LEN i Scrabble - ordspill.com

LEN i Scrabble

LEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ELN.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
L1E1N1

Ved å legge til én bokstav til LEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
LYNE 9
ØLEN 8
LØEN 8
NØLE 8
ÅLEN 7
LUEN 7
LÅNE 7
LEVN 7
NÅLE 7
LUNE 7
ULNE 7
PLEN 7
LENG 5
OLEN 5
NEGL 5
KNEL 5
KLEN 5
LOEN 5
LENK 5
TELN 4
ALEN 4
ALNE 4
LIEN 4
LETN 4
LENT 4
LENS 4
LEND 4
LENA 4
LAEN 4
ILEN 4
ELAN 4
LINE 4

Ord som starter på LEN

OrdPoeng
LENGDEHOPPERNE 24
LENGDEHOPPENE 23
LENGDEHOPPERE 23
LENGDEHOPPER 22
LENGDEHOPPET 22
LENSEPUMPENE 22
LENSEUTSTYRENE 22
LENSEPUMPEN 21
LENGDELØPERNE 21
LENGDEHOPPA 21
LENSEPUMPER 21
LENSEUTSTYRET 21
LENGDELØPEREN 21
LENSEUTSTYRA 20
LENGDELØPENE 20
LENSEPUMPA 20
LENGDELØPERE 20
LENGDEPOENGENE 20
LENSESYSTEMENE 20
LENSEPUMPE 20
LENSMANNSKORPS 20
LENGDEHOPP 20
LENGDEMINUTTET 19
LENKEGJENGENE 19
LENGDEPOENGER 19
LENGDEGROPENE 19
LENGDEMÅLINGA 19
LENDEVIRVELEN 19
LENSEUTSTYR 19
LENGDESEKUNDER 19
LENSESYSTEMER 19
LENGDEPOENGET 19
LENDEVIRVLENE 19
LENSEMUSEUM 19
LENGDELØPET 19
LENGDESPRANGET 19
LENSESYSTEMET 19
LENGDELØPER 19
LENGDEMÅLING 18
LENGDEGROPEN 18
LENKEGJENGEN 18
LENSESYSTEMA 18
LENGDEGROPER 18
LENKEGJENGER 18
LENDEVIRVLER 18
LENGDESPRANGA 18
LENGDELØPA 18
LENGDEPOENGA 18
LENGDESEKUNDA 18
LENSMANNSBILEN 18
LENGDEMÅLEREN 18
LENGDEMINUTTA 18
LENGSELSFULLE 18
LENGDEMÅLERNE 18
LENGSELSFULLT 18
LENGDELØP 17
LENGDEGROPA 17
LENSESYSTEM 17
LENGDEMÅLERE 17
LENGDEMINUTT 17
LENDEVIRVEL 17
LENGDEPOENG 17
LENGSELSFULL 17
LENGSTLEVENDE 17
LENGDESPRANG 17
LENSMANNSFOLK 17
LENGDESEKUND 17
LENGDEMÅLENE 17
LENGDERETNINGA 16
LENGDEMÅLET 16
LENGDESIRKELEN 16
LENGDEMÅLER 16
LENGDEGROP 16
LENKEGJENG 16
LENKEFORMEDE 16
LENSEMUSEENE 16
LENKEFORMETE 16
LENSEPORTENE 16
LENGDESIRKLENE 16
LENSMANNSBIL 16
LENSEMUSEET 15
LENGDERETNING 15
LENGDEGRADENE 15
LENSEPORTEN 15
LENGDESNITTENE 15
LENSEPORTER 15
LENSEMUSEER 15
LENGDEMÅLA 15
LENKEFORMET 15
LENSVESENENE 15
LENGDESIRKLER 15
LENGDEMÅL 14
LENSVESENET 14
LENKEFORMA 14
LENSEMUSEA 14
LENGDEGRADER 14
LENSMANNSETAT 14
LENGDESIRKEL 14
LENGDESNITTET 14
LENGDEGRADEN 14
LENSVESENER 14
LENDEKLEDENE 13
LENINISTISKE 13
LENGTINGENE 13
LENSEPORT 13
LENGDESNITTA 13
LENSEMUSE 13
LENSVESENA 13
LENSHERRENE 13
LENGINGENE 12
LENSMENNENE 12
LENSHERREN 12
LENGDEGRAD 12
LENSNINGENE 12
LENGDESNITT 12
LENESTOLENE 12
LENGTINGEN 12
LENKINGENE 12
LENDMENNENE 12
LENDEKLEDET 12
LENINISMENE 12
LENDEKLEDER 12
LENINISTISK 12
LENSHERRER 12
LENGTINGER 12
LENSVESEN 12
LENKINGER 11
LENNINGENE 11
LENDEKLEDA 11
LENINISMEN 11
LENSHERRE 11
LENGINGER 11
LENGINGEN 11
LENSMANNEN 11
LENGTINGA 11
LENDINGENE 11
LENSNINGEN 11
LENKINGEN 11
LENSINGENE 11
LENDEKLEDE 11
LENINISMER 11
LENSNINGER 11
LENDMANNEN 11
LENINISTENE 11
LENESTOLER 11
LENESTOLEN 11
LENGSELEN 10
LENGSLENE 10
LENGTING 10
LENINGENE 10
LENNINGER 10
LENKINGA 10
LENSINGER 10
LENGINGA 10
LENINISTER 10
LENSADELEN 10
LENINISTEN 10
LENDINGER 10
LENSINGEN 10
LENGTENDE 10
LENNINGEN 10
LENSADLENE 10
LENINISME 10
LENDINGEN 10
LENSNINGA 10
LENDMANN 9
LENKING 9
LENSNING 9
LENGTETE 9
LENGTEDE 9
LENDINGA 9
LENGSLER 9
LENINGER 9
LENGDENE 9
LENGENDE 9
LENSMANN 9
LENSADLER 9
LENKENDE 9
LENNINGA 9
LENDMENN 9
LENSINGA 9
LENESTOL 9
LENSMENN 9
LENGING 9
LENGTENE 9
LENINGEN 9
LENSING 8
LENGTEN 8
LENGETE 8
LENDING 8
LENNING 8
LENKEDE 8
LENGDEN 8
LENGTER 8
LENKETE 8
LENGTES 8
LENGDER 8
LENINIST 8
LENSENDE 8
LENGSTE 8
LENKENE 8
LENINGA 8
LENGTET 8
LENGSEL 8
LENDENDE 8
LENGENE 8
LENSADEL 8
LENGTA 7
LENING 7
LENGST 7
LENKES 7
LENENDE 7
LENKEN 7
LENGEN 7
LENGDE 7
LENGET 7
LENKER 7
LENGER 7
LENKET 7
LENGDA 7
LENDETE 7
LENDENE 7
LENGRE 7
LENGES 7
LENGTE 7
LENSENE 7
LENSEDE 7
LENSETE 7
LENGT 6
LENGA 6
LENKA 6
LENTO 6
LENGE 6
LENSES 6
LENDES 6
LENDER 6
LENSET 6
LENSER 6
LENDET 6
LENETE 6
LENEDE 6
LENDEN 6
LENENE 6
LENSEN 6
LENKE 6
LENSA 5
LENG 5
LENK 5
LENTE 5
LENET 5
LENSE 5
LENER 5
LENDA 5
LENDE 5
LENES 5
LENE 4
LENS 4
LENT 4
LEND 4
LENA 4

Ord som slutter med LEN

OrdPoeng
BUTYLEN 18
BØYLEN 18
YAWLEN 18
COOLEN 17
BOWLEN 17
COILEN 16
SKJÆLEN 16
KJÆLEN 15
RØYLEN 15
SØYLEN 15
TØYLEN 15
CELLEN 15
USÆLEN 14
MJØLEN 14
PRYLEN 14
KJØLEN 14
FJØLEN 14
SPÆLEN 14
BYLLEN 14
NYVLEN 14
LYSOLEN 13
HYLLEN 13
KUVLEN 13
PØLLEN 13
KVÅLEN 13
BOBLEN 13
METYLEN 13
JOULEN 13
BØLLEN 13
RUBELEN 13
LEN 13
GRÆLEN 12
PULLEN 12
BULLEN 12
DUVLEN 12
VABLEN 12
GYLLEN 12
SMÆLEN 12
LEN 12
POKALEN 12
KRYLEN 12
NYGLEN 12
FYLLEN 12
KYLLEN 12
LEN 12
LEN 12
HUMLEN 12
LEN 12
TYLLEN 11
KJOLEN 11
FUGLEN 11
HVILEN 11
JULEN 11
BULEN 11
GOPLEN 11
POOLEN 11
MØLLEN 11
DYLLEN 11
LEN 11
ETYLEN 11
OBOLEN 11
HVALEN 11
KØLLEN 11
LEN 11
FUSELEN 11
SKAVLEN 11
KNØLEN 11
KUMLEN 11
SYSLEN 11
TRÆLEN 11
LEN 11
SYLLEN 11
LEN 11
LEN 11
LEN 11
SMULEN 10
OVALEN 10
KVALEN 10
KULLEN 10
OPALEN 10
SKÅLEN 10
STØLEN 10
VOLLEN 10
FJELEN 10
GRÅLEN 10
DUOLEN 10
RUKLEN 10
GAVLEN 10
RUGLEN 10
MJELEN 10
POLLEN 10
SPOLEN 10
KAVLEN 10
SOULEN 10
GJELEN 10
KJELEN 10
VAGLEN 10
SNAVLEN 10
KRÅLEN 10
SYLEN 10
HULEN 10
TYLEN 10
KVILEN 10
ØGLEN 10
RYLEN 10
GUSLEN 10
LEN 10
AVTALEN 10
JOLLEN 10
LEN 10
LEN 10
VOILEN 10
BOLLEN 10
KURLEN 10
KULEN 9
SULLEN 9
TROMLEN 9
TAVLEN 9
DRULEN 9
LEN 9
LEN 9
REVLEN 9
VILLEN 9
TULLEN 9
LEN 9
JARLEN 9
PILLEN 9
JOLEN 9
SVELEN 9
BILLEN 9
APALEN 9
MODALEN 9
UGLEN 9
LEN 9
BOLEN 9
TRÅLEN 9
PERLEN 9
HAGLEN 9
SVALEN 9
NAVLEN 9
MULEN 9
RULLEN 9
KOMLEN 9
VOLEN 9
HEKLEN 9
AVALEN 9
TUSLEN 9
SJELEN 9
VEILEN 9
SPILEN 9
PELLEN 9
VASLEN 9
NULLEN 9
DULLEN 9
DVALEN 9
PALLEN 9
DUALEN 9
KNOLLEN 9
VALLEN 9
TVILEN 9
BALLEN 9
GULEN 9
POLEN 9
LEN 9
MOLLEN 8
LEN 8
SKOLEN 8
TAMILEN 8
SULEN 8
ØLEN 8
HOLEN 8
GOALEN 8
SKALLEN 8
VALEN 8
ENGELEN 8
PILEN 8
KRASLEN 8
HALLEN 8
KOLLEN 8
BILEN 8
EKALLEN 8
ULLEN 8
FOILEN 8
HELLEN 8
FIOLEN 8
VILEN 8
GAMLEN 8
PELEN 8
PALEN 8
BELEN 8
LEN 8
HEILEN 8
FORLEN 8
AVLEN 8
KOILEN 8
FISLEN 7
FIALEN 7
SOILEN 7
KRELEN 7
RAKLEN 7
SIMLEN 7
REOLEN 7
FASLEN 7
MAILEN 7
KITLEN 7
FELLEN 7
HELEN 7
HILEN 7
FILLEN 7
ÅLEN 7
GEILEN 7
PLEN 7
TOLLEN 7
GALLEN 7
TIDELEN 7
STOLEN 7
FATLEN 7
FALLEN 7
NAGLEN 7
FOLEN 7
SOLLEN 7
STRILEN 7
FEILEN 7
NEGLEN 7
REGLEN 7
ROLLEN 7
KALLEN 7
MALLEN 7
GRALEN 7
ODELEN 7
SMALEN 7
MELLEN 7
MOLEN 7
KOLEN 7
HALEN 7
KEILEN 7
KISLEN 7
SIKLEN 7
MILLEN 7
SMILEN 7
KRALEN 7
RIFLEN 7
DALLEN 6
REELEN 6
SELLEN 6
RILLEN 6
FELEN 6
GELEN 6
KALEN 6
GILEN 6
KILEN 6
MILEN 6
FILEN 6
GALEN 6
MELEN 6
TOLEN 6
OLLEN 6
REILEN 6
SOLEN 6
IGLEN 6
MALEN 6
ADELEN 6
ASALEN 6
RISLEN 6
NESLEN 6
SEILEN 6
TALLEN 6
STELEN 6
STILEN 6
SNILEN 6
DILLEN 6
ISELEN 6
TELLEN 6
SILEN 5
TELEN 5
KLEN 5
ERLEN 5
TALEN 5
OLEN 5
NALEN 5
AXELEN 5
DELEN 5
RILEN 5
SALEN 5
DALEN 5
ITLEN 5
SELEN 5
ILEN 4
ALEN 4

Bøyningsformer av LEN

Lignende ord av LEN

Anagram av LEN

For mer informasjon om ordet LEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok