LIN i Scrabble - ordspill.com

LIN i Scrabble

LIN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ILN.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
L1I1N1

Ved å legge til én bokstav til LIN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
LIVN 7
FLIN 5
KLIN 5
LIGN 5
LIKN 5
LINK 5
NIGL 5
ILDN 4
ILEN 4
LIAN 4
LIEN 4
LINA 4
LIND 4
LINE 4
LINT 4

Ord som starter på LIN

OrdPoeng
LINEFARTØY 20
LINEKLYPEN 19
LINJEPAPIR 19
LINJEBRUDD 19
LINOTYPENE 19
LINETYPENE 18
LINEKLYPE 18
LINJENIVÅ 18
LINOTYPER 18
LINTØYENE 18
LINEKLYPA 18
LINNVÆRENE 18
LINSETYPER 18
LINOTYPEN 18
LINNVÆRET 17
LINJESKIPA 17
LINETYPER 17
LINJEVALGA 17
LINSETYPE 17
LINJEBROTT 17
LINOTYPE 17
LINTØYER 17
LINETYPEN 17
LINTØYET 17
LINOLSYRER 16
LINEBÅTENE 16
LINTØYA 16
LINEBRUKA 16
LINJESKIP 16
LINNVÆRA 16
LINETYPE 16
LINJEVALG 16
LINTØY 15
LINEBÅTEN 15
LINEBRUK 15
LINOLSYRA 15
LINEBÅTER 15
LINOLSYRE 15
LINJEFAGET 15
LINNVÆR 15
LINOLEUMER 15
LINJERINGA 14
LINEFLÅTEN 14
LINJEFAGA 14
LINNETSKAP 14
LINSØSTRER 14
LINFRØENE 14
LINSEFRØA 14
LINJEARKET 14
LINGVISTER 14
LINDETRÆR 14
LINJERENDE 13
LINSELUSEN 13
LINEBÅT 13
LINJEMENN 13
LINFRØET 13
LINSØSTER 13
LINJEFAG 13
LINJERING 13
LINOLEUM 13
LINSEHODER 13
LINBENDLER 13
LINJEFART 13
LINJEMANN 13
LINEFLÅTE 13
LINSEFRØ 13
LINJEARKA 13
LINJELEDER 13
LINSØSTRE 13
LINJETALLA 13
LINSEFORMA 13
LINDEBARNA 13
LINDUKENE 13
LINOLJENE 13
LINJEDELTE 13
LINESTAMP 13
LINJALENE 12
LINEFISKER 12
LINSELUSA 12
LINDUKER 12
LINEÆRE 12
LINJENETT 12
LINGSINGEN 12
LINOLJER 12
LINEÆRT 12
LINNKOKER 12
LINJEARK 12
LINGVIST 12
LINDUKEN 12
LINSEHODE 12
LINJETALL 12
LINOLJEN 12
LINNKOKES 12
LINEFANGST 12
LINFRØA 12
LINFARGEDE 12
LINJEDELT 12
LINBENDEL 12
LINDEBARN 12
LINSEHODA 12
LINNKOKTE 12
LINKINGEN 11
LINJERER 11
LINNKOKE 11
LINKINGER 11
LINJERES 11
LINEÆR 11
LINNHETER 11
LINJALER 11
LINGSINGA 11
LINIMENTER 11
LINOLJE 11
LINDRINGER 11
LINFRØ 11
LINSELUS 11
LINOLJA 11
LINJERTE 11
LINEFISKE 11
LINNKOKT 11
LINDRIGSTE 11
LINNHETEN 11
LINGERIENE 11
LINFAKSET 11
LINFARGET 11
LINEFISKA 11
LINJALEN 11
LINDINGER 10
LINNINGEN 10
LINIMENTA 10
LINFARGA 10
LINDRIGST 10
LINNKOK 10
LINGSING 10
LINJERT 10
LINDRINGA 10
LINJERE 10
LINGSENDE 10
LINNHETA 10
LINKINGA 10
LINEDANSER 10
LINDETREET 10
LINEDRIFT 10
LINJENE 10
LINNINGER 10
LINDINGEN 10
LINGERIET 10
LINGERIER 10
LINGOENE 10
LINNSALTET 10
LINDUK 10
LINEARITET 10
LINNSALTA 9
LINDRERNE 9
LINESETTA 9
LINERLENE 9
LINNEAENE 9
LINNSALTE 9
LINDREREN 9
LINDEALLE 9
LINDETREA 9
LINNETENE 9
LINIMENT 9
LINDRENDE 9
LINGSETE 9
LINDINGA 9
LINONENE 9
LINJER 9
LINGOET 9
LINDRING 9
LINKENDE 9
LINNINGA 9
LINDRIGE 9
LINGSEDE 9
LINNHET 9
LINGOER 9
LINJEN 9
LINKING 9
LINJAL 9
LINGERIA 9
LINGSET 8
LINGSER 8
LINGOA 8
LINONER 8
LINKENE 8
LINDRIG 8
LINGERI 8
LINDRETE 8
LINGSES 8
LINDING 8
LINKETE 8
LINKEDE 8
LINONET 8
LINNING 8
LINONEN 8
LINNESTE 8
LINJE 8
LINDETRE 8
LINERLER 8
LINNETER 8
LINEDANS 8
LINNEAEN 8
LINNSALT 8
LINNENDE 8
LINERLEN 8
LINDREDE 8
LINESETT 8
LINNEAER 8
LINJA 8
LINNETET 8
LINDENDE 8
LINDRERE 8
LINONA 7
LINKER 7
LINKEN 7
LINKET 7
LINKSE 7
LINGSE 7
LINGO 7
LINKES 7
LINGSA 7
LINDENE 7
LINNETA 7
LINNERE 7
LINNEST 7
LINERLE 7
LINSENE 7
LINDRER 7
LINNENE 7
LINERLA 7
LINEALE 7
LINDEDE 7
LINEALT 7
LINDRET 7
LINDETE 7
LINNEDE 7
LINNETE 7
LINDRES 7
LINDRE 6
LINDES 6
LINKS 6
LINKA 6
LINON 6
LINKE 6
LINEAL 6
LINDET 6
LINGS 6
LINNER 6
LINNEA 6
LINNEN 6
LINNET 6
LINDRA 6
LINSEN 6
LINDER 6
LINENE 6
LINNES 6
LINSER 6
LINDEN 6
LINSA 5
LINSE 5
LINK 5
LINDA 5
LINNA 5
LINEN 5
LINNE 5
LINET 5
LINDE 5
LINDR 5
LINER 5
LINA 4
LINN 4
LINT 4
LIND 4
LINE 4

Ord som slutter med LIN

OrdPoeng
GAMMAGLOBULIN 24
PENICILLIN 22
KADAVERDISIPLIN 22
SJØLDISIPLIN 22
ARBEIDSDISIPLIN 21
TUBERKULIN 20
PARTIDISIPLIN 19
FØRSTEFIOLIN 19
SELVDISIPLIN 18
JERNDISIPLIN 18
BORVASELIN 17
KRYSTALLIN 16
LUPULIN 16
GLOBULIN 16
PTYALIN 15
ANDREFIOLIN 13
ANNENFIOLIN 13
POPLIN 13
MASKULIN 13
TURMALIN 12
GOBELIN 12
PLASTILIN 12
MUSSELIN 12
ISOHALIN 11
VANILLIN 11
DISIPLIN 11
HERMELIN 11
FORMALIN 11
INSULIN 10
MANDOLIN 10
VASELIN 10
MESKALIN 10
RAVELIN 10
ISOKLIN 9
KREOLIN 9
INULIN 9
ADRENALIN 9
KAROLIN 9
FIOLIN 8
KAOLIN 8
LANOLIN 8
VELIN 8
TILKLIN 8
NEFELIN 8
DIKLIN 7
KOLIN 7
ANILIN 6
FLIN 5
KLIN 5

Bøyningsformer av LIN

Lignende ord av LIN

Anagram av LIN

For mer informasjon om ordet LIN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LIN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok