LEI i Scrabble - ordspill.com

LEI i Scrabble

LEI er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EIL.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
L1E1I1

Ved å legge til én bokstav til LEI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEIL 7
BILE 7
PLEI 7
PILE 7
PEIL 7
LIVE 7
LIPE 7
LEIV 7
VILE 7
BLEI 7
HEIL 6
HILE 6
LEIK 5
LIME 5
GLEI 5
IGLE 5
GEIL 5
MILE 5
KLEI 5
KILE 5
KEIL 5
FILE 5
FEIL 5
ILKE 5
IKLE 5
LIKE 5
SEIL 4
SILE 4
LITE 4
LISE 4
SLIE 4
TILE 4
LIRE 4
LINE 4
IDEL 4
LIER 4
LIEN 4
LIED 4
LEIT 4
LEIR 4
LEID 4
LEIA 4
ITLE 4
ISEL 4
ILTE 4
ILES 4
ILER 4
ILEN 4
ILDE 4
LIDE 4

Ord som starter på LEI

OrdPoeng
LEIRGJØKER 19
LEIEBELØP 19
LEIKETØYA 19
LEIEHJELPA 18
LEIKETØY 18
LEIETYPER 17
LEIEHJELP 17
LEIETYPEN 17
LEIRKLUMP 17
LEIRGJØK 17
LEIDEBREVA 16
LEIEBUERNE 16
LEIETYPE 16
LEIENIVÅER 16
LEIRBÅLENE 16
LEIRBRUENE 16
LEIENIVÅET 16
LEIRGRYTE 15
LEIENIVÅA 15
LEIRBRUER 15
LEIRBAKKEN 15
LEIEUTGIFT 15
LEIEBUERE 15
LEIKESTOVE 15
LEIRGAUKER 15
LEIRBÅLET 15
LEIRBRUEN 15
LEIDEBREV 15
LEIRGRYTA 15
LEIKEHUSA 15
LEIEVOGNER 15
LEIESØKERE 15
LEIROMRÅDA 15
LEIEBOLIG 14
LEIRBOTNER 14
LEIEVOGNA 14
LEIENIVÅ 14
LEIRBRUA 14
LEIEBUER 14
LEIRBÅLA 14
LEIKEHUS 14
LEIRBAKKE 14
LEIRBUNN 14
LEIEBOEREN 14
LEIESØKER 14
LEIRBROENE 14
LEIEAUKENE 14
LEIRSJEFEN 14
LEIRHOLDIG 14
LEIKEBILER 14
LEIKESTUA 13
LEILIGHETA 13
LEIEKRAVA 13
LEIKESTUE 13
LEIEPRISER 13
LEIRBRU 13
LEIRPOTTE 13
LEIRBROER 13
LEISKAPEN 13
LEIRFIVEL 13
LEIEAUKER 13
LEIRGRUNN 13
LEIEVOGN 13
LEIRBÅL 13
LEIEFOLKET 13
LEIRBROEN 13
LEIEAUKEN 13
LEIRPOTTA 13
LEIRJORDA 13
LEIEBOERE 13
LEIRGAUK 13
LEISKAPER 13
LEIRBOTN 12
LEIRBROA 12
LEIEAUKE 12
LEIETOMTER 12
LEIEKRAV 12
LEIRPLASS 12
LEIEGÅRD 12
LEITETOKTA 12
LEIKEBIL 12
LEIEBILER 12
LEIRSJEF 12
LEIRJORD 12
LEILIGHET 12
LEIKARRING 12
LEIKOTEKA 12
LEIEBASIS 12
LEIEBILEN 12
LEIEBOER 12
LEIRLIVET 12
LEIRSKOLER 12
LEIEFOLKA 12
LEIRDUENE 12
LEIKENHET 12
LEIEPRIS 11
LEIVENDE 11
LEIRLIVA 11
LEITERIGG 11
LEISKAP 11
LEIRDUEN 11
LEIVDENE 11
LEIRINGENE 11
LEIEFOLK 11
LEIRMASSEN 11
LEIRSKOLE 11
LEIKINGER 11
LEITETOKT 11
LEIKEFELT 11
LEILENDING 11
LEIRGODSA 11
LEIKINGEN 11
LEIRBRO 11
LEIKOTEK 11
LEIHETENE 11
LEIETOMTA 11
LEIRDUER 11
LEIRFOTEN 11
LEIDANGEN 10
LEIRSKRED 10
LEIETAKER 10
LEIRFALLA 10
LEIRLAGET 10
LEIRINGER 10
LEIETAGER 10
LEIDANGER 10
LEITETIDEN 10
LEITINGER 10
LEIINGENE 10
LEIESATSEN 10
LEIERETTER 10
LEIETIDENE 10
LEIRMASSE 10
LEIRINGEN 10
LEITINGEN 10
LEIHETER 10
LEIHETEN 10
LEIRLIV 10
LEIETOMT 10
LEIKINGA 10
LEIVDER 10
LEIVENE 10
LEIEBIL 10
LEIVDEN 10
LEIRDUA 10
LEIRDUE 10
LEIRGODS 10
LEIEAREAL 9
LEIRFOT 9
LEIRLEDER 9
LEIKING 9
LEIRLAGA 9
LEIETIDER 9
LEIRRASET 9
LEIRFALL 9
LEITINGA 9
LEIINGER 9
LEITETIDA 9
LEINGENE 9
LEIRINGA 9
LEIVES 9
LEIKERNE 9
LEIVER 9
LEIETIDEN 9
LEIVDA 9
LEIVEN 9
LEIVDE 9
LEIKENDE 9
LEIKEREN 9
LEIHETA 9
LEIINGEN 9
LEIVD 8
LEIVE 8
LEIKEDE 8
LEIHET 8
LEIKENE 8
LEIRLAG 8
LEINGEN 8
LEIKERE 8
LEIINGA 8
LEIKENT 8
LEIDANG 8
LEIDERNE 8
LEIESATS 8
LEIRRASA 8
LEITEREN 8
LEIRSTED 8
LEIRENDE 8
LEIERETT 8
LEITING 8
LEITERNE 8
LEITENDE 8
LEIDEREN 8
LEIKETE 8
LEITETID 8
LEIRING 8
LEIETIDA 8
LEINGER 8
LEIV 7
LEIKER 7
LEIKTE 7
LEIKET 7
LEIING 7
LEINGA 7
LEIKEN 7
LEIKES 7
LEITENE 7
LEIKNE 7
LEIRENE 7
LEIDERE 7
LEIETID 7
LEIERNE 7
LEITETE 7
LEIESTE 7
LEIEREN 7
LEIDDES 7
LEITEDE 7
LEIREDE 7
LEITERE 7
LEIRETE 7
LEIENDE 7
LEIDENE 7
LEIRRAS 7
LEIENE 6
LEIKE 6
LEIDES 6
LEING 6
LEIKA 6
LEIKT 6
LEIDER 6
LEIRER 6
LEITET 6
LEIEST 6
LEIRES 6
LEIREN 6
LEIRET 6
LEIERE 6
LEITES 6
LEITER 6
LEIETE 6
LEITTE 6
LEIEDE 6
LEIDET 6
LEIRE 5
LEIK 5
LEIET 5
LEITE 5
LEITT 5
LEIEN 5
LEIRA 5
LEIDE 5
LEITA 5
LEIER 5
LEIDA 5
LEIES 5
LEIR 4
LEIE 4
LEID 4
LEIA 4
LEIT 4

Ord som slutter med LEI

OrdPoeng
ARBEIDSLEI 13
VEDBLEI 13
KYSTLEI 13
UTEBLEI 13
SJØLEI 13
STEVNELEI 12
SKIPSLEI 12
FORPLEI 12
FORBLEI 12
GØRRLEI 12
DØDSLEI 11
HAVLEI 11
STEMNELEI 10
SKOLELEI 10
VILLEI 9
SKITTLEI 9
LUTLEI 9
FRAMLEI 9
FREMLEI 9
AVLEI 8
DRITTLEI 8
UTLEI 8
PLEI 7
RETTLEI 7
BLEI 7
FARLEI 7
MATLEI 7
GALEI 6
INNLEI 6
SKLEI 6
GLEI 5
KLEI 5

Lignende ord av LEI

Anagram av LEI

For mer informasjon om ordet LEI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok