LES i Scrabble - ordspill.com

LES i Scrabble

LES er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ELS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
L1E1S1

Ved å legge til én bokstav til LES kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SÆLE 9
YLES 9
LÆSE 9
LYSE 9
LYES 9
ØLES 8
SØLE 8
LØSE 8
SLØE 8
ÅLES 7
SLEP 7
BLES 7
PELS 7
LÅSE 7
LUSE 7
LUES 7
SJEL 7
SLEV 7
SELV 7
LESP 7
SLUE 7
SPEL 7
SULE 7
SÅLE 7
ULES 7
USLE 7
SLEM 5
SOLE 5
SKLE 5
SLOE 5
SEGL 5
SELG 5
LOES 5
ELSK 5
FLES 5
KLES 5
LEKS 5
LESK 5
LOSE 5
LASE 4
DELS 4
SELA 4
ESLA 4
SILE 4
ILES 4
ISEL 4
SEIL 4
LEAS 4
SLAE 4
SALE 4
LENS 4
SELT 4
LEST 4
SLIE 4
LISE 4
SLET 4
ALES 4

Ord som starter på LES

OrdPoeng
LESEPRØVEN 20
LESEPRØVER 20
LESEPRØVE 19
LESEPRØVA 19
LESPELYDER 18
LESEBØKENE 18
LESPELYDEN 18
LESESTYKKA 17
LESESTYKKE 17
LESERBREVER 17
LESEBØKER 17
LESEKYNDIG 17
LESEAPPARAT 17
LESERBREVET 17
LESBARHETEN 16
LESEPULTER 16
LESEPULTEN 16
LESPELYD 16
LESERBREVA 16
LESELYSTER 15
LESELYSENE 15
LESBARHETA 15
LESEPASSORD 15
LESEPLIKTEN 15
LESEVANSKEN 15
LESOTHOEREN 15
LESELYSTEN 15
LESERBREV 15
LESEPULT 14
LESOTHOERE 14
LESELAMPER 14
LESEVERDIG 14
LESOTHISKE 14
LESELAMPEN 14
LESEBOKEN 14
LESPINGENE 14
LESELYSET 14
LESEMÅTENE 14
LESEVERKER 14
LESEVERKET 14
LESEPLATENE 14
LESELYSTA 14
LESEPLIKTA 14
LESEPLANENE 14
LESEBRILLER 14
LESESTOFFER 14
LESEVANSKE 14
LESVERDIGE 14
LESBARHET 14
LESEBRETTET 14
LESEBRILLA 13
LESELAMPE 13
LESEBOKA 13
LESEPENNEN 13
LESPINGER 13
LESESTOFFA 13
LESEPLANEN 13
LESVERDIG 13
LESOTHISK 13
LESJONENE 13
LESELYST 13
LESEPLATEN 13
LESELYSA 13
LESEPLIKT 13
LESELAMPA 13
LESEMÅTER 13
LESEEVNENE 13
LESPINGEN 13
LESEBRILLE 13
LESKURENE 13
LESOTHOER 13
LESEPENNER 13
LESESVAKT 13
LESEVERKA 13
LESEMÅTEN 13
LESKELIGSTE 13
LESELIGHET 13
LESEPLANER 13
LESEPLATER 13
LESESVAKE 13
LESEVANENE 13
LESEBRETTA 13
LESEMASKINA 13
LESKEDRIKK 13
LESEFAGENE 12
LESEMASKIN 12
LESETEKSTEN 12
LESKELIGST 12
LESEDRAMAER 12
LESEHESTER 12
LESEEVNEN 12
LESEGLEDENE 12
LESERINGENE 12
LESPINGA 12
LESEDRAMAET 12
LESKURET 12
LESEMÅTE 12
LESEEVNER 12
LESEBRETT 12
LESEBOK 12
LESESTOFF 12
LESEPLATE 12
LESBISKE 12
LESELYS 12
LESEPLATA 12
LESKINGENE 12
LESJONER 12
LESEVANEN 12
LESESVAK 12
LESEVERK 12
LESEHESTEN 12
LESEVANER 12
LESJONEN 12
LESEFAGET 11
LESKINGER 11
LESKINGEN 11
LESEPLAN 11
LESKELIGE 11
LESETESTENE 11
LESEVANE 11
LESERINGER 11
LESERSIDENE 11
LESEFELTET 11
LESELIGSTE 11
LESESIRKEL 11
LESTINGENE 11
LESERINGEN 11
LESKELSENE 11
LESEGLEDEN 11
LESEFELTER 11
LESPING 11
LESEFEILEN 11
LESERKRETS 11
LESSINGENE 11
LESEEVNE 11
LESELIGERE 11
LESEDAGENE 11
LESPERNE 11
LESBISK 11
LESEEVNA 11
LESKURA 11
LESNINGENE 11
LESEGLEDER 11
LESPEREN 11
LESPENDE 11
LESPESTE 11
LESEPENN 11
LESETEKSTA 11
LESNINGEN 10
LESEDRAMA 10
LESEGLEDE 10
LESESALENE 10
LESERSIDEN 10
LESELIGST 10
LESEDELENE 10
LESETESTER 10
LESKELSEN 10
LESETESTEN 10
LESSINGER 10
LESERSIDER 10
LESTINGEN 10
LESETEKST 10
LESTINGER 10
LESEDAGER 10
LESKINGA 10
LESJON 10
LESKUR 10
LESPEST 10
LESPERE 10
LESPEDE 10
LESBENE 10
LESBART 10
LESPETE 10
LESKELIG 10
LESEHEST 10
LESEFAGA 10
LESBARE 10
LESNINGER 10
LESSINGEN 10
LESEGLEDA 10
LESINGENE 10
LESKELSER 10
LESEFELTA 10
LESEDAGEN 10
LESEGLADE 10
LESESALER 9
LESPES 9
LESBER 9
LESELIGE 9
LESEFELT 9
LESERSIDE 9
LESSINGA 9
LESEDELER 9
LESKENDE 9
LESNADENE 9
LESERSIDA 9
LESKING 9
LESINGER 9
LESPER 9
LESESALEN 9
LESBEN 9
LESEGLAD 9
LESINGEN 9
LESEDELEN 9
LESERING 9
LESEFAG 9
LESNINGA 9
LESBAR 9
LESTINGA 9
LESPET 9
LESEFEIL 9
LESKELSE 9
LESNING 8
LESBE 8
LESKEDE 8
LESPE 8
LESKETE 8
LESPA 8
LESPT 8
LESBA 8
LESTING 8
LESNADER 8
LESSENDE 8
LESINGA 8
LESEDAG 8
LESSING 8
LESERENE 8
LESSEREN 8
LESETEST 8
LESSERNE 8
LESTERNE 8
LESELIG 8
LESNADEN 8
LESTRENE 8
LESTENDE 8
LESTEREN 8
LESIDENE 8
LESSETE 7
LESING 7
LESKET 7
LESKES 7
LESKER 7
LESP 7
LESESAL 7
LESSERE 7
LESTERE 7
LESSEDE 7
LESIDEN 7
LESIDER 7
LESEREN 7
LESENDE 7
LESERNE 7
LESTRER 7
LESTEDE 7
LESTENE 7
LESTETE 7
LESEDEL 7
LESKA 6
LESTO 6
LESKE 6
LESSER 6
LESSES 6
LESERE 6
LESNAD 6
LESTEN 6
LESTET 6
LESTER 6
LESTRE 6
LESSET 6
LESIDE 6
LESTES 6
LESIDA 6
LESTA 5
LESSA 5
LESER 5
LESES 5
LESSE 5
LESK 5
LESTE 5
LEST 4
LESS 4
LESE 4

Ord som slutter med LES

OrdPoeng
BOWLES 17
PØBLES 16
HØVLES 15
JUBLES 15
TØYLES 15
KJÆLES 15
BØKLES 14
GJØLES 14
VRÆLES 14
KJØLES 14
HYKLES 14
MJØLES 14
PRYLES 14
HJULES 14
SPYLES 14
JUMLES 13
JUGLES 13
BOBLES 13
BRØLES 13
DØBLES 13
HYLLES 13
BØLLES 13
LES 13
BUKLES 13
KUPLES 13
SØPLES 13
BAVLES 12
YNGLES 12
FYLLES 12
SYKLES 12
PUSLES 12
BAULES 12
LES 12
LES 12
HUMLES 12
KRYLES 12
GYLLES 12
DUVLES 12
JAVLES 12
GRÆLES 12
BABLES 12
KYLLES 12
PURLES 12
JULLES 12
PIPLES 12
LES 12
PUDLES 12
HYLES 12
GRYLES 12
NÆRLES 11
TRÆLES 11
KYLES 11
HULLES 11
MYLES 11
HJALES 11
LES 11
KNØLES 11
MUMLES 11
KUMLES 11
BULES 11
HEVLES 11
HÅNLES 11
TØFLES 11
ØKSLES 11
JULES 11
KOBLES 11
LES 11
FØLLES 11
TYLLES 11
STYLES 11
LES 11
KOPLES 11
LES 11
PULES 11
SYSLES 11
HVILES 11
RØFLES 11
LES 11
ØDSLES 10
GAULES 10
BEKLES 10
TUMLES 10
STØLES 10
VOLLES 10
KVELES 10
VAFLES 10
MAULES 10
VIKLES 10
MULLES 10
RUKLES 10
RUGLES 10
SKÅLES 10
GRÅLES 10
GNÅLES 10
SUKLES 10
LES 10
VAGLES 10
DOBLES 10
SKULES 10
KULLES 10
VIGLES 10
VAKLES 10
AVKLES 10
SMULES 10
FABLES 10
HULES 10
KVILES 10
KABLES 10
KURLES 10
LES 10
LES 10
GAPLES 10
KRÅLES 10
TUKLES 10
SPOLES 10
SMÅLES 10
KAVLES 10
JODLES 10
SAVLES 9
RUTLES 9
SURLES 9
SNÅLES 9
BISLES 9
STÅLES 9
BETLES 9
LULLES 9
HEKLES 9
PILLES 9
HAGLES 9
PELLES 9
NUSLES 9
BEILES 9
NÅTLES 9
HAMLES 9
SPILES 9
TUTLES 9
DVELES 9
GOMLES 9
TRÅLES 9
MULES 9
LES 9
LES 9
SABLES 9
LES 9
GULES 9
UGLES 9
PITLES 9
RUSLES 9
PEILES 9
SUSLES 9
POLES 9
RULLES 9
KULES 9
TEVLES 9
ØLLES 9
LES 9
LES 9
DULLES 9
YLES 9
PRALES 9
RAVLES 9
BALLES 9
LES 9
TIPLES 9
BOLES 9
TUSLES 9
VISLES 9
NAVLES 9
RAULES 9
HIMLES 9
KOGLES 9
VILLES 9
DIBLES 9
RABLES 9
TVILES 9
NULLES 9
SVALES 9
TULLES 9
LES 8
LES 8
HALLES 8
PILES 8
PALES 8
BILES 8
LES 8
LES 8
GAFLES 8
AVLES 8
PELES 8
UTLES 8
ØLES 8
KAKLES 8
AULES 8
MEKLES 8
HOLES 8
KOLLES 8
VILES 8
SULES 8
BALES 8
FOLLES 8
FIKLES 8
FORLES 8
MEGLES 8
SOMLES 8
FIFLES 8
SKOLES 8
FAMLES 8
MAILES 7
RAMLES 7
NIGLES 7
SMALES 7
NAGLES 7
RIFLES 7
ANGLES 7
SEGLES 7
FASLES 7
MERLES 7
SAMLES 7
ROLLES 7
FINLES 7
FATLES 7
FITLES 7
FEILES 7
AKSLES 7
FISLES 7
HALES 7
RIKLES 7
KNELES 7
STOLES 7
RAKLES 7
ÅLES 7
FALLES 7
KISLES 7
TOLLES 7
ULES 7
FOLES 7
HILES 7
HELES 7
BLES 7
TIGLES 7
KITLES 7
FELLES 7
KOLES 7
NEGLES 7
SMILES 7
KALLES 7
SIKLES 7
LEFLES 7
TAKLES 7
TALLES 6
MILES 6
EKLES 6
IKLES 6
ODLES 6
KILES 6
IGLES 6
EGLES 6
SEILES 6
SOLES 6
MALES 6
FILES 6
TISLES 6
GALES 6
SISLES 6
TILLES 6
DADLES 6
RATLES 6
RISLES 6
TRALES 6
RALLES 6
TIRLES 6
INNLES 6
TELLES 6
RASLES 6
TATLES 6
DALLES 6
LALLES 6
SADLES 6
TASLES 6
MELES 6
FLES 5
NILES 5
DELES 5
KLES 5
LALES 5
SELES 5
ELLES 5
TELES 5
SALES 5
TALES 5
SILES 5
ESLES 5
ADLES 5
ETLES 5
DALES 5
ILES 4
ELES 4
ALES 4

Lignende ord av LES

Anagram av LES

For mer informasjon om ordet LES kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LES til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok