NED i Scrabble - ordspill.com

NED i Scrabble

NED er et preposisjon3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEN.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
N1E1D1

Ved å legge til én bokstav til NED kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DYNE 9
YNDE 9
DYEN 9
NØDE 8
ÅNDE 7
DUEN 7
BEND 7
NÅDE 7
DÅNE 7
DÅEN 7
DUNE 7
VEND 7
HEND 6
ODEN 5
DONE 5
DOEN 5
ONDE 5
DENG 5
DEGN 5
GNED 5
NODE 5
NERD 4
SEND 4
NIDE 4
ANDE 4
NEID 4
NEDI 4
LEND 4
IDEN 4
ENDT 4
ENDA 4
DREN 4
DINE 4
DENT 4
DEAN 4
DANE 4
ENDR 4

Ord som starter på NED

OrdPoeng
NEDBØYDE 20
NEDBRØYT 20
NEDBYGGER 19
NEDBYGGES 19
NEDBØYD 19
NEDBYGGE 18
NEDBYGGA 18
NEDSKJÆR 17
NEDKJØLTE 17
NEDKJEMPA 17
NEDBYGDE 17
NEDKJØLES 17
NEDKJØRER 17
NEDKJØRES 17
NEDBYGG 17
NEDBRYTER 17
NEDKJØRTE 17
NEDBRYTES 17
NEDBYGD 16
NEDKJØLE 16
NEDKJØRE 16
NEDKJØLT 16
NEDDYKKET 16
NEDKJEMP 16
NEDKJØRT 16
NEDSTØVET 16
NEDBRYTE 16
NEDRYKKA 15
NEDJUSTER 15
NEDBØRER 15
NEDFRYSTE 15
NEDBRYT 15
NEDBØREN 15
NEDKJØR 15
NEDKJØL 15
NEDLØPET 15
NEDBRUTTE 15
NEDTRAPPA 15
NEDDYNGET 15
NEDTYNGET 15
NEDVURDER 15
NEDSTØVA 15
NEDDYKKA 15
NEDTRÅKKA 14
NEDBRØT 14
NEDRYKK 14
NEDLØPA 14
NEDTRAPP 14
NEDTRYKT 14
NEDFRYST 14
NEDTYNGA 14
NEDBRUTT 14
NEDDYNGA 14
NEDSTRØMS 14
NEDBLÅST 14
NEDBØR 13
NEDSKRIVE 13
NEDDOPEDE 13
NEDRIVING 13
NEDARVING 13
NEDPAKKA 13
NEDGRAVES 13
NEDSTRØK 13
NEDKOMMEN 13
NEDSKÅRET 13
NEDGRAVET 13
NEDSYLTA 13
NEDMULDET 13
NEDSNØDDE 13
NEDKOMMET 13
NEDLØP 13
NEDKUTTET 13
NEDKUTTA 12
NEDDEMPA 12
NEDSKREV 12
NEDSNØDD 12
NEDKOMME 12
NEDBETALT 12
NEDMULDE 12
NEDSKRIV 12
NEDMULDA 12
NEDRULLET 12
NEDGRAVE 12
NEDDOPET 12
NEDBEING 12
NEDSKUTT 12
NEDGRAVD 12
NEDRUSTES 12
NEDTURENE 12
NEDGROV 12
NEDSABLER 12
NEDPELSES 12
NEDRUSTET 12
NEDARVETE 12
NEDPELSER 12
NEDARVEDE 12
NEDKOMST 11
NEDGRODDE 11
NEDLÅSTE 11
NEDMULD 11
NEDDEMMES 11
NEDSABLE 11
NEDKOMNE 11
NEDLEGGER 11
NEDBETAL 11
NEDSLÅTT 11
NEDREVET 11
NEDARVES 11
NEDPELSE 11
NEDBRENT 11
NEDRULLA 11
NEDRUSTA 11
NEDOVER 11
NEDGRAV 11
NEDTURER 11
NEDGANGEN 11
NEDMOLDET 11
NEDREVNE 11
NEDDOPA 11
NEDKORTET 11
NEDSTAMMA 11
NEDTUREN 11
NEDPELSA 11
NED 11
NEDRUSTE 11
NEDSTAMME 11
NEDSABLA 11
NEDARVET 11
NEDPELS 10
NEDARVA 10
NEDENFOR 10
NEDTEGNES 10
NEDERKANT 10
NEDDEMMA 10
NEDFELLER 10
NEDKORTA 10
NEDMOLDE 10
NEDSTEMTE 10
NEDRIGSTE 10
NEDGRODD 10
NEDERLAGA 10
NEDKORTE 10
NEDSABL 10
NEDSENKER 10
NEDMOLDA 10
NEDRUST 10
NEDDEMME 10
NEDSOTETE 10
NEDLÅST 10
NEDTEGNER 10
NEDBEDT 10
NEDLEGGE 10
NEDRINGTE 10
NEDTONER 9
NEDRIGST 9
NEDERSIDA 9
NEDERLAG 9
NEDSETTES 9
NEDKOM 9
NEDBER 9
NEDSOTET 9
NEDVED 9
NEDRINGE 9
NEDFELLE 9
NEDBES 9
NEDSTILTE 9
NEDSENKE 9
NEDBAD 9
NEDSLAGA 9
NEDGANG 9
NEDTONES 9
NEDKALLE 9
NEDLESSTE 9
NEDENOM 9
NEDLEGG 9
NEDAFOR 9
NEDFALLA 9
NEDFELTE 9
NEDENFRA 9
NEDIMOT 9
NEDTONET 9
NEDKORT 9
NEDDEMTE 9
NEDRINGT 9
NEDLAGTE 9
NEDTONTE 9
NEDKALTE 9
NEDTEGNE 9
NEDRINGA 9
NEDISING 9
NEDMOLD 9
NEDSENKA 9
NEDSTEMT 9
NEDTUR 9
NEDTEGNA 9
NEDSTILT 8
NEDLATTE 8
NEDISEDE 8
NEDSKAR 8
NEDSLAG 8
NEDTONA 8
NEDFART 8
NEDSTAM 8
NEDFELL 8
NEDSOTA 8
NEDLESST 8
NEDSTEM 8
NEDEFRA 8
NEDSENK 8
NEDFOR 8
NEDRING 8
NEDRIGE 8
NEDTONE 8
NEDDEMT 8
NEDFELT 8
NEDKALT 8
NEDLAGT 8
NEDAFRA 8
NEDTEGN 8
NEDKALL 8
NEDETTER 8
NEDSIDEN 8
NEDSLITT 8
NEDLATES 8
NEDERSTE 8
NEDSETTE 8
NEDERDEL 8
NEDLATER 8
NEDBE 8
NEDRENTE 8
NEDISETE 8
NEDSIDER 8
NEDSATTE 8
NEDENTIL 8
NEDLESSA 8
NEDFALL 8
NEDBA 8
NEDTONT 8
NEDDEM 7
NEDTON 7
NEDLOT 7
NEDRIG 7
NEDMED 7
NEDOM 7
NEDSETT 7
NEDISET 7
NEDRENT 7
NEDLATT 7
NEDLATE 7
NEDISTE 7
NEDSIDA 7
NEDSIDE 7
NEDATIL 7
NEDERST 7
NEDSATT 7
NEDSTE 6
NEDIST 6
NEDISA 6
NEDLAT 6
NEDRE 5
NEDLA 5
NEDST 5
NEDAD 5
NEDE 4
NEDI 4

Ord som slutter med NED

OrdPoeng
LEVERINGSMÅNED 22
BULKEMÅNED 21
LØPEMÅNED 20
TRAFIKKMÅNED 19
HØSTMÅNED 19
JULEMÅNED 19
SKUDDMÅNED 18
KALENDERMÅNED 18
VINTERMÅNED 18
VÅRMÅNED 18
SPILLEMÅNED 18
SPELLEMÅNED 18
SOMMERMÅNED 18
SLAKTEMÅNED 16
SKOTTMÅNED 16
FASTEMÅNED 15
FERIEMÅNED 15
SALGSMÅNED 15
REGNMÅNED 14
NED 9
INNGNED 8
MEINED 7
MENED 6
GNED 5

Lignende ord av NED

Anagram av NED

For mer informasjon om ordet NED kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NED til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok