LIKE i Scrabble - ordspill.com

LIKE i Scrabble

LIKE er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EIKL.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
L1I1K2E1

Ved å legge til én bokstav til LIKE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BLEIK 9
KLEIP 9
ULIKE 9
PILKE 9
KVILE 9
KVEIL 9
KLIVE 9
KLIPE 9
KLEIV 9
VIKLE 9
KEIVL 9
KELIM 7
KLEIM 7
FIKLE 7
FLIKE 7
LEIKT 6
LIKEN 6
LIKER 6
LIKES 6
LIKET 6
LIKNE 6
LIKTE 6
LIRKE 6
LINKE 6
LAKEI 6
RIKLE 6
SIKLE 6
SILKE 6
SKLEI 6
SKLIE 6
SLEIK 6
SLIKE 6
LEIKA 6
IKLES 6
IKLER 6
KITLE 6
KILEN 6
KILER 6
KILES 6
KILET 6
KILNE 6
KILTE 6
KISEL 6
KISLE 6
KLEIA 6
KILDE 6
KLEID 6
KLEIN 6
KLEIS 6
ILSKE 6
EKSIL 6
KLIET 6
KLINE 6
ILKER 6
ILKEN 6
KLIEN 6

Ord som starter på LIKE

OrdPoeng
LIKEVEKTSPUNKTA 27
LIKEVEKTSNIVÅET 26
LIKEVEKTSNIVÅER 26
LIKEVEKTSPUNKT 26
LIKEGYLDIGHETEN 25
LIKEVEKTSNIVÅA 25
LIKEGYLDIGHETER 25
LIKEVEKTSNIVÅ 24
LIKEVEKTSLOVENE 24
LIKESTRØMSMOTOR 24
LIKEGYLDIGHETA 24
LIKEGYLDIGHET 23
LIKEVEKTSLOVEN 23
LIKEVEKTSLOVER 23
LIKEVEKTSVERDI 22
LIKEVERDIGHETEN 22
LIKEVEKTSORGANA 22
LIKEVERDIGHETER 22
LIKESÆLHETENE 21
LIKEVERDIGHETA 21
LIKEVEKTSORGAN 21
LIKEVEKTSLOV 21
LIKEVEKTSTEORI 20
LIKESTRØMMENE 20
LIKETYDINGENE 20
LIKESÆLHETER 20
LIKEVERDIGHET 20
LIKEBERETTIGETE 20
LIKEBERETTIGEDE 20
LIKESÆLHETEN 20
LIKESTRØMMER 19
LIKEGYLDIGE 19
LIKETYDINGER 19
LIKESTRØMMEN 19
LIKEFRAMHETENE 19
LIKETYDINGEN 19
LIKEBERETTIGET 19
LIKESÆLHETA 19
LIKEFREMHETENE 19
LIKESÆLHET 18
LIKEFREMHETEN 18
LIKEFREMHETER 18
LIKEBERETTIGA 18
LIKEGYLDIG 18
LIKEFRAMHETER 18
LIKEFRAMHETEN 18
LIKEGLADHETENE 18
LIKEGLADHETER 17
LIKEFREMHETA 17
LIKEVEKTEREN 17
LIKELYDENDE 17
LIKEVEKTERNE 17
LIKEVEKTIGE 17
LIKESTILLINGENE 17
LIKETYDING 17
LIKEFRAMHETA 17
LIKEGLADHETEN 17
LIKESÆLENE 16
LIKESTILLINGEN 16
LIKELØNNENE 16
LIKETILHETENE 16
LIKEGLADHETA 16
LIKEFRAMHET 16
LIKESTILLINGER 16
LIKEVEKTIG 16
LIKEVERDIGE 16
LIKEFREMHET 16
LIKEVEKTENE 16
LIKEVEKTERE 16
LIKETILHETEN 15
LIKEVERDENE 15
LIKELØNNER 15
LIKEFORMEDE 15
LIKEGLADHET 15
LIKEFORMETE 15
LIKEVEKTER 15
LIKEVERDIG 15
LIKESÆLER 15
LIKETILHETER 15
LIKELØNNEN 15
LIKESTRØM 15
LIKEVEKTEN 15
LIKESTILLINGA 15
LIKESÆLEN 15
LIKEVEKTA 14
LIKESÆLA 14
LIKEVARME 14
LIKESTILLENDE 14
LIKETILHETA 14
LIKEFORMET 14
LIKEVARMT 14
LIKELØNNA 14
LIKEVERDET 14
LIKEBEINTE 14
LIKESÆLT 14
LIKESÆLE 14
LIKEFRAMME 14
LIKESTILLING 14
LIKEFREMME 14
LIKEMENNENE 13
LIKELØNN 13
LIKEVEKT 13
LIKEVARM 13
LIKERETTERNE 13
LIKEFORMA 13
LIKEVERDA 13
LIKEBENTE 13
LIKEBEINT 13
LIKESÆL 13
LIKERETTEREN 13
LIKETILHET 13
LIKERETTENDE 13
LIKEFINNETE 13
LIKELIGERE 12
LIKEDANNETE 12
LIKEFINNET 12
LIKEVERD 12
LIKEBENT 12
LIKESINNETE 12
LIKEFRAMT 12
LIKEMANNEN 12
LIKELIGSTE 12
LIKEFREMT 12
LIKERETTETE 12
LIKERETTERE 12
LIKESTILLES 12
LIKESTILLER 12
LIKERETTEDE 12
LIKESINNEDE 12
LIKEDANNEDE 12
LIKEFRAM 11
LIKEVEL 11
LIKEFREM 11
LIKEGLADE 11
LIKERETTES 11
LIKELIGST 11
LIKERETTET 11
LIKESTILTE 11
LIKESINNET 11
LIKEARTEDE 11
LIKEDANNET 11
LIKESTILLE 11
LIKERETTER 11
LIKEARTETE 11
LIKEMENN 10
LIKEGLAD 10
LIKELIGE 10
LIKEMANN 10
LIKESOM 10
LIKERETTA 10
LIKE 10
LIKEDANNE 10
LIKELEDES 10
LIKESTILL 10
LIKEARTET 10
LIKESTILT 10
LIKETILLE 10
LIKESINNA 10
LIKEDANNA 10
LIKERETTE 10
LIKELIG 9
LIKETILT 9
LIKEDANT 9
LIKEARTA 9
LIKENDES 9
LIKERETT 9
LIKEDAN 8
LIKETIL 8
LIKEENS 8
LIKESTE 8
LIKENDE 8
LIKEST 7
LIKENE 7
LIKETE 7
LIKEDE 7
LIKERE 7
LIKER 6
LIKES 6
LIKEN 6
LIKET 6

Ord som slutter med LIKE

OrdPoeng
SNØGGLIKE 16
JEVNLIKE 15
LADYLIKE 14
JAMLIKE 12
OBLIKE 11
FORLIKE 10
ULIKE 9
MISLIKE 9
DESSLIKE 9
SNARLIKE 9
FLIKE 7
SLIKE 6

Lignende ord av LIKE

Anagram av LIKE

For mer informasjon om ordet LIKE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LIKE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok