LEI i Scrabble - ordspill.com

LEI i Scrabble

LEI er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EIL.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
L1E1I1

Ved å legge til én bokstav til LEI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEIL 7
BILE 7
PLEI 7
PILE 7
PEIL 7
LIVE 7
LIPE 7
LEIV 7
VILE 7
BLEI 7
HEIL 6
HILE 6
LEIK 5
LIME 5
GLEI 5
IGLE 5
GEIL 5
MILE 5
KLEI 5
KILE 5
KEIL 5
FILE 5
FEIL 5
ILKE 5
IKLE 5
LIKE 5
SEIL 4
SILE 4
LITE 4
LISE 4
SLIE 4
TILE 4
LIRE 4
LINE 4
IDEL 4
LIER 4
LIEN 4
LIED 4
LEIT 4
LEIR 4
LEID 4
LEIA 4
ITLE 4
ISEL 4
ILTE 4
ILES 4
ILER 4
ILEN 4
ILDE 4
LIDE 4

Ord som starter på LEI

OrdPoeng
LEIKETØYER 20
LEIRGJØKER 19
LEIEBELØP 19
LEIKETØYA 19
LEIKETØY 18
LEIEOBJEKT 18
LEIEHJELPA 18
LEIETYPEN 17
LEIRGJØK 17
LEIRKLUMP 17
LEIEHJELP 17
LEIETYPER 17
LEIRGRYTER 16
LEIENIVÅET 16
LEIRBUNNEN 16
LEIRBÅLENE 16
LEIETYPE 16
LEIKEHUSET 16
LEIKEHUSA 15
LEISTEBROK 15
LEIDEBREV 15
LEIRBRUER 15
LEIESØKERE 15
LEIEBUERE 15
LEIRGAUKER 15
LEIKESTOVE 15
LEIENIVÅA 15
LEIRGRYTA 15
LEIEVOGNER 15
LEIRGRYTE 15
LEIEUTGIFT 15
LEIRBRUEN 15
LEIRBÅLET 15
LEIRBAKKER 15
LEIROMRÅDA 15
LEIKEHUS 14
LEIESØKER 14
LEIRBROENE 14
LEIKESTUEN 14
LEIEVOGNA 14
LEIRBUNN 14
LEIEBUER 14
LEIRBAKKE 14
LEIENIVÅ 14
LEIEBOERNE 14
LEIRBRUA 14
LEIEBOLIG 14
LEIRBÅLA 14
LEIEKRAVET 14
LEIEBOEREN 14
LEIEGÅRDEN 14
LEIRJORDEN 14
LEIRSJEFEN 14
LEIRBOTNEN 14
LEIRHOLDIG 14
LEISKAPER 13
LEIRBROER 13
LEIRBÅL 13
LEIRBRU 13
LEIRGRUNN 13
LEIRJORDA 13
LEISKAPEN 13
LEIEFOLKET 13
LEIEVOGN 13
LEIEAUKER 13
LEIRGAUK 13
LEIKESTUE 13
LEIRFIVEL 13
LEIRPOTTE 13
LEIRBROEN 13
LEIKESTUA 13
LEIEBOERE 13
LEIRPOTTA 13
LEIEAUKEN 13
LEIEKRAVA 13
LEIEBILEN 12
LEIRGODSET 12
LEIEBILER 12
LEIRSJEF 12
LEIRPLASS 12
LEIEBOER 12
LEIKENHET 12
LEIEBASIS 12
LEIKEBIL 12
LEIEAUKE 12
LEIEKRAV 12
LEIKOTEKA 12
LEIETOMTER 12
LEIEGÅRD 12
LEIEFOLKA 12
LEIRBROA 12
LEIRLIVET 12
LEIRBOTN 12
LEITETOKTA 12
LEIRSKOLER 12
LEIRJORD 12
LEIRDUENE 12
LEILIGHET 12
LEIKINGEN 11
LEIRDUER 11
LEIVDENE 11
LEIETOMTA 11
LEIEFOLK 11
LEIRDUEN 11
LEIVENDE 11
LEITETOKT 11
LEIRFOTEN 11
LEIKEFELT 11
LEIRLIVA 11
LEIDANGENE 11
LEIHETENE 11
LEIRBRO 11
LEIEPRIS 11
LEIKINGER 11
LEIRGODSA 11
LEISKAP 11
LEITERIGG 11
LEIKOTEK 11
LEIRSKOLE 11
LEIRLAGENE 11
LEIETERMIN 11
LEIDANGEN 10
LEITINGER 10
LEIVENE 10
LEIRINGEN 10
LEIVDER 10
LEIEBIL 10
LEIKINGA 10
LEIRMASSE 10
LEIETAKER 10
LEIRLIV 10
LEIESATSER 10
LEIRINGER 10
LEIDANGER 10
LEIRDUA 10
LEIRDUE 10
LEIRGODS 10
LEIINGENE 10
LEIVDEN 10
LEIHETER 10
LEIHETEN 10
LEIETAGER 10
LEIETOMT 10
LEIRLAGET 10
LEIRSKRED 10
LEITINGEN 10
LEIRFALLA 10
LEIVDA 9
LEIKERNE 9
LEITETIDA 9
LEIINGEN 9
LEIEAREAL 9
LEIKEREN 9
LEIVDE 9
LEIRFALL 9
LEIVER 9
LEINGENE 9
LEIVEN 9
LEIVES 9
LEIRRASET 9
LEIETIDER 9
LEIRLEDER 9
LEIINGER 9
LEIRFOT 9
LEIRINGA 9
LEIHETA 9
LEIRLAGA 9
LEIETIDEN 9
LEIKING 9
LEIKENDE 9
LEITINGA 9
LEIESATS 8
LEITETID 8
LEIINGA 8
LEIHET 8
LEIDERNE 8
LEIVD 8
LEIVE 8
LEITING 8
LEIKEDE 8
LEIKENT 8
LEIKETE 8
LEIRLAG 8
LEIRING 8
LEINGEN 8
LEIDANG 8
LEINGER 8
LEIKERE 8
LEIKENE 8
LEIETIDA 8
LEIDEREN 8
LEIRRASA 8
LEITENDE 8
LEIRENDE 8
LEITERNE 8
LEIERETT 8
LEITEREN 8
LEIRSTED 8
LEIV 7
LEINGA 7
LEIKNE 7
LEIING 7
LEIRETE 7
LEIKES 7
LEIKER 7
LEIKTE 7
LEIKEN 7
LEIEREN 7
LEIRRAS 7
LEIERNE 7
LEIESTE 7
LEIDDES 7
LEIDENE 7
LEIENDE 7
LEITETE 7
LEITENE 7
LEIETID 7
LEIKET 7
LEIRENE 7
LEITEDE 7
LEIREDE 7
LEITERE 7
LEIDERE 7
LEIRES 6
LEIKE 6
LEIETE 6
LEIKA 6
LEIKT 6
LEITET 6
LEIDET 6
LEING 6
LEITES 6
LEITER 6
LEIRET 6
LEIEST 6
LEIERE 6
LEITTE 6
LEIRER 6
LEIDES 6
LEIENE 6
LEIREN 6
LEIDER 6
LEIEDE 6
LEIER 5
LEIRA 5
LEIDE 5
LEITE 5
LEIRE 5
LEIET 5
LEITT 5
LEIES 5
LEITA 5
LEIEN 5
LEIDA 5
LEIK 5
LEIR 4
LEIE 4
LEID 4
LEIT 4
LEIA 4

Ord som slutter med LEI

OrdPoeng
ARBEIDSLEI 13
KYSTLEI 13
UTEBLEI 13
VEDBLEI 13
SJØLEI 13
STEVNELEI 12
SKIPSLEI 12
FORBLEI 12
GØRRLEI 12
FORPLEI 12
DØDSLEI 11
HAVLEI 11
STEMNELEI 10
SKOLELEI 10
VILLEI 9
FRAMLEI 9
SKITTLEI 9
FREMLEI 9
LUTLEI 9
UTLEI 8
AVLEI 8
DRITTLEI 8
PLEI 7
RETTLEI 7
FARLEI 7
MATLEI 7
BLEI 7
SKLEI 6
GALEI 6
INNLEI 6
GLEI 5
KLEI 5

Lignende ord av LEI

Anagram av LEI

For mer informasjon om ordet LEI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok