MENT i Scrabble - ordspill.com

MENT i Scrabble

MENT er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EMNT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
M2E1N1T1

Ved å legge til én bokstav til MENT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YMTEN 11
MYNTE 11
MYTEN 11
MØNTE 10
MØNET 10
MÅTEN 9
UNEMT 9
MUTEN 9
NÅMET 9
MENGT 7
TONEM 7
TOMEN 7
MOTEN 7
OMENT 7
TIMEN 6
TAMEN 6
MATNE 6
NAMET 6
MEINT 6
MANTE 6
MATEN 6
MINTE 6
MINET 6
METAN 6
MENTA 6
MANET 6

Ord som starter på MENT

OrdPoeng
MENTALSJUKEHUSA 28
MENTALSYKEHUSET 27
MENTALSJUKEHUS 27
MENTALSYKEHUSA 26
MENTOMETERKNAPP 25
MENTALHYGIENISK 25
MENTALSYKEHUS 25
MENTALUNDERSØKT 24
MENTALUNDERSØKE 24
MENTALHYGIENENE 24
MENTALUNDERSØK 23
MENTALHYGIENEN 23
MENTALHYGIENER 23
MENTALHYGIENE 22
MENTOLSIGARETT 17
MENTORERINGEN 16
MENTALTILSTAND 15
MENTORERINGA 15
MENTOMETERET 15
MENTOMETRENE 15
MENTOMETRET 14
MENTALITETENE 14
MENTORERENDE 14
MENTORERING 14
MENTOMETRE 13
MENTOMETRA 13
MENTALITETER 13
MENTALITETEN 13
MENTETALLENE 13
MENTOMETER 13
MENTETALLET 12
MENTORERES 12
MENTORERTE 12
MENTORERER 12
MENTETALLA 11
MENTORERE 11
MENTOLENE 11
MENTALITET 11
MENTORENE 11
MENTORERT 11
MENTINGEN 11
MENTOLEN 10
MENTOLER 10
MENTOREN 10
MENTORER 10
MENTINGA 10
MENTETALL 10
MENTENDE 9
MENTING 9
MENTOL 8
MENTOR 8
MENTEDE 8
MENTALE 8
MENTETE 8
MENTENE 8
MENTALT 8
MENTER 7
MENTET 7
MENTEN 7
MENTAL 7
MENTES 7
MENTE 6
MENTA 6

Ord som slutter med MENT

OrdPoeng
SANDWICHELEMENT 34
PRØVEABONNEMENT 30
KJEMPEMONUMENT 28
TILBUDSDOKUMENT 27
HOPPARRANGEMENT 26
ANBUDSDOKUMENT 26
SALONGMØBLEMENT 26
EKSPORTDOKUMENT 26
BLÅSEINSTRUMENT 25
RYTMEINSTRUMENT 25
BETONGFUNDAMENT 25
HOVEDINSTRUMENT 25
HOVEDDOKUMENT 25
ATKOMSTDOKUMENT 24
KJÆRKOMMENT 24
HOVEDARGUMENT 24
FRIHETSMONUMENT 24
ADKOMSTDOKUMENT 24
ARBEIDSDOKUMENT 24
SKIPSDOKUMENT 23
AKKOMPAGNEMENT 23
AVTALEDOKUMENT 23
UFULLKOMMENT 23
BYPARLAMENT 23
TAPSENGASJEMENT 23
ANBUDSREGLEMENT 23
BRUFUNDAMENT 23
JULEARRANGEMENT 23
SKIPSINSTRUMENT 23
BYGGEELEMENT 23
FORMEKSPERIMENT 23
MÅLEINSTRUMENT 22
TORSJONSMOMENT 22
AVISABONNEMENT 22
BØRSREGLEMENT 22
SLYNGEORNAMENT 22
SØKEARGUMENT 22
SKIFTEDOKUMENT 22
GRAVMONUMENT 22
NATURDOKUMENT 22
VELINPERGAMENT 22
KONGEMONUMENT 22
MØTEARRANGEMENT 22
SEMINARDOKUMENT 22
SAMTIDSDOKUMENT 22
VRIDNINGSMOMENT 22
PRISDEPARTEMENT 22
ÅRSENGASJEMENT 22
SPENNINGSMOMENT 22
LÅNEDOKUMENT 21
KJØLEELEMENT 21
HUSARRANGEMENT 21
VEGFUNDAMENT 21
AKANTUSORNAMENT 21
BOMBARDEMENT 21
FOREKSPERIMENT 21
ÅRSABONNEMENT 21
BROFUNDAMENT 21
UVELKOMMENT 21
DÅPSSAKRAMENT 21
KRIGSMONUMENT 21
STORKONSUMENT 20
VEIFUNDAMENT 20
UKEARRANGEMENT 20
SALGSDOKUMENT 20
VAREASSORTIMENT 20
MAKTINSTRUMENT 20
HOVEDMOMENT 20
HUSARREGIMENT 20
TRIVSELSMOMENT 20
SOLOINSTRUMENT 20
SPRÅKELEMENT 20
HELSEARGUMENT 20
KAMPREGLEMENT 20
SUPPLEMENT 20
INCITAMENT 20
LÅSEARRANGEMENT 20
NØKKELELEMENT 20
TOLLDEPARTEMENT 20
FREDSMONUMENT 20
BOTSSAKRAMENT 19
REISEDOKUMENT 19
FULLKOMMENT 19
GUVERNEMENT 19
SAKSDOKUMENT 19
DISBURSEMENT 19
ESTABLISHMENT 19
RETTSDOKUMENT 19
SKIFERFRAGMENT 19
HOVEDELEMENT 19
LÅSARRANGEMENT 19
SALGSARGUMENT 19
SKINNARGUMENT 19
ARBEIDSMOMENT 19
FARGEPIGMENT 19
SLAGINSTRUMENT 19
BETONGELEMENT 19
PORTLANDSEMENT 19
PANSERREGIMENT 19
BORTKOMMENT 19
ENJAMBEMENT 19
KRONARGUMENT 19
MOTARGUMENT 18
FREMMEDELEMENT 18
STORARRANGEMENT 18
DRAGONREGIMENT 18
TESTINSTRUMENT 18
MØBLEMENT 18
REENGASJEMENT 18
KOSTNADSELEMENT 18
APPARTEMENT 18
UNDERSTATEMENT 18
GIPSORNAMENT 18
DIVERTISSEMENT 18
TIDSDOKUMENT 18
AVERTISSEMENT 17
SKALLFRAGMENT 17
GRUNNELEMENT 17
VEGGELEMENT 17
RISIKOMOMENT 17
VARMEELEMENT 17
KOMPLIMENT 17
VELKOMMENT 17
BRUELEMENT 17
VÅTELEMENT 17
BILLEDELEMENT 17
SKIARRANGEMENT 17
LIVSTESTAMENT 17
MAIARRANGEMENT 17
ETABLISSEMENT 17
TEKSTFRAGMENT 17
KOMPLEMENT 17
TEMPERAMENT 16
ØKUMENT 16
KONNOSSEMENT 16
BILDEELEMENT 16
UROMOMENT 16
JUSTEMENT 16
ARRONDISSEMENT 16
JUGEMENT 16
RANKEORNAMENT 16
ENGASJEMENT 16
KJEFTAMENT 16
EKSPERIMENT 16
TØRRELEMENT 16
FORKOMMENT 16
NATURELEMENT 16
SPORELEMENT 16
DEPLASEMENT 15
KONSUMENT 15
RETTKOMMENT 15
KODESEGMENT 15
EMOLUMENT 15
OMKOMMENT 15
VRIMOMENT 15
ABONNEMENT 15
IMPEDIMENT 15
BROELEMENT 15
DETASJEMENT 15
DEPARTEMENT 15
UROELEMENT 15
AVANSEMENT 14
DOKUMENT 14
INSTRUMENT 14
LOSJEMENT 14
AMUSEMENT 14
RAFFINEMENT 14
FUNDAMENT 14
LASTEMOMENT 14
PERGAMENT 14
DREIEMOMENT 14
POSSEMENT 14
MONUMENT 14
KONKREMENT 14
MURSEMENT 14
POSTAMENT 14
FAREMOMENT 14
ARRANGEMENT 13
ALDERSDEMENT 13
MANAGEMENT 13
PLASEMENT 13
KRAUMENT 13
ARGUMENT 13
PAGAMENT 13
BATTEMENT 13
EVENEMENT 13
MEDIKAMENT 13
LASTMOMENT 13
EKSKREMENT 13
PARLAMENT 13
RESSENTIMENT 13
DATASEGMENT 13
RESONNEMENT 13
SIGNALEMENT 13
ENDOSSEMENT 13
ASSORTIMENT 13
FIRMAMENT 12
LAVEMENT 12
NUMMENT 12
GLÅMENT 12
PELEMENT 12
SENILDEMENT 12
STILELEMENT 12
TRAKTEMENT 12
RUDIMENT 12
GURMENT 12
PEDIMENT 12
DUSEMENT 12
YSMENT 12
PIGMENT 12
PARAMENT 12
AUGMENT 12
MANKEMENT 12
FRAGMENT 11
MENT 11
VELMENT 11
INKREMENT 11
LIKNAMENT 11
SETTLEMENT 11
IRRITAMENT 11
REGLEMENT 11
DEKREMENT 11
SORTIMENT 11
INSITAMENT 11
LIGNAMENT 11
SAKRAMENT 11
RENDEMENT 10
PIMENT 10
FORMENT 10
MENT 10
VIMENT 10
FILAMENT 10
ORNAMENT 10
LIGAMENT 10
SENTIMENT 10
REGIMENT 10
DETRIMENT 10
TESTAMENT 10
KLEIMENT 10
AGREMENT 10
LINEAMENT 10
FOMENT 9
MOMENT 9
SEDIMENT 9
FERMENT 9
MALMENT 9
DIMMENT 9
SEGMENT 9
ASSEMENT 9
LINIMENT 9
ELEMENT 8
TALMENT 8
GEMENT 8
EMMENT 8
ALLMENT 8
SAMENT 7
DEMENT 7
SEMENT 7
OMENT 7

Lignende ord av MENT

Anagram av MENT

For mer informasjon om ordet MENT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet MENT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok