LEI i Scrabble - ordspill.com

LEI i Scrabble

LEI er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EIL.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
L1E1I1

Ved å legge til én bokstav til LEI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEIL 7
BILE 7
PLEI 7
PILE 7
PEIL 7
LIVE 7
LIPE 7
LEIV 7
VILE 7
BLEI 7
HEIL 6
HILE 6
LEIK 5
LIME 5
GLEI 5
IGLE 5
GEIL 5
MILE 5
KLEI 5
KILE 5
KEIL 5
FILE 5
FEIL 5
ILKE 5
IKLE 5
LIKE 5
SEIL 4
SILE 4
LITE 4
LISE 4
SLIE 4
TILE 4
LIRE 4
LINE 4
IDEL 4
LIER 4
LIEN 4
LIED 4
LEIT 4
LEIR 4
LEID 4
LEIA 4
ITLE 4
ISEL 4
ILTE 4
ILES 4
ILER 4
ILEN 4
ILDE 4
LIDE 4

Ord som starter på LEI

OrdPoeng
LEIKETØYET 20
LEIEBELØPA 20
LEIKETØYA 19
LEIEBELØP 19
LEIRGJØKEN 19
LEIKETØY 18
LEIEHJELP 17
LEIETYPEN 17
LEIETYPER 17
LEIRKLUMP 17
LEIRGJØK 17
LEIEØKNING 16
LEIETYPE 16
LEIDEBREV 15
LEIEAUKING 15
LEIKEHUSA 15
LEIRBAKKER 15
LEIRGRYTA 15
LEIRGRYTE 15
LEIEBUERE 15
LEIRBÅLET 15
LEIRBRUEN 15
LEIENIVÅA 15
LEIEAVGIFT 15
LEIRBRUER 15
LEIEBOLIG 14
LEIRBAKKE 14
LEIESØKER 14
LEIENIVÅ 14
LEIEBUER 14
LEIRBRUA 14
LEIRBÅLA 14
LEIKEHUS 14
LEIRBUNN 14
LEIEVOGNA 14
LEIEGÅRDER 14
LEIRSJEFER 14
LEIRFIVLER 14
LEIKESTUEN 14
LEISKAPENE 14
LEIKEBILEN 14
LEIKOTEKAR 13
LEIEVOGN 13
LEIEPRISEN 13
LEIKENHETA 13
LEIEAUKEN 13
LEIRBRU 13
LEIKESTUA 13
LEISKAPER 13
LEIRBÅL 13
LEIRJORDA 13
LEIEAVTALE 13
LEIRLIVENE 13
LEIRPOTTE 13
LEIRGAUK 13
LEIEBOERE 13
LEIEAUKER 13
LEIRFIVEL 13
LEISKAPEN 13
LEIEKRAVA 13
LEIRGRUNN 13
LEIKESTUE 13
LEIRBROER 13
LEIRPOTTA 13
LEIRBROEN 13
LEIRBROA 12
LEIEBOER 12
LEIEMASKIN 12
LEIEKRAV 12
LEIETOMTEN 12
LEIRBOTN 12
LEIEAUKE 12
LEIRPLASS 12
LEIRJORD 12
LEIRSJEF 12
LEIRDUENE 12
LEIKEGRIND 12
LEIRSKOLEN 12
LEIEMARKED 12
LEIEBILEN 12
LEIEBILER 12
LEIEBASIS 12
LEIKINGENE 12
LEIKENHET 12
LEIKOTEKA 12
LEIELOKALA 12
LEILIGHET 12
LEIRLIVET 12
LEIEFOLKA 12
LEIKEBIL 12
LEIEGÅRD 12
LEIRLIVA 11
LEIHETENE 11
LEIKINGER 11
LEIVDENE 11
LEIRBRO 11
LEITETOKT 11
LEIRFOTEN 11
LEIRDUER 11
LEITERIGG 11
LEIKEFELT 11
LEIKINGEN 11
LEIKOTEK 11
LEIRSKOLE 11
LEIRDUEN 11
LEIVENDE 11
LEIETOMTA 11
LEIRGODSA 11
LEIETAGERE 11
LEIRFALLET 11
LEIEPRIS 11
LEIRMASSER 11
LEIRSKREDA 11
LEIESOLDAT 11
LEITINGENE 11
LEIETAKERE 11
LEIDANGENE 11
LEIEFOLK 11
LEISKAP 11
LEIVENE 10
LEIVDEN 10
LEIDANGER 10
LEIINGENE 10
LEIETAGER 10
LEITINGER 10
LEIEBIL 10
LEIRDUA 10
LEIRINGEN 10
LEIRMASSE 10
LEIVDER 10
LEIRFALLA 10
LEIRSKRED 10
LEIDANGEN 10
LEITINGEN 10
LEIETAKER 10
LEIRINGER 10
LEIRSTEDER 10
LEIERETTEN 10
LEITETIDER 10
LEIRLAGET 10
LEIRDUE 10
LEIRGODS 10
LEIHETEN 10
LEIRLIV 10
LEIETOMT 10
LEIKINGA 10
LEIHETER 10
LEIRFALL 9
LEIKENDE 9
LEIETIDEN 9
LEIKERNE 9
LEIVEN 9
LEIVDE 9
LEIVER 9
LEIKEREN 9
LEIVES 9
LEIRRASET 9
LEIRINGA 9
LEITETIDA 9
LEIVDA 9
LEIRLAGA 9
LEIINGEN 9
LEIETIDER 9
LEIINGER 9
LEITINGA 9
LEIRLEDER 9
LEINGENE 9
LEIEAREAL 9
LEIHETA 9
LEIRFOT 9
LEIKING 9
LEIKETE 8
LEIRRASA 8
LEIDERNE 8
LEIVD 8
LEIKERE 8
LEIKEDE 8
LEIERETT 8
LEITEREN 8
LEIHET 8
LEIESATS 8
LEITENDE 8
LEIKENE 8
LEIVE 8
LEIDANG 8
LEIINGA 8
LEIKENT 8
LEIETIDA 8
LEIRENDE 8
LEITETID 8
LEIRSTED 8
LEIRLAG 8
LEINGER 8
LEITING 8
LEITERNE 8
LEIDEREN 8
LEIRING 8
LEINGEN 8
LEIERNE 7
LEIV 7
LEIKTE 7
LEIEREN 7
LEITERE 7
LEIKER 7
LEIREDE 7
LEIDERE 7
LEITEDE 7
LEIRENE 7
LEIETID 7
LEIKEN 7
LEIING 7
LEIESTE 7
LEIENDE 7
LEIKET 7
LEIDDES 7
LEIDENE 7
LEIKNE 7
LEIRRAS 7
LEITENE 7
LEIRETE 7
LEINGA 7
LEIKES 7
LEITETE 7
LEING 6
LEIKA 6
LEIEDE 6
LEIERE 6
LEIKE 6
LEITES 6
LEIETE 6
LEIDET 6
LEIKT 6
LEIDER 6
LEIRER 6
LEIENE 6
LEIEST 6
LEIDES 6
LEIRES 6
LEIRET 6
LEITTE 6
LEITET 6
LEIREN 6
LEITER 6
LEIK 5
LEIER 5
LEIET 5
LEIES 5
LEIRA 5
LEIDE 5
LEITA 5
LEIEN 5
LEIRE 5
LEIDA 5
LEITE 5
LEITT 5
LEID 4
LEIA 4
LEIR 4
LEIE 4
LEIT 4

Ord som slutter med LEI

OrdPoeng
ARBEIDSLEI 13
SJØLEI 13
VEDBLEI 13
KYSTLEI 13
UTEBLEI 13
STEVNELEI 12
SKIPSLEI 12
GØRRLEI 12
FORPLEI 12
FORBLEI 12
DØDSLEI 11
HAVLEI 11
STEMNELEI 10
SKOLELEI 10
VILLEI 9
SKITTLEI 9
FREMLEI 9
LUTLEI 9
FRAMLEI 9
DRITTLEI 8
AVLEI 8
UTLEI 8
FARLEI 7
PLEI 7
RETTLEI 7
BLEI 7
MATLEI 7
SKLEI 6
INNLEI 6
GALEI 6
GLEI 5
KLEI 5

Lignende ord av LEI

Anagram av LEI

For mer informasjon om ordet LEI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok