LUR i Scrabble - ordspill.com

LUR i Scrabble

LUR er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver LRU.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
L1U4R1

Ved å legge til én bokstav til LUR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CURL 16
LURV 10
PURL 10
KURL 8
FLUR 8
RUML 8
RUKL 8
MULR 8
RUGL 8
LURK 8
LUMR 8
LURT 7
SURL 7
SULR 7
SLUR 7
RUTL 7
RUSL 7
RULT 7
RULE 7
RULA 7
LURA 7
LUER 7
RAUL 7
DRUL 7
LURE 7
LUTR 7
ULER 7

Ord som starter på LUR

OrdPoeng
LURVEFLYENE 23
LURVEFLYET 22
LURVELEVENENE 22
LURVEFLYA 21
LURFJØLENE 21
LURVELEVENET 21
LURETEPPENE 20
LURVEFLY 20
LURVUNGENE 20
LURBLÅSTENE 20
LURELØPENE 20
LURBLÅSEREN 20
LURVELEVENA 20
LURBLÅSERNE 20
LURVEHODENE 20
LURFJØLER 20
LURFJØLEN 20
LURETEPPER 19
LURVELEVEN 19
LURBLÅSTEN 19
LURVEHODER 19
LURBLÅSERE 19
LURBLÅSTER 19
LURFJØLA 19
LURVEHODET 19
LURETEPPET 19
LURVUNGER 19
LURELØPET 19
LURVUNGEN 19
LURVUNGE 18
LURFJØL 18
LURBLÅSER 18
LURETEPPA 18
LURETEPPE 18
LURVEHODA 18
LURVEHODE 18
LURENDREIERIENE 18
LURELØPA 18
LURVETASSENE 18
LURVETASSEN 17
LUREMUSENE 17
LURVETASSER 17
LURBLÅST 17
LURELØP 17
LURENDREIERIER 17
LURENDREIERIET 17
LURFJELENE 17
LURENDREIERIA 16
LURFJELER 16
LURFJELEN 16
LURENDREIERNE 16
LURENDREIEREN 16
LURVINGEN 16
LUREMUSEN 16
LURHORNENE 16
LURIFAKSENE 16
LUREMUSA 15
LURHORNET 15
LURENDREIERE 15
LURVETASS 15
LURLÅTENE 15
LURFJELA 15
LURENDREIERI 15
LURIFAKSEN 15
LURIFAKSER 15
LURVINGA 15
LURENDREIER 14
LURVENDE 14
LURHASENE 14
LURRINGENE 14
LURLÅTER 14
LURLÅTEN 14
LURGANGEN 14
LUREMUS 14
LURKINGEN 14
LURVING 14
LUREFERDEN 14
LURFJEL 14
LURHORNA 14
LURVETE 13
LURTONENE 13
LURIFAKS 13
LUREFERDA 13
LURRINGER 13
LURHASER 13
LURHORN 13
LURHETEN 13
LURRINGEN 13
LURHASEN 13
LURVENE 13
LURLEIKEN 13
LURKINGA 13
LURINGENE 13
LURVEDE 13
LURHETA 12
LURGANG 12
LURKENDE 12
LURERIENE 12
LURKING 12
LURHASE 12
LURINGER 12
LUREFERD 12
LURTONEN 12
LURVER 12
LURVES 12
LURVET 12
LURTONER 12
LURINGEN 12
LURLÅT 12
LURVEN 12
LURERIER 11
LURERIET 11
LURHET 11
LURRING 11
LURKENE 11
LURKETE 11
LURINGA 11
LURLEIK 11
LURVE 11
LURVA 11
LURTONE 11
LURKEDE 11
LURKES 10
LURKEN 10
LURING 10
LURKET 10
LURERNE 10
LURKER 10
LURV 10
LURERIA 10
LUREREN 10
LURENDE 10
LURESTE 10
LURERER 10
LURKE 9
LURKA 9
LURERE 9
LUREST 9
LURERI 9
LURENE 9
LURTE 8
LUREN 8
LURES 8
LURER 8
LURET 8
LURK 8
LURT 7
LURA 7
LURE 7

Ord som slutter med LUR

OrdPoeng
FORMIDDAGSLUR 20
KAMBROSILUR 20
KRUMMELUR 18
BUTTELUR 17
OVERSILUR 16
HØRELUR 16
KAMPLUR 15
MIDDAGSLUR 15
KONSOLLUR 15
KUKELUR 15
VARSELUR 14
KONGSLUR 14
NEVERLUR 14
PENDELUR 14
FJELLUR 14
TÅKELUR 14
TAFFELUR 13
NORMALUR 13
RUNDLUR 13
SMÅLUR 13
BAKLUR 13
GULLUR 13
DIGITALUR 13
KRIGSLUR 13
LANGELUR 12
SIGNALUR 12
SENTRALUR 12
BALUR 11
TISSELUR 11
AVLUR 11
VELUR 11
BELUR 11
KOLUR 10
ORELUR 10
FRALUR 10
SOLUR 9
TELLUR 9
FILUR 9
TILLUR 9
SILUR 8
FLUR 8
SLUR 7

Lignende ord av LUR

Anagram av LUR

For mer informasjon om ordet LUR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LUR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok