LEGE i Scrabble - ordspill.com

LEGE i Scrabble

LEGE er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGL.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
L1E1G2E1

Ved å legge til én bokstav til LEGE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VELGE 9
LEUGE 9
HELGE 8
MEGLE 7
ELOGE 7
FELGE 7
SELGE 6
SEGLE 6
REGLE 6
REGEL 6
NEGLE 6
LENGE 6
LEGTE 6
LEGET 6
LEGES 6
LEGER 6
LEGEN 6
EAGLE 6
LEGDE 6
EGALE 6
GELER 6
GELEN 6
GEILE 6
ENGEL 6
ELGET 6
ELGES 6
ELGER 6
ELGEN 6
ELEGI 6
EGLET 6
EGLES 6
EGLER 6
GLEDE 6

Ord som starter på LEGE

OrdPoeng
LEGESKYSSBÅTER 27
LEGESKYSSBÅTEN 27
LEGEVAKTBESØKA 27
LEGEMSBYGNINGA 26
LEGEVAKTBESØK 26
LEGEMSBYGNING 25
LEGEMLIGGJØRES 25
LEGESKYSSBÅT 25
LEGERINGSTYPEN 24
LEGEMLIGGJØRE 24
LEGEINTERVJUER 24
LEGEINTERVJUET 24
LEGERINGSTYPER 24
LEGERINGSTYPE 23
LEGEMIDDELBRUK 23
LEGEMLIGGJØR 23
LEGEINTERVJUA 23
LEGEERKLÆRINGA 22
LEGEHELIKOPTER 22
LEGEAMBULANSER 22
LEGEJOURNALENE 22
LEGEMLIGGJORDE 22
LEGEHELIKOPTRA 22
LEGERAPPORTENE 22
LEGEINTERVJU 22
LEGEMLIGGJORTE 22
LEGEHELIKOPTRE 22
LEGEMLIGGJORT 21
LEGERAPPORTEN 21
LEGEERKLÆRING 21
LEGEJOURNALER 21
LEGERAPPORTER 21
LEGEBESØKENE 21
LEGEAMBULANSE 21
LEGEHJELPENE 21
LEGEVITENSKAP 21
LEGEJOURNALEN 21
LEGESEKRETÆREN 21
LEGEBEHANDLING 21
LEGEBULLETINEN 21
LEGEBULLETINER 21
LEGESEKRETÆRER 21
LEGEBEHANDLETE 20
LEGEHJELPEN 20
LEGEBESØKET 20
LEGEGJERNINGEN 20
LEGEBEHANDLEDE 20
LEGETILBUDENE 20
LEGEHJELPER 20
LEGEGJERNINGER 20
LEGETILBUDET 19
LEGETILSYNENE 19
LEGEBULLETIN 19
LEGEBEHANDLES 19
LEGESEKRETÆR 19
LEGEMIDDELLOV 19
LEGEKOFFERTENE 19
LEGEMLIGHETENE 19
LEGEBEHANDLER 19
LEGEHONORARENE 19
LEGEHJELPA 19
LEGEJOURNAL 19
LEGESKYSSENE 19
LEGESTUDIUM 19
LEGEGJERNINGA 19
LEGERAPPORT 19
LEGEPRAKSISENE 19
LEGEBESØKA 19
LEGEBEHANDLET 19
LEGEKONGRESSER 18
LEGEFORENINGEN 18
LEGEFORENINGER 18
LEGETJENESTENE 18
LEGESKYSSER 18
LEGETABBENE 18
LEGETILBUDA 18
LEGEGJERNING 18
LEGEPRAKSISER 18
LEGETILSYNET 18
LEGEMLIGHETEN 18
LEGEKONGRESSEN 18
LEGEKOFFERTEN 18
LEGEUTTALELSEN 18
LEGESKYSSEN 18
LEGEKONTROLLEN 18
LEGEKONTAKTENE 18
LEGEPRAKSISEN 18
LEGEBEHANDLA 18
LEGEUTDANNELSE 18
LEGEMLIGHETER 18
LEGEHONORARER 18
LEGEKOFFERTER 18
LEGEKONTROLLER 18
LEGESJEKKENE 18
LEGESTUDENTENE 18
LEGEHONORARET 18
LEGEBEHANDLE 18
LEGEBESØK 18
LEGEHJELP 18
LEGEKUNSTENE 17
LEGEBEHANDL 17
LEGETABBER 17
LEGEMLIGHETA 17
LEGESJEKKER 17
LEGEHONORARA 17
LEGEYRKENE 17
LEGETJENESTEN 17
LEGETILSYNA 17
LEGETABBEN 17
LEGESJEKKEN 17
LEGETILBUD 17
LEGESTUDENTER 17
LEGEREGNINGENE 17
LEGEDEKNINGENE 17
LEGEKONTAKTEN 17
LEGEVISITTENE 17
LEGETJENESTER 17
LEGEKONTORENE 17
LEGEUTTALELSE 17
LEGEKONTAKTER 17
LEGEFORENINGA 17
LEGESTUDENTEN 17
LEGENDEAKTIGE 16
LEGEVISITTEN 16
LEGEYRKET 16
LEGETABBE 16
LEGESKYSS 16
LEGEFORENING 16
LEGEKONGRESS 16
LEGEKONTROLL 16
LEGEPLANTENE 16
LEGETJENESTE 16
LEGEKONTORER 16
LEGESTUDIENE 16
LEGEKONTORET 16
LEGEAVTALENE 16
LEGEFRAKKENE 16
LEGEDEKNINGEN 16
LEGEREGNINGER 16
LEGESTILLINGEN 16
LEGEDEKNINGER 16
LEGEVISITTER 16
LEGEREGNINGEN 16
LEGEDISTRIKTET 16
LEGEMSFEILENE 16
LEGEMSSKADENE 16
LEGEYRKER 16
LEGEVAKTENE 16
LEGEKOFFERT 16
LEGEKUNSTEN 16
LEGESTILLINGER 16
LEGETILSYN 16
LEGEDISTRIKTER 16
LEGEKUNSTER 16
LEGEMLIGHET 16
LEGEHONORAR 16
LEGEPRAKSIS 16
LEGENDEAKTIG 15
LEGEFRAKKEN 15
LEGEPLANTEN 15
LEGEAVTALEN 15
LEGEMSSKADEN 15
LEGEREGNINGA 15
LEGESTUDENT 15
LEGEMSFEILEN 15
LEGESJEKK 15
LEGEYRKE 15
LEGEVAKTEN 15
LEGEKONTORA 15
LEGEVAKTER 15
LEGEDISTRIKTA 15
LEGEMSSKADER 15
LEGEYRKA 15
LEGEKONTAKT 15
LEGEAVTALER 15
LEGESTILLINGA 15
LEGEFRAKKER 15
LEGESTUDIER 15
LEGEETIKKENE 15
LEGELOVENE 15
LEGEDOMMENE 15
LEGEPLANTER 15
LEGESTUDIET 15
LEGEHOLDENE 15
LEGEDEKNINGA 15
LEGELOVER 14
LEGEKUNST 14
LEGERÅDENE 14
LEGELISENSENE 14
LEGEETIKKEN 14
LEGEPLANTE 14
LEGEKONTOR 14
LEGEDEKNING 14
LEGEVAKTA 14
LEGEPLANTA 14
LEGEDOMMER 14
LEGELOVEN 14
LEGEHOLDET 14
LEGENDARISKE 14
LEGEATTESTENE 14
LEGESTILLING 14
LEGEDISTRIKT 14
LEGEMSDELENE 14
LEGEDOMMEN 14
LEGEAVTALE 14
LEGEVISITT 14
LEGEETIKKER 14
LEGESTUDIA 14
LEGEREGNING 14
LEGEMIDDELET 14
LEGEMSSKADE 14
LEGERÅDER 13
LEGEMSFEIL 13
LEGEMSDELEN 13
LEGESENTERET 13
LEGEHOLDA 13
LEGERÅDEN 13
LEGEFRAKK 13
LEGESTRIDENE 13
LEGERINGENE 13
LEGESTANDENE 13
LEGEATTESTER 13
LEGETEAMENE 13
LEGESENTRENE 13
LEGELISENSER 13
LEGELISENSEN 13
LEGEVAKT 13
LEGEMSDELER 13
LEGENDARISK 13
LEGERÅDET 13
LEGEATTESTEN 13
LEGEMIDLENE 13
LEGEHOLD 12
LEGELOV 12
LEGERÅDA 12
LEGEETIKK 12
LEGEMIDLER 12
LEGERINGEN 12
LEGEMIDDEL 12
LEGETEAMET 12
LEGESTANDER 12
LEGESENTRET 12
LEGEMIDLET 12
LEGEETISKE 12
LEGESTRIDER 12
LEGERINGER 12
LEGEMLIGE 12
LEGESTANDEN 12
LEGESTRIDEN 12
LEGEETISK 11
LEGEMIDLA 11
LEGERÅD 11
LEGEMLIG 11
LEGEATTEST 11
LEGESENTRE 11
LEGETEAMA 11
LEGESENTRA 11
LEGESENTER 11
LEGELISENS 11
LEGEMSDEL 11
LEGERINGA 11
LEGEDOM 10
LEGELIGE 10
LEGETEAM 10
LEGERENDE 10
LEGERING 10
LEGEMENE 10
LEGESTRID 10
LEGESTAND 10
LEGENDENE 10
LEGENDEN 9
LEGEMET 9
LEGELIG 9
LEGEMER 9
LEGENDER 9
LEGEMA 8
LEGEME 8
LEGERTE 8
LEGENDE 8
LEGERES 8
LEGERER 8
LEGEDE 7
LEGETE 7
LEGENE 7
LEGERT 7
LEGERE 7
LEGEN 6
LEGET 6
LEGES 6
LEGER 6

Ord som slutter med LEGE

OrdPoeng
KOMMUNEOVERLEGE 27
BYDELSOVERLEGE 27
SJUKEHUSLEGE 25
KLINIKKOVERLEGE 23
SYKEHUSLEGE 23
FYLKESTANNLEGE 22
LABORATORIELEGE 21
PRIMÆRLEGE 20
KOMMUNELEGE 19
HOSPITALLEGE 19
BYDELSLEGE 19
FYLKESLEGE 18
MILITÆRLEGE 18
AVDELINGSLEGE 18
COLLEGE 18
MISJONSLEGE 17
TILSYNSLEGE 17
BEDRIFTSLEGE 17
FØDSELSLEGE 17
PRIVATLEGE 17
ØYELEGE 17
SESJONSLEGE 16
HOVEDLEGE 16
SKOLETANNLEGE 16
BARFOTLEGE 16
RESERVELEGE 15
SPESIALLEGE 15
FENGSELSLEGE 15
BYLEGE 15
KVINNELEGE 15
LANDSLAGSLEGE 15
DISTRIKTSLEGE 15
SANATORIELEGE 15
POLITILEGE 15
NARKOSELEGE 14
SKIPSLEGE 14
ASSISTENTLEGE 14
ANESTESILEGE 13
HUDLEGE 13
ALLMENNLEGE 13
HUSLEGE 13
NATURLEGE 13
SJELELEGE 13
BARNELEGE 13
OVERLEGE 13
SJEFLEGE 13
DYRLEGE 13
IDRETTSLEGE 12
SKOLELEGE 12
ØRELEGE 12
LIVLEGE 11
UTLEGE 10
STADSLEGE 10
FASTLEGE 10
TANNLEGE 9
LANDLEGE 9

Lignende ord av LEGE

Anagram av LEGE

For mer informasjon om ordet LEGE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEGE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok