LUN i Scrabble - ordspill.com

LUN i Scrabble

LUN er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver LNU.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
L1U4N1

Ved å legge til én bokstav til LUN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BULN 10
HULN 9
MULN 8
GULN 8
LUGN 8
LUNK 8
ALUN 7
ULNA 7
ULEN 7
ULAN 7
NUSL 7
LUNE 7
LUNT 7
LUND 7
LUNA 7
LUEN 7
ULNE 7

Ord som starter på LUN

OrdPoeng
LUNSJKUPONG 26
LUNGESJUKDOM 25
LUNSJTILBUDA 24
LUNSJPAUSENE 24
LUNGEPROBLEM 24
LUNGEBLÆRENE 24
LUNSJMENYENE 24
LUNGEBLÆRER 23
LUNSJTILBUD 23
LUNSJMENYER 23
LUNGESYKDOM 23
LUNSJPAUSER 23
LUNGEBLÆREN 23
LUNSJPAUSEN 23
LUNBYINGENE 23
LUNSJMENYEN 23
LUNGEBLÆRA 22
LUNBYINGEN 22
LUNSJPAUSE 22
LUNBYINGER 22
LUNGEBLÆRE 22
LUNSJMØTENE 22
LUNSJBORDENE 22
LUNSJGJESTER 22
LUNGELAPPENE 22
LUNSJGJESTEN 22
LUNGELAPPER 21
LUNSJBORDER 21
LUNSJMØTET 21
LUNSJMØTER 21
LUNGESJUKT 21
LUNGEØDEMENE 21
LUNSJROMMENE 21
LUNSJBORDET 21
LUNGEVEVENE 21
LUNGESJUKE 21
LUNSJMENY 21
LUNGELAPPEN 21
LUNSJMØTE 20
LUNGEØDEMER 20
LUNDEFUGLENE 20
LUNSJROMMET 20
LUNDEHUNDENE 20
LUNSJMØTA 20
LUNGEVEVET 20
LUNGESYKEN 20
LUNGEØDEMET 20
LUNBYING 20
LUNSJGJEST 20
LUNSJBORDA 20
LUNGESJUK 20
LUNGEØDEMA 19
LUNDEFUGLEN 19
LUNGESYKA 19
LUNGESYKT 19
LUNGELAPP 19
LUNSJBORD 19
LUNGERØTTER 19
LUNGEVEVA 19
LUNSJROMMA 19
LUNDEHUNDEN 19
LUNSEMYREN 19
LUNGESYKE 19
LUNDFLYENE 19
LUNGEBRANNER 19
LUNGEBRANNEN 19
LUNNEKLØRNE 19
LUNDEFUGLER 19
LUNGESPISSEN 19
LUNGEPASIENT 19
LUNDEHUNDER 19
LUNNEØKSENE 19
LUNGEVEV 18
LUNSEMYRA 18
LUNNEØKSER 18
LUNNEØKSEN 18
LUNASJONENE 18
LUNDMÅLEREN 18
LUNKENHETENE 18
LUNGESYK 18
LUNGEURTENE 18
LUNDMÅLERNE 18
LUNSJINGENE 18
LUNGEPESTEN 18
LUNGEØDEM 18
LUNGEFISKENE 18
LUNDFLYET 18
LUNGEVENENE 18
LUNNEPLASSER 18
LUNGEKREFTEN 18
LUNTETRAVET 17
LUNSEMYR 17
LUNDEHUND 17
LUNDDØLENE 17
LUNASJONER 17
LUNGEPESTA 17
LUNGESNEGLEN 17
LUNGEMEDISIN 17
LUNNEØKSA 17
LUNGESPISS 17
LUNKENHETEN 17
LUNDEFUGL 17
LUNGEREDNING 17
LUNGESNEGLER 17
LUNGEBRANN 17
LUNNEKLØR 17
LUNSJINGEN 17
LUNGEVENEN 17
LUNSJTIDENE 17
LUNGEFISKER 17
LUNKENHETER 17
LUNDMÅLERE 17
LUNGEORMENE 17
LUNGEVENER 17
LUNASJONEN 17
LUNSJINGER 17
LUNGEURTER 17
LUNGEURTEN 17
LUNDFLYA 17
LUNGEFISKEN 17
LUNGEMOSENE 17
LUNGESKADER 16
LUNNEPLASS 16
LUNTETRAVA 16
LUNKENHETA 16
LUNDFLY 16
LUNDMÅLER 16
LUNGEPEST 16
LUNDLAVENE 16
LUNGEORMER 16
LUNEFULLT 16
LUNSJTIDER 16
LUNDDØLER 16
LUNSJROM 16
LUNNEØKS 16
LUNGEURTA 16
LUNSJTIDEN 16
LUNSJINGA 16
LUNGEMOSEN 16
LUNGEVENE 16
LUNSTIKKENE 16
LUNGEKREFT 16
LUNEFULLE 16
LUNDDØLEN 16
LUNGESKADEN 16
LUNGEORMEN 16
LUNGEMOSER 16
LUNGESNEGL 15
LUNSTIKKEN 15
LUNGESNILER 15
LUNGESNILEN 15
LUNGESKADE 15
LUNKNINGEN 15
LUNSJENDE 15
LUNNEKLOEN 15
LUNGEROTEN 15
LUNSTIKKER 15
LUNIFORMT 15
LUNIFORME 15
LUNGEURT 15
LUNDLAVEN 15
LUNEFULL 15
LUNDLAVET 15
LUNASJON 15
LUNSJING 15
LUNKENHET 15
LUNTETRAV 15
LUNSJTIDA 15
LUNGEFISK 15
LUNDLAVER 15
LUNSJTID 14
LUNIFORM 14
LUNSTIKKE 14
LUNSTIKKA 14
LUNSJENE 14
LUNGESNILE 14
LUNGEMOS 14
LUNISOLART 14
LUNDLAVA 14
LUNSJETE 14
LUNGEROTA 14
LUNKINGEN 14
LUNNEKLOA 14
LUNKNINGA 14
LUNDALMENE 14
LUNGEORM 14
LUNDDØL 14
LUNSJEDE 14
LUNHETENE 14
LUNISOLARE 14
LUNKNING 13
LUNATISKE 13
LUNKINGA 13
LUNGEROT 13
LUNSJER 13
LUNDLAV 13
LUNNINGEN 13
LUNSJES 13
LUNHETEN 13
LUNSJEN 13
LUNDALMEN 13
LUNARISKE 13
LUNDALMER 13
LUNKNESTE 13
LUNTINGEN 13
LUNSJET 13
LUNNEKLO 13
LUNHETER 13
LUNKNENDE 13
LUNISOLAR 13
LUNHETA 12
LUNKING 12
LUNKNETE 12
LUNNENDER 12
LUNKNEST 12
LUNATISK 12
LUNKEREN 12
LUNARISK 12
LUNNINGA 12
LUNSJE 12
LUNKNEDE 12
LUNSJA 12
LUNINGEN 12
LUNKNERE 12
LUNKENDE 12
LUNTINGA 12
LUNKNES 11
LUNGENE 11
LUNSJ 11
LUNNING 11
LUNKENE 11
LUNHET 11
LUNTING 11
LUNKNET 11
LUNKENT 11
LUNKETE 11
LUNNEREN 11
LUNDALM 11
LUNINGA 11
LUNNENDE 11
LUNTENDE 11
LUNNERNE 11
LUNKEDE 11
LUNKNER 11
LUNKNE 10
LUNING 10
LUNGEN 10
LUNKNA 10
LUNGER 10
LUNKER 10
LUNKET 10
LUNKES 10
LUNKEN 10
LUNNENE 10
LUNNEDE 10
LUNNETE 10
LUNDENE 10
LUNNERE 10
LUNTETE 10
LUNESTE 10
LUNTEDE 10
LUNTENE 10
LUNENDE 10
LUNKA 9
LUNERE 9
LUNDER 9
LUNKN 9
LUNTET 9
LUNGE 9
LUNKE 9
LUNGA 9
LUNETE 9
LUNNER 9
LUNART 9
LUNEST 9
LUNEDE 9
LUNTER 9
LUNDEN 9
LUNARE 9
LUNENE 9
LUNNET 9
LUNTEN 9
LUNNES 9
LUNNEN 9
LUNTES 9
LUNTA 8
LUNET 8
LUNNA 8
LUNNE 8
LUNAR 8
LUNES 8
LUNTE 8
LUNDE 8
LUNER 8
LUNK 8
LUNT 7
LUNN 7
LUND 7
LUNE 7
LUNA 7

Ord som slutter med LUN

OrdPoeng
PAULUN 15
APOLUN 13
PERILUN 13
KALUN 9
ALUN 7

Lignende ord av LUN

Anagram av LUN

For mer informasjon om ordet LUN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LUN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok