LEI i Scrabble - ordspill.com

LEI i Scrabble

LEI er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EIL.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
L1E1I1

Ved å legge til én bokstav til LEI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEIL 7
BILE 7
PLEI 7
PILE 7
PEIL 7
LIVE 7
LIPE 7
LEIV 7
VILE 7
BLEI 7
HEIL 6
HILE 6
LEIK 5
LIME 5
GLEI 5
IGLE 5
GEIL 5
MILE 5
KLEI 5
KILE 5
KEIL 5
FILE 5
FEIL 5
ILKE 5
IKLE 5
LIKE 5
SEIL 4
SILE 4
LITE 4
LISE 4
SLIE 4
TILE 4
LIRE 4
LINE 4
IDEL 4
LIER 4
LIEN 4
LIED 4
LEIT 4
LEIR 4
LEID 4
LEIA 4
ITLE 4
ISEL 4
ILTE 4
ILES 4
ILER 4
ILEN 4
ILDE 4
LIDE 4

Ord som starter på LEI

OrdPoeng
LEIKETØYA 19
LEIEBELØP 19
LEIRGJØKEN 19
LEIKETØY 18
LEIETYPER 17
LEIRGJØK 17
LEIRKLUMP 17
LEIEHJELP 17
LEIETYPEN 17
LEIETYPE 16
LEIRGRYTEN 16
LEIEBUERNE 16
LEIENIVÅER 16
LEIEBUEREN 16
LEIRBUNNER 16
LEIDEBREVA 16
LEIRGRYTA 15
LEIKEHUSA 15
LEIRBAKKEN 15
LEIRGRYTE 15
LEIRBÅLET 15
LEIDEBREV 15
LEIRBRUER 15
LEIRBRUEN 15
LEIEBUERE 15
LEIENIVÅA 15
LEIESØKERE 15
LEIKESTOVA 15
LEIRBAKKE 14
LEIEBUER 14
LEIRBÅLA 14
LEIRBRUA 14
LEIENIVÅ 14
LEIEVOGNA 14
LEIRPOTTEN 14
LEIEBOLIG 14
LEIRJORDER 14
LEIKESTUER 14
LEIESØKER 14
LEIKEBILER 14
LEIEAUKENE 14
LEIRSJEFER 14
LEIKEHUS 14
LEIRFIVLER 14
LEISKAPENE 14
LEIRBUNN 14
LEIRGAUK 13
LEISKAPER 13
LEIKESTUE 13
LEIRBRU 13
LEIRBROEN 13
LEIRJORDA 13
LEIEAUKER 13
LEIRPOTTA 13
LEIRBÅL 13
LEIRBROER 13
LEIEVOGN 13
LEIRLIVENE 13
LEIEBOERE 13
LEIEPRISER 13
LEIRGRUNN 13
LEIKOTEKET 13
LEILIGHETA 13
LEIEKRAVA 13
LEIRFIVEL 13
LEIKESTUA 13
LEISKAPEN 13
LEIEAUKEN 13
LEIRPOTTE 13
LEILIGHET 12
LEIEKRAV 12
LEIKENHET 12
LEIRLIVET 12
LEIEGÅRD 12
LEIEBOER 12
LEIEAUKE 12
LEIRJORD 12
LEIRBOTN 12
LEIEBILER 12
LEIRBROA 12
LEIKEBIL 12
LEIRSJEF 12
LEIRDUENE 12
LEIETOMTER 12
LEIEBILEN 12
LEIEFOLKA 12
LEIRPLASS 12
LEIRSKOLEN 12
LEIKOTEKA 12
LEIKARRING 12
LEIEBASIS 12
LEITERIGG 11
LEIRBRO 11
LEIKEFELT 11
LEIEPRIS 11
LEIKINGER 11
LEITETOKT 11
LEIEFOLK 11
LEIRDUER 11
LEIKOTEK 11
LEIRSKREDA 11
LEITINGENE 11
LEILENDING 11
LEIRMASSER 11
LEIRLIVA 11
LEIRFALLET 11
LEIRGODSA 11
LEIVDENE 11
LEIRFOTEN 11
LEIRDUEN 11
LEIHETENE 11
LEISKAP 11
LEIKINGEN 11
LEIETOMTA 11
LEIRSKOLE 11
LEIVENDE 11
LEIEBIL 10
LEIRINGER 10
LEIESATSEN 10
LEIHETER 10
LEIRDUA 10
LEIETIDENE 10
LEIDANGEN 10
LEIHETEN 10
LEIRLEDERE 10
LEIETAKER 10
LEIRGODS 10
LEIERETTER 10
LEIRSTEDER 10
LEIRLIV 10
LEIVENE 10
LEIRRASENE 10
LEIETAGER 10
LEITINGEN 10
LEIRFALLA 10
LEIRDUE 10
LEIVDER 10
LEIINGENE 10
LEIKINGA 10
LEIVDEN 10
LEIETOMT 10
LEIRLAGET 10
LEIRMASSE 10
LEIDANGER 10
LEIRINGEN 10
LEITINGER 10
LEIRSKRED 10
LEIRRASET 9
LEIRLEDER 9
LEIETIDEN 9
LEIEAREAL 9
LEITETIDA 9
LEIETIDER 9
LEIKERNE 9
LEIKEREN 9
LEIVER 9
LEIKENDE 9
LEIRLAGA 9
LEIRINGA 9
LEIINGEN 9
LEIKING 9
LEINGENE 9
LEIRFALL 9
LEIVDA 9
LEIVES 9
LEIVEN 9
LEITINGA 9
LEIVDE 9
LEIINGER 9
LEIRFOT 9
LEIHETA 9
LEIDANG 8
LEINGEN 8
LEIKERE 8
LEIKENE 8
LEIINGA 8
LEITENDE 8
LEIRING 8
LEIRLAG 8
LEITING 8
LEIDERNE 8
LEIVE 8
LEIVD 8
LEIKEDE 8
LEIHET 8
LEIKENT 8
LEITEREN 8
LEIRSTED 8
LEIETIDA 8
LEIRRASA 8
LEIESATS 8
LEIRENDE 8
LEITETID 8
LEITERNE 8
LEIERETT 8
LEIDEREN 8
LEIKETE 8
LEINGER 8
LEIV 7
LEIRRAS 7
LEIKNE 7
LEIETID 7
LEIKER 7
LEIDERE 7
LEIKET 7
LEIING 7
LEIERNE 7
LEIRETE 7
LEITERE 7
LEITETE 7
LEIKTE 7
LEIDENE 7
LEITEDE 7
LEIESTE 7
LEIRENE 7
LEITENE 7
LEIREDE 7
LEIDDES 7
LEIKEN 7
LEIENDE 7
LEIEREN 7
LEINGA 7
LEIKES 7
LEIKE 6
LEING 6
LEIKA 6
LEIKT 6
LEITET 6
LEIRET 6
LEIDER 6
LEITTE 6
LEITER 6
LEIERE 6
LEIRES 6
LEIREN 6
LEIEST 6
LEIEDE 6
LEIDET 6
LEIETE 6
LEITES 6
LEIENE 6
LEIDES 6
LEIRER 6
LEIET 5
LEIDA 5
LEITA 5
LEIK 5
LEIRE 5
LEIRA 5
LEIDE 5
LEIER 5
LEITE 5
LEITT 5
LEIES 5
LEIEN 5
LEID 4
LEIA 4
LEIT 4
LEIR 4
LEIE 4

Ord som slutter med LEI

OrdPoeng
ARBEIDSLEI 13
SJØLEI 13
VEDBLEI 13
KYSTLEI 13
UTEBLEI 13
GØRRLEI 12
FORBLEI 12
STEVNELEI 12
FORPLEI 12
SKIPSLEI 12
DØDSLEI 11
HAVLEI 11
STEMNELEI 10
SKOLELEI 10
LUTLEI 9
VILLEI 9
FRAMLEI 9
FREMLEI 9
SKITTLEI 9
DRITTLEI 8
AVLEI 8
UTLEI 8
PLEI 7
RETTLEI 7
BLEI 7
FARLEI 7
MATLEI 7
SKLEI 6
INNLEI 6
GALEI 6
KLEI 5
GLEI 5

Lignende ord av LEI

Anagram av LEI

For mer informasjon om ordet LEI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok