MATE i Scrabble - ordspill.com

MATE i Scrabble

MATE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEMT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
M2A1T1E1

Ved å legge til én bokstav til MATE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UTAME 9
MUTAE 9
TAMPE 9
MAVET 9
JAMTE 9
MAGET 7
MAKET 7
MAKTE 7
GAMET 7
TAMFE 7
STEAM 6
METAN 6
METRA 6
NAMET 6
TAMEN 6
TAIME 6
TALME 6
MENTA 6
DAMET 6
TAMSE 6
TREMA 6
METAL 6
MEITA 6
MELTA 6
MADET 6
MEDTA 6
ARMET 6
MATNE 6
MATES 6
MATER 6
MATEN 6
MASTE 6
MASET 6
MANTE 6
MANET 6
MALTE 6
MAIET 6
AMTER 6

Ord som starter på MATE

OrdPoeng
MATERIALKJØPENE 27
MATERIALINNKJØP 27
MATERIALPRØVING 27
MATEMATIKKBØKER 27
MATERIALGRUPPEN 26
MATERIALGRUPPER 26
MATERIALPRØVENE 26
MATERIALKJØPET 26
MATERIALGRUPPA 25
MATERIALKJØPA 25
MATERIALPRØVEN 25
MATERIALFORBRUK 25
MATERIALPRØVER 25
MATERIALGRUPPE 25
MATERIALBEHOVET 25
MATERIALPRØVA 24
MATERIALBEHOVA 24
MATERIALKJØP 24
MATEMATIKKLÆRER 24
MATERIALPRØVE 24
MATEMATIKKBOKEN 24
MATERIALBEHOV 23
MATEMATIKKBOKA 23
MATERIALTYPENE 23
MATERIALBRUKENE 23
MATERIALBRUKEN 22
MATEMATIKKBOK 22
MATERIALSTYRKEN 22
MATERIALSTYRKER 22
MATERIALTYPER 22
MATERIALTYPEN 22
MATERIALBRUKET 22
MATERIALBRUKER 22
MATEMATIKKFAGET 21
MATERIELLUTGIFT 21
MATERIALBRUKA 21
MATERIALUTGIFTA 21
MATERIALTYPE 21
MATERIALSTYRKE 21
MATEMATIKKFAGA 20
MATERIALBRUK 20
MATERIALISASJON 20
MATERIALUTGIFT 20
MATERIALVALGENE 20
MATERIALBILDENE 19
MATEMATIKKFAG 19
MATERIALVALGET 19
MATERIALBILDET 18
MATEBUSSENE 18
MATERIALVALGA 18
MATERIALBILDER 18
MATEKSPERTENE 18
MATERIALMENGDEN 18
MATERIALKOSTENE 18
MATERIALMENGDER 18
MATERIELLKOSTET 18
MATERIALKOSTNAD 18
MATEMATIKKENE 17
MATERIALBILDA 17
MATEKSPERTER 17
MATERIALVALG 17
MATERIELLKOSTA 17
MATERIALBILDE 17
MATERIALISERING 17
MATEBUSSER 17
MATEKSPERTEN 17
MATEBUSSEN 17
MATERIALKOSTET 17
MATERIALISTISKE 17
MATERIALSKADENE 17
MATERIALSORTENE 17
MATERIALMENGDE 17
MATERIELLKOST 16
MATEMATIKERNE 16
MATERIALSORTEN 16
MATERIALKOSTA 16
MATERIALSORTER 16
MATEMATIKEREN 16
MATERIALSKADER 16
MATERIALISTISK 16
MATEMATIKKEN 16
MATERIALISMENE 16
MATEMATIKKER 16
MATERIALSKADEN 16
MATERIALISERES 15
MATERIALISTENE 15
MATERIALISMEN 15
MATERIALISERTE 15
MATERIALISERER 15
MATERIALISMER 15
MATERIALSKADE 15
MATEBUSS 15
MATEKSPERT 15
MATEMATIKERE 15
MATERIALKOST 15
MATERIALSORT 14
MATERIALISTEN 14
MATEMATIKK 14
MATEMATIKER 14
MATEMATISKE 14
MATERIALISME 14
MATERIALISTER 14
MATERIALISERT 14
MATERIALISERE 14
MATERNITETENE 14
MATERNITETER 13
MATERIALISER 13
MATERNITETEN 13
MATELASSEENE 13
MATERIELLENE 13
MATEMATISK 13
MATEPLENE 13
MATERIALENE 12
MATERIELLET 12
MATELASSEER 12
MATERIALIST 12
MATELASSEEN 12
MATEPLET 12
MATEPLER 12
MATEPLE 11
MATERIALET 11
MATERIELLA 11
MATEPLA 11
MATERIALER 11
MATERNITET 11
MATERIELLE 11
MATERNELLE 11
MATERIENE 10
MATERNALT 10
MATERIALT 10
MATELASSE 10
MATERIALA 10
MATERIALE 10
MATERIELT 10
MATERIELL 10
MATERNALE 10
MATERNELT 10
MATERNELL 10
MATERIEN 9
MATERNAL 9
MATERIER 9
MATERIAL 9
MATERNE 8
MATENDE 8
MATERIE 8
MATEREN 8
MATEEN 7
MATERE 7
MATEDE 7
MATETE 7
MATENE 7
MATET 6
MATEN 6
MATER 6
MATES 6

Ord som slutter med MATE

OrdPoeng
HÅNDMATE 14
ULTIMATE 12
DIKROMATE 12
HANDMATE 11
FERMATE 9
ANIMATE 8
INNMATE 8

Lignende ord av MATE

Anagram av MATE

For mer informasjon om ordet MATE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet MATE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok