NÅ i Scrabble - ordspill.com

NÅ i Scrabble

er et adverb2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NÅ.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
N1Å4

Ved å legge til én bokstav til NÅ kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÅPN 9
HÅN 8
FÅN 7
M 7
DÅN 6
LÅN 6
E 6
L 6
R 6
S 6
RÅN 6
ÅEN 6
ÅND 6

Ord som starter på NÅ

OrdPoeng
DESBEVISNINGA 25
DESBEVISNING 24
DSENSBRØDENE 24
DELØYSENE 23
DSENSBRØDET 23
DELØYSEN 22
DELØYSER 22
DSENSBRØDA 22
DELØSHETENE 22
LEBINDINGENE 21
DELØYSE 21
DSENSBRØD 21
DELØSHETEN 21
TIDSHISTORIER 21
TIDSHISTORIEN 21
DELØSHETER 21
LØYNENE 21
TIDSKUNSTENE 21
DELØYSA 21
LEBINDINGEN 20
LEBREVENE 20
VÆRENDE 20
TIDSKUNSTER 20
TIDSMENNESKER 20
TIDSMENNESKET 20
TIDSHISTORIA 20
TIDSKUNSTEN 20
LØYENE 20
LEBINDINGER 20
TIDSHISTORIE 20
DELØSHETA 20
LØYER 19
DELØSHET 19
LØYET 19
LØYNE 19
LEPUTENE 19
LEBREVER 19
LEBREVET 19
DESKUDDENE 19
RISLEGRESSENE 19
LEBINDINGA 19
TIDSMENNESKA 19
TIDSMENNESKE 19
DESKUDDET 18
DESTØTENE 18
LESPISSENE 18
LETRÆRNE 18
LESKAUENE 18
LEPUTER 18
TIDSFILMENE 18
LEBINDING 18
LEBREVA 18
LARBEIDENE 18
LEPENGENE 18
TIDSKUNST 18
RISLEGRASENE 18
RISLEGRESSET 18
LØYE 18
LEPUTEN 18
LØYA 18
GJELDENDE 18
LESTIKKENE 17
LEBREV 17
LESKAUER 17
TIDSFILMER 17
DEGAVENE 17
DESKUDDA 17
LEPUTE 17
DESTØTET 17
RISLEGRESSA 17
RISLEGRASET 17
LESKAUEN 17
LEPENGER 17
LESPISSER 17
LEPUTA 17
LESPISSEN 17
LARBEIDET 17
LARBEIDER 17
LESKOGENE 17
DESKOTTENE 17
TIDSFILMEN 17
DESKUDD 16
LESTIKKET 16
DESTØTA 16
LESPISSE 16
LESKOGEN 16
RISLEGRASA 16
LEFISKENE 16
DEGAVEN 16
DEFULLE 16
LESPISST 16
DESKOTTET 16
DEFULLT 16
DEGAVER 16
RISLEGRESS 16
LARBEIDA 16
LYSENE 16
LETRÆR 16
VERDIENE 16
LESKOGER 16
DEMIDDELET 16
DEFULL 15
LYSET 15
LESKAU 15
TLERSKENE 15
TIDSFILM 15
DELAUST 15
DEGAVA 15
LEVENDE 15
DESKOTTA 15
VERDIEN 15
LSPISSE 15
LARBEID 15
DELØSE 15
LELENKENE 15
LEFILTENE 15
LSPISST 15
RISLEGRAS 15
LEFISKER 15
DESAKTENE 15
DELAUSE 15
DESTØT 15
DELØST 15
LEFISKEN 15
DEGAVE 15
DEMIDLENE 15
BLEIKT 15
BLEIKE 15
VERDIER 15
LESTIKKA 15
LESPISS 15
LELENKER 14
LEFILTER 14
LYSA 14
DESAKTEN 14
DEMIDDEL 14
TLERSKEN 14
LSPISS 14
TLERSKER 14
LELENKEN 14
DESKOTT 14
LESKOG 14
BLEIK 14
DEMIDLER 14
DESAKTER 14
DEMIDLET 14
DELAUS 14
TLINGENE 14
LESTIKK 14
BLEKT 14
LEFILTEN 14
BLEKE 14
DELØS 14
DETIDENE 13
TLERSKE 13
TLINGER 13
LYS 13
VERDI 13
DESAKTA 13
TLINGEN 13
SLIGSTE 13
LELENKE 13
LEFISK 13
LELENKA 13
BLEK 13
TLERSKA 13
DEMIDLA 13
SLIGERE 13
LEFILT 12
TLINGA 12
INGENE 12
LINGEN 12
DIGERE 12
SLIGST 12
DESAKT 12
TIDIGE 12
DIGSTE 12
LETREET 12
DETIDEN 12
DETIDER 12
RISLENE 12
INGEN 11
DIGST 11
SLIGE 11
VEL 11
TIDIG 11
LINGA 11
TLING 11
INGER 11
LETREA 11
RISLER 11
DETIDA 11
TLERNE 11
TIDENE 11
TLENDE 11
TLEREN 11
RISLEN 11
TLETE 10
DIGE 10
INGA 10
MENE 10
LING 10
SLIG 10
TIDEN 10
LETRE 10
RISLE 10
DETID 10
TLEDE 10
TLERE 10
RISLA 10
TIDER 10
LENDE 10
TLER 9
TIDA 9
MET 9
ING 9
DIG 9
LETE 9
TLET 9
LENE 9
DENE 9
ENDE 9
TLES 9
LEDE 9
MA 8
LTE 8
ENT 8
TLA 8
LEN 8
DEN 8
TLE 8
DER 8
LER 8
DDE 8
ENE 8
TID 8
LES 8
EN 7
DD 7
LT 7
DE 7
LA 7
ER 7
ET 7
TL 7
LE 7
DA 7
M 7
L 6
E 6
S 6
R 6

Ord som slutter med NÅ

OrdPoeng
OPP 15
EN 7

Anagram av NÅ

For mer informasjon om ordet kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok