MÅ i Scrabble - ordspill.com

MÅ i Scrabble

er et verb2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver MÅ.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
M2Å4

Ved å legge til én bokstav til MÅ kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
P 10
MJÅ 10
G 8
K 8
DÅM 7
LÅM 7
L 7
R 7
T 7
NÅM 7
S 7
ÅMA 7
ÅME 7

Ord som starter på MÅ

OrdPoeng
LGRUPPE 23
LEPRØVA 23
SEFJÆRA 22
LLØYSER 22
KEFJÆR 22
LTJUVER 22
LBÆRING 22
SEFJÆR 21
LLØYSA 21
SEFJØRA 21
LLØYSE 21
KEFJØR 21
LBÆRERE 21
LBÆRES 20
SEFJØR 20
LTYVER 20
LSPRÅKA 20
LTJUV 20
LBÆRER 20
LTYVEN 20
LBRUKET 20
LEPUNKT 20
LBUNDNE 19
LBRUKA 19
NEMØRKA 19
BÆRET 19
LBÆRE 19
NESYKER 19
LLØSHET 19
LSPRÅK 19
NESJUK 19
NEMØRK 18
LBÆR 18
RDYRENE 18
LSØKERE 18
NESYKT 18
LEBREV 18
NESYKA 18
LBÅRET 18
LBÅRNE 18
KEFUGL 18
LBRUK 18
LEBÅND 18
LTYV 18
LSTØMRE 18
NESYKE 18
LBÅREN 18
RHUNDEN 18
GSKAPER 18
KEUNGE 17
NESYK 17
RDYRET 17
LFØRER 17
LRØRSLE 17
LLOVENE 17
NEFJESA 17
SEUNGEN 17
LVAKTEN 17
LSØKER 17
LFØRET 17
LTØRKA 17
LTØRKE 17
LSKÅRER 17
LRØKTA 17
NELYSA 17
SEFUGL 17
PINGENE 17
LSBORDA 17
LAHÅTT 17
LRØRSLA 17
BÆR 17
LEPLIKT 17
PINGER 16
LSBORD 16
LLOVEN 16
NELYS 16
LFØRE 16
LSNØRE 16
LLOVER 16
LFØRA 16
NEFJES 16
RDYRA 16
LRØKT 16
RHUND 16
GSKAP 16
PINGEN 16
KESKRIK 16
LVAKTA 16
LLINJEN 16
SEUNGE 16
LSNØRA 16
LFORMEN 16
LMERKER 15
LBINDE 15
LLINJE 15
KINGENE 15
LBANDT 15
LESTAV 15
LLØSE 15
LLAUST 15
LFOLKA 15
LEBAND 15
LFORMA 15
RDYR 15
LLØST 15
LGANGEN 15
LSØM 15
LFOTOA 15
KEEGGA 15
LVAKT 15
NEÅRET 15
TEHOLD 15
LSTREV 15
LLAUSE 15
LMERKET 15
PINGA 15
LSKIFTE 15
LLINJA 15
LMERKA 14
LKALASA 14
LESNORA 14
LESTANG 14
PING 14
KINGEN 14
KINGER 14
RSKINNA 14
LEMNENE 14
SEEGGA 14
TELIGER 14
NEFISK 14
NSINGER 14
LENHET 14
LFESTEN 14
LSNOREN 14
SKJE 14
LBARE 14
LBART 14
NEFARER 14
LFOTO 14
LFORM 14
PENDE 14
NEFERDA 14
LLAUS 14
NEÅRA 14
KEEGG 14
LFOLK 14
LBIND 14
LLOV 14
LMERKE 14
LLØS 14
LLAGET 13
LINGER 13
LSANSEN 13
LINGEN 13
LTROST 13
RSKINN 13
LSNORA 13
LRENSER 13
LSTREK 13
LSAKER 13
LSMANN 13
LSTANG 13
LESNOR 13
NEDLIG 13
TELIGE 13
LEMNET 13
LELIGE 13
LKALAS 13
NESIGD 13
LFELTA 13
LBAR 13
LSMENN 13
LGANG 13
KINGA 13
SEEGG 13
NEFERD 13
NEÅR 13
NEFASE 13
LEFEIL 13
LEMNER 13
LSAKEN 13
NEDENE 12
KEREN 12
LELIG 12
KERNE 12
LINGA 12
LTIDET 12
LSAKA 12
KING 12
12
LRETTA 12
NSING 12
PTE 12
LEDATA 12
PES 12
LTALLA 12
PER 12
LLAGA 12
TELIG 12
LMANN 12
LSNOR 12
LMENN 12
LSTRID 12
LFELT 12
LEMNE 12
KENDE 12
LFEST 12
LTIDER 12
LEMNA 12
LETALL 12
LERNE 11
KETE 11
KENE 11
LLAG 11
LSANS 11
KEDE 11
PE 11
KERE 11
LSAK 11
NEDER 11
LTIDA 11
LEREN 11
TENDE 11
LENDE 11
LTALL 11
LING 11
GENE 11
NEDEN 11
PT 11
KTE 10
KEN 10
GER 10
P 10
KER 10
KES 10
KET 10
GEN 10
TTET 10
TEDE 10
TETE 10
LENE 10
LERE 10
RENE 10
NENE 10
TENE 10
LTID 10
SENE 10
RER 9
KE 9
KA 9
KT 9
NEN 9
TTE 9
TES 9
LTE 9
TEN 9
LES 9
SEN 9
LET 9
NER 9
TER 9
NED 9
TET 9
REN 9
LER 9
SER 9
SE 8
TE 8
LT 8
LA 8
NE 8
TA 8
LE 8
G 8
K 8
L 7
R 7
T 7

Ord som slutter med MÅ

OrdPoeng
KNØTTS 17
ØRS 13
FORS 12
FOR 11
S 7

Anagram av MÅ

For mer informasjon om ordet kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok