LEM i Scrabble - ordspill.com

LEM i Scrabble

LEM er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ELM.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
L1E1M2

Ved å legge til én bokstav til LEM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
MÆLE 10
MYLE 10
BELM 8
MULE 8
PELM 8
MÅLE 8
ULME 8
LEMP 8
MEGL 6
MEKL 6
KLEM 6
OLME 6
MOLE 6
GLEM 6
MELK 6
MERL 5
MILE 5
MALE 5
LIME 5
LAME 5
MELD 5
MELA 5
SLEM 5
MELT 5

Ord som starter på LEM

OrdPoeng
LEMPELIGHETENE 21
LEMFELDIGHETENE 20
LEMPELIGHETER 20
LEMPELIGHETEN 20
LEMFELDIGHETEN 19
LEMPELIGHETA 19
LEMFELDIGHETER 19
LEMENFLOKKENE 18
LEMFELDIGHETA 18
LEMPELIGHET 18
LEMFELDIGHET 17
LEMENFLOKKER 17
LEMENFLOKKEN 17
LEMMATISERENDE 16
LEMPELIGSTE 16
LEMPELIGERE 16
LEMPNINGENE 16
LEMSTERHETENE 16
LEMENFLOKK 15
LEMPELIGST 15
LEMPNINGEN 15
LEMPNINGER 15
LEMPINGENE 15
LEMSTERHETER 15
LEMLESTINGENE 15
LEMSTERHETEN 15
LEMMATISERTE 14
LEMPELSENE 14
LEMLESTELSENE 14
LEMENÅRENE 14
LEMENAKTIGE 14
LEMPINGEN 14
LEMPELIGE 14
LEMLESTINGEN 14
LEMPINGER 14
LEMPNINGA 14
LEMSTRINGENE 14
LEMSTERHETA 14
LEMMATISERES 14
LEMMATISERER 14
LEMENGRISENE 14
LEMLESTINGER 14
LEMPELSER 13
LEMMATISKE 13
LEMENÅRET 13
LEMSTERHET 13
LEMMINGENE 13
LEMPELSEN 13
LEMSTRINGEN 13
LEMENGRISER 13
LEMENAKTIG 13
LEMPINGA 13
LEMPNING 13
LEMLESTELSER 13
LEMLESTELSEN 13
LEMMATISERE 13
LEMENGRISEN 13
LEMFELDIGE 13
LEMMATISERT 13
LEMSTRINGER 13
LEMLESTINGA 13
LEMMATISER 12
LEMLESTENDE 12
LEMMINGER 12
LEMLESTELSE 12
LEMSTRINGA 12
LEMLESTING 12
LEMMATISK 12
LEMFELDIG 12
LEMPELSE 12
LEMMINGEN 12
LEMPENDE 12
LEMPING 12
LEMUSENE 12
LEMENÅRA 12
LEMURENE 12
LEMUSEN 11
LEMMINGA 11
LEMPENE 11
LEMLESTEDE 11
LEMUREN 11
LEMSTRENDE 11
LEMENÅR 11
LEMSTRESTE 11
LEMLESTETE 11
LEMSTRING 11
LEMURER 11
LEMPEDE 11
LEMENGRIS 11
LEMPETE 11
LEMUSER 11
LEMLESTES 10
LEMMING 10
LEMPET 10
LEMMAENE 10
LEMSTREDE 10
LEMSTRERE 10
LEMPER 10
LEMPEN 10
LEMPES 10
LEMUSA 10
LEMMENDE 10
LEMLESTER 10
LEMSTREST 10
LEMLESTET 10
LEMSTRETE 10
LEMMENE 9
LEMMEDE 9
LEMPE 9
LEMMAER 9
LEMUS 9
LEMUR 9
LEMPA 9
LEMMAET 9
LEMMETE 9
LEMSTRER 9
LEMENENE 9
LEMLESTA 9
LEMSTRET 9
LEMSTERT 9
LEMSTRES 9
LEMLESTE 9
LEMMET 8
LEMMER 8
LEMENET 8
LEMMEN 8
LEMMES 8
LEMSTRA 8
LEMLEST 8
LEMSTER 8
LEMSTRE 8
LEMENER 8
LEMP 8
LEMENA 7
LEMSTR 7
LEMMA 7
LEMME 7
LEMEN 6

Ord som slutter med LEM

OrdPoeng
POLITBYRÅMEDLEM 32
FRAVÆRSPROBLEM 31
BOKKLUBBMEDLEM 31
STORBYPROBLEM 30
FUSJONSPROBLEM 30
KJEMPEPROBLEM 29
SMØRINGSPROBLEM 29
DYSLEKSIPROBLEM 29
HVERDAGSPROBLEM 29
LUKSUSPROBLEM 28
BYSTYREMEDLEM 28
KULTURPROBLEM 28
SAMSYNSPROBLEM 28
UNGDOMSPROBLEM 28
HØRSELSPROBLEM 28
SAMFUNNSPROBLEM 28
FORSVARSPROBLEM 28
STØYPROBLEM 28
MILJØPROBLEM 28
NØKKELPROBLEM 27
ALKOHOLPROBLEM 27
VISUMPROBLEM 27
VALUTAPROBLEM 27
SPRÅKPROBLEM 27
FØDSELSPROBLEM 27
ANALYSEPROBLEM 27
SAMBANDSPROBLEM 27
VELFERDSPROBLEM 27
AVFALLSPROBLEM 26
SAMLIVSPROBLEM 26
RYGGPROBLEM 26
SLITASJEPROBLEM 26
STØVPROBLEM 26
PUSTEPROBLEM 26
SØVNPROBLEM 26
DISIPLINPROBLEM 26
KONTROLLPROBLEM 26
HJERTEPROBLEM 26
MATVAREPROBLEM 26
HOVEDPROBLEM 26
RESSURSPROBLEM 25
KONTAKTPROBLEM 25
LAGRINGSPROBLEM 25
PERSONPROBLEM 25
KOSTNADSPROBLEM 25
KEEPERPROBLEM 25
BYRÅDSMEDLEM 25
KVINNEPROBLEM 25
KJELDEPROBLEM 25
SKRIVEPROBLEM 25
TILLEGGSPROBLEM 25
GJELDSPROBLEM 25
TRAFIKKPROBLEM 25
VERDENSPROBLEM 25
KJERNEPROBLEM 25
RESURSPROBLEM 24
VOLDSPROBLEM 24
FORBUNDSMEDLEM 24
PENGEPROBLEM 24
GRUNNPROBLEM 24
SOMMERPROBLEM 24
SENSURPROBLEM 24
FAMILIEPROBLEM 24
VEKSTPROBLEM 24
KVISEPROBLEM 24
LUNGEPROBLEM 24
GRUPPEMEDLEM 24
SYNSPROBLEM 24
UNDERHUSMEDLEM 24
LÆREPROBLEM 24
LYDPROBLEM 23
MOTORPROBLEM 23
VEKTPROBLEM 23
SPISEPROBLEM 23
JURYMEDLEM 23
FRITIDSPROBLEM 23
KLUBBMEDLEM 23
SAMTIDSPROBLEM 23
MASKINPROBLEM 23
ALLERGIPROBLEM 23
PLASSPROBLEM 23
SEKTORPROBLEM 23
METODEPROBLEM 23
TÅKEPROBLEM 23
MAVEPROBLEM 23
PRESSPROBLEM 23
STOFFPROBLEM 23
ATFERDSPROBLEM 23
LAGSSTYREMEDLEM 23
ADFERDSPROBLEM 23
NERVEPROBLEM 23
LUKTPROBLEM 23
SMÅPROBLEM 22
GISSELPROBLEM 22
UTVALGSMEDLEM 22
ENERGIPROBLEM 22
SOSIALPROBLEM 22
FELLESPROBLEM 22
ENKELTPROBLEM 22
HUSSTANDSMEDLEM 22
FLOMPROBLEM 22
VANNPROBLEM 22
KLIMAPROBLEM 22
KØPROBLEM 22
HELSEPROBLEM 22
NARKOPROBLEM 22
ORDENSPROBLEM 22
RUSTPROBLEM 22
SNØPROBLEM 22
AMMEPROBLEM 21
AVSKJEDSKLEM 21
KILDEPROBLEM 21
SAMFUNNSMEDLEM 21
RADONPROBLEM 21
RUSPROBLEM 21
ASTMAPROBLEM 21
JUNIORMEDLEM 21
SKADEPROBLEM 21
ROTARYMEDLEM 20
SKOPROBLEM 20
FORENINGSMEDLEM 20
STARTPROBLEM 20
KNEPROBLEM 19
KONGRESSMEDLEM 19
PARTIEMBLEM 19
KOLLEGIEMEDLEM 19
RASEPROBLEM 19
HOVEDMEDLEM 19
KONGEEMBLEM 19
STØTTEMEDLEM 18
BAHAIMEDLEM 18
KJØNNSLEM 18
ORKESTERMEDLEM 18
KORPSMEDLEM 18
KONTAKTMEDLEM 18
STYREMEDLEM 18
KJEDEMEDLEM 17
KOMITEMEDLEM 17
TRANSFERMEDLEM 17
TVANGSINNLEM 17
ÆRESMEDLEM 17
LAGRETTEMEDLEM 17
FAMILIEMEDLEM 17
BANDEMEDLEM 16
TRØSTEKLEM 16
PARTIMEDLEM 16
VINDUSLEM 16
FJØSLEM 16
SENIORMEDLEM 15
ENKELTMEDLEM 15
MAFIAMEDLEM 15
GODNATTKLEM 15
KIRKEMEDLEM 15
RÅDSMEDLEM 15
KJELLERLEM 15
BANDMEDLEM 15
VARAMEDLEM 15
PROBLEM 15
METUSALEM 14
NEMNDMEDLEM 14
LAGSMEDLEM 13
KORMEDLEM 13
UTEGLEM 12
FATTIGLEM 12
FORGLEM 11
AVLELEM 11
STORESLEM 11
BAKLEM 11
EMBLEM 11
GANGLEM 10
LILLESLEM 10
FALLEM 8
MEDLEM 8
TRELEM 7
INNLEM 7
GLEM 6
KLEM 6
SLEM 5

Lignende ord av LEM

Anagram av LEM

For mer informasjon om ordet LEM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok