LIVA i Scrabble - ordspill.com

LIVA i Scrabble

LIVA er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AILV.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
L1I1V4A1

Ved å legge til én bokstav til LIVA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BIAVL 11
HVILA 10
KLIVA 9
KVILA 9
VIKLA 9
VIGLA 9
AVLEI 8
VALID 8
VISLA 8
VIRAL 8
VILTA 8
VEILA 8
NIVAL 8
SALIV 8
RIVAL 8
AVLIR 8
LIVNA 8
LIVDA 8
LIVAT 8
AVSIL 8
VITAL 8

Ord som starter på LIVA

OrdPoeng
LIVAKTIGE 14
LIVAKTIG 13
LIVATE 9
LIVAT 8

Ord som slutter med LIVA

OrdPoeng
KJÆRLIGHETSLIVA 30
FORNØYELSESLIVA 29
GJENOPPLIVA 25
GRUPPELIVA 23
SJØMANNSLIVA 23
ELEMENTÆRLIVA 22
KLUBBLIVA 22
LANDSBYLIVA 22
HYBELLIVA 22
HOPPERLIVA 22
OVERKLASSELIVA 22
DOBBELTLIVA 21
VILLMARKSLIVA 21
HVERDAGSLIVA 21
KJØNNSLIVA 21
FORRETNINGSLIVA 21
NÆRINGSLIVA 20
ERVERVSLIVA 20
UNGDOMSLIVA 20
MILITÆRLIVA 20
HJEMMELIVA 20
FROMHETSLIVA 20
FØLELSESLIVA 20
HUSMORLIVA 20
FRILUFTSLIVA 20
LUKSUSLIVA 20
SAMFUNNSLIVA 20
KULTURLIVA 20
DAGDRIVERLIVA 20
VILLMANNSLIVA 20
MUSIKKLIVA 19
TRUDOMSLIVA 19
HYTTELIVA 19
PRIVATLIVA 19
FORENINGSLIVA 19
UNGKARSLIVA 19
SELSKAPSLIVA 19
SEKSUALLIVA 18
YRKESLIVA 18
SLARAFFENLIVA 18
PROFFLIVA 18
BLUSELIVA 18
KJENSLELIVA 18
KVINNELIVA 17
MENNESKELIVA 17
SJØLIVA 17
ØRKENLIVA 17
ARBEIDSLIVA 17
STUDENTLIVA 17
SOSIETETSLIVA 17
HUNDELIVA 17
PENDLERLIVA 17
JETSETTLIVA 17
OPPLIVA 17
FUGLELIVA 17
BYLIVA 17
KJOLELIVA 17
FAMILIELIVA 16
LIKSOMLIVA 16
BÅTLIVA 16
HOFFLIVA 16
DYRELIVA 16
LATMANNSLIVA 16
JORDELIVA 16
VEKSTLIVA 16
PLANTELIVA 16
SNØRELIVA 16
KLOSTERLIVA 16
KRISTENLIVA 15
FRITIDSLIVA 15
STAMMELIVA 15
NOMADELIVA 15
FOSTERLIVA 15
SLAVELIVA 15
DAGLIGLIVA 15
FJELLIVA 15
GUDSLIVA 15
TURNELIVA 15
SJELELIVA 15
BARNELIVA 15
NATURLIVA 15
JORDLIVA 15
SJELSLIVA 15
UNDERLIVA 15
SNØRLIVA 15
INNFORLIVA 15
STAKKELIVA 15
FISKERLIVA 15
FOLKELIVA 15
STAKKLIVA 14
ÅNDSLIVA 14
BADELIVA 14
KIRKELIVA 14
INSEKTLIVA 14
TRUSLIVA 14
DRIFTSLIVA 14
IDRETTSLIVA 14
KORTLIVA 13
KAFELIVA 13
KATTELIVA 13
SILKELIVA 13
UTELIVA 13
TANKELIVA 13
FERIELIVA 13
ARTISTLIVA 13
MORSLIVA 13
TROSLIVA 12
SEIGLIVA 12
AVLIVA 12
GATELIVA 12
FELTLIVA 12
SETERLIVA 12
REISELIVA 12
NATTELIVA 12
BELIVA 12
LANDLIVA 11
LETTLIVA 11
INNELIVA 11
LEIRLIVA 11
NATTLIVA 11
SOLLIVA 11
SAMLIVA 11
SELLIVA 10
SEXLIVA 9
SALIVA 9
KLIVA 9

Lignende ord av LIVA

Anagram av LIVA

For mer informasjon om ordet LIVA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LIVA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok