LUS i Scrabble - ordspill.com

LUS i Scrabble

LUS er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver LSU.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
L1U4S1

Ved å legge til én bokstav til LUS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
USÆL 12
SUVL 10
PULS 10
PUSL 10
SLUK 8
SULK 8
SUKL 8
SOUL 8
SMUL 8
KULS 8
SLUM 8
FLUS 8
LUSK 8
SKUL 8
LUES 7
USLE 7
ULES 7
TUSL 7
LAUS 7
SURL 7
SULT 7
SULR 7
SULE 7
SLUE 7
SULA 7
LUSA 7
LUSE 7
SLUT 7
LUST 7
NUSL 7
RUSL 7
SLUR 7

Ord som starter på LUS

OrdPoeng
LUSEKJØRINGENE 26
LUSEKJØRINGEN 25
LUSEKJØRINGER 25
LUSEKJØRINGA 24
LUSEKJØREREN 23
LUSEKJØRING 23
LUSEKJØRERNE 23
LUSEKJØRERE 22
LUSEBETALINGENE 22
LUSEBETALINGEN 21
LUSEEPIDEMIENE 21
LUSEBETALINGER 21
LUSEKJØRER 21
LUSEEPIDEMIER 20
LUSEBETALINGA 20
LUSEEPIDEMIEN 20
LUSBEFENGTE 19
LUSEKUFTENE 19
LUSEKNEKKERNE 19
LUSEBETALING 19
LUSEKNEKKEREN 19
LUSBEFENGT 18
LUSEKNEKKERE 18
LUSEEPIDEMI 18
LUSELØNNENE 18
LUSEKUFTEN 18
LUSEPLAGENE 18
LUSEKUFTER 18
LUSEFRØENE 18
LUSEKUFTA 17
LUSEPLAGEN 17
LUSELØNNEN 17
LUSEPLAGER 17
LUSEKUFTE 17
LUSELØNNER 17
LUSEKNEKKER 17
LUSEKOFTENE 17
LUSEKAMMENE 17
LUSEFRØET 17
LUSEKAMMER 16
LUSEKOFTER 16
LUSENHETENE 16
LUSEGRESSENE 16
LUSEKAMMEN 16
LUSEKOFTEN 16
LUSSEKATTENE 16
LUSFLUENE 16
LUSELØNNA 16
LUSEMIDDELET 16
LUSEPLAGA 16
LUSEPLAGE 16
LUSEFRØA 16
LUSEKOFTE 15
LUSELØNN 15
LUSKINGENE 15
LUSFLUEN 15
LUSENHETER 15
LUSENHETEN 15
LUSEKOFTA 15
LUSHATTENE 15
LUSFLUER 15
LUSEFARTENE 15
LUSEFRØ 15
LUSSEKATTEN 15
LUSSEKATTER 15
LUSEMIDLENE 15
LUSEGRASENE 15
LUSEGRESSET 15
LUSEEGGENE 15
LUSEFARTER 14
LUSKINGEN 14
LUSFLUE 14
LUSEGRESSA 14
LUSFLUA 14
LUSEFARTEN 14
LUSKINGER 14
LUSEMIDDEL 14
LUSEGRASET 14
LUSENHETA 14
LUSEEGGET 14
LUSEMIDLER 14
LUSHATTER 14
LUSEMIDLET 14
LUSHATTEN 14
LUSEEGGA 13
LUSEMIDLA 13
LUSKINGA 13
LUSINGENE 13
LUSEGRASA 13
LUSENHET 13
LUSEGRESS 13
LUSSEKATT 13
LUSHATT 12
LUSEFART 12
LUSEKAM 12
LUSKING 12
LUSEEGG 12
LUSINGER 12
LUSERNENE 12
LUSINGEN 12
LUSEGRAS 12
LUSKENDE 12
LUSKETE 11
LUSKENE 11
LUSKEDE 11
LUSERNER 11
LUSERNEN 11
LUSKET 10
LUSING 10
LUSKER 10
LUSKEN 10
LUSKES 10
LUSENDE 10
LUSERNE 10
LUSENT 9
LUSKA 9
LUSETE 9
LUSENE 9
LUSERN 9
LUSKE 9
LUSEDE 9
LUSES 8
LUSTE 8
LUSNE 8
LUSEN 8
LUSET 8
LUSER 8
LUSK 8
LUST 7
LUSE 7
LUSA 7

Ord som slutter med LUS

OrdPoeng
ÅRSTIDSSYKLUS 25
STRATOKUMULUS 25
LIVSSYKLUS 22
DIKTSYKLUS 20
KROPPSLUS 20
SKJOLDLUS 17
GRANBARLUS 17
VEGGELUS 16
FUGLELUS 16
HUNDELUS 16
MODULUS 15
STIMULUS 15
FAMULUS 15
GUTTELUS 15
SYKLUS 15
FATTIGLUS 14
JENTELUS 14
GLADIOLUS 14
NAUTILUS 14
KYLUS 14
BLADLUS 13
FISKELUS 13
HODELUS 13
DUELUS 12
LAKSELUS 12
BOLUS 12
ULLUS 11
TANGLUS 11
FLATLUS 11
LINSELUS 11
AVLUS 11
KALLUS 10
TALLUS 9
FLUS 8
TALUS 8
SLUS 7

Bøyningsformer av LUS

Lignende ord av LUS

Anagram av LUS

For mer informasjon om ordet LUS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LUS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok