NØY i Scrabble - ordspill.com

NØY i Scrabble

NØY er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NYØ.

Scrabble poeng
12
Scrabble poeng per bokstav
N1Ø5Y6

Ved å legge til én bokstav til NØY kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HØYN 15
LØYN 13
NØYD 13
NØYE 13
NØYS 13
NØYT 13
RØYN 13
SNØY 13
ØYEN 13
ØYNA 13
ØYNE 13

Ord som starter på NØY

OrdPoeng
NØYTRONBOMBENE 32
NØYTRONBOMBEN 31
NØYTRONBOMBER 31
NØYTRONBOMBA 30
NØYTRONBOMBE 30
NØYTRUMSORDENE 28
NØYAKTIGHETENE 27
NØYTRALISASJON 27
NØYTRUMSORDET 27
NØYTRUMSORDA 26
NØYAKTIGHETEN 26
NØYAKTIGHETER 26
NØYTRUMSORD 25
NØYAKTIGHETA 25
NØYSOMHETENE 25
NØYTRALISERINGA 25
NØYSOMHETEN 24
NØYAKTIGHET 24
NØYSOMHETER 24
NØYTRALISERENDE 24
NØYTRALISERING 24
NØYTRALITETENE 23
NØYTRALISMENE 23
NØYSOMHETA 23
NØYSOMHET 22
NØYTRUMET 22
NØYSOMMERE 22
NØYTRALITETEN 22
NØYTRALISERER 22
NØYTRALISMEN 22
NØYEREGNENDE 22
NØYTRALISERES 22
NØYTRALITETER 22
NØYTRALISERTE 22
NØYEREKNENDE 22
NØYTRALISMER 22
NØYTRALISERE 21
NØYTRALISME 21
NØYTRALISERT 21
NØYTRINOENE 21
NØYTRUM 20
NØYAKTIGE 20
NØYSOMME 20
NØYTRINOET 20
NØYTRALISER 20
NØYSOMSTE 20
NØYTRALITET 20
NØYTRINOER 20
NØYTRONENE 20
NØYTRINOA 19
NØYTRONER 19
NØYSOMST 19
NØYINGENE 19
NØYAKTIG 19
NØYTRONET 19
NØYTRAENE 18
NØYINGEN 18
NØYTRINO 18
NØYINGER 18
NØYTRONA 18
NØYSOMT 18
NØYTRALT 17
NØYDESTE 17
NØYTENDE 17
NØYTRALE 17
NØYSOM 17
NØYTRENE 17
NØYINGA 17
NØYTRON 17
NØYING 16
NØYDERE 16
NØYTRER 16
NØYDEST 16
NØYESTE 16
NØYENDE 16
NØYTRET 16
NØYTRAL 16
NØYTES 15
NØYTER 15
NØYEST 15
NØYDES 15
NØYERE 15
NØYTRA 15
NØYTTE 15
NØYENE 15
NØYENT 15
NØYTE 14
NØYDE 14
NØYEN 14
NØYTT 14
NØYER 14
NØYES 14
NØYD 13
NØYS 13
NØYT 13
NØYE 13

Ord som slutter med NØY

OrdPoeng
VULKANØY 24
FORNØY 17
SNØY 13

Anagram av NØY

For mer informasjon om ordet NØY kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NØY til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok