LUN i Scrabble - ordspill.com

LUN i Scrabble

LUN er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver LNU.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
L1U4N1

Ved å legge til én bokstav til LUN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BULN 10
GULN 8
LUGN 8
LUNK 8
MULN 8
ALUN 7
LUEN 7
LUNA 7
LUND 7
LUNE 7
LUNT 7
NUSL 7
ULNA 7
ULNE 7

Ord som starter på LUN

OrdPoeng
LUNSJKUPONGENE 29
LUNSJKUPONGEN 28
LUNSJKUPONGER 28
LUNGESYKDOMMEN 27
LUNGEKRETSLØPA 26
LUNGEPULSÅREN 26
LUNGEFUNKSJON 26
LUNGEPROBLEMET 26
LUNSJTILBUDENE 26
LUNSJKUPONG 26
LUNGEEMFYSEMER 26
LUNGEPULSÅRER 26
LUNGEPULSÅRE 25
LUNGEEMFYSEMA 25
LUNGEKRETSLØP 25
LUNGESJUKDOM 25
LUNGEPULSÅRA 25
LUNGEPROBLEMA 25
LUNSJTILBUDET 25
LUNSJPAUSENE 24
LUNGEEMFYSEM 24
LUNGEBLÆRENE 24
LUNSJSERVERING 24
LUNGEPROBLEM 24
LUNSJTILBUDA 24
LUNSJMENYENE 24
LUNSJMENYEN 23
LUNGESYKDOM 23
LUNSJTILBUD 23
LUNSJPAUSEN 23
LUNSJPAUSER 23
LUNGEBLÆRER 23
LUNSJMENYER 23
LUNSJGJESTENE 23
LUNGEBLÆREN 23
LUNGEAVDELINGA 22
LUNGEBLÆRE 22
LUNGELAPPENE 22
LUNSJGJESTEN 22
LUNGEBLÆRA 22
LUNSJGJESTER 22
LUNSJMØTENE 22
LUNCHENE 22
LUNSJPAUSE 22
LUNSJBORDENE 22
LUNGEKAPASITET 22
LUNGEØDEMENE 21
LUNGEPASIENTEN 21
LUNGEVEVENE 21
LUNSJMENY 21
LUNGEAVDELING 21
LUNSJBORDER 21
LUNCHER 21
LUNSJROMMENE 21
LUNSJMØTER 21
LUNGELAPPEN 21
LUNSJBORDET 21
LUNSJMØTET 21
LUNGELAPPER 21
LUNGESYKENE 21
LUNCHEN 21
LUNGEØDEMER 20
LUNGEGANGRENER 20
LUNSJROMMET 20
LUNSJGJEST 20
LUNGESYKER 20
LUNGEVEVET 20
LUNGESYKEN 20
LUNSJMØTE 20
LUNSJBORDA 20
LUNDEHUNDENE 20
LUNSJMØTA 20
LUNGESPISSENE 20
LUNGEØDEMET 20
LUNGEMEDISINSK 20
LUNDEFUGLENE 20
LUNGEGANGRENEN 20
LUNGEBRANNENE 20
LUNGEREDNINGER 19
LUNGESYKA 19
LUNGELAPP 19
LUNGESYKE 19
LUNGEMEDISINER 19
LUNGEVEVA 19
LUNGEGANGRENA 19
LUNGEKREFTENE 19
LUNDEHUNDER 19
LUNNEPLASSENE 19
LUNDEFUGLER 19
LUNGEBRANNER 19
LUNSJROMMA 19
LUNGEØDEMA 19
LUNGESPISSER 19
LUNGEBRANNEN 19
LUNGEPASIENT 19
LUNSJBORD 19
LUNGESPISSEN 19
LUNDEFUGLEN 19
LUNDEHUNDEN 19
LUNGEPESTENE 19
LUNSEMYREN 19
LUNCH 19
LUNGEFISKENE 18
LUNSEMYRA 18
LUNGEKREFTER 18
LUNGEPESTEN 18
LUNSJINGENE 18
LUNKENHETENE 18
LUNGEPESTER 18
LUNGESNEGLENE 18
LUNGEGANGREN 18
LUNGEREDNINGA 18
LUNNEPLASSEN 18
LUNGELIDELSENE 18
LUNTETRAVENE 18
LUNNEPLASSER 18
LUNGEVEV 18
LUNGEKREFTEN 18
LUNGEØDEM 18
LUNGEFISKER 17
LUNSJINGER 17
LUNGESNEGLEN 17
LUNGEREDNING 17
LUNGESPISS 17
LUNGESKADENE 17
LUNGELIDELSEN 17
LUNGEFISKEN 17
LUNGEMOSENE 17
LUNGEMEDISIN 17
LUNSEMYR 17
LUNGEPESTA 17
LUNSJINGEN 17
LUNGELIDELSER 17
LUNDEFUGL 17
LUNKENHETEN 17
LUNSJTIDENE 17
LUNGESNEGLER 17
LUNDEHUND 17
LUNGEBRANN 17
LUNTETRAVET 17
LUNKENHETER 17
LUNGESKADEN 16
LUNEFULLE 16
LUNGESKADER 16
LUNSJROM 16
LUNEFULLT 16
LUNNEPLASS 16
LUNGESNILENE 16
LUNGEPEST 16
LUNSJTIDER 16
LUNSJTIDEN 16
LUNGELIDELSE 16
LUNGEMOSER 16
LUNSJINGA 16
LUNGEMOSEN 16
LUNTETRAVA 16
LUNGEKREFT 16
LUNKENHETA 16
LUNSJTIDA 15
LUNKENHET 15
LUNGEFISK 15
LUNTETRAV 15
LUNGESNEGL 15
LUNGESKADE 15
LUNGESNILEN 15
LUNSJENDE 15
LUNEFULL 15
LUNKINGENE 15
LUNSJING 15
LUNGESNILER 15
LUNKINGER 14
LUNSJEDE 14
LUNGESNILE 14
LUNKINGEN 14
LUNHETENE 14
LUNSJETE 14
LUNSJENE 14
LUNSJTID 14
LUNGEMOS 14
LUNNINGENE 14
LUNTINGENE 14
LUNSJET 13
LUNSJER 13
LUNNINGEN 13
LUNHETER 13
LUNKINGA 13
LUNSJEN 13
LUNINGENE 13
LUNSJES 13
LUNHETEN 13
LUNTINGEN 13
LUNNINGER 13
LUNTINGER 13
LUNNENDER 12
LUNNINGA 12
LUNSJE 12
LUNINGER 12
LUNKING 12
LUNTINGA 12
LUNINGEN 12
LUNHETA 12
LUNSJA 12
LUNKENDE 12
LUNHET 11
LUNSJ 11
LUNNING 11
LUNKENE 11
LUNKENT 11
LUNGENE 11
LUNNENDE 11
LUNKETE 11
LUNNEREN 11
LUNNERNE 11
LUNTENDE 11
LUNTING 11
LUNINGA 11
LUNKEDE 11
LUNNENE 10
LUNKEN 10
LUNGER 10
LUNKER 10
LUNDENE 10
LUNTEDE 10
LUNENDE 10
LUNING 10
LUNNEDE 10
LUNKES 10
LUNNETE 10
LUNKET 10
LUNGEN 10
LUNKNE 10
LUNTENE 10
LUNESTE 10
LUNNERE 10
LUNTETE 10
LUNTEN 9
LUNKA 9
LUNGE 9
LUNKE 9
LUNGA 9
LUNDER 9
LUNNES 9
LUNNET 9
LUNTER 9
LUNEDE 9
LUNENE 9
LUNEST 9
LUNNEN 9
LUNNER 9
LUNERE 9
LUNDEN 9
LUNTET 9
LUNETE 9
LUNTES 9
LUNDE 8
LUNET 8
LUNK 8
LUNES 8
LUNNA 8
LUNTA 8
LUNER 8
LUNNE 8
LUNTE 8
LUNA 7
LUNN 7
LUNE 7
LUND 7
LUNT 7

Ord som slutter med LUN

OrdPoeng
PAULUN 15
KALUN 9
ALUN 7

Lignende ord av LUN

Anagram av LUN

For mer informasjon om ordet LUN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LUN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok