NAL i Scrabble - ordspill.com

NAL i Scrabble

NAL er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ALN.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
N1A1L1

Ved å legge til én bokstav til NAL kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
LYNA 9
NØLA 8
VALN 7
LUNA 7
ALUN 7
ULNA 7
ULAN 7
PLAN 7
NÅLA 7
NAVL 7
LÅNA 7
NAGL 5
LONA 5
KLAN 5
LANG 5
GLAN 5
FLAN 5
ANGL 5
LINA 4
ALNE 4
LIAN 4
LENA 4
LAND 4
NAIL 4
LAEN 4
SLAN 4
ELAN 4
ALEN 4

Ord som starter på NAL

OrdPoeng
NALOKSONEN 13
NALOKSON 11
NALENE 6
NALEN 5
NALER 5

Ord som slutter med NAL

OrdPoeng
FLYBUSSTERMINAL 28
FYLKESKOMMUNAL 28
SJUKEJOURNAL 26
FJERNSYNSSIGNAL 25
SYKEJOURNAL 24
BYGDEORIGINAL 24
HALVKOMMUNAL 24
FJERNSYNSKANAL 24
PROPORSJONAL 24
PASIENTJOURNAL 24
BREVJOURNAL 24
KJØPESIGNAL 23
KJØPSSIGNAL 23
SUPERNASJONAL 23
SKIPSJOURNAL 23
FLØYTESIGNAL 23
FELLESKOMMUNAL 22
VAKTJOURNAL 22
AVLØPSKANAL 22
RÅOLJETERMINAL 22
KJØRSELSIGNAL 22
MULTINASJONAL 21
FLERDIMENSJONAL 21
KJENNINGSSIGNAL 21
FIREDIMENSJONAL 21
VÅPENARSENAL 21
OPPTATTSIGNAL 21
BYORIGINAL 20
OVERNASJONAL 20
POLYGONAL 20
KASSEJOURNAL 20
SALGSJOURNAL 20
STOPPESIGNAL 20
HELKOMMUNAL 20
KASSAJOURNAL 20
SKJERMTERMINAL 20
INTERKOMMUNAL 20
VARSLINGSSIGNAL 20
TODIMENSJONAL 19
AVTREKKSKANAL 19
EMBRYONAL 19
BUSSTERMINAL 19
POLYTONAL 19
STOPPSIGNAL 19
AVGANGSSIGNAL 19
HAVNETERMINAL 19
LEGEJOURNAL 19
TREDIMENSJONAL 19
MOTTAKSTERMINAL 19
FLYTERMINAL 18
PAUSESIGNAL 18
BLOKKSIGNAL 18
ENDIMENSJONAL 18
FERJETERMINAL 18
HOVEDSIGNAL 18
ANROPSSIGNAL 17
LYSKEKANAL 17
BREMSESIGNAL 17
VARSELSSIGNAL 17
KONDISJONAL 17
INTERNASJONAL 17
TRAFIKKSIGNAL 17
KVELDSSIGNAL 17
LONGITUDINAL 17
OLJETERMINAL 17
POSTTERMINAL 17
FLERNASJONAL 17
PRONOMINAL 16
DIMENSJONAL 16
FRAKTTERMINAL 16
SPORTSKANAL 16
FERGETERMINAL 16
MUSIKKANAL 16
SMØREKANAL 16
UNASJONAL 16
PULMONAL 16
VARSELSIGNAL 16
TÅKESIGNAL 15
LUFTEKANAL 15
KAKUMINAL 15
SKIPSKANAL 15
SYNKLINAL 15
VARMEKANAL 15
INTRAINTESTINAL 15
LYSSIGNAL 15
SLUTTSIGNAL 15
HYMENAL 15
INTERREGIONAL 15
RENTEMARGINAL 15
FLERREGIONAL 15
KOMMUNAL 15
GODSTERMINAL 15
SKIFTESIGNAL 15
LYDSIGNAL 15
HEKSAGONAL 15
INTENSJONAL 15
OKTOGONAL 14
MORSESIGNAL 14
TORSJONAL 14
JOURNAL 14
HORNSIGNAL 14
UORIGINAL 14
GASSTERMINAL 14
TRIBUNAL 14
SEKSJONAL 14
NØDSIGNAL 14
ABDOMINAL 14
IRRASJONAL 14
DATATERMINAL 13
ALARMSIGNAL 13
KALLESIGNAL 13
SONARSIGNAL 13
RADIOSIGNAL 13
RINGESIGNAL 13
ATOMARSENAL 13
LOKALKANAL 13
HIBERNAL 13
TÅREKANAL 13
NØDKANAL 13
HORMONAL 13
ØREKANAL 13
EKSOSKANAL 13
BAKKANAL 13
ORTOGONAL 13
VANNKANAL 13
SULFONAL 13
VASSKANAL 13
FENOMENAL 12
NASJONAL 12
NAL 12
RADIOKANAL 12
DUODENAL 12
KLARSIGNAL 12
PERSONAL 12
FARESIGNAL 12
VIRGINAL 12
BILKANAL 12
RASJONAL 12
FRAMKANAL 12
TETRAGONAL 12
STARTSIGNAL 12
FREMKANAL 12
INGVINAL 12
PALATINAL 12
VERONAL 11
PATERNAL 11
BITONAL 11
VAGINAL 11
UNIONAL 11
PRERENAL 11
TIDSSIGNAL 11
TARMKANAL 11
ANTIFONAL 11
ADNOMINAL 11
ISOKLINAL 11
KANTONAL 10
DIAKONAL 10
INTESTINAL 10
KORONAL 10
ROSIGNAL 10
BIENNAL 10
ORIGINAL 10
TIDSKANAL 10
MEDISINAL 10
DIAGONAL 10
MARGINAL 10
KRIMINAL 10
IMAGINAL 10
REGIONAL 10
TRIGONAL 10
FRATERNAL 10
MATERNAL 9
AKSONAL 9
NOMINAL 9
URINAL 9
TERMINAL 9
SPINAL 9
KARDINAL 9
PENNAL 9
VERNAL 9
ORDINAL 8
VENAL 8
LIMINAL 8
BANAL 8
KANINAL 8
KARNAL 7
GRINAL 7
STERNAL 7
ATONAL 7
SIGNAL 7
RETINAL 7
ARSENAL 7
REINAL 6
KANAL 6
FINAL 6
SONAL 6
TONAL 6
RENAL 5
ANNAL 5
ANAL 4

Lignende ord av NAL

Anagram av NAL

For mer informasjon om ordet NAL kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NAL til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok