LIS i Scrabble - ordspill.com

LIS i Scrabble

LIS er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ILS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
L1I1S1

Ved å legge til én bokstav til LIS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BISL 7
PILS 7
SPIL 7
SLIP 7
BLIS 7
VISL 7
HILS 6
SIKL 5
ILSK 5
FISL 5
SOLI 5
SOIL 5
SMIL 5
FLIS 5
SLIM 5
SLIK 5
SLIG 5
SKLI 5
SILO 5
KISL 5
GLIS 5
LIKS 5
LISA 4
TISL 4
STIL 4
ISEL 4
ISLA 4
SLIT 4
LISE 4
SILD 4
LIST 4
RISL 4
SLIE 4
SLIA 4
SEIL 4
SILT 4
SIAL 4
SILE 4
ILES 4

Ord som starter på LIS

OrdPoeng
LISTEFORBUNDENE 23
LISTEFORBUNDET 22
LISENSPRODUSENT 22
LISENSØKNINGENE 21
LISTEFORBUNDA 21
LISENSØKNINGEN 20
LISTEFORBUND 20
LISTEBÆRERNE 20
LISTEBÆREREN 20
LISTEFØRINGENE 20
LISENSAVGIFTENE 20
LISENSØKNINGER 20
LISTEAVSTEMNING 20
LISENSINNEHAVER 20
LISENSSØKNADENE 20
LISENSØKNINGA 19
LISTEFØRINGER 19
LISENSAVGIFTEN 19
LISENSAVGIFTER 19
LISTEFØRINGEN 19
LISENSSØKNADEN 19
LISTESAMARBEIDA 19
LISTEBÆRERE 19
LISENSSØKNADER 19
LISSEPASNINGENE 19
LISTETOPPENE 19
LISTESAMBANDENE 19
LISENSPLIKTIGE 19
LISENSAVGIFTA 18
LISTEFØRINGA 18
LISTEBÆRER 18
LISTETOPPER 18
LISTEPOPENE 18
LISTETOPPEN 18
LISTERBÅTENE 18
LISENSHAVEREN 18
LISENSPLIKTIG 18
LISENSHAVERNE 18
LISTEFYLLENE 18
LISENSØKNING 18
LISTESAMARBEID 18
LISSEPASNINGEN 18
LISENSBETALERNE 18
LISSEPASNINGER 18
LISENSKONTORENE 18
LISTESAMBANDET 18
LISENSBETALEREN 18
LISTEFØRING 17
LISTERBÅTER 17
LISENSAVGIFT 17
LISENSKONTORER 17
LISTERBÅTEN 17
LISTEPOPEN 17
LISENSKONTORET 17
LISENSSØKNAD 17
LISENSHAVERE 17
LISTEPOPER 17
LISTEFØREREN 17
LISTEFYLLET 17
LISTESAMBANDA 17
LISENSPENGENE 17
LISTEFØRERNE 17
LISTEFØRENDE 17
LISSEPASNINGA 17
LISENSAVTALENE 17
LISITASJONENE 17
LISENSBETALERE 17
LISENSKONTORA 16
LISENSIATGRADER 16
LISTESAMBAND 16
LISPUNDENE 16
LISENSINNTEKTER 16
LISENSIATGRADEN 16
LISITASJONER 16
LISSEPASNING 16
LISITASJONEN 16
LISENSBETALER 16
LISENSAVTALER 16
LISENSHAVER 16
LISENSINNTEKTEN 16
LISTETOPP 16
LISTEFYLLA 16
LISTEVALGENE 16
LISENSAVTALEN 16
LISENSIERINGENE 16
LISENSPENGER 16
LISTEFØRERE 16
LISENSIERINGEN 15
LISTEVALGET 15
LISTVERKENE 15
LISENSINNTEKTA 15
LISTEPRISENE 15
LISTEFØRES 15
LISTIGHETENE 15
LISENSMIDDELET 15
LISPUNDET 15
LISENSKONTOR 15
LISTEFØRER 15
LISENSAVTALE 15
LISENSKRONENE 15
LISTEFØRTE 15
LISTEFYLL 15
LISENSIERINGER 15
LISTERBÅT 15
LISTEPOP 15
LISENSKRONEN 14
LISTEPRISER 14
LISTIGHETER 14
LISTIGHETEN 14
LISTEVALGA 14
LISTEPRISEN 14
LISENSINNTEKT 14
LISTEFØRT 14
LISENSMIDLENE 14
LISENSIATGRAD 14
LISENSIERINGA 14
LISTEFØRE 14
LISTVERKET 14
LISITASJON 14
LISPUNDA 14
LISENSKRONER 14
LISTIGHETA 13
LISENSMIDLET 13
LISTEFØR 13
LISENSKRONE 13
LISTEKODENE 13
LISENSIERENDE 13
LISENSMIDDEL 13
LISTEVALG 13
LISPUND 13
LISENSMIDLER 13
LISENSIERING 13
LISENSKRONA 13
LISTVERKA 13
LISENSIATENE 12
LISENSMIDLA 12
LISTVERK 12
LISTEKODEN 12
LISTIGHET 12
LISTEPRIS 12
LISTRINGENE 12
LISTEKODER 12
LISITERENDE 11
LISTEKODE 11
LISTINGENE 11
LISTRINGER 11
LISSINGENE 11
LISENSIATER 11
LISTRINGEN 11
LISENSIERER 11
LISENSIERES 11
LISITANTENE 11
LISENSIERTE 11
LISENSIATEN 11
LISTINGEN 10
LISSINGEN 10
LISTIGSTE 10
LISTINGER 10
LISITANTEN 10
LISSINGER 10
LISITANTER 10
LISTIGERE 10
LISENSIERT 10
LISENSIERE 10
LISTIGST 9
LISTELIG 9
LISTRING 9
LISTINGA 9
LISITERER 9
LISENSIER 9
LISITERTE 9
LISENSIAT 9
LISSINGA 9
LISENSENE 9
LISITERES 9
LISSOM 8
LISTING 8
LISTIGE 8
LISSING 8
LISSENDE 8
LISTENDE 8
LISENSER 8
LISITANT 8
LISENSEN 8
LISITERT 8
LISITERE 8
LISTEDE 7
LISSETE 7
LISSEDE 7
LISTIG 7
LISITER 7
LISTENE 7
LISSENE 7
LISTETE 7
LISTET 6
LISSET 6
LISTER 6
LISENE 6
LISENS 6
LISTES 6
LISSER 6
LISSEN 6
LISTEN 6
LISSES 6
LISSA 5
LISER 5
LISTE 5
LISEN 5
LISSE 5
LISTA 5
LISS 4
LISE 4
LISA 4
LIST 4

Ord som slutter med LIS

OrdPoeng
CHABLIS 21
KONDISJONALIS 19
INSTRUMENTALIS 18
ILLAUDABILIS 18
VINYLFLIS 18
KERAMIKKFLIS 17
SKIPSFORLIS 17
TEPPEFLIS 16
GULVFLIS 16
NEKROPOLIS 16
LAUDABILIS 16
KRIGSFORLIS 15
AMARYLLIS 15
KUTTERFLIS 15
PLURALIS 14
MARMORFLIS 14
SKÅREFLIS 14
TOTALFORLIS 14
GOLVFLIS 14
TYRIFLIS 14
VEGGFLIS 14
UTEBLIS 13
SYFILIS 13
VEDBLIS 13
FLORMELIS 12
FORBLIS 12
TIMBALIS 12
DOLLARGLIS 12
STEINFLIS 10
MABLIS 10
POLIS 9
SAGFLIS 9
DUALIS 9
STÅLIS 9
FORLIS 8
TREFLIS 8
GAMLIS 8
BLIS 7
SKLIS 6
MELIS 6
GLIS 5
FLIS 5
SLIS 4

Lignende ord av LIS

Anagram av LIS

For mer informasjon om ordet LIS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LIS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok