NÅ i Scrabble - ordspill.com

NÅ i Scrabble

er et adverb2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NÅ.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
N1Å4

Ved å legge til én bokstav til NÅ kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÅPN 9
HÅN 8
FÅN 7
M 7
DÅN 6
LÅN 6
E 6
L 6
R 6
S 6
RÅN 6
ÅEN 6
ÅND 6

Ord som starter på NÅ

OrdPoeng
DETJUVEN 22
DELØYSER 22
DETJUVER 22
DELØYSEN 22
DELØYSA 21
DETYVENE 21
LEBØKENE 21
DELØYSE 21
LØYNENE 21
LØYENE 20
DETYVER 20
VÆRENDE 20
LEBØKER 20
DETYVEN 20
DETJUV 20
DEBRØDET 20
LØYER 19
DEBREVER 19
LEBREVER 19
LØYNE 19
DEBREVET 19
LØYET 19
LØYE 18
LEPUTEN 18
DETYV 18
DEBREVA 18
LEPUTER 18
LEBREVA 18
LØYA 18
DEBRØD 18
LEHUSENE 18
LETRÆRNE 18
LFØTTENE 18
TLEPIKER 17
LEBOKEN 17
LESKAUEN 17
LESKAUER 17
LEPENGER 17
DEGAVENE 17
DESTØTET 17
LEPUTE 17
LEDUKENE 17
LEPUTA 17
TLEPIKEN 17
LEHUSET 17
DEBREV 17
LFØTTER 17
DESKUDDA 17
DEVALGET 17
LEBREV 17
LEDUKER 16
LEHUSA 16
BLÅTT 16
DSENSÅRA 16
TLEPIKE 16
DEFULLT 16
TLEPIKA 16
LEDUKEN 16
DEGAVER 16
LEARVENE 16
LETRÆR 16
DESKUDD 16
LEFØRE 16
LESKOGER 16
LARBEIDA 16
DEGAVEN 16
LEFØRT 16
DEFULLE 16
GAUKEN 16
DESTØTA 16
LYSENE 16
LETAPENE 16
LEBOKA 16
VERDIENE 16
LEHODENE 16
LESPISST 16
DELAUST 15
DEGAVE 15
LELØST 15
BLEIKE 15
DELØST 15
VERDIER 15
DEVALG 15
LEHODET 15
LEDAMMEN 15
DELAUSE 15
DEGAVA 15
DESTØT 15
DELØSE 15
LELØSE 15
DEVERK 15
LEARVER 15
LSPISSE 15
DEFULL 15
LARBEID 15
LELAUSE 15
LSPISST 15
LTAPENE 15
LUKTEN 15
BLEIKT 15
LETAPET 15
LESPISS 15
LEDAMMER 15
VERDIEN 15
BLÅE 15
LESTIKKA 15
LEFISKER 15
DESKOTTA 15
LEHUS 15
LELAUST 15
TIDSFILM 15
LYSET 15
LMAKEREN 15
LEBOK 15
LEFØR 15
LEMAKERE 15
LEVENDE 15
LBANENE 15
LHODENE 15
LMAKERNE 15
LEFISKEN 15
DSENSÅR 15
LEARVEN 15
LESKAU 15
LEHODER 15
LBANER 14
DEMIDLER 14
DESTOLEN 14
DESAKENE 14
DEMIDLET 14
LEFILTER 14
DEMIDDEL 14
LETAPA 14
DESAKTEN 14
LLAUSE 14
DELAUS 14
LELAUS 14
LSPISS 14
LEMAKER 14
TLERSKEN 14
LEHODA 14
TLERSKER 14
LELENKER 14
LEESKENE 14
LELENKEN 14
LESTOLEN 14
TLINGENE 14
DERIKENE 14
LESTIKK 14
LMAKERE 14
DESAKTER 14
DESKOTT 14
DEKALLET 14
DESTOLER 14
LESTOLER 14
LEFILTEN 14
LHODET 14
DELØS 14
LLAUST 14
BLEKT 14
BLEIK 14
LEHODE 14
LLØST 14
LEARVE 14
BLEKE 14
LELØS 14
LEDUK 14
LTAPET 14
LLØSE 14
LBANEN 14
LYSA 14
BLÅ 14
GAUK 14
LUKTA 14
LHODER 14
LESKOG 14
DESAKTA 13
LHODA 13
LYS 13
LLØS 13
DESAKER 13
BLEK 13
TLERSKA 13
LELENKA 13
LUKT 13
LLAUS 13
LBANE 13
LETAP 13
VERDI 13
LHODE 13
DERIKER 13
LTAPA 13
TLINGEN 13
DEMIDLA 13
TLERSKE 13
LEESKEN 13
LEESKER 13
LELENKE 13
LMAKER 13
DESAKEN 13
DEKALLA 13
DERIKET 13
TLINGER 13
LFOTEN 13
LEFISK 13
DEKALL 12
LEESKA 12
LINGEN 12
DESAKA 12
TLINGA 12
DERIKE 12
LEFILT 12
DESTOL 12
LEESKE 12
DIGSTE 12
DESAKT 12
LESTOL 12
TIDIGE 12
DIGERE 12
LTAP 12
DERIKT 12
LETREET 12
RISLENE 12
DETIDEN 12
DERIKA 12
DIGST 11
DERIK 11
LFOT 11
TIDIG 11
DESAK 11
TLEREN 11
VEL 11
TIDENE 11
RISLER 11
TLERNE 11
RISLEN 11
LETREA 11
TLING 11
LEDAM 11
TLENDE 11
LINGA 11
SLIGE 11
INGEN 11
DETIDA 11
MENE 10
SLIG 10
TLERE 10
LING 10
LENDE 10
TIDER 10
ELDEN 10
TIDEN 10
LETRE 10
RISLA 10
TLETE 10
DIGE 10
TLEDE 10
RISLE 10
DETID 10
INGA 10
ING 9
MET 9
DIG 9
LEDE 9
ENDE 9
TLES 9
LETE 9
TLET 9
DENE 9
TLER 9
TIDA 9
LENE 9
MA 8
LEN 8
LER 8
TID 8
DDE 8
ENE 8
LTE 8
ELD 8
DEN 8
ENT 8
TLA 8
LES 8
TLE 8
ET 7
DD 7
EN 7
LE 7
DA 7
DE 7
TL 7
LT 7
LA 7
ER 7
M 7
R 6
L 6
S 6
E 6

Ord som slutter med NÅ

OrdPoeng
OPP 15
RETT 9
EN 7

Anagram av NÅ

For mer informasjon om ordet kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok