LUK i Scrabble - ordspill.com

LUK i Scrabble

LUK er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver KLU.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
L1U4K2

Ved å legge til én bokstav til LUK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BUKL 11
KULP 11
PULK 11
BULK 11
KUVL 11
KUPL 11
VULK 11
HULK 10
GULK 9
KUML 9
KLUM 9
KULE 8
ULKE 8
ULKA 8
ULIK 8
TUKL 8
SULK 8
SUKL 8
SLUK 8
SKUL 8
RUKL 8
LUNK 8
LUSK 8
LURK 8
KULI 8
LUKT 8
LUKS 8
LUKA 8
KURL 8
KLUT 8
KULT 8
KULS 8
KULA 8
LUKE 8

Ord som starter på LUK

OrdPoeng
LUKSUSYACHTER 36
LUKSUSYACHT 34
LUKSUSCRUISE 31
LUKSUSCRUISA 31
LUKSUSUTGAVEN 27
LUKSUSUTGAVE 26
LUKSUSUTGAVA 26
LUKTECELLENE 25
LUKSUSDYRENE 24
LUKSUSPREGETE 24
LUKTECELLER 24
LUKTECELLEN 24
LUKTPROBLEMA 24
LUKSUSAVGIFT 24
LUKSUSDYRET 23
LUKSUSDAMPER 23
LUKTPROBLEM 23
LUKSUSPREGET 23
LUKTECELLA 23
LUKSUSSKIPET 23
LUKSUSVILLAER 23
LUKSUSBOLIG 23
LUKTECELLE 23
LUKSUSHOTELLA 23
LUKSUSVARENE 22
LUKSUSSUITEN 22
LUKEKAPPENE 22
LUKSUSBILENE 22
LUKSUSHORENE 22
LUKSUSPREGA 22
LUKSUSSKIPA 22
LUKSUSSUITER 22
LUKSUSDYRA 22
LUKSUSHOTELL 22
LUKSUSLIVENE 22
LUKSUSLIVET 21
LUKKELYDENE 21
LUKTEPUTENE 21
LUKSUSVAREN 21
LUKSUSHOREN 21
LUKSUSSUITE 21
LUKSUSBILEN 21
LUKSUSHORER 21
LUKSUSVARER 21
LUKSUSDYR 21
LUKKEBESLAGA 21
LUKEKAPPER 21
LUKSUSPREG 21
LUKTFJERNERNE 21
LUKSUSSKIP 21
LUKEKAPPEN 21
LUKSURIØSE 21
LUKSURIØST 21
LUKSUSBILER 21
LUKSUSVILLA 21
LUKKØYE 21
LUKSUSTOGENE 21
LUKSUSHORA 20
LUKKELYDER 20
LUKSUSHORE 20
LUKSUSLIVA 20
LUKEKAPPE 20
LUKEKAPPA 20
LUKSUSVARA 20
LUKSUSVARE 20
LUKTEPUTEN 20
LUKSURIØS 20
LUKSUSTOGET 20
LUKTEPUTER 20
LUKKELYDEN 20
LUKTELYSENE 20
LUKSASJONENE 20
LUKSUSKLASSE 20
LUKKEBESLAG 20
LUKSUSKLASSA 20
LUKTFJERNERE 20
LUKTEVANNENE 19
LUKSUSLIV 19
LUKTENERVENE 19
LUKTELYSET 19
LUKKETHETENE 19
LUKEKLØRNE 19
LUKTSTOFFENE 19
LUKSUSSKATT 19
LUKTEPUTA 19
LUKSUSBIL 19
LUKTEPUTE 19
LUKSUSTOGA 19
LUKTEFLASKENE 19
LUKTEORGANENE 19
LUKTEVATNENE 19
LUKTFJERNER 19
LUKTEPOSENE 19
LUKSASJONER 19
LUKSASJONEN 19
LUKTEORGANER 18
LUKTEVANNET 18
LUKKELYD 18
LUKKESENGENE 18
LUKTEPOSER 18
LUKSUSTOG 18
LUKTEFLASKEN 18
LUKTSTOFFER 18
LUKTEPOSEN 18
LUKULLISKE 18
LUKTENERVER 18
LUKKETHETER 18
LUKNINGSTIDEN 18
LUKTELYSA 18
LUKTEORGANET 18
LUKTEFLASKER 18
LUKTEVATNET 18
LUKKETHETEN 18
LUKTSTOFFET 18
LUKTENERVEN 18
LUKTEEVNENE 18
LUKTEORGANA 17
LUKULLISK 17
LUKTEFLASKE 17
LUKTELYS 17
LUKEKLØR 17
LUKTSTOFFA 17
LUKELEMMENE 17
LUKKESENGEN 17
LUKNINGSTIDA 17
LUKTEEVNER 17
LUKTEPOSE 17
LUKTENERVE 17
LUKSASJON 17
LUKKETHETA 17
LUKTEVATNA 17
LUKEKARMENE 17
LUKTEFLASKA 17
LUKTTAPENE 17
LUKKESENGER 17
LUKEKORTENE 17
LUKTEVANNA 17
LUKTEEVNEN 17
LUKTEORGAN 16
LUKKESENGA 16
LUKKETIDENE 16
LUKELEMMEN 16
LUKNINGSTID 16
LUKTESELLENE 16
LUKEKORTET 16
LUKELEMMER 16
LUKEKONENE 16
LUKTESANSENE 16
LUKEKARMER 16
LUKRERINGEN 16
LUKSERINGEN 16
LUKTESALTENE 16
LUKKESIDENE 16
LUKEKARMEN 16
LUKKETHET 16
LUKTEVATN 16
LUKRATIVT 16
LUKTSTOFF 16
LUKTEVANN 16
LUKTEEVNA 16
LUKTTAPET 16
LUKTLØST 16
LUKTEEVNE 16
LUKTLAUST 16
LUKTLAUSE 16
LUKSUSENE 16
LUKKBARE 16
LUKTLØSE 16
LUKRATIVE 16
LUKKBART 16
LUKEKLOEN 15
LUKKESIDER 15
LUKTESELLER 15
LUKTESELLEN 15
LUKEKONEN 15
LUKEDAMENE 15
LUKKESENG 15
LUKEKORTA 15
LUKTESALTET 15
LUKTESANSER 15
LUKTESALTER 15
LUKKBAR 15
LUKSUSER 15
LUKTLAUS 15
LUKRATIV 15
LUKSUSEN 15
LUKKETIDEN 15
LUKTESANSEN 15
LUKKINGEN 15
LUKAFFENE 15
LUKTTAPA 15
LUKRERINGA 15
LUKSERINGA 15
LUKNINGENE 15
LUKEKONER 15
LUKKESIDEN 15
LUKKETIDER 15
LUKTLØS 15
LUKEKILENE 15
LUKEDAMEN 14
LUKKETIDA 14
LUKEKONA 14
LUKAFFET 14
LUKRERENDE 14
LUKTESELLA 14
LUKAFFER 14
LUKKINGA 14
LUKTESELLE 14
LUKRERING 14
LUKTESALTA 14
LUKKESIDE 14
LUKEKORT 14
LUKNINGER 14
LUKEDAMER 14
LUKSERING 14
LUKTTAP 14
LUKNINGEN 14
LUKTINGEN 14
LUKEKILER 14
LUKKESIDA 14
LUKEKILEN 14
LUKSERENDE 14
LUKEKONE 14
LUKEKARM 14
LUKTFRITT 14
LUKEKLOA 14
LUKAFFA 13
LUKANSKE 13
LUKTINGA 13
LUKSUS 13
LUKKING 13
LUKINGEN 13
LUKEKLO 13
LUKKENDE 13
LUKKEREN 13
LUKKETID 13
LUKTESANS 13
LUKTESALT 13
LUKNINGA 13
LUKEKILE 13
LUKEDAME 13
LUKTENDET 13
LUKEDAMA 13
LUKTFRIE 13
LUKKERNE 13
LUKSERER 12
LUKNING 12
LUKAFF 12
LUKSERTE 12
LUKINGA 12
LUKKERE 12
LUKRERER 12
LUKTFRI 12
LUKKETE 12
LUKKENE 12
LUKTING 12
LUKELEM 12
LUKSERES 12
LUKKEDE 12
LUKRERES 12
LUKANSK 12
LUKTENDE 12
LUKRERTE 12
LUKERNE 11
LUKTENE 11
LUKSERT 11
LUKKES 11
LUKING 11
LUKKER 11
LUKKET 11
LUKTETE 11
LUKTEDE 11
LUKRERE 11
LUKEREN 11
LUKENDE 11
LUKSERE 11
LUKRERT 11
LUKKA 10
LUKTES 10
LUKSER 10
LUKENE 10
LUKKE 10
LUKETE 10
LUKTET 10
LUKEDE 10
LUKRER 10
LUKTER 10
LUKTEN 10
LUKERE 10
LUKER 9
LUKK 9
LUKES 9
LUKEN 9
LUKET 9
LUKTA 9
LUKTE 9
LUKS 8
LUKT 8
LUKA 8
LUKE 8

Ord som slutter med LUK

OrdPoeng
OPPSLUK 18
PENGESLUK 17
SKJESLUK 16
FISKESLUK 15
KASTESLUK 14
FORSLUK 13
SKEISLUK 13
SLUK 8

Lignende ord av LUK

Anagram av LUK

For mer informasjon om ordet LUK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LUK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok