NAU i Scrabble - ordspill.com

NAU i Scrabble

NAU er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ANU.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
N1A1U4

Ved å legge til én bokstav til NAU kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BANU 10
BAUN 10
BUNA 10
NUBA 10
FAUN 8
KUNA 8
ALUN 7
SNAU 7
URAN 7
ULNA 7
ULAN 7
UANT 7
TUNA 7
NAUT 7
RUNA 7
RAUN 7
ANUS 7
NAUE 7
NAUD 7
LUNA 7
DUNA 7
URNA 7

Ord som starter på NAU

OrdPoeng
NAUTEFJØSENE 23
NAUTFJØSENE 22
NAUTEFJØSET 22
NAUTEFJØSEN 22
NAUTEFJØSA 21
NAUTFJØSET 21
NAUTFJØSEN 21
NAUTFJØSA 20
NAUSTVEGGENE 20
NAUTEFJØS 20
NAUSTVEGGEN 19
NAUTHUNDENE 19
NAUTFJØS 19
NAUSTVEGGER 19
NAUSTEDØLENE 19
NAUTEMØTENE 19
NAUTESKROTTENE 19
NAUTHUNDEN 18
NAUTHÅRENE 18
NAUSTEDØLEN 18
NAUTHUNDER 18
NAUTEMØTER 18
NAUBEDINGEN 18
NAUSTDØRENE 18
NAUTEMØTET 18
NAUSTEDØLER 18
NAUTESKROTTEN 18
NAUTESKAPEN 18
NAUSTSTØENE 18
NAUTHUDENE 18
NAUTESKROTTER 18
NAUTEMØTA 17
NAUSTDØRER 17
NAUBEINGEN 17
NAUBEDINGA 17
NAUTHÅRET 17
NAUSTSTØEN 17
NAUTEMØTE 17
NAUSTDØREN 17
NAUSTVEGG 17
NAUTHUDEN 17
NAUTHUDER 17
NAUTOFONENE 17
NAUTILUSENE 17
NAUSTLEMMENE 17
NAUSTSTØER 17
NAUSTLEMMER 16
NAUTHUND 16
NAUBEDING 16
NAUTENHETEN 16
NAUTILUSER 16
NAUTESKROTT 16
NAUTHUDA 16
NAUTOFONER 16
NAUTHÅRA 16
NAUSTDØRA 16
NAUTETHETEN 16
NAUSTSTØA 16
NAUSTLEMMEN 16
NAUTOFONEN 16
NAUTILUSEN 16
NAUTESKAP 16
NAUBEINGA 16
NAUSTEDØL 16
NAUTHUD 15
NAUSTDØR 15
NAUTFALLENE 15
NAUTIKKENE 15
NAUSTTAKENE 15
NAUTEFORET 15
NAURUEREN 15
NAUSTSTØ 15
NAUTENHETA 15
NAUBEING 15
NAURUERNE 15
NAUTHÅR 15
NAUBEENDE 15
NAUTGARDENE 15
NAUTETHETA 15
NAUTETHET 14
NAUTENHET 14
NAUTIKKEN 14
NAUTOFON 14
NAUBEDTE 14
NAURUERE 14
NAUTILUS 14
NAUTIKEREN 14
NAUTGARDEN 14
NAUTKARENE 14
NAUTFALLET 14
NAUTGARDER 14
NAUSTTAKET 14
NAUTIKERNE 14
NAUTFORET 14
NAUTIKKER 14
NAUTKARER 13
NAUTFALLA 13
NAUPENE 13
NAUSTTAKA 13
NAUTKAREN 13
NAUTIKERE 13
NAUTERIENE 13
NAUTEFOR 13
NAUPENT 13
NAURUER 13
NAUVENE 13
NAUBEDT 13
NAUVENT 13
NAUTERIET 12
NAUTERIER 12
NAURISKE 12
NAUGODT 12
NAUTFOR 12
NAUBES 12
NAUPEN 12
NAUSTTAK 12
NAUTGARD 12
NAUGODE 12
NAUSTLEM 12
NAUINGEN 12
NAUBAD 12
NAUVEN 12
NAUTNESTE 12
NAUTISKE 12
NAUBER 12
NAUTFALL 12
NAUTIKER 12
NAUILDENE 12
NAUTIKK 12
NAUTISK 11
NAUFINT 11
NAUINGA 11
NAURISK 11
NAUFINE 11
NAUGOD 11
NAUTKAR 11
NAUBE 11
NAUTNERE 11
NAUILDEN 11
NAUTNEST 11
NAUTERIA 11
NAUILDER 11
NAUSTENE 11
NAURESTE 11
NAUBA 11
NAUFIN 10
NAUING 10
NAUESTE 10
NAUREST 10
NAUSTET 10
NAUTENT 10
NAUENDE 10
NAUTENE 10
NAUTERI 10
NAURERE 10
NAUTETE 10
NAUEST 9
NAUILD 9
NAUERE 9
NAUERT 9
NAUSTA 9
NAUTET 9
NAUTNE 9
NAUTEN 9
NAUES 8
NAUDE 8
NAUET 8
NAUST 8
NAURE 8
NAUER 8
NAUTA 8
NAUE 7
NAUA 7
NAUT 7
NAUD 7

Ord som slutter med NAU

OrdPoeng
UNAU 10
SNAU 7

Lignende ord av NAU

Anagram av NAU

For mer informasjon om ordet NAU kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NAU til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok