NØYT i Scrabble - ordspill.com

NØYT i Scrabble

NØYT er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NTYØ.

Scrabble poeng
13
Scrabble poeng per bokstav
N1Ø5Y6T1

Ved å legge til én bokstav til NØYT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KNØYT 15
LØYNT 14
NØYTE 14
RØYNT 14
SNØYT 14
TØYEN 14
ØYNET 14

Ord som starter på NØYT

OrdPoeng
NØYTRONBOMBENE 32
NØYTRONBOMBEN 31
NØYTRONBOMBER 31
NØYTRONBOMBA 30
NØYTRONBOMBE 30
NØYTRUMSORDENE 28
NØYTRUMSORDET 27
NØYTRALISASJON 27
NØYTRUMSORDA 26
NØYTRUMSORD 25
NØYTRALISERINGA 25
NØYTRALISERENDE 24
NØYTRALISERING 24
NØYTRALITETENE 23
NØYTRALISMENE 23
NØYTRUMET 22
NØYTRALISMER 22
NØYTRALISERTE 22
NØYTRALISMEN 22
NØYTRALISERES 22
NØYTRALITETER 22
NØYTRALITETEN 22
NØYTRALISERER 22
NØYTRALISERE 21
NØYTRALISME 21
NØYTRALISERT 21
NØYTRINOENE 21
NØYTRALISER 20
NØYTRALITET 20
NØYTRONENE 20
NØYTRINOET 20
NØYTRINOER 20
NØYTRUM 20
NØYTRINOA 19
NØYTRONET 19
NØYTRONER 19
NØYTRINO 18
NØYTRAENE 18
NØYTRONA 18
NØYTRON 17
NØYTENDE 17
NØYTRALT 17
NØYTRENE 17
NØYTRALE 17
NØYTRER 16
NØYTRAL 16
NØYTRET 16
NØYTER 15
NØYTTE 15
NØYTRA 15
NØYTES 15
NØYTE 14
NØYTT 14

Ord som slutter med NØYT

OrdPoeng
HÅNDKNØYT 24
KNØYT 15
SNØYT 14

Anagram av NØYT

For mer informasjon om ordet NØYT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NØYT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok