NÆR i Scrabble - ordspill.com

NÆR i Scrabble

NÆR er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NRÆ.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
N1Æ6R1

Ved å legge til én bokstav til NÆR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UNÆR 12
GÆRN 10
KNÆR 10
NÆRM 10
NÆRE 9
NÆRT 9
SNÆR 9
ÆREN 9

Ord som starter på NÆR

OrdPoeng
NÆRHETSBEHOVA 29
NÆRBYRÅKRATI 29
NÆRINGSBYGGA 28
NÆRHETSBEHOV 28
NÆRMILJØFOND 27
NÆRINGSBYGG 27
NÆRKAMPSPILLA 26
NÆRVÆRELSENE 25
NÆRSYNTHETENE 25
NÆRBUTIKKENE 25
NÆRKAMPSPILL 25
NÆRSYNTHETER 24
NÆRMILJØENE 24
NÆRINGSBREVA 24
NÆRSYNTHETEN 24
NÆRINGSOMRÅDE 24
NÆRBUTIKKEN 24
NÆRGÅENHETENE 24
NÆRVÆRELSER 24
NÆRVÆRELSEN 24
NÆRBUTIKKER 24
NÆRMILJØET 23
NÆRMILJØER 23
NÆRVÆRENDE 23
NÆRGÅENHETER 23
NÆRTRAFIKKTOG 23
NÆRVÆRELSE 23
NÆRINGSPARKEN 23
NÆRGÅENHETEN 23
NÆRINGSBREV 23
NÆRINGSKJELDE 23
NÆRINGSVEGENE 23
NÆRSYNTHETA 23
NÆRINGSSTØTTA 23
NÆRINGSKJEDEN 23
NÆRGÅENHETA 22
NÆRSYNTHET 22
NÆRBUTIKK 22
NÆRDJUPE 22
NÆRINGSVEGER 22
NÆRINGSKJEDE 22
NÆRSTUDIUM 22
NÆRMILJØA 22
NÆRINGSSVAKE 22
NÆRDJUPT 22
NÆRINGSSTOFFA 22
NÆRINGSDREVNE 22
NÆRINGSVEGEN 22
NÆREKSPRESSER 22
NÆRBESLEKTEDE 22
NÆRINGSFOLKET 22
NÆRINGSLÅNENE 22
NÆRINGSKOMITE 22
NÆRINGSFRIHET 22
NÆRINGSVEIENE 22
NÆRINGSRÅDENE 22
NÆRINGSSVAKT 22
NÆRINGSUTSATT 22
NÆRINGSPLANER 22
NÆRINGSSEKTOR 21
NÆRINGSSTOFF 21
NÆRINGSRÅDEN 21
NÆRBUSSENE 21
NÆRINGSFONDET 21
NÆRSKYLDTE 21
NÆROMRÅDENE 21
NÆRINGSTOMTER 21
NÆRGÅENHET 21
NÆRINGSPARK 21
NÆRINGSVEIER 21
NÆRTAGENHETER 21
NÆRINGSSJEF 21
NÆRTAKENHETER 21
NÆRINGSSVAK 21
NÆRINGSRÅDET 21
NÆRBESLEKTET 21
NÆRINGSLÅNET 21
NÆRINGSRÅDER 21
NÆRINGSFOLKA 21
NÆRINGSVETTA 21
NÆRINGSLIVET 21
NÆRINGSMESSIG 21
NÆRMILJØ 21
NÆRDJUP 21
NÆRVÆRET 21
NÆRINGSVERDI 21
NÆRINGSVEIEN 21
NÆRINGSSORGER 21
NÆRINGSGREINA 20
NÆROMRÅDET 20
NÆRDEMOKRATI 20
NÆRINGSMIDDEL 20
NÆRTAGENHETA 20
NÆRINGSVEG 20
NÆRINGSKILDEN 20
NÆRINGSLÅNA 20
NÆRARKIVENE 20
NÆRTAKENHETA 20
NÆRRADIONEMND 20
NÆRTRAFIKKEN 20
NÆRINGSFONDA 20
NÆRINGSVETT 20
NÆRINGSGRENER 20
NÆRTRAFIKKER 20
NÆRKONTAKTEN 20
NÆRINGSINNTAK 20
NÆRKONTAKTER 20
NÆRINGSRÅDA 20
NÆRINGSTOMTA 20
NÆRINGSFLATER 20
NÆREKSPRESS 20
NÆRINGSEMNENE 20
NÆRARBEIDENE 20
NÆRBESLEKTA 20
NÆRINGSMIDLER 20
NÆRINGSPLAN 20
NÆRINGSFOLK 20
NÆRINGSSORGA 20
NÆROMRÅDER 20
NÆRKAMPENE 20
NÆRBUSSER 20
NÆRDYPE 20
NÆRBUSSEN 20
NÆRSKYLDE 20
NÆRSKYLDT 20
NÆRDYPT 20
NÆRSKYLD 19
NÆRINGSKILDE 19
NÆROMRÅDE 19
NÆRINGSRÅD 19
NÆRINGSLÅN 19
NÆRDUELLENE 19
NÆRSTUDIENE 19
NÆRTAGENHET 19
NÆRINGSGREIN 19
NÆRINGSSORG 19
NÆRTAKENHET 19
NÆROMRÅDA 19
NÆRARBEIDER 19
NÆRKAMPEN 19
NÆRLYSENE 19
NÆRINGSTOMT 19
NÆRARBEIDET 19
NÆRINGSFOND 19
NÆRDYP 19
NÆRINGSVEI 19
NÆRRADIONETTA 19
NÆRARKIVER 19
NÆRINGSEMNER 19
NÆRINGSFLATE 19
NÆRINGSMIDLA 19
NÆRINGSFLATA 19
NÆRINGSDRIFT 19
NÆRINGSGRENA 19
NÆRARKIVET 19
NÆRINGSEMNET 19
NÆRKAMPER 19
NÆRINGSLIV 19
NÆRVÆR 19
NÆRSYNET 18
NÆRINGSDELER 18
NÆRFØDTE 18
NÆRBUSS 18
NÆRLESNINGEN 18
NÆRLESINGENE 18
NÆRINGSEMNA 18
NÆRLIGGENDE 18
NÆRINGSRETTA 18
NÆRSYNTE 18
NÆRLYSET 18
NÆRINGSSALTA 18
NÆRINGSDELEN 18
NÆRRADIONETT 18
NÆRLESNINGER 18
NÆRGÅENDE 18
NÆRDUELLER 18
NÆRINGSRIKT 18
NÆRINGSRIKE 18
NÆRARBEIDA 18
NÆRBILDENE 18
NÆRKONTAKT 18
NÆRBELTENE 18
NÆRSTUDIET 18
NÆRIGHETEN 18
NÆRSTUDIER 18
NÆRARKIVA 18
NÆRTRAFIKK 18
NÆRINGSGREN 18
NÆRDUELLEN 18
NÆRSTÅENDE 18
NÆRSTUDIEN 18
NÆRINGSAREAL 18
NÆRINGSEMNE 18
NÆRKAMP 17
NÆRBILDET 17
NÆRLYSA 17
NÆRLESNINGA 17
NÆRSYNT 17
NÆRFØDT 17
NÆRLESINGEN 17
NÆRBELTER 17
NÆRBILDER 17
NÆRIGHETA 17
NÆRARKIV 17
NÆRLESINGER 17
NÆRRADIOENE 17
NÆRSTUDIE 17
NÆRARBEID 17
NÆRINGSSALT 17
NÆRINGSRIK 17
NÆRSTUDIA 17
NÆRBELTET 17
NÆRTAKSTENE 17
NÆR 16
NÆRIGHET 16
NÆRTAKSTER 16
NÆRTAKNERE 16
NÆRTAKNEST 16
NÆRINGSDEL 16
NÆRLESNING 16
NÆRTAGENDE 16
NÆRHETENE 16
NÆRTAKENDE 16
NÆRDUELL 16
NÆRLESINGA 16
NÆRSYN 16
NÆRRADIOEN 16
NÆRMINGEN 16
NÆRBELTE 16
NÆRBILDE 16
NÆRTAKSTEN 16
NÆRLEIKENE 16
NÆRLYS 16
NÆRBELTA 16
NÆRRADIOER 16
NÆRBILDA 16
NÆRLESING 15
NÆRMINGA 15
NÆRTAKENT 15
NÆRLEIKEN 15
NÆRTAGENT 15
NÆRLESENDE 15
NÆRHETEN 15
NÆRMELSEN 15
NÆRLEIKER 15
NÆRHETER 15
NÆRINGENE 15
NÆRMING 14
NÆRVED 14
NÆRHETA 14
NÆRRADIO 14
NÆRTAGNE 14
NÆRIGERE 14
NÆRINGER 14
NÆRIGSTE 14
NÆRTAKEN 14
NÆRTAKST 14
NÆRTAKNE 14
NÆRMELSE 14
NÆRMESTE 14
NÆRMENDE 14
NÆRINGEN 14
NÆRTAGEN 14
NÆRSTILTE 14
NÆRLESTE 13
NÆRLESER 13
NÆRHET 13
NÆRSTILT 13
NÆRMEST 13
NÆRLESES 13
NÆRIGST 13
NÆRLEIK 13
NÆRINGA 13
NÆRMETE 13
NÆRMERE 13
NÆRMEDE 13
NÆRENDE 12
NÆRIGE 12
NÆRMER 12
NÆRMET 12
NÆRING 12
NÆRLEST 12
NÆRLESE 12
NÆRESTE 12
NÆRMES 12
NÆRMA 11
NÆRME 11
NÆRIG 11
NÆRETE 11
NÆREST 11
NÆRLES 11
NÆREDE 11
NÆRERE 11
NÆRES 10
NÆRET 10
NÆRER 10
NÆRTE 10
NÆRM 10
NÆRE 9
NÆRT 9

Ord som slutter med NÆR

OrdPoeng
TOPPFUNKSJONÆR 35
BANKFUNKSJONÆR 32
PARTIFUNKSJONÆR 32
POSTFUNKSJONÆR 32
VALGFUNKSJONÆR 32
BANEFUNKSJONÆR 31
LAGERFUNKSJONÆR 30
FYLKESVETERINÆR 30
TOLLFUNKSJONÆR 29
STATSFUNKSJONÆR 29
HEDNINGMISJONÆR 28
REVOLUSJONÆR 28
BYMISJONÆR 28
EVOLUSJONÆR 27
SKIPSAKSJONÆR 27
BYVETERINÆR 27
VIRKELIGHETSNÆR 27
BANKAKSJONÆR 26
ENKELTAKSJONÆR 25
SMÅAKSJONÆR 25
SJEFVETERINÆR 25
OVERVETERINÆR 25
MULTIMILLIONÆR 25
MEDPENSJONÆR 25
FREMMEDLEGIONÆR 25
KOMMISJONÆR 24
FUNKSJONÆR 24
MANGEMILLIONÆR 23
STORAKSJONÆR 23
GEOSTASJONÆR 23
LOTTOMILLIONÆR 23
BJELKEKNÆR 23
INTERDISIPLINÆR 23
KROPPSNÆR 22
BUKSEKNÆR 22
MEDAKSJONÆR 22
HVERDAGSNÆR 22
KONSESJONÆR 22
ILLUSJONÆR 22
ENEAKSJONÆR 21
PENSJONÆR 21
VISJONÆR 20
SENTRUMSNÆR 20
EKSTRAORDINÆR 20
UDOKTRINÆR 20
REAKSJONÆR 20
SKIPSKNÆR 19
PRELIMINÆR 19
MOSJONÆR 19
KALVEKNÆR 19
MISJONÆR 18
AKSJONÆR 18
BAKKENÆR 18
KYSTNÆR 18
PLATEKNÆR 18
HENGEKNÆR 18
DISIPLINÆR 18
BYNÆR 18
KVATERNÆR 18
STAVNKNÆR 18
STEVNKNÆR 18
STASJONÆR 18
OVERERNÆR 18
DEKKSKNÆR 17
VETERINÆR 17
RØRKNÆR 17
JORDNÆR 16
NATURNÆR 16
DOKTRINÆR 16
MILLIONÆR 16
ORIGINÆR 15
LIVSNÆR 15
FORKNÆR 15
IMAGINÆR 15
LEGIONÆR 15
LIVNÆR 14
BESNÆR 14
BINÆR 13
VANÆR 13
LAMINÆR 13
ORDINÆR 13
SOLNÆR 12
UNÆR 12
TERNÆR 11
KNÆR 10
ERNÆR 10
SNÆR 9

Anagram av NÆR

For mer informasjon om ordet NÆR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NÆR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok