LEGE i Scrabble - ordspill.com

LEGE i Scrabble

LEGE er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGL.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
L1E1G2E1

Ved å legge til én bokstav til LEGE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VELGE 9
LEUGE 9
HELGE 8
MEGLE 7
ELOGE 7
FELGE 7
SELGE 6
SEGLE 6
REGLE 6
REGEL 6
NEGLE 6
LENGE 6
LEGTE 6
LEGET 6
LEGES 6
LEGER 6
LEGEN 6
EAGLE 6
LEGDE 6
EGALE 6
GELER 6
GELEN 6
GEILE 6
ENGEL 6
ELGET 6
ELGES 6
ELGER 6
ELGEN 6
ELEGI 6
EGLET 6
EGLES 6
EGLER 6
GLEDE 6

Ord som starter på LEGE

OrdPoeng
LEGEVAKTBESØKA 27
LEGESKYSSBÅTER 27
LEGESKYSSBÅTEN 27
LEGEVAKTBESØK 26
LEGEMSBYGNINGA 26
LEGEMLIGGJØRES 25
LEGEMSBYGNING 25
LEGESKYSSBÅT 25
LEGEMLIGGJØRE 24
LEGERINGSTYPER 24
LEGEINTERVJUET 24
LEGERINGSTYPEN 24
LEGEINTERVJUA 23
LEGEMIDDELBRUK 23
LEGEMLIGGJØR 23
LEGERINGSTYPE 23
LEGEVIRKSOMHET 23
LEGEMLIGGJORDE 22
LEGEERKLÆRINGA 22
LEGEHELIKOPTER 22
LEGEAMBULANSER 22
LEGEJOURNALENE 22
LEGEINTERVJU 22
LEGEAMBULANSEN 22
LEGEMLIGGJORTE 22
LEGERAPPORTENE 22
LEGEHELIKOPTRE 22
LEGEHELIKOPTRA 22
LEGEAMBULANSE 21
LEGEJOURNALEN 21
LEGEBULLETINER 21
LEGERAPPORTEN 21
LEGESEKRETÆREN 21
LEGEBEHANDLING 21
LEGEHJELPENE 21
LEGESEKRETÆRER 21
LEGERAPPORTER 21
LEGEBESØKENE 21
LEGEJOURNALER 21
LEGEERKLÆRING 21
LEGEBULLETINEN 21
LEGEVITENSKAP 21
LEGEMLIGGJORT 21
LEGEHJELPER 20
LEGEBEHANDLEDE 20
LEGEHJELPEN 20
LEGEBESØKET 20
LEGEGJERNINGER 20
LEGETILBUDENE 20
LEGEGJERNINGEN 20
LEGEBEHANDLETE 20
LEGESEKRETÆR 19
LEGEBEHANDLES 19
LEGEPRAKSISENE 19
LEGEBULLETIN 19
LEGEGJERNINGA 19
LEGETILBUDET 19
LEGEHJELPA 19
LEGEMIDDELLOV 19
LEGEBESØKA 19
LEGEKOFFERTENE 19
LEGERAPPORT 19
LEGEHONORARENE 19
LEGESTUDIUM 19
LEGESKYSSENE 19
LEGEBEHANDLET 19
LEGEJOURNAL 19
LEGETILSYNENE 19
LEGEBEHANDLER 19
LEGEMLIGHETENE 19
LEGETABBENE 18
LEGEBEHANDLE 18
LEGEKONTROLLER 18
LEGEPRAKSISER 18
LEGESKYSSEN 18
LEGEKONTAKTENE 18
LEGEUTDANNELSE 18
LEGEGJERNING 18
LEGETILBUDA 18
LEGEBEHANDLA 18
LEGEBESØK 18
LEGEKOFFERTEN 18
LEGESJEKKENE 18
LEGESKYSSER 18
LEGEMLIGHETER 18
LEGETILSYNET 18
LEGEKONGRESSEN 18
LEGEUTTALELSEN 18
LEGEFORENINGEN 18
LEGETJENESTENE 18
LEGEMLIGHETEN 18
LEGEPRAKSISEN 18
LEGEKOFFERTER 18
LEGEHONORARET 18
LEGEHJELP 18
LEGEKONGRESSER 18
LEGEKONTROLLEN 18
LEGEFORENINGER 18
LEGEHONORARER 18
LEGESJEKKEN 17
LEGEHONORARA 17
LEGEVISITTENE 17
LEGEKONTAKTEN 17
LEGEUTTALELSE 17
LEGESTUDENTER 17
LEGEKONTORENE 17
LEGETABBEN 17
LEGETILBUD 17
LEGEDEKNINGENE 17
LEGEKONTAKTER 17
LEGEMLIGHETA 17
LEGEREGNINGENE 17
LEGEBEHANDL 17
LEGEYRKENE 17
LEGEKUNSTENE 17
LEGESTUDENTEN 17
LEGEFORENINGA 17
LEGETJENESTEN 17
LEGESJEKKER 17
LEGETILSYNA 17
LEGETABBER 17
LEGETJENESTER 17
LEGEKONGRESS 16
LEGESTILLINGER 16
LEGEVISITTER 16
LEGEFORENING 16
LEGEDISTRIKTER 16
LEGEVISITTEN 16
LEGEPLANTENE 16
LEGEMSFEILENE 16
LEGEREGNINGER 16
LEGEKONTORER 16
LEGEKONTROLL 16
LEGESTUDIENE 16
LEGETJENESTE 16
LEGEDEKNINGEN 16
LEGEKONTORET 16
LEGEFRAKKENE 16
LEGEAVTALENE 16
LEGEYRKET 16
LEGEMSSKADENE 16
LEGETABBE 16
LEGEREGNINGEN 16
LEGEDISTRIKTET 16
LEGESTILLINGEN 16
LEGEPRAKSIS 16
LEGEKUNSTEN 16
LEGEHONORAR 16
LEGEDEKNINGER 16
LEGETILSYN 16
LEGENDEAKTIGE 16
LEGEVAKTENE 16
LEGEKUNSTER 16
LEGEKOFFERT 16
LEGEMLIGHET 16
LEGESKYSS 16
LEGEYRKER 16
LEGEFRAKKEN 15
LEGESTUDIET 15
LEGEVAKTEN 15
LEGEMSFEILEN 15
LEGESTUDIER 15
LEGEHOLDENE 15
LEGEAVTALER 15
LEGEREGNINGA 15
LEGEMSSKADEN 15
LEGEKONTAKT 15
LEGEYRKA 15
LEGEFRAKKER 15
LEGEDISTRIKTA 15
LEGEKONTORA 15
LEGEAVTALEN 15
LEGESTILLINGA 15
LEGESJEKK 15
LEGEPLANTER 15
LEGELOVENE 15
LEGENDEAKTIG 15
LEGEPLANTEN 15
LEGEDOMMENE 15
LEGEMSSKADER 15
LEGEDEKNINGA 15
LEGEETIKKENE 15
LEGEVAKTER 15
LEGESTUDENT 15
LEGEYRKE 15
LEGEVISITT 14
LEGELISENSENE 14
LEGEPLANTE 14
LEGELOVEN 14
LEGEVAKTA 14
LEGEKUNST 14
LEGEAVTALE 14
LEGEDEKNING 14
LEGEATTESTENE 14
LEGESTILLING 14
LEGEDISTRIKT 14
LEGELOVER 14
LEGEMSDELENE 14
LEGEETIKKER 14
LEGEREGNING 14
LEGEMSSKADE 14
LEGEMIDDELET 14
LEGESTUDIA 14
LEGEHOLDET 14
LEGEDOMMER 14
LEGENDARISKE 14
LEGEKONTOR 14
LEGEPLANTA 14
LEGERÅDENE 14
LEGEDOMMEN 14
LEGEETIKKEN 14
LEGEATTESTER 13
LEGESENTERET 13
LEGERÅDET 13
LEGEMSFEIL 13
LEGELISENSER 13
LEGEMSDELEN 13
LEGERÅDEN 13
LEGEHOLDA 13
LEGEMSDELER 13
LEGETEAMENE 13
LEGEFRAKK 13
LEGENDARISK 13
LEGERÅDER 13
LEGERINGENE 13
LEGEMIDLENE 13
LEGESTRIDENE 13
LEGEVAKT 13
LEGESTANDENE 13
LEGELISENSEN 13
LEGESENTRENE 13
LEGEATTESTEN 13
LEGEMIDLER 12
LEGEMLIGE 12
LEGEETIKK 12
LEGEMIDDEL 12
LEGEETISKE 12
LEGERINGER 12
LEGEHOLD 12
LEGERÅDA 12
LEGESTRIDER 12
LEGELOV 12
LEGESTANDEN 12
LEGETEAMET 12
LEGESTRIDEN 12
LEGERINGEN 12
LEGESENTRET 12
LEGESTANDER 12
LEGEMIDLET 12
LEGEMLIG 11
LEGETEAMA 11
LEGERINGA 11
LEGESENTER 11
LEGERÅD 11
LEGEMIDLA 11
LEGEMSDEL 11
LEGEETISK 11
LEGEATTEST 11
LEGESENTRE 11
LEGELISENS 11
LEGESENTRA 11
LEGEDOM 10
LEGETEAM 10
LEGERING 10
LEGERENDE 10
LEGEMENE 10
LEGELIGE 10
LEGENDENE 10
LEGESTRID 10
LEGESTAND 10
LEGENDER 9
LEGENDEN 9
LEGEMET 9
LEGELIG 9
LEGEMER 9
LEGEME 8
LEGEMA 8
LEGERES 8
LEGENDE 8
LEGERTE 8
LEGERER 8
LEGETE 7
LEGEDE 7
LEGENE 7
LEGERT 7
LEGERE 7
LEGEN 6
LEGET 6
LEGES 6
LEGER 6

Ord som slutter med LEGE

OrdPoeng
KOMMUNEOVERLEGE 27
BYDELSOVERLEGE 27
SJUKEHUSLEGE 25
KLINIKKOVERLEGE 23
SYKEHUSLEGE 23
FYLKESTANNLEGE 22
LABORATORIELEGE 21
PRIMÆRLEGE 20
HOSPITALLEGE 19
BYDELSLEGE 19
KOMMUNELEGE 19
FYLKESLEGE 18
MILITÆRLEGE 18
COLLEGE 18
AVDELINGSLEGE 18
BEDRIFTSLEGE 17
FØDSELSLEGE 17
TILSYNSLEGE 17
MISJONSLEGE 17
ØYELEGE 17
PRIVATLEGE 17
HOVEDLEGE 16
SKOLETANNLEGE 16
SESJONSLEGE 16
BARFOTLEGE 16
DISTRIKTSLEGE 15
SANATORIELEGE 15
LANDSLAGSLEGE 15
FENGSELSLEGE 15
SPESIALLEGE 15
RESERVELEGE 15
BYLEGE 15
POLITILEGE 15
KVINNELEGE 15
NARKOSELEGE 14
SKIPSLEGE 14
ASSISTENTLEGE 14
HUSLEGE 13
DYRLEGE 13
HUDLEGE 13
OVERLEGE 13
SJEFLEGE 13
ANESTESILEGE 13
SJELELEGE 13
NATURLEGE 13
BARNELEGE 13
ALLMENNLEGE 13
SKOLELEGE 12
ØRELEGE 12
IDRETTSLEGE 12
LIVLEGE 11
STADSLEGE 10
FASTLEGE 10
UTLEGE 10
TANNLEGE 9
LANDLEGE 9

Lignende ord av LEGE

Anagram av LEGE

For mer informasjon om ordet LEGE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEGE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok