NÅ i Scrabble - ordspill.com

NÅ i Scrabble

er et adverb2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NÅ.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
N1Å4

Ved å legge til én bokstav til NÅ kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÅPN 9
HÅN 8
FÅN 7
M 7
DÅN 6
LÅN 6
E 6
L 6
R 6
S 6
RÅN 6
ÅEN 6
ÅND 6

Ord som starter på NÅ

OrdPoeng
DESBEVISNINGA 25
DSENSBRØDENE 24
DESBEVISNING 24
DELØYSENE 23
DSENSBRØDET 23
DELØSHETENE 22
DELØYSER 22
DSENSBRØDA 22
DELØYSEN 22
DELØYSA 21
TIDSKUNSTENE 21
TIDSHISTORIER 21
DSENSBRØD 21
LØYNENE 21
LEBINDINGENE 21
DELØSHETER 21
DELØSHETEN 21
DELØYSE 21
TIDSHISTORIEN 21
DELØSHETA 20
LØYENE 20
TIDSKUNSTER 20
LEBINDINGEN 20
LEBINDINGER 20
TIDSKUNSTEN 20
VÆRENDE 20
TIDSHISTORIA 20
TIDSHISTORIE 20
TIDSMENNESKER 20
TIDSMENNESKET 20
LEBREVENE 20
DELØSHET 19
LEPUTENE 19
LØYNE 19
LØYET 19
LØYER 19
LEBREVER 19
LEBREVET 19
TIDSMENNESKE 19
LEBINDINGA 19
TIDSMENNESKA 19
DESKUDDENE 19
RISLEGRESSENE 19
GJELDENDE 18
LEBREVA 18
TIDSFILMENE 18
RISLEGRASENE 18
TIDSKUNST 18
DESKUDDET 18
LEPUTER 18
LARBEIDENE 18
LEPENGENE 18
LEBINDING 18
LETRÆRNE 18
RISLEGRESSET 18
LESKAUENE 18
DESTØTENE 18
LESPISSENE 18
LØYA 18
LØYE 18
LEPUTEN 18
LEPENGER 17
DESKUDDA 17
LEPUTE 17
LEPUTA 17
RISLEGRESSA 17
LESKAUEN 17
LARBEIDET 17
RISLEGRASET 17
DESTØTET 17
LEBREV 17
DESKOTTENE 17
TIDSFILMER 17
TIDSFILMEN 17
LESPISSER 17
LESKAUER 17
LARBEIDER 17
LESTIKKENE 17
LESKOGENE 17
LESPISSEN 17
DEGAVENE 17
DESKOTTET 16
DEFULLT 16
LETRÆR 16
LARBEIDA 16
LEFISKENE 16
LESPISSE 16
RISLEGRESS 16
LESKOGEN 16
LESPISST 16
DEMIDDELET 16
LYSENE 16
VERDIENE 16
DEGAVER 16
DEGAVEN 16
LESKOGER 16
LESTIKKET 16
DESKUDD 16
DESTØTA 16
RISLEGRASA 16
DEFULLE 16
DELAUSE 15
LEFISKER 15
LEVENDE 15
LSPISSE 15
LESTIKKA 15
DELAUST 15
LESPISS 15
LARBEID 15
VERDIER 15
LSPISST 15
TIDSFILM 15
DESKOTTA 15
VERDIEN 15
BLEIKT 15
DEMIDLENE 15
DESAKTENE 15
RISLEGRAS 15
LYSET 15
LEFILTENE 15
LELENKENE 15
LEFISKEN 15
BLEIKE 15
DESTØT 15
TLERSKENE 15
DELØST 15
DEGAVE 15
DEGAVA 15
LESKAU 15
DELØSE 15
DEFULL 15
BLEIK 14
LELENKEN 14
DEMIDDEL 14
BLEKE 14
DEMIDLET 14
TLINGENE 14
DELAUS 14
LESTIKK 14
DELØS 14
DEMIDLER 14
LEFILTEN 14
TLERSKEN 14
BLEKT 14
LELENKER 14
DESKOTT 14
LYSA 14
LESKOG 14
TLERSKER 14
DESAKTER 14
LEFILTER 14
DESAKTEN 14
LSPISS 14
LEFISK 13
BLEK 13
DETIDENE 13
LYS 13
VERDI 13
TLINGEN 13
LELENKE 13
TLERSKE 13
DESAKTA 13
LELENKA 13
TLERSKA 13
DEMIDLA 13
SLIGERE 13
TLINGER 13
SLIGSTE 13
RISLENE 12
DETIDEN 12
LINGEN 12
LETREET 12
TIDIGE 12
SLIGST 12
DIGSTE 12
DIGERE 12
TLINGA 12
LEFILT 12
DESAKT 12
DETIDER 12
INGENE 12
LINGA 11
TLING 11
INGEN 11
DIGST 11
INGER 11
VEL 11
RISLEN 11
TLEREN 11
SLIGE 11
LETREA 11
TLENDE 11
TLERNE 11
DETIDA 11
RISLER 11
TIDENE 11
TIDIG 11
INGA 10
MENE 10
SLIG 10
DETID 10
RISLE 10
DIGE 10
LETRE 10
TLETE 10
TIDEN 10
TLERE 10
LENDE 10
LING 10
RISLA 10
TIDER 10
TLEDE 10
DIG 9
ING 9
TLET 9
MET 9
LENE 9
LETE 9
TIDA 9
DENE 9
TLER 9
TLES 9
LEDE 9
ENDE 9
TLA 8
MA 8
TID 8
DDE 8
LER 8
ENE 8
DEN 8
ENT 8
LEN 8
TLE 8
DER 8
LTE 8
LES 8
DE 7
M 7
TL 7
DA 7
LE 7
LT 7
EN 7
DD 7
ER 7
LA 7
ET 7
S 6
L 6
R 6
E 6

Ord som slutter med NÅ

OrdPoeng
OPP 15
EN 7

Anagram av NÅ

For mer informasjon om ordet kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok