MENT i Scrabble - ordspill.com

MENT i Scrabble

MENT er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EMNT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
M2E1N1T1

Ved å legge til én bokstav til MENT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YMTEN 11
MYTEN 11
MYNTE 11
MØNTE 10
MØNET 10
MÅTEN 9
MUTEN 9
NÅMET 9
TONEM 7
MOTEN 7
MENGT 7
TIMEN 6
TAMEN 6
NAMET 6
MEINT 6
MATEN 6
MANTE 6
MINTE 6
MINET 6
METAN 6
MANET 6

Ord som starter på MENT

OrdPoeng
MENTALSJUKEHUSA 28
MENTALSYKEHUSET 27
MENTALSJUKEHUS 27
MENTALSYKEHUSA 26
MENTALHYGIENISK 25
MENTOMETERKNAPP 25
MENTALSYKEHUS 25
MENTALUNDERSØKT 24
MENTALUNDERSØKE 24
MENTALHYGIENENE 24
MENTALHYGIENEN 23
MENTALHYGIENER 23
MENTALUNDERSØK 23
MENTALHYGIENE 22
MENTOLSIGARETT 17
MENTOMETRENE 15
MENTALTILSTAND 15
MENTOMETERET 15
MENTALITETENE 14
MENTOMETRET 14
MENTOMETRA 13
MENTALITETEN 13
MENTALITETER 13
MENTOMETER 13
MENTETALLENE 13
MENTOMETRE 13
MENTETALLET 12
MENTALITET 11
MENTOLENE 11
MENTORENE 11
MENTETALLA 11
MENTETALL 10
MENTOLER 10
MENTORER 10
MENTOLEN 10
MENTOREN 10
MENTENE 8
MENTALT 8
MENTALE 8
MENTOR 8
MENTOL 8
MENTER 7
MENTEN 7
MENTAL 7
MENTE 6

Ord som slutter med MENT

OrdPoeng
SANDWICHELEMENT 34
PRØVEABONNEMENT 30
KJEMPEMONUMENT 28
TILBUDSDOKUMENT 27
ANBUDSDOKUMENT 26
EKSPORTDOKUMENT 26
HOPPARRANGEMENT 26
SALONGMØBLEMENT 26
BLÅSEINSTRUMENT 25
HOVEDDOKUMENT 25
BETONGFUNDAMENT 25
RYTMEINSTRUMENT 25
HOVEDINSTRUMENT 25
KJÆRKOMMENT 24
ADKOMSTDOKUMENT 24
HOVEDARGUMENT 24
FRIHETSMONUMENT 24
ATKOMSTDOKUMENT 24
ARBEIDSDOKUMENT 24
SKIPSINSTRUMENT 23
AKKOMPAGNEMENT 23
AVTALEDOKUMENT 23
BYPARLAMENT 23
BYGGEELEMENT 23
BRUFUNDAMENT 23
SKIPSDOKUMENT 23
UFULLKOMMENT 23
ANBUDSREGLEMENT 23
JULEARRANGEMENT 23
FORMEKSPERIMENT 23
TAPSENGASJEMENT 23
SEMINARDOKUMENT 22
SLYNGEORNAMENT 22
MØTEARRANGEMENT 22
TORSJONSMOMENT 22
SAMTIDSDOKUMENT 22
PRISDEPARTEMENT 22
VRIDNINGSMOMENT 22
NATURDOKUMENT 22
KONGEMONUMENT 22
BØRSREGLEMENT 22
SKIFTEDOKUMENT 22
VELINPERGAMENT 22
GRAVMONUMENT 22
AVISABONNEMENT 22
MÅLEINSTRUMENT 22
ÅRSENGASJEMENT 22
SPENNINGSMOMENT 22
SØKEARGUMENT 22
BOMBARDEMENT 21
KRIGSMONUMENT 21
FOREKSPERIMENT 21
ÅRSABONNEMENT 21
KJØLEELEMENT 21
VEGFUNDAMENT 21
DÅPSSAKRAMENT 21
BROFUNDAMENT 21
AKANTUSORNAMENT 21
HUSARRANGEMENT 21
LÅNEDOKUMENT 21
UVELKOMMENT 21
VEIFUNDAMENT 20
SUPPLEMENT 20
TOLLDEPARTEMENT 20
KAMPREGLEMENT 20
SPRÅKELEMENT 20
FREDSMONUMENT 20
SALGSDOKUMENT 20
HOVEDMOMENT 20
HELSEARGUMENT 20
VAREASSORTIMENT 20
STORKONSUMENT 20
LÅSEARRANGEMENT 20
INCITAMENT 20
NØKKELELEMENT 20
TRIVSELSMOMENT 20
HUSARREGIMENT 20
MAKTINSTRUMENT 20
UKEARRANGEMENT 20
SOLOINSTRUMENT 20
SALGSARGUMENT 19
FARGEPIGMENT 19
KRONARGUMENT 19
BORTKOMMENT 19
PORTLANDSEMENT 19
HOVEDELEMENT 19
ENJAMBEMENT 19
RETTSDOKUMENT 19
BETONGELEMENT 19
ARBEIDSMOMENT 19
PANSERREGIMENT 19
FULLKOMMENT 19
BOTSSAKRAMENT 19
DISBURSEMENT 19
ESTABLISHMENT 19
REISEDOKUMENT 19
SAKSDOKUMENT 19
LÅSARRANGEMENT 19
SKIFERFRAGMENT 19
SKINNARGUMENT 19
SLAGINSTRUMENT 19
GUVERNEMENT 19
FREMMEDELEMENT 18
GIPSORNAMENT 18
TESTINSTRUMENT 18
MØBLEMENT 18
DRAGONREGIMENT 18
TIDSDOKUMENT 18
KOSTNADSELEMENT 18
MOTARGUMENT 18
UNDERSTATEMENT 18
APPARTEMENT 18
STORARRANGEMENT 18
REENGASJEMENT 18
DIVERTISSEMENT 18
AVERTISSEMENT 17
GRUNNELEMENT 17
VARMEELEMENT 17
LIVSTESTAMENT 17
SKALLFRAGMENT 17
ETABLISSEMENT 17
BILLEDELEMENT 17
MAIARRANGEMENT 17
SKIARRANGEMENT 17
TEKSTFRAGMENT 17
RISIKOMOMENT 17
BRUELEMENT 17
VÅTELEMENT 17
KOMPLEMENT 17
VEGGELEMENT 17
VELKOMMENT 17
KOMPLIMENT 17
TØRRELEMENT 16
SPORELEMENT 16
RANKEORNAMENT 16
KONNOSSEMENT 16
KJEFTAMENT 16
NATURELEMENT 16
UROMOMENT 16
ØKUMENT 16
ENGASJEMENT 16
FORKOMMENT 16
BILDEELEMENT 16
EKSPERIMENT 16
ARRONDISSEMENT 16
TEMPERAMENT 16
ABONNEMENT 15
VRIMOMENT 15
OMKOMMENT 15
UROELEMENT 15
EMOLUMENT 15
IMPEDIMENT 15
BROELEMENT 15
KONSUMENT 15
DEPARTEMENT 15
KODESEGMENT 15
DEPLASEMENT 15
RETTKOMMENT 15
DETASJEMENT 15
DOKUMENT 14
DREIEMOMENT 14
RAFFINEMENT 14
FAREMOMENT 14
POSSEMENT 14
POSTAMENT 14
AVANSEMENT 14
MURSEMENT 14
PERGAMENT 14
KONKREMENT 14
FUNDAMENT 14
INSTRUMENT 14
LASTEMOMENT 14
MONUMENT 14
ARGUMENT 13
PARLAMENT 13
EVENEMENT 13
RESSENTIMENT 13
MEDIKAMENT 13
SIGNALEMENT 13
LASTMOMENT 13
ASSORTIMENT 13
EKSKREMENT 13
ENDOSSEMENT 13
ALDERSDEMENT 13
MANAGEMENT 13
DATASEGMENT 13
ARRANGEMENT 13
RESONNEMENT 13
YSMENT 12
MANKEMENT 12
LAVEMENT 12
SENILDEMENT 12
STILELEMENT 12
RUDIMENT 12
GLÅMENT 12
DUSEMENT 12
PELEMENT 12
TRAKTEMENT 12
NUMMENT 12
FIRMAMENT 12
PARAMENT 12
PIGMENT 12
FRAGMENT 11
MENT 11
VELMENT 11
AGREEMENT 11
LIGNAMENT 11
SAKRAMENT 11
LIKNAMENT 11
INSITAMENT 11
INKREMENT 11
REGLEMENT 11
SETTLEMENT 11
DEKREMENT 11
IRRITAMENT 11
SORTIMENT 11
VIMENT 10
MENT 10
FORMENT 10
SENTIMENT 10
LIGAMENT 10
KLEIMENT 10
REGIMENT 10
AGREMENT 10
ORNAMENT 10
TESTAMENT 10
FERMENT 9
SEDIMENT 9
SEGMENT 9
DIMMENT 9
LINIMENT 9
MOMENT 9
EMMENT 8
GEMENT 8
ALLMENT 8
ELEMENT 8
SAMENT 7
SEMENT 7
DEMENT 7

Lignende ord av MENT

Anagram av MENT

For mer informasjon om ordet MENT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet MENT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok