LEI i Scrabble - ordspill.com

LEI i Scrabble

LEI er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EIL.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
L1E1I1

Ved å legge til én bokstav til LEI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEIL 7
BILE 7
PLEI 7
PILE 7
PEIL 7
LIVE 7
LIPE 7
LEIV 7
VILE 7
BLEI 7
HEIL 6
HILE 6
LEIK 5
LIME 5
GLEI 5
IGLE 5
GEIL 5
MILE 5
KLEI 5
KILE 5
KEIL 5
FILE 5
FEIL 5
ILKE 5
IKLE 5
LIKE 5
SEIL 4
SILE 4
LITE 4
LISE 4
SLIE 4
TILE 4
LIRE 4
LINE 4
IDEL 4
LIER 4
LIEN 4
LIED 4
LEIT 4
LEIR 4
LEID 4
LEIA 4
ITLE 4
ISEL 4
ILTE 4
ILES 4
ILER 4
ILEN 4
ILDE 4
LIDE 4

Ord som starter på LEI

OrdPoeng
LEIRGJØKER 19
LEIEBELØP 19
LEIKETØYA 19
LEIKETØY 18
LEIEHJELPA 18
LEIETYPEN 17
LEIRKLUMP 17
LEIETYPER 17
LEIRGJØK 17
LEIEHJELP 17
LEIRBUNNEN 16
LEIEBUERNE 16
LEIETYPE 16
LEIENIVÅET 16
LEIRGRYTER 16
LEIDEBREVA 16
LEIRBÅLENE 16
LEIRGRYTE 15
LEIDEBREV 15
LEIENIVÅA 15
LEIRBAKKEN 15
LEIEBUERE 15
LEIRBRUER 15
LEIKEHUSA 15
LEIRBÅLET 15
LEISTEBROK 15
LEIRBRUEN 15
LEIESØKERE 15
LEIRGRYTA 15
LEIKESTOVE 15
LEIEVOGNER 15
LEIEUTGIFT 15
LEIROMRÅDA 15
LEIEVOGNA 14
LEIRBUNN 14
LEIKEHUS 14
LEIEBOLIG 14
LEIRBÅLA 14
LEIEBUER 14
LEIENIVÅ 14
LEIRBAKKE 14
LEIRSJEFEN 14
LEIRBRUA 14
LEIRJORDEN 14
LEIEBOEREN 14
LEIEGÅRDEN 14
LEIKEBILER 14
LEIRBOTNEN 14
LEIRPOTTER 14
LEIRHOLDIG 14
LEIEAUKENE 14
LEIESØKER 14
LEIRBROER 13
LEIRGRUNN 13
LEIRFIVEL 13
LEIRPOTTA 13
LEIRBROEN 13
LEISKAPER 13
LEIKESTUE 13
LEILIGHETA 13
LEIEAUKER 13
LEIEAUKEN 13
LEIRBRU 13
LEIRPOTTE 13
LEIEKRAVA 13
LEIRGAUK 13
LEIEBOERE 13
LEIKESTUA 13
LEISKAPEN 13
LEIEFOLKET 13
LEIEVOGN 13
LEIRJORDA 13
LEIEPRISER 13
LEIRBÅL 13
LEIEBOER 12
LEILIGHET 12
LEIRSKOLER 12
LEITETOKTA 12
LEIRSJEF 12
LEIEGÅRD 12
LEIKEBIL 12
LEIETOMTER 12
LEIRJORD 12
LEIEKRAV 12
LEIRBOTN 12
LEIRBROA 12
LEIRGODSET 12
LEIRDUENE 12
LEIRPLASS 12
LEIKENHET 12
LEIKOTEKA 12
LEIEBILEN 12
LEIKARRING 12
LEIEBASIS 12
LEIRLIVET 12
LEIEBILER 12
LEIEFOLKA 12
LEIEAUKE 12
LEIVDENE 11
LEIRDUER 11
LEIVENDE 11
LEITETOKT 11
LEIRFOTEN 11
LEIRLIVA 11
LEIEFOLK 11
LEIKINGEN 11
LEISKAP 11
LEIHETENE 11
LEIRDUEN 11
LEIEPRIS 11
LEIKEFELT 11
LEIETOMTA 11
LEIRBRO 11
LEILENDING 11
LEIRLAGENE 11
LEIRGODSA 11
LEIKINGER 11
LEITERIGG 11
LEIRSKOLE 11
LEIKOTEK 11
LEIRDUA 10
LEIERETTER 10
LEIRLIV 10
LEIRSTEDET 10
LEIRINGEN 10
LEIRMASSE 10
LEIEBIL 10
LEIDANGEN 10
LEIRSKRED 10
LEIRINGER 10
LEITINGER 10
LEIRLAGET 10
LEIVDER 10
LEIETAGER 10
LEIRFALLA 10
LEIINGENE 10
LEITINGEN 10
LEIDANGER 10
LEIETAKER 10
LEIVENE 10
LEIHETER 10
LEIHETEN 10
LEIVDEN 10
LEIKINGA 10
LEIRGODS 10
LEIRDUE 10
LEIETOMT 10
LEIRLEDER 9
LEITETIDA 9
LEIVES 9
LEITINGA 9
LEIETIDEN 9
LEIINGEN 9
LEIRRASET 9
LEIKERNE 9
LEIEAREAL 9
LEIKING 9
LEIVEN 9
LEIKEREN 9
LEIETIDER 9
LEINGENE 9
LEIVDE 9
LEIVER 9
LEIRFOT 9
LEIRFALL 9
LEIVDA 9
LEIRINGA 9
LEIINGER 9
LEIHETA 9
LEIRLAGA 9
LEIKENDE 9
LEIINGA 8
LEIERETT 8
LEIVE 8
LEIRSTED 8
LEINGEN 8
LEIVD 8
LEIDANG 8
LEIDERNE 8
LEIRENDE 8
LEIHET 8
LEIKERE 8
LEIRLAG 8
LEITING 8
LEIDEREN 8
LEIKETE 8
LEIESATS 8
LEINGER 8
LEIKENT 8
LEITETID 8
LEITERNE 8
LEIKEDE 8
LEITEREN 8
LEIRING 8
LEIRRASA 8
LEIETIDA 8
LEITENDE 8
LEIKENE 8
LEIRENE 7
LEIKET 7
LEIEREN 7
LEIENDE 7
LEIKNE 7
LEITEDE 7
LEIRRAS 7
LEIREDE 7
LEITENE 7
LEITERE 7
LEIKEN 7
LEIKTE 7
LEIKER 7
LEIDENE 7
LEIETID 7
LEIDDES 7
LEIING 7
LEINGA 7
LEIRETE 7
LEIESTE 7
LEIERNE 7
LEIV 7
LEIKES 7
LEIDERE 7
LEITETE 7
LEING 6
LEIREN 6
LEIKT 6
LEIENE 6
LEIDER 6
LEIKA 6
LEIKE 6
LEIDES 6
LEIRES 6
LEITET 6
LEIRER 6
LEIETE 6
LEIDET 6
LEIEDE 6
LEIRET 6
LEIEST 6
LEITES 6
LEITTE 6
LEIERE 6
LEITER 6
LEIK 5
LEIET 5
LEITE 5
LEIRA 5
LEIDE 5
LEIRE 5
LEITT 5
LEIER 5
LEITA 5
LEIES 5
LEIEN 5
LEIDA 5
LEIR 4
LEIE 4
LEID 4
LEIA 4
LEIT 4

Ord som slutter med LEI

OrdPoeng
ARBEIDSLEI 13
KYSTLEI 13
UTEBLEI 13
VEDBLEI 13
SJØLEI 13
STEVNELEI 12
SKIPSLEI 12
FORBLEI 12
GØRRLEI 12
FORPLEI 12
DØDSLEI 11
HAVLEI 11
STEMNELEI 10
SKOLELEI 10
VILLEI 9
FRAMLEI 9
SKITTLEI 9
FREMLEI 9
LUTLEI 9
UTLEI 8
AVLEI 8
DRITTLEI 8
PLEI 7
RETTLEI 7
FARLEI 7
MATLEI 7
BLEI 7
SKLEI 6
GALEI 6
INNLEI 6
GLEI 5
KLEI 5

Lignende ord av LEI

Anagram av LEI

For mer informasjon om ordet LEI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok