NE i Scrabble - ordspill.com

NE i Scrabble

NE er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EN.

Scrabble poeng
2
Scrabble poeng per bokstav
N1E1

Ved å legge til én bokstav til NE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NYE 8
YEN 8
ØNE 7
ÅEN 6
NEV 6
NÅE 6
VEN 6
PEN 6
EVN 6
BEN 6
HEN 5
MEN 4
NEM 4
NEK 4
GEN 4
KNE 4
FEN 4
EON 4
ENG 4
EMN 4
EGN 4
NOE 4
SEN 3
REN 3
TEN 3
ANE 3
NES 3
NEI 3
NEA 3
LEN 3
ENT 3
ENS 3
END 3
DEN 3
NED 3
ZEN 2

Ord som starter på NE

OrdPoeng
NEDBØYE 19
NEBBFLY 19
NEDBØY 18
NEDBYGG 17
NEBBMUS 17
NETTØYE 16
NEDKJØL 15
NEWTON 14
NEDBRØT 14
NEBBSIK 14
NEDHUGD 13
NEVØER 13
NEDLØP 13
NEDBØR 13
NERVØS 13
NEVØEN 13
NEODYM 13
NEBULA 12
NEUROMA 12
NEBBER 12
NESELYD 12
NEBBEN 12
NEBBES 12
NEBBET 12
NEPPE 11
NESBU 11
NEVNING 11
NEURONA 11
NEUROM 11
NEPALSK 11
NEBBA 11
NEBBE 11
NESEDUK 11
NESELØS 11
NEMÅNER 11
NEGATIV 11
NEDGRAV 11
NE 11
NEVROM 11
NEDPÅ 11
NEKSUS 10
NEUMER 10
NEDKUA 10
NESEBEN 10
NEPALEN 10
NEUMEN 10
NEURITT 10
NEVRON 10
NEDVEG 10
NEURON 10
NEDLUSA 10
NETTSUS 10
NEMÅNE 10
NESEAPA 10
NESHORN 10
NEVRALT 10
NEBB 10
NEOLOGI 10
NERIUM 10
NEDRIVE 10
NEVRALE 10
NEMMERE 9
NEIGU 9
NEDVEI 9
NEMMETE 9
NEDREV 9
NEDBER 9
NEVNER 9
NEDBAD 9
NEMMEDE 9
NEUME 9
NEVTES 9
NEVRER 9
NEDRIV 9
NEDHALT 9
NEVRAL 9
NEPENT 9
NERVEN 9
NEDVED 9
NEMHET 9
NEVNTE 9
NEVENE 9
NEGRITO 9
NEPALI 9
NEDKOM 9
NEURAL 9
NEVNES 9
NEDTUR 9
NEDHALE 9
NEDBES 9
NEDSLÅ 9
NERVER 9
NEPENE 9
NEDTOK 8
NEDMOT 8
NEDHAL 8
NEKTON 8
NEMMES 8
NEDFOR 8
NEMMER 8
NEOGEN 8
NEPNE 8
NEMLIG 8
NEPAL 8
NEDSMIS 8
NEDSIGA 8
NEVNT 8
NEVNE 8
NEOTENI 8
NEDLAGT 8
NEVER 8
NEISING 8
NETTOER 8
NEDTONA 8
NENNING 8
NEPEN 8
NEDSKAR 8
NEFRITT 8
NEDBA 8
NEVET 8
NEDFALS 8
NERDING 8
NEVES 8
NEGLETE 8
NERVE 8
NEDAFRA 8
NEMMET 8
NEPER 8
NEIINGA 8
NEVRA 8
NEDKAST 8
NEVRE 8
NEDBE 8
NEDFELL 8
NEDSENK 8
NEIORDA 8
NEVEN 8
NEDSLAG 8
NEGLENE 8
NEKTENE 8
NEGLEN 7
NESTOR 7
NEDSLO 7
NEKTEN 7
NERTSER 7
NENIENE 7
NEISIDE 7
NEGRER 7
NESTENE 7
NERDENE 7
NEGLET 7
NEIMAT 7
NEDLOT 7
NEIING 7
NEREIDE 7
NEDTON 7
NETTENE 7
NEDSIG 7
NEONET 7
NEIORD 7
NESLENE 7
NETTAK 7
NELSON 7
NEDRITT 7
NEGERE 7
NEGLES 7
NEDMED 7
NEDSMI 7
NEKTER 7
NEINGA 7
NEMME 7
NEKTET 7
NEGLER 7
NEMMA 7
NEMNDA 7
NEPA 7
NEDDEM 7
NEPE 7
NEVE 7
NEDMAN 7
NEGERT 7
NEDRIG 7
NEVN 7
NERKEN 7
NELLIK 7
NEDOM 7
NEKSAL 7
NEKTAR 7
NEKENE 7
NEIMEN 7
NEKTES 7
NEGAT 6
NENNET 6
NEING 6
NEGER 6
NEIENE 6
NEREIS 6
NEMO 6
NEKTA 6
NEKTE 6
NEGLE 6
NEKET 6
NEMND 6
NETTO 6
NEFAS 6
NETTSEX 6
NENIEN 6
NEGRE 6
NERIER 6
NESENE 6
NEISER 6
NEGLA 6
NEV 6
NEENDE 6
NETTES 6
NESTER 6
NETTET 6
NEDISE 6
NENIER 6
NEDISA 6
NERDET 6
NERDEN 6
NESETE 6
NERDES 6
NENNER 6
NEDTAR 6
NESTES 6
NESTEN 6
NEDIST 6
NENNES 6
NESTET 6
NELDER 6
NEDLAT 6
NESLEN 6
NETTER 6
NERDER 6
NEISTE 6
NEISES 6
NEDTAS 6
NELDEN 6
NESLER 6
NESER 5
NEKT 5
NESLE 5
NEIER 5
NETTE 5
NEISE 5
NEGL 5
NERK 5
NENNE 5
NEON 5
NEMT 5
NEKA 5
NERDA 5
NETTA 5
NEDIS 5
NEIET 5
NEDTA 5
NEDLA 5
NESLA 5
NENNA 5
NENIE 5
NESTE 5
NEIDE 5
NEIST 5
NEDEN 5
NESEN 5
NERTS 5
NEDRE 5
NEIES 5
NEDAD 5
NEENE 5
NERDE 5
NENTE 5
NESET 5
NESTA 5
NELDE 5
NENT 4
NEM 4
NEID 4
NESE 4
NEIA 4
NESA 4
NENN 4
NEDE 4
NEST 4
NETT 4
NERD 4
NEIS 4
NEDI 4
NEIE 4
NEER 4
NEET 4
NEIT 4
NEK 4
NEE 3
NEI 3
NED 3
NES 3
NEA 3

Ord som slutter med NE

OrdPoeng
HØYNE 16
VÆPNE 16
BÆGNE 14
RØYNE 14
KJØNE 13
BYENE 13
ÆVENE 13
ØYNE 13
PYSNE 13
VYENE 13
HÆKNE 13
YBNE 12
YVNE 12
BØENE 12
SPØNE 12
BUGNE 12
KUVNE 12
VÅKNE 12
UVANE 11
ÅPENE 11
BUENE 11
HOVNE 11
BÅENE 11
KRYNE 11
HUKNE 11
FYSNE 11
VUNNE 11
PUTNE 11
BUNNE 11
GYLNE 11
ULUNE 11
KYTNE 11
URVNE 11
KYNNE 11
FRYNE 11
BLÅNE 11
JEVNE 11
RYGNE 11
BRUNE 11
TYKNE 11
BUDNE 11
RUVNE 11
NYNNE 10
FÅMNE 10
HÅENE 10
HAVNE 10
FRØNE 10
MUGNE 10
HUENE 10
TRYNE 10
RYENE 10
HIPNE 10
SYTNE 10
HULNE 10
LYSNE 10
TÆRNE 10
BOGNE 10
ÆRENE 10
HVINE 10
SØKNE 10
HEVNE 10
MØLNE 10
GUFNE 10
FYNE 10
BUNE 10
YLENE 10
NE 10
RÆRNE 10
ØKSNE 10
DØGNE 10
ÅPNE 10
MØENE 10
RÅMNE 9
SOVNE 9
RØRNE 9
KVINE 9
JOINE 9
KUENE 9
SUGNE 9
KÅTNE 9
GJENE 9
FAVNE 9
DYNE 9
BOLNE 9
TYNE 9
RUKNE 9
GIBNE 9
GULNE 9
RØNNE 9
YRNE 9
RØENE 9
TJONE 9
FUENE 9
DOVNE 9
NE 9
TØNNE 9
NE 9
SYNE 9
RØDNE 9
JOENE 9
MULNE 9
ØSENE 9
FLÅNE 9
LYNE 9
POENE 9
GAPNE 9
UFINE 9
LØENE 9
DØNNE 9
ÅKENE 9
NE 9
POSNE 9
URENE 8
AURNE 8
NUENE 8
UERNE 8
SPENE 8
JAENE 8
HEGNE 8
TURNE 8
LIVNE 8
BESNE 8
SVINE 8
PENNE 8
SPANE 8
AUENE 8
KOMNE 8
SABNE 8
PLANE 8
LUSNE 8
DUNNE 8
VENNE 8
NEVNE 8
LUTNE 8
LUENE 8
KOKNE 8
ØRNE 8
TÅRNE 8
NE 8
BISNE 8
VONE 8
SUNNE 8
VANNE 8
RÅDNE 8
BONE 8
ESJNE 8
RÅENE 8
NE 8
ØSNE 8
PIRNE 8
ÅLENE 8
RÅTNE 8
UGNE 8
TÅENE 8
ÅTENE 8
VATNE 8
HIENE 7
FONNE 7
VENE 7
BENE 7
FOLNE 7
LOGNE 7
GAGNE 7
TUNE 7
APNE 7
LUNE 7
EVNE 7
FEGNE 7
HONE 7
NE 7
PENE 7
HIRNE 7
KORNE 7
ØNE 7
KOINE 7
DUNE 7
UNNE 7
ULNE 7
PINE 7
RUNE 7
NE 7
URNE 7
NE 7
MAKNE 7
VANE 7
MOENE 7
ÅENE 7
BANE 7
AFONE 7
FIKNE 7
DRONE 6
GEINE 6
MELNE 6
RAKNE 6
OIENE 6
DAFNE 6
FAENE 6
LEONE 6
FARNE 6
FISNE 6
FEENE 6
KANNE 6
LODNE 6
FALNE 6
FINNE 6
GIDNE 6
ORENE 6
OSENE 6
ORDNE 6
RAGNE 6
KASNE 6
FETNE 6
FRENE 6
KINNE 6
FENNE 6
LOENE 6
AMENE 6
TEGNE 6
TAGNE 6
HANE 6
HINE 6
MASNE 6
ODENE 6
KONE 6
KLINE 6
TRONE 6
GALNE 6
NONNE 6
FLINE 6
NAKNE 6
DIGNE 6
KRANE 6
MINE 5
AGNE 5
DONE 5
GINE 5
FANE 5
TRINE 5
SEINE 5
FINE 5
RENNE 5
IDENE 5
SONE 5
MENE 5
REENE 5
RINNE 5
NONE 5
GANE 5
GENE 5
KANE 5
TONE 5
EFNE 5
EGNE 5
ONNE 5
MANE 5
EMNE 5
AKNE 5
SANNE 5
ANENE 5
ELENE 5
TIENE 5
DETNE 5
SENNE 5
ILENE 5
RIENE 5
TANNE 5
IRENE 5
SIDNE 5
ELTNE 5
TELNE 5
DENNE 5
TETNE 5
NENNE 5
NEENE 5
EDENE 5
LEINE 5
ARENE 5
ALENE 5
ERTNE 5
ILDNE 5
EENE 4
KNE 4
ISNE 4
SINE 4
TANE 4
ALNE 4
TENE 4
DINE 4
LINE 4
DANE 4
TINE 4
SENE 4
INNE 4
ARNE 4
RINE 4
LENE 4
RANE 4
RENE 4
ENE 3
ANE 3

Bøyningsformer av NE

Lignende ord av NE

Anagram av NE

For mer informasjon om ordet NE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok