LEM i Scrabble - ordspill.com

LEM i Scrabble

LEM er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ELM.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
L1E1M2

Ved å legge til én bokstav til LEM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
MÆLE 10
MYLE 10
BELM 8
LÅME 8
MÅLE 8
MULE 8
ULME 8
LEMP 8
MELK 6
MEGL 6
MEKL 6
OLME 6
GLEM 6
KLEM 6
MOLE 6
SLEM 5
LAME 5
LIME 5
MALE 5
MERL 5
MELT 5
DEML 5
MELD 5
MILE 5

Ord som starter på LEM

OrdPoeng
LEMPELIGHETENE 21
LEMFELDIGHETENE 20
LEMPELIGHETEN 20
LEMPELIGHETER 20
LEMFELDIGHETEN 19
LEMFELDIGHETER 19
LEMPELIGHETA 19
LEMPELIGHET 18
LEMVINDUENE 18
LEMMEHUSENE 18
LEMTRAPPENE 18
LEMENFLOKKENE 18
LEMFELDIGHETA 18
LEMMEHUSET 17
LEMTRAPPER 17
LEMVINDUER 17
LEMVINDUET 17
LEMTRAPPEN 17
LEMFELDIGHET 17
LEMENFLOKKER 17
LEMENFLOKKEN 17
LEMTRAPPA 16
LEMPNINGENE 16
LEMVINDUA 16
LEMPELIGERE 16
LEMMATISERENDE 16
LEMMEHUSA 16
LEMSTERHETENE 16
LEMPELIGSTE 16
LEMHULLENE 16
LEMHULLER 15
LEMMELAUSE 15
LEMMELØSE 15
LEMMELØST 15
LEMMEHUS 15
LEMPNINGEN 15
LEMPELIGST 15
LEMMELAUST 15
LEMSTERHETER 15
LEMPNINGER 15
LEMSTERHETEN 15
LEMENFLOKK 15
LEMENPESTEN 15
LEMTRAPP 15
LEMLESTINGENE 15
LEMVINDU 15
LEMHULLET 15
LEMPELIGE 14
LEMMATISERES 14
LEMSTERHETA 14
LEMURERENE 14
LEMENÅRENE 14
LEMPELSENE 14
LEMPIRAENE 14
LEMMELAUS 14
LEMENPESTA 14
LEMENAKTIGE 14
LEMMATISERTE 14
LEMENGRISENE 14
LEMMATISERER 14
LEMPINGEN 14
LEMHULLA 14
LEMLESTINGEN 14
LEMPNINGA 14
LEMMELØS 14
LEMLESTINGER 14
LEMSTRINGENE 14
LEMLESTELSENE 14
LEMENPEST 13
LEMENAKTIG 13
LEMENÅRET 13
LEMMATISERE 13
LEMENGRISER 13
LEMSTUENE 13
LEMLESTINGA 13
LEMPELIG 13
LEMPELSER 13
LEMLESTELSEN 13
LEMMATISERT 13
LEMMATISKE 13
LEMLESTELSER 13
LEMPIRAEN 13
LEMSTRINGEN 13
LEMPELSEN 13
LEMPINGA 13
LEMSTRINGER 13
LEMFELDIGE 13
LEMHULL 13
LEMSTERHET 13
LEMHOLENE 13
LEMPNING 13
LEMENGRISEN 13
LEMLESTING 12
LEMMATISER 12
LEMSTUER 12
LEMONASIEN 12
LEMLØSE 12
LEMLAUST 12
LEMMINGEN 12
LEMSTRINGA 12
LEMPELSE 12
LEMUSENE 12
LEMHOLET 12
LEMPENDE 12
LEMPEREN 12
LEMLESTENDE 12
LEMENÅRA 12
LEMSTUEN 12
LEMPERNE 12
LEMLAUSE 12
LEMPING 12
LEMURENE 12
LEMFELDIG 12
LEMLØST 12
LEMMATISK 12
LEMLESTELSE 12
LEMLESTEDE 11
LEMENÅR 11
LEMSTUA 11
LEMLESTETE 11
LEMURER 11
LEMPEDE 11
LEMPIRA 11
LEMPERE 11
LEMHOLA 11
LEMSTRESTE 11
LEMSTRENDE 11
LEMLØS 11
LEMMINGA 11
LEMUREN 11
LEMONASIE 11
LEMSTRING 11
LEMUSEN 11
LEMLAUS 11
LEMENGRIS 11
LEMSTUE 11
LEMUSER 11
LEMPETE 11
LEMPENE 11
LEMHOL 10
LEMUSA 10
LEMPEN 10
LEMPET 10
LEMPER 10
LEMPES 10
LEMMING 10
LEMLESTES 10
LEMMENDE 10
LEMSTRETE 10
LEMLESTER 10
LEMSTRERE 10
LEMMAENE 10
LEMLESTET 10
LEMSTREDE 10
LEMSTREST 10
LEMLESTE 9
LEMSTRET 9
LEMENENE 9
LEMSTRES 9
LEMSTERT 9
LEMPE 9
LEMLESTA 9
LEMMENE 9
LEMMAET 9
LEMPA 9
LEMUS 9
LEMMAER 9
LEMUR 9
LEMSTRER 9
LEMSTER 8
LEMMET 8
LEMMEN 8
LEMP 8
LEMSTRA 8
LEMSTRE 8
LEMENET 8
LEMMER 8
LEMMES 8
LEMENER 8
LEMLEST 8
LEMSTR 7
LEMMA 7
LEMME 7
LEMENA 7
LEMEN 6

Ord som slutter med LEM

OrdPoeng
POLITBYRÅMEDLEM 32
BOKKLUBBMEDLEM 31
FRAVÆRSPROBLEM 31
FUSJONSPROBLEM 30
STORBYPROBLEM 30
DYSLEKSIPROBLEM 29
KJEMPEPROBLEM 29
HVERDAGSPROBLEM 29
SMØRINGSPROBLEM 29
SAMSYNSPROBLEM 28
UNGDOMSPROBLEM 28
FORSVARSPROBLEM 28
STØYPROBLEM 28
LUKSUSPROBLEM 28
MILJØPROBLEM 28
KULTURPROBLEM 28
BYSTYREMEDLEM 28
SAMFUNNSPROBLEM 28
HØRSELSPROBLEM 28
ANALYSEPROBLEM 27
ALKOHOLPROBLEM 27
VALUTAPROBLEM 27
NØKKELPROBLEM 27
SAMBANDSPROBLEM 27
VELFERDSPROBLEM 27
SPRÅKPROBLEM 27
VISUMPROBLEM 27
FØDSELSPROBLEM 27
SLITASJEPROBLEM 26
SAMLIVSPROBLEM 26
MATVAREPROBLEM 26
DISIPLINPROBLEM 26
SØVNPROBLEM 26
HOVEDPROBLEM 26
KONTROLLPROBLEM 26
AVFALLSPROBLEM 26
HJERTEPROBLEM 26
PUSTEPROBLEM 26
STØVPROBLEM 26
RYGGPROBLEM 26
SKRIVEPROBLEM 25
BYRÅDSMEDLEM 25
PERSONPROBLEM 25
KEEPERPROBLEM 25
GJELDSPROBLEM 25
KJERNEPROBLEM 25
KJELDEPROBLEM 25
KOSTNADSPROBLEM 25
KVINNEPROBLEM 25
TRAFIKKPROBLEM 25
VERDENSPROBLEM 25
KONTAKTPROBLEM 25
TILLEGGSPROBLEM 25
LAGRINGSPROBLEM 25
RESSURSPROBLEM 25
FAMILIEPROBLEM 24
RESURSPROBLEM 24
LÆREPROBLEM 24
SYNSPROBLEM 24
PENGEPROBLEM 24
LUNGEPROBLEM 24
VOLDSPROBLEM 24
KVISEPROBLEM 24
FORBUNDSMEDLEM 24
SENSURPROBLEM 24
UNDERHUSMEDLEM 24
GRUPPEMEDLEM 24
GRUNNPROBLEM 24
SOMMERPROBLEM 24
VEKSTPROBLEM 24
STOFFPROBLEM 23
PRESSPROBLEM 23
PLASSPROBLEM 23
SPISEPROBLEM 23
LAGSSTYREMEDLEM 23
ALLERGIPROBLEM 23
LUKTPROBLEM 23
MOTORPROBLEM 23
TÅKEPROBLEM 23
VEKTPROBLEM 23
SEKTORPROBLEM 23
JURYMEDLEM 23
MASKINPROBLEM 23
ADFERDSPROBLEM 23
SAMTIDSPROBLEM 23
FRITIDSPROBLEM 23
MAVEPROBLEM 23
NERVEPROBLEM 23
KLUBBMEDLEM 23
ATFERDSPROBLEM 23
METODEPROBLEM 23
LYDPROBLEM 23
KØPROBLEM 22
SMÅPROBLEM 22
HUSSTANDSMEDLEM 22
ENERGIPROBLEM 22
SNØPROBLEM 22
SOSIALPROBLEM 22
FLOMPROBLEM 22
NARKOPROBLEM 22
KLIMAPROBLEM 22
ENKELTPROBLEM 22
GISSELPROBLEM 22
VANNPROBLEM 22
FELLESPROBLEM 22
UTVALGSMEDLEM 22
HELSEPROBLEM 22
RUSTPROBLEM 22
ORDENSPROBLEM 22
JUNIORMEDLEM 21
SAMFUNNSMEDLEM 21
AVSKJEDSKLEM 21
SKADEPROBLEM 21
KILDEPROBLEM 21
RUSPROBLEM 21
AMMEPROBLEM 21
RADONPROBLEM 21
ASTMAPROBLEM 21
STARTPROBLEM 20
FORENINGSMEDLEM 20
SKOPROBLEM 20
ROTARYMEDLEM 20
KONGRESSMEDLEM 19
RASEPROBLEM 19
KNEPROBLEM 19
HOVEDMEDLEM 19
KONGEEMBLEM 19
PARTIEMBLEM 19
KOLLEGIEMEDLEM 19
STØTTEMEDLEM 18
SKYVELEM 18
BAHAIMEDLEM 18
KORPSMEDLEM 18
KJØNNSLEM 18
STYREMEDLEM 18
ORKESTERMEDLEM 18
KONTAKTMEDLEM 18
TRANSFERMEDLEM 17
TVANGSINNLEM 17
ÆRESMEDLEM 17
FAMILIEMEDLEM 17
LAGRETTEMEDLEM 17
KOMITEMEDLEM 17
KJEDEMEDLEM 17
FJØSLEM 16
VINDUSLEM 16
PARTIMEDLEM 16
TRØSTEKLEM 16
BANDEMEDLEM 16
SENIORMEDLEM 15
ENKELTMEDLEM 15
SKYTELEM 15
BANDMEDLEM 15
KJELLERLEM 15
VARAMEDLEM 15
MAFIAMEDLEM 15
PROBLEM 15
KIRKEMEDLEM 15
BAMSEKLEM 15
RÅDSMEDLEM 15
GODNATTKLEM 15
NEMNDMEDLEM 14
METUSALEM 14
BUNNLEM 14
YTTERLEM 14
KORMEDLEM 13
KUNSTLEM 13
FERJELEM 13
LJORELEM 13
LAGSMEDLEM 13
UTEGLEM 12
NAUSTLEM 12
FATTIGLEM 12
BOTNLEM 12
LUKELEM 12
EMBLEM 11
BAKLEM 11
NATTAKLEM 11
STORESLEM 11
AVLELEM 11
FORGLEM 11
FERGELEM 11
LOFTSLEM 11
GANGLEM 10
LILLESLEM 10
XYLEM 10
LEGDSLEM 10
DISKELEM 10
LOFTLEM 10
LENSELEM 9
FORLEM 9
GOLEM 8
SOTLEM 8
FALLEM 8
MEDLEM 8
TAKLEM 8
SIDELEM 8
STALLEM 8
INNLEM 7
TRELEM 7
GLEM 6
KLEM 6
SLEM 5

Lignende ord av LEM

Anagram av LEM

For mer informasjon om ordet LEM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok