLAN 15
NAVNEPLAN 15
ATTENTATPLAN 15
KONTOPLAN 15
KURSPLAN 15
UNDERPLAN 15
REGIONPLAN 15
VERNEPLAN 15
SKRÅPLAN 15
PARTIPLAN 15
MAKROPLAN 15
NORMALPLAN 15
TURNEPLAN 15
GENERALPLAN 15
TILTAKSPLAN 15
PARKPLAN 15
MIKROPLAN 15
POZZUOLAN 15
LIVSPLAN 14
MONOPLAN 14
HORTULAN 14
RUTEPLAN 14
PENEPLAN 14
VEGPLAN 14
NØDPLAN 14
TOPPLAN 14
ENERGIPLAN 14
VANNPLAN 14
UKEPLAN 14
VASSPLAN 14
STRAKSPLAN 14
SKIFTPLAN 14
KIRKEPLAN 14
SKOLEPLAN 14
KRIGSPLAN 14
HELSEPLAN 14
INNSATSPLAN 14
RAMMEPLAN 14
DRIFTSPLAN 14
KANONPLAN 14
DEKKSPLAN 14
LOKALPLAN 14
KRETSPLAN 13
BILPLAN 13
PORTOLAN 13
MORDPLAN 13
FARTSPLAN 13
VEIPLAN 13
ATOMPLAN 13
KRISEPLAN 13
FERIEPLAN 13
FREDSPLAN 13
ÅRSPLAN 13
HALEPLAN 13
LEKSEPLAN 13
LASTEPLAN 12
MOTPLAN 12
TOGPLAN 12
SNITTPLAN 12
DAGSPLAN 12
KAPELLAN 12
LANDSPLAN 12
SENDEPLAN 12
AEROPLAN 12
REISEPLAN 12
GATEPLAN 12
LAGSPLAN 12
FAGPLAN 12
TIMEPLAN 12
AREALPLAN 12
SLAGPLAN 12
BIPLAN 12
SONEPLAN 12
RIKSPLAN 12
TIDSPLAN 11
POZZOLAN 11
SIDEPLAN 11
LESEPLAN 11
DELPLAN 10
TRIPLAN 10
ILDPLAN 10
KASTELLAN 10
GAMELAN 9
XYLAN 9
VELAN 8
PLAN 7
RAGLAN 7
ULAN 7
GALAN 6
FLAN 5
SILAN 5
GLAN 5
KLAN 5
ELAN 4
SLAN 4

Lignende ord av LAN

Anagram av LAN

For mer informasjon om ordet LAN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LAN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok