LEI i Scrabble - ordspill.com

LEI i Scrabble

LEI er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EIL.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
L1E1I1

Ved å legge til én bokstav til LEI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEIL 7
ILJE 7
VEIL 7
PLEI 7
PILE 7
PEIL 7
LIVE 7
LIPE 7
LEIV 7
BILE 7
VILE 7
BLEI 7
HILE 6
HEIL 6
LEIF 5
KLIE 5
FEIL 5
MILE 5
FILE 5
GEIL 5
LIME 5
LIKE 5
IGLE 5
LEIK 5
GLEI 5
KLEI 5
KEIL 5
ILKE 5
KILE 5
IKLE 5
TILE 4
SLIE 4
SILE 4
SEIL 4
LISE 4
DILE 4
EDIL 4
ILDE 4
ILEN 4
ILER 4
LITE 4
RIEL 4
LINE 4
LIRE 4
ILES 4
ILTE 4
LIER 4
LIEN 4
LIED 4
LIDE 4
ISEL 4
LEIT 4
LEIR 4
LEIN 4
ITLE 4
LEID 4
LEIA 4
IDEL 4

Ord som starter på LEI

OrdPoeng
LEIEBELØP 19
LEICESTER 18
LEIKETØY 18
LEIETYPER 17
LEIRGJØK 17
LEIRGULVA 16
LEIEHÆRER 16
LEIETYPE 16
LEIRHYTTA 16
LEIRTØY 16
LEIEBREVA 15
LEIDEBREV 15
LEIEBUERE 15
LEIRGULV 15
LEIRBRUEN 15
LEIEKYRNE 15
LEIRHUSET 14
LEIEBUER 14
LEIEBREV 14
LEIEBOLIG 14
LEIRBUNN 14
LEIRBRUA 14
LEIKEDYR 14
LEIENIVÅ 14
LEIRBÅLA 14
LEIDEBÅT 14
LEIKEHUS 14
LEIEHÆR 14
LEIRHUER 13
LEIEFØRE 13
LEIEKYR 13
LEIRHUSA 13
LEIEVOGN 13
LEIEFØRT 13
LEIRHUEN 13
LEIRVEGG 13
LEIRGAUK 13
LEIRBROEN 13
LEIEPIKER 13
LEIRGRÅTT 13
LEIEMÅLET 13
LEIRMULDA 13
LEIRBRU 13
LEISKAPEN 13
LEIRBÅL 13
LEIRHUE 12
LEIRHUA 12
LEIEKRAV 12
LEIEBOER 12
LEIEKUEN 12
LEIEFØR 12
LEIEAUKE 12
LEIEPIKA 12
LEIRMULD 12
LEIVINGA 12
LEIRSKÅL 12
LEIRJORD 12
LEIEMÅLA 12
LEIKENHET 12
LEIEBASIS 12
LEIEBILEN 12
LEIRDUENE 12
LEIRLIVET 12
LEIRBROA 12
LEIEPIKE 12
LEIRGRÅE 12
LEIRBOTN 12
LEIEKUER 12
LEIRHUS 12
LEIRSJEF 12
LEIKEBIL 12
LEIEGÅRD 12
LEIERMÅL 12
LEIRVARE 11
LEIKEFELT 11
LEIRSKOLE 11
LEIEMÅL 11
LEIRGRÅ 11
LEIRBRO 11
LEIEFOLK 11
LEIKINGEN 11
LEIEKONER 11
LEISKAP 11
LEIRVARA 11
LEITERIGG 11
LEIRDUER 11
LEIEMORDA 11
LEIRGODSA 11
LEIRURNE 11
LEIVDENE 11
LEIEPRIS 11
LEIRLUEN 11
LEIRLUER 11
LEIVENDE 11
LEIRDUEN 11
LEIKOTEK 11
LEIRURNA 11
LEIHETENE 11
LEIEKUA 11
LEIEBOL 11
LEIVING 11
LEIVENE 10
LEIEFILM 10
LEIVDEN 10
LEIEKU 10
LEIEKONA 10
LEIETOMT 10
LEIKEDAM 10
LEIRMOLD 10
LEIEKONE 10
LEIRKAKA 10
LEIHETER 10
LEIRSKOA 10
LEIRKAKE 10
LEIEBIL 10
LEIRGODS 10
LEIEMORD 10
LEIKINGA 10
LEIKNESTE 10
LEIRLAGET 10
LEIDANGEN 10
LEIEKARER 10
LEIRFATET 10
LEIKANDET 10
LEIRLEGEN 10
LEIRINGEN 10
LEIRTAKET 10
LEIRKARET 10
LEIKETIDA 10
LEIHETEN 10
LEIEHEST 10
LEIRDUA 10
LEIVDER 10
LEIRLIV 10
LEIRLUA 10
LEIRLUE 10
LEIRDUE 10
LEIVES 9
LEIRLAGA 9
LEIINGER 9
LEIVEN 9
LEIVER 9
LEIEGEIT 9
LEIEAREAL 9
LEIELSENE 9
LEIVDE 9
LEIEFEET 9
LEIRLEDER 9
LEININGA 9
LEIKNERE 9
LEIRFALL 9
LEIRGATA 9
LEITETIDA 9
LEIRLEGE 9
LEIEMENN 9
LEIKING 9
LEIKANDA 9
LEILOSEN 9
LEIVDA 9
LEISTREK 9
LEIRGATE 9
LEIINGEN 9
LEIKENDE 9
LEIRKARA 9
LEIRSKO 9
LEIRTAKA 9
LEIKERNE 9
LEIRINGA 9
LEIKNEST 9
LEIEMANN 9
LEIKEREN 9
LEILOSER 9
LEIRFOT 9
LEIKETID 9
LEIHETA 9
LEIETIDEN 9
LEIRRASET 9
LEIRFATA 9
LEITINGA 9
LEIRARTEN 9
LEIDEREN 8
LEIELSET 8
LEIRRASA 8
LEIELSEN 8
LEITERNE 8
LEINENDE 8
LEIESATS 8
LEIRSTED 8
LEITEREN 8
LEIDERNE 8
LEISTAND 8
LEIERETT 8
LEITING 8
LEIRKAR 8
LEIRFAT 8
LEIKAND 8
LEIKEDE 8
LEIKETE 8
LEIRENDE 8
LEIFENE 8
LEIRARTA 8
LEITENDE 8
LEIHET 8
LEIRMEL 8
LEIETIDA 8
LEIKENE 8
LEIINGA 8
LEINING 8
LEIEKAR 8
LEIRLAG 8
LEIKENT 8
LEINGEN 8
LEIVD 8
LEIRTAK 8
LEITETID 8
LEIVE 8
LEIKERE 8
LEIELSER 8
LEIRING 8
LEIDANG 8
LEIVA 8
LEIDERE 7
LEIKES 7
LEIESTE 7
LEILOS 7
LEIFEN 7
LEIRRAS 7
LEIEFE 7
LEIRILD 7
LEIKER 7
LEIKNE 7
LEIV 7
LEIETID 7
LEIKET 7
LEITETE 7
LEINGA 7
LEIRART 7
LEIING 7
LEIDENE 7
LEIENDE 7
LEIELSE 7
LEIEREN 7
LEITERE 7
LEITEDE 7
LEIELSA 7
LEIRENE 7
LEIRETE 7
LEIREDE 7
LEINENE 7
LEIFER 7
LEIKTE 7
LEIERNE 7
LEIKEN 7
LEIDDES 7
LEITENE 7
LEIKA 6
LEIEDE 6
LEIKE 6
LEIENE 6
LEIRET 6
LEIKT 6
LEING 6
LEIERE 6
LEINER 6
LEINTE 6
LEIDET 6
LEIRES 6
LEIDES 6
LEITES 6
LEINEN 6
LEIRER 6
LEITER 6
LEIREN 6
LEIDER 6
LEITET 6
LEIEST 6
LEITTE 6
LEIETE 6
LEIK 5
LEITE 5
LEIF 5
LEIET 5
LEIER 5
LEIDE 5
LEIDA 5
LEITT 5
LEINA 5
LEINE 5
LEITA 5
LEIEN 5
LEINT 5
LEIES 5
LEIRE 5
LEIRA 5
LEIA 4
LEIT 4
LEIE 4
LEIR 4
LEID 4
LEIN 4

Ord som slutter med LEI

OrdPoeng
TOPPLEI 14
MØKKLEI 14
ARBEIDSLEI 13
KYSTLEI 13
UTEBLEI 13
VEDBLEI 13
SJØLEI 13
BÅTLEI 12
GØRRLEI 12
FORPLEI 12
HÅNDLEI 12
SKIPSLEI 12
STEVNELEI 12
FORBLEI 12
LUFTLEI 11
BORTLEI 11
DØDSLEI 11
HAVLEI 11
STAVNLEI 11
SKOLELEI 10
HEIMLEI 10
STEMNELEI 10
BEINLEI 10
HANDLEI 9
FREMLEI 9
LORTELEI 9
VILLEI 9
SKITTLEI 9
LUTLEI 9
ØRLEI 9
FRAMLEI 9
DAGSLEI 8
DRITTLEI 8
SEGLLEI 8
AVLEI 8
NORDLEI 8
EINERLEI 8
UTLEI 8
BLEI 7
PLEI 7
SEILLEI 7
RETTLEI 7
FARLEI 7
MATLEI 7
RORLEI 7
GALEI 6
INNLEI 6
SKLEI 6
ISLEI 5
KLEI 5
GLEI 5

Lignende ord av LEI

Anagram av LEI

For mer informasjon om ordet LEI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok