LEN i Scrabble - ordspill.com

LEN i Scrabble

LEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ELN.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
L1E1N1

Ved å legge til én bokstav til LEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
LYNE 9
YLEN 9
LØEN 8
ØLEN 8
NØLE 8
LÅNE 7
LUNE 7
LUEN 7
LEVN 7
NÅLE 7
PLEN 7
ÅLEN 7
ULEN 7
ULNE 7
LENK 5
OLEN 5
KNEL 5
NEGL 5
LOEN 5
KLEN 5
ENOL 5
ENKL 5
LENG 5
TELN 4
TENL 4
ALEN 4
ALNE 4
LIEN 4
LETN 4
LENT 4
LENS 4
LEND 4
LENA 4
LEIN 4
LAEN 4
ILEN 4
ELAN 4
LINE 4

Ord som starter på LEN

OrdPoeng
LENGDEHOPPENE 23
LENGDEHOPPERE 23
LENSEPUMPENE 22
LENGDEHOPPET 22
LENGDEHOPPER 22
LENTICELLENE 21
LENGDEHOPPA 21
LENSEUTSTYRET 21
LENSEPUMPEN 21
LENGDELØPEREN 21
LENSEPUMPER 21
LENGDELØPERNE 21
LENSEPUMPA 20
LENTICELLER 20
LENSEUTSTYRA 20
LENGDELØPERE 20
LENTICELLEN 20
LENGDELØPENE 20
LENGDEHOPP 20
LENSEPUMPE 20
LENGDEPOENGER 19
LENSESYSTEMER 19
LENDEVIRVELEN 19
LENSEMUSEUM 19
LENGDEMÅLINGA 19
LENSEUTSTYR 19
LENGDEPOENGET 19
LENKEGJENGENE 19
LENSESYSTEMET 19
LENGDELØPET 19
LENGDEGROPENE 19
LENGDELØPER 19
LENGDELØPA 18
LENGDEMÅLING 18
LENGDEGROPEN 18
LENDEVIRVLER 18
LENKEGJENGER 18
LENTICELL 18
LENSESYSTEMA 18
LENGDESPRANGA 18
LENKEGJENGEN 18
LENGDEGROPER 18
LENGSELSFULLT 18
LENGDESEKUNDA 18
LENGDEMÅLEREN 18
LENGDEPOENGA 18
LENGDEMINUTTA 18
LENGDEMÅLERNE 18
LENSBREVENE 17
LENSESYSTEM 17
LENGSTLEVENDE 17
LENDEVIRVEL 17
LENGDEPOENG 17
LENDEPUTENE 17
LENGDEGROPA 17
LENGDELØP 17
LENSEBÅTENE 17
LENGDEMÅLERE 17
LENGDESEKUND 17
LENGDEMINUTT 17
LENSMANNSFOLK 17
LENGDESPRANG 17
LENGDEMÅLENE 17
LENGSELSFULL 17
LENGDEMÅLER 16
LENSBREVER 16
LENKEFORMETE 16
LENSBREVET 16
LENSEBÅTER 16
LENGDEGROP 16
LENSMANNSBIL 16
LENDEPUTER 16
LENDEPUTEN 16
LENKEGJENG 16
LENSEPORTENE 16
LENKEFORMEDE 16
LENSEBÅTEN 16
LENGDEMÅLET 16
LENSEMUSEENE 16
LENSEPORTER 15
LENDEPUTA 15
LENKEFORMET 15
LENGDESIRKLER 15
LENSVESENENE 15
LENGDEGRADENE 15
LENSEMUSEER 15
LENSEMUSEET 15
LENSBREVA 15
LENSEPORTEN 15
LENDEPUTE 15
LENGDEVEDEN 15
LENGDERETNING 15
LENGDEMÅLA 15
LENSVESENET 14
LENSMANNSETAT 14
LENGDEMÅL 14
LENGDESNITTET 14
LENGDEGRADER 14
LENSEBÅT 14
LENSEMUSEA 14
LENSELEMMENE 14
LENGDEGRADEN 14
LENKEFORMA 14
LENISJONEN 14
LENSVESENER 14
LENGDESIRKEL 14
LENSBREV 14
LENGTINGENE 13
LENSVESENA 13
LENINISTISKE 13
LENGDEDALENE 13
LENISERINGEN 13
LENDEKLEDENE 13
LENGDESNITTA 13
LENGDEVED 13
LENSEMUSE 13
LENSELEMMEN 13
LENSEPORT 13
LENSHERRENE 13
LENSELEMMER 13
LENGTINGEN 12
LENGTINGER 12
LENSHERRER 12
LENGINGENE 12
LENSVESEN 12
LENSMENNENE 12
LENESTOLENE 12
LENDEKLEDET 12
LENDEKLEDER 12
LENSNINGENE 12
LENISJON 12
LENISERINGA 12
LENGDEDALEN 12
LENINISMENE 12
LENDMENNENE 12
LENGDEDALER 12
LENINISTISK 12
LENSHERREN 12
LENGDESNITT 12
LENGDEGRAD 12
LENINISMEN 11
LENNINGENE 11
LENSMANNEN 11
LENSNINGEN 11
LENINISTENE 11
LENDEKLEDE 11
LENESTOLEN 11
LENISERING 11
LENGTINGA 11
LENKINGEN 11
LENGINGEN 11
LENISERENDE 11
LENDEKLEDA 11
LENGINGER 11
LENESTOLER 11
LENINISMER 11
LENSSTATENE 11
LENSNINGER 11
LENSHERRE 11
LENDMANNEN 11
LENSSTATER 10
LENSADELEN 10
LENNINGEN 10
LENINISTER 10
LENGINGA 10
LENKINGA 10
LENGDEDAL 10
LENSINGEN 10
LENINISTEN 10
LENSNINGA 10
LENDINGEN 10
LENSSTATEN 10
LENINISME 10
LENNINGER 10
LENGTENDE 10
LENGTING 10
LENGSELEN 10
LENGSLENE 10
LENSADLENE 10
LENISERER 9
LENDINGA 9
LENSMANN 9
LENSMENN 9
LENSADLER 9
LENDMENN 9
LENTISKE 9
LENINGEN 9
LENGDENE 9
LENKING 9
LENTANDO 9
LENGSLER 9
LENSNING 9
LENGENDE 9
LENGTETE 9
LENSINGA 9
LENGTEDE 9
LENISERTE 9
LENDLERNE 9
LENESTOL 9
LENGTENE 9
LENDLEREN 9
LENGING 9
LENNINGA 9
LENDMANN 9
LENKENDE 9
LENSELEM 9
LENSTIDEN 9
LENISERES 9
LENSING 8
LENGSEL 8
LENGTET 8
LENKEDE 8
LENDING 8
LENGTES 8
LENGEDE 8
LENGDEN 8
LENINGA 8
LENGDER 8
LENGSTE 8
LENGTER 8
LENNING 8
LENGTEN 8
LENGETE 8
LENKETE 8
LENSEDEN 8
LENSSTAT 8
LENINIST 8
LENISERE 8
LENSENDE 8
LENDLERE 8
LENSADEL 8
LENDENDE 8
LENSTIDA 8
LENISERT 8
LENTISK 8
LENKENE 8
LENGENE 8
LENING 7
LENGRE 7
LENGDE 7
LENGER 7
LENGTA 7
LENGES 7
LENKER 7
LENGEN 7
LENKES 7
LENKET 7
LENGET 7
LENKEN 7
LENGDA 7
LENGST 7
LENDETE 7
LENSEDE 7
LENESTE 7
LENSENE 7
LENGTE 7
LENISEN 7
LENDLER 7
LENSETE 7
LENENDE 7
LENISER 7
LENDEDE 7
LENDENE 7
LENSTID 7
LENEDE 6
LENSES 6
LENERE 6
LENGE 6
LENKA 6
LENGT 6
LENKE 6
LENTO 6
LENDET 6
LENSET 6
LENSEN 6
LENSED 6
LENDEN 6
LENEST 6
LENENE 6
LENDER 6
LENSER 6
LENDES 6
LENETE 6
LENGA 6
LENDA 5
LENK 5
LENSA 5
LENES 5
LENG 5
LENSE 5
LENDE 5
LENET 5
LENER 5
LENTE 5
LENIS 5
LEND 4
LENE 4
LENS 4
LENA 4
LENT 4

Ord som slutter med LEN

OrdPoeng
YAWLEN 18
BØYLEN 18
CURLEN 18
COOLEN 17
BOWLEN 17
COILEN 16
CELLEN 15
KJÆLEN 15
SØYLEN 15
RØYLEN 15
TØYLEN 15
SPÆLEN 14
USÆLEN 14
MJØLEN 14
FJØLEN 14
PRYLEN 14
BYLLEN 14
KJØLEN 14
NYVLEN 14
PØLLEN 13
BØLLEN 13
HYLLEN 13
LEN 13
BOBLEN 13
KVÅLEN 13
KUVLEN 13
JOULEN 13
GYLLEN 12
LEN 12
KYLLEN 12
HUMLEN 12
PULLEN 12
FYLLEN 12
BULLEN 12
SMÆLEN 12
LEN 12
KRYLEN 12
GRÆLEN 12
DUVLEN 12
VABLEN 12
LYKLEN 12
NYGLEN 12
LEN 12
LEN 12
HVILEN 11
SYLLEN 11
FYLEN 11
OBOLEN 11
DYLLEN 11
ETYLEN 11
BULEN 11
JULEN 11
FUGLEN 11
TRÆLEN 11
KNØLEN 11
LEN 11
KJOLEN 11
MØLLEN 11
HVALEN 11
KUMLEN 11
GOPLEN 11
KØLLEN 11
LEN 11
TYLLEN 11
LEN 11
POOLEN 11
LEN 11
LEN 11
LEN 11
LEN 11
SYSLEN 11
FJELEN 10
STØLEN 10
KVALEN 10
OPALEN 10
KVILEN 10
RUKLEN 10
POLLEN 10
GRÅLEN 10
VOLLEN 10
KAULEN 10
KJELEN 10
SMULEN 10
KRÅLEN 10
KURLEN 10
MULLEN 10
KAVLEN 10
BOLLEN 10
VIMLEN 10
GAVLEN 10
SPOLEN 10
KULLEN 10
DUOLEN 10
SKÅLEN 10
OVALEN 10
SOULEN 10
GJELEN 10
LEN 10
MJELEN 10
GUSLEN 10
JOLLEN 10
GAULEN 10
HULEN 10
RYLEN 10
VAGLEN 10
TYLEN 10
LEN 10
SYLEN 10
RUGLEN 10
ØGLEN 10
LEN 10
VOILEN 10
TRÅLEN 9
MULEN 9
REVLEN 9
UGLEN 9
DUALEN 9
NAVLEN 9
HEKLEN 9
TULLEN 9
VOLEN 9
SVALEN 9
SVELEN 9
HAGLEN 9
POLEN 9
PERLEN 9
VEILEN 9
VALLEN 9
VASLEN 9
DULLEN 9
DRULEN 9
TUSLEN 9
VILLEN 9
YLEN 9
RULLEN 9
ÅTALEN 9
JARLEN 9
LEN 9
XYLEN 9
NULLEN 9
BALLEN 9
TAVLEN 9
SPILEN 9
PALLEN 9
LEN 9
LEN 9
TVILEN 9
PELLEN 9
APALEN 9
PILLEN 9
BOLEN 9
JOLEN 9
LEN 9
BELLEN 9
DVALEN 9
LEN 9
DHOLEN 9
SULLEN 9
GULEN 9
SJELEN 9
AVALEN 9
KULEN 9
BILLEN 9
LEN 8
GAGLEN 8
ULLEN 8
PALEN 8
GOALEN 8
VALEN 8
LEN 8
BELEN 8
HELLEN 8
AVLEN 8
FIOLEN 8
BILEN 8
PELEN 8
SKOLEN 8
FOILEN 8
SULEN 8
MOLLEN 8
ØLEN 8
KOLLEN 8
KOILEN 8
HOLEN 8
FORLEN 8
HEILEN 8
PILEN 8
VILEN 8
GAMLEN 8
HALLEN 8
SOLLEN 7
KEILEN 7
FATLEN 7
KALLEN 7
SIMLEN 7
GRALEN 7
FIALEN 7
SOILEN 7
FERLEN 7
ORALEN 7
ODELEN 7
MELLEN 7
KISLEN 7
NEGLEN 7
REGLEN 7
GALLEN 7
GEILEN 7
TOILEN 7
STOLEN 7
PLEN 7
KARLEN 7
NAGLEN 7
DOLLEN 7
MAILEN 7
TIOLEN 7
RAKLEN 7
EAGLEN 7
FASLEN 7
RIFLEN 7
SMILEN 7
GRELEN 7
MALLEN 7
DROLEN 7
HALEN 7
HELEN 7
FOLEN 7
MOLEN 7
KOLEN 7
HILEN 7
ULEN 7
ÅLEN 7
FALLEN 7
ROLLEN 7
SMALEN 7
FELLEN 7
FILLEN 7
FEILEN 7
FISLEN 7
REOLEN 7
ENOLEN 7
KITLEN 7
TOLLEN 7
SIKLEN 7
KRELEN 7
KRALEN 7
GALEN 6
OLLEN 6
GILEN 6
ISELEN 6
ADELEN 6
MILEN 6
STILEN 6
IGLEN 6
TOLEN 6
NESLEN 6
DILLEN 6
MELEN 6
KALEN 6
FILEN 6
KILEN 6
MALEN 6
FELEN 6
DALLEN 6
REILEN 6
FALEN 6
SILLEN 6
SELLEN 6
STELEN 6
REALEN 6
TELLEN 6
SEILEN 6
EDILEN 6
RIELEN 6
RAILEN 6
TRALEN 6
DEALEN 6
SNILEN 6
TALLEN 6
ASALEN 6
SOLEN 6
GELEN 6
RILLEN 6
RISLEN 6
OLEN 5
TALEN 5
KLEN 5
ERLEN 5
TELEN 5
SELEN 5
DALEN 5
AXELEN 5
NALEN 5
DILEN 5
SALEN 5
SILEN 5
RILEN 5
ITLEN 5
DELEN 5
ALEN 4
ILEN 4

Bøyningsformer av LEN

Lignende ord av LEN

Anagram av LEN

For mer informasjon om ordet LEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok