LIK i Scrabble - ordspill.com

LIK i Scrabble

LIK er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IKL.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
L1I1K2

Ved å legge til én bokstav til LIK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VIKL 8
KLIP 8
ULIK 8
PILK 8
KVIL 8
KULI 8
KLIV 8
FLIK 6
FIKL 6
KILO 6
KOIL 6
KISL 5
LIKN 5
IKLE 5
SLIK 5
SKLI 5
SIKL 5
RIKL 5
ILKE 5
LIRK 5
LINK 5
LIKT 5
LIKS 5
LIKE 5
KITL 5
KILT 5
LEIK 5
ILSK 5
KALI 5
KEIL 5
KILA 5
KILE 5
KLIN 5
KLIA 5
KLEI 5
LIKA 5

Ord som starter på LIK

OrdPoeng
LIKSVØPET 20
LIKBÆRERNE 19
LIKSVØPA 19
LIKBÆRERE 18
LIKRØVERNE 18
LIKEGYLDIG 18
LIKESÆLHET 18
LIKÅPNINGA 18
LIKSVØP 18
LIKBÆRER 17
LIKETYDING 17
LIKÅPNING 17
LIKRØVERE 17
LIKFØLGER 16
LIKKLÆRNE 16
LIKHUNDENE 16
LIKRØVER 16
LIKSKJORTA 16
LIKBÅLENE 16
LIKFØLGET 16
LIKSOMLIVA 16
LIKFØLGE 15
LIKSYNENE 15
LIKFØLGA 15
LIKBOLTENE 15
LIKNINGSÅR 15
LIKVOGNEN 15
LIKSOMLIV 15
LIKESÆLEN 15
LIKBÅLET 15
LIKEVERDIG 15
LIKESÆLER 15
LIKHUNDER 15
LIKELØNNEN 15
LIKESTRØM 15
LIKHUNDEN 15
LIKEVEKTEN 15
LIKKLOKKEN 15
LIKPREKENE 15
LIKHUSENE 15
LIKVOGNER 15
LIKFUNNET 14
LIKTÆRNE 14
LIKBOLTEN 14
LIKKLÆR 14
LIKSKAPEN 14
LIKESÆLA 14
LIKPOSENE 14
LIKBLEIKE 14
LIKVOGNA 14
LIKESÆLE 14
LIKBOLTER 14
LIKKLOKKA 14
LIKEVARMT 14
LIKELØNNA 14
LIKPREKER 14
LIKHUSET 14
LIKKLOKKE 14
LIKEVEKTA 14
LIKSYNET 14
LIKKAPELL 14
LIKPREKEN 14
LIKSKAPER 14
LIKESÆLT 14
LIKBLEIKT 14
LIKVIDITET 14
LIKBÅLA 14
LIKSKUENE 14
LIKTLOKKET 14
LIKEFRAMME 14
LIKPLETTEN 14
LIKVIDERES 14
LIKEBEINTE 14
LIKFLEKKER 14
LIKEFREMME 14
LIKVIDERER 14
LIKVIDERTE 14
LIKEVARME 14
LIKFUNNA 13
LIKEBEINT 13
LIKPREKA 13
LIKSKUET 13
LIKBLEKT 13
LIKTAUENE 13
LIKSYNA 13
LIKEVERDA 13
LIKBÅL 13
LIKGIFTENE 13
LIKEBENTE 13
LIKPOSER 13
LIKVIDERT 13
LIKELØNN 13
LIKPREKE 13
LIKEVEKT 13
LIKØRENE 13
LIKNÅLENE 13
LIKVOGN 13
LIKHUND 13
LIKESÆL 13
LIKBLEIK 13
LIKEFORMA 13
LIKVIDENE 13
LIKPOSEN 13
LIKHUSA 13
LIKSKUER 13
LIKBLEKE 13
LIKBILENE 13
LIKEVARM 13
LIKHALMEN 13
LIKHALMER 13
LIKVIDERE 13
LIKSTRÅET 13
LIKSALMENE 12
LIKEFREMT 12
LIKNÅLER 12
LIKSTRÅA 12
LIKHUS 12
LIKGIFTER 12
LIKEFRAMT 12
LIKKLEDENE 12
LIKKISTENE 12
LIKØRER 12
LIKFERDENE 12
LIKTÆR 12
LIKTROSSER 12
LIKEMANNEN 12
LIKNINGENE 12
LIKHETENE 12
LIKNAMENTA 12
LIKSKUE 12
LIKPOSE 12
LIKSYN 12
LIKGIFTEN 12
LIKBILEN 12
LIKVIDER 12
LIKTLOKK 12
LIKØREN 12
LIKBLEK 12
LIKSKAP 12
LIKELIGERE 12
LIKEBENT 12
LIKVIDEN 12
LIKTAUET 12
LIKPLETT 12
LIKBOLT 12
LIKSKUA 12
LIKNÅLEN 12
LIKFUNN 12
LIKBILER 12
LIKFLEKK 12
LIKEVERD 12
LIKTAUER 12
LIKNINGEN 11
LIKTORNER 11
LIKFERDEN 11
LIKGIFTA 11
LIKEARTEDE 11
LIKKISTEN 11
LIKSALMEN 11
LIKESINNET 11
LIKTORNEN 11
LIKINGENE 11
LIKEFRAM 11
LIKELIGST 11
LIKEGLADE 11
LIKTROSSA 11
LIKFERDER 11
LIKKLEDER 11
LIKHALM 11
LIKSTRÅ 11
LIKHETER 11
LIKNELSENE 11
LIKEVEL 11
LIKNINGER 11
LIKEFREM 11
LIKKLEDET 11
LIKERETTET 11
LIKNÅLA 11
LIKHETEN 11
LIKKISTER 11
LIKTAUA 11
LIKTROSSE 11
LIKNAMENT 11
LIKSALMER 11
LIKVIDE 11
LIKTÅEN 11
LIKTORENE 11
LIKESTILTE 11
LIKERETTA 10
LIKEARTET 10
LIKESINNA 10
LIKESTILT 10
LIKNELSEN 10
LIKESTILL 10
LIKETILLE 10
LIKKISTA 10
LIKELEDES 10
LIKEMENN 10
LIKGIFT 10
LIKNÅL 10
LIKESOM 10
LIKKISTE 10
LIKTÅA 10
LIKINGEN 10
LIKEMANN 10
LIKTAU 10
LIKESÅ 10
LIKTORER 10
LIKVID 10
LIKBIL 10
LIKHETA 10
LIKINGER 10
LIKSALME 10
LIKTOREN 10
LIKTALENE 10
LIKNELSER 10
LIKERETTE 10
LIKEDANNA 10
LIKNINGA 10
LIKKLEDE 10
LIKELIGE 10
LIKEGLAD 10
LIKKLEDA 10
LIKFERDA 10
LIKØR 10
LIKEDANNE 10
LIK 9
LIKSOM 9
LIKHET 9
LIK 9
LIKTORN 9
LIKFERD 9
LIKELIG 9
LIKINGA 9
LIKNELSE 9
LIKTALER 9
LIKNENDE 9
LIKERETT 9
LIKEARTA 9
LIKEDANT 9
LIKETILT 9
LIKTALEN 9
LIKENDES 9
LIKNING 9
LIKSENE 8
LIKEENS 8
LIKENDE 8
LIKESTE 8
LIKNETE 8
LIKTOR 8
LIKNEDE 8
LIKING 8
LIKEDAN 8
LIKETIL 8
LIKTALE 8
LIKSEN 7
LIKEST 7
LIKNET 7
LIKERE 7
LIKSER 7
LIKNER 7
LIKEDE 7
LIKNES 7
LIKENE 7
LIKETE 7
LIKEN 6
LIKTE 6
LIKES 6
LIKNA 6
LIKET 6
LIKNE 6
LIKER 6
LIKE 5
LIKN 5
LIKT 5
LIKS 5
LIKA 5

Ord som slutter med LIK

OrdPoeng
BUDSJETTFORLIK 26
NYSERYLLIK 21
KRYDDERNELLIK 20
BABYLIK 19
BUSKNELLIK 18
BUSTNELLIK 17
PAKKENELLIK 17
SKATTEFORLIK 16
SNØGGLIK 15
FRAKKEFLIK 15
KRISEFORLIK 15
HENGENELLIK 15
HAGENELLIK 14
RETTSFORLIK 14
JEVNLIK 14
FYLLIK 13
BARNELIK 12
RYLLIK 12
ENGNELLIK 11
SEGLFLIK 11
BASILIK 11
SJASLIK 11
JAMLIK 11
SEILFLIK 10
SULLIK 10
OBLIK 10
HALLIK 9
FORLIK 9
ULIK 8
SNARLIK 8
MISLIK 8
NELLIK 7
FLIK 6
SLIK 5

Lignende ord av LIK

Anagram av LIK

For mer informasjon om ordet LIK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LIK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok