LIS i Scrabble - ordspill.com

LIS i Scrabble

LIS er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ILS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
L1I1S1

Ved å legge til én bokstav til LIS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BISL 7
LIVS 7
VISL 7
SPIL 7
SLIP 7
SIPL 7
PILS 7
ÅSLI 7
HILS 6
SLIK 5
SLIG 5
SKLI 5
SLIM 5
KISL 5
SILO 5
FISL 5
SIKL 5
SMIL 5
SOIL 5
ILSK 5
SOLI 5
GLIS 5
FLIS 5
LIKS 5
KLIS 5
SLIT 4
SLIR 4
STIL 4
TISL 4
ISLA 4
ILES 4
SLIE 4
SLIA 4
SIRL 4
SILT 4
SILE 4
SIAL 4
SEIL 4
RISL 4
NILS 4
ISEL 4
LIST 4
LISE 4
LISA 4
SILD 4

Ord som starter på LIS

OrdPoeng
LISTEFORBUNDENE 23
LISTEFORBUNDET 22
LISENSPRODUSENT 22
LISTEFORBUNDA 21
LISENSØKNINGENE 21
LISENSØKNINGER 20
LISENSINNEHAVER 20
LISTEBÆRERNE 20
LISTEBÆREREN 20
LISENSØKNINGEN 20
LISTEFØRINGENE 20
LISTEFORBUND 20
LISENSSØKNADENE 20
LISTEAVSTEMNING 20
LISENSAVGIFTENE 20
LISENSSØKNADEN 19
LISSEPASNINGENE 19
LISENSPLIKTIGE 19
LISENSAVGIFTER 19
LISENSSØKNADER 19
LISTESAMBANDENE 19
LISTEFØRINGEN 19
LISTEBÆRERE 19
LISENSØKNINGA 19
LISTETOPPENE 19
LISTESAMARBEIDA 19
LISENSAVGIFTEN 19
LISTEFØRINGER 19
LISENSPLIKTIG 18
LISTEPOPENE 18
LISTEFØRINGA 18
LISENSØKNING 18
LISTEFYLLENE 18
LISTETOPPEN 18
LISTETOPPER 18
LISTEBÆRER 18
LISTERBÅTENE 18
LISENSHAVEREN 18
LISENSHAVERNE 18
LISTESAMBANDET 18
LISENSKONTORENE 18
LISENSBETALERNE 18
LISENSBETALEREN 18
LISSEPASNINGER 18
LISSEPASNINGEN 18
LISTESAMARBEID 18
LISENSAVGIFTA 18
LISTEFYLLET 17
LISENSBETALERE 17
LISTEFØRING 17
LISTERBÅTER 17
LISTEFØRERNE 17
LISTEFØRENDE 17
LISTEPOPER 17
LISENSKONTORER 17
LISENSHAVERE 17
LISENSPENGENE 17
LISTESAMBANDA 17
LISENSAVGIFT 17
LISTERBÅTEN 17
LISENSSØKNAD 17
LISTEFØREREN 17
LISTEPOPEN 17
LISENSAVTALENE 17
LISITASJONENE 17
LISSEPASNINGA 17
LISENSKONTORET 17
LISTEFØRERE 16
LISENSHAVER 16
LISENSIATGRADER 16
LISENSIERINGENE 16
LISENSAVTALER 16
LISITASJONER 16
LISENSBETALER 16
LISENSPENGER 16
LISENSIATGRADEN 16
LISENSINNTEKTER 16
LISENSAVTALEN 16
LISTESAMBAND 16
LISENSKONTORA 16
LISITASJONEN 16
LISSEPASNING 16
LISTEVALGENE 16
LISPUNDENE 16
LISENSINNTEKTEN 16
LISTETOPP 16
LISTEFYLLA 16
LISTEPOP 15
LISTEVALGET 15
LISENSKRONENE 15
LISTEFYLL 15
LISENSAVTALE 15
LISTIGHETENE 15
LISTEFØRES 15
LISTEFØRTE 15
LISTEPRISENE 15
LISTERBÅT 15
LISENSIERINGEN 15
LISPUNDET 15
LISENSIERINGER 15
LISTEFØRER 15
LISENSINNTEKTA 15
LISENSMIDDELET 15
LISENSKONTOR 15
LISTEFØRT 14
LISTEPRISEN 14
LISTIGHETEN 14
LISTIGHETER 14
LISTEPRISER 14
LISENSKRONEN 14
LISTEFØRE 14
LISENSKRONER 14
LISTEVALGA 14
LISTVERKET 14
LISENSMIDLENE 14
LISPUNDA 14
LISENSINNTEKT 14
LISENSIERINGA 14
LISENSIATGRAD 14
LISITASJON 14
LISTEFØR 13
LISTEVALG 13
LISITERINGEN 13
LISKAUENE 13
LISENSMIDLER 13
LISPUND 13
LISTIGHETA 13
LISENSMIDLET 13
LISENSMIDDEL 13
LISENSKRONE 13
LISTEKODENE 13
LISENSKRONA 13
LISENSIERENDE 13
LISENSIERING 13
LISENSIATENE 12
LISTIGHET 12
LISKAUEN 12
LISTVERK 12
LISKAUER 12
LISTEKODEN 12
LISITERINGA 12
LISTRINGENE 12
LISKOGENE 12
LISTEKODER 12
LISTEPRIS 12
LISENSMIDLA 12
LISENSIERER 11
LISITERING 11
LISKOGEN 11
LISTRINGEN 11
LISENSTIDEN 11
LISITANTENE 11
LISENSIERES 11
LISENSIATER 11
LISENSIATEN 11
LISSINGENE 11
LISITERENDE 11
LISTEKODE 11
LISENSIERTE 11
LISTRINGER 11
LISKOGER 11
LISTIGERE 10
LISSINGEN 10
LISENSTIDA 10
LISENSIERE 10
LISENSIERT 10
LISITANTEN 10
LISSINGER 10
LISTINGEN 10
LISITANTER 10
LISKAU 10
LISTIGSTE 10
LISTIGST 9
LISKOG 9
LISTRING 9
LISITERES 9
LISSINGA 9
LISENSIER 9
LISENSTID 9
LISITERER 9
LISITERTE 9
LISTINGA 9
LISENSIAT 9
LISENSENE 9
LISTELIG 9
LISSOM 8
LISTENDE 8
LISTING 8
LISTIGE 8
LISSENDE 8
LISSING 8
LISENSER 8
LISITERT 8
LISENSEN 8
LISITERE 8
LISITANT 8
LISENENE 8
LISITER 7
LISTETE 7
LISSETE 7
LISTIG 7
LISSEDE 7
LISENER 7
LISSENE 7
LISTENE 7
LISENEN 7
LISTEDE 7
LISSES 6
LISSEN 6
LISTEN 6
LISTET 6
LISSET 6
LISTER 6
LISENS 6
LISENE 6
LISTES 6
LISSER 6
LISSE 5
LISTE 5
LISSA 5
LISER 5
LISEN 5
LISTA 5
LISE 4
LISA 4
LISS 4
LIST 4

Ord som slutter med LIS

OrdPoeng
CHABLIS 21
KONDISJONALIS 19
COULIS 19
INSTRUMENTALIS 18
ILLAUDABILIS 18
VINYLFLIS 18
FACIALIS 18
KERAMIKKFLIS 17
SKIPSFORLIS 17
LAUDABILIS 16
NEKROPOLIS 16
TEPPEFLIS 16
GULVFLIS 16
AMARYLLIS 15
KRIGSFORLIS 15
AKROPOLIS 15
JØKELIS 15
KUTTERFLIS 15
SKÅREFLIS 14
PLURALIS 14
VEGGFLIS 14
MARMORFLIS 14
TYRIFLIS 14
GOLVFLIS 14
GRUBLIS 14
TOTALFORLIS 14
SYFILIS 13
VEDBLIS 13
UTEBLIS 13
FORBLIS 12
FLORMELIS 12
TIMBALIS 12
SKJELLIS 12
EPULIS 12
DOLLARGLIS 12
LIS 10
MABLIS 10
DIGITALIS 10
STEINFLIS 10
POLIS 9
STÅLIS 9
SAGFLIS 9
DUALIS 9
FORLIS 8
IRREALIS 8
BILIS 8
GAMLIS 8
TREFLIS 8
SKLIS 6
MELIS 6
FLIS 5
KLIS 5
GLIS 5
SLIS 4

Lignende ord av LIS

Anagram av LIS

For mer informasjon om ordet LIS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LIS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok