NEGER i Scrabble - ordspill.com

NEGER i Scrabble

NEGER er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGNR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
N1E1G2E1R1

Ved å legge til én bokstav til NEGER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RYGENE 12
GYRENE 12
RUGENE 10
GREPNE 10
GREVEN 10
BREGNE 10
GÅRENE 10
PENGER 10
BEREGN 10
GJERNE 10
UGNERE 10
VEGNER 10
VENGER 10
VERGEN 10
VRENGE 10
ÅGEREN 10
GREPEN 10
GRUENE 10
ÅGRENE 10
HENGER 9
HEGREN 9
HEGNER 9
EROGEN 8
FEGREN 8
MENGER 8
GENFER 8
KRENGE 8
KNEGER 8
FENGER 8
FERGEN 8
FREGNE 8
GROENE 8
FEGNER 8
SEGNER 7
EIGNER 7
DEGERN 7
REGNES 7
REGNET 7
DEGNER 7
DENGER 7
REGNTE 7
ENERGI 7
REGIEN 7
ENGLER 7
TRENGE 7
TREGEN 7
TENGER 7
TEGNER 7
SERGEN 7
SENGER 7
REGLEN 7
GENERA 7
REGENT 7
GRENET 7
GENIER 7
GENSER 7
GIRENE 7
GEIREN 7
GNIERE 7
GREIEN 7
GREINE 7
GRELEN 7
GRENSE 7
RAGENE 7
GRENTE 7
GEINER 7
GARENE 7
GRETNE 7
GANERE 7
LENGER 7
NEGERT 7
NEGLER 7
LENGRE 7

Ord som starter på NEGER

OrdPoeng
NEGERLANDSBYENE 24
NEGERLANDSBYER 23
NEGERLANDSBYEN 23
NEGERLANDSBY 21
NEGERKVARTERENE 20
NEGERKVARTERET 19
NEGERKVARTERER 19
NEGERARBEIDENE 18
NEGERKVARTERA 18
NEGERGUTTENE 17
NEGERARBEIDET 17
NEGERKVARTER 17
NEGERARBEIDER 17
NEGERGUTTER 16
NEGERBARNENE 16
NEGERSLAVENE 16
NEGERPIKENE 16
NEGERFOLKENE 16
NEGERARBEIDA 16
NEGERGUTTEN 16
NEGERFOLKET 15
NEGERSLAVER 15
NEGERSLAVEN 15
NEGERARBEID 15
NEGERPIKER 15
NEGERPIKEN 15
NEGERBARNET 15
NEGERBARNA 14
NEGERFOLKA 14
NEGERSLAVE 14
NEGERPIKE 14
NEGERPIKA 14
NEGERGUTT 14
NEGERSTATENE 13
NEGERINGENE 13
NEGERBARN 13
NEGERFOLK 13
NEGERSTATEN 12
NEGERRASENE 12
NEGERINGEN 12
NEGERSTATER 12
NEGERINGER 12
NEGERRASER 11
NEGERINGA 11
NEGERRASEN 11
NEGERENDE 10
NEGERRASE 10
NEGERSTAT 10
NEGERING 10
NEGERER 8
NEGEREN 8
NEGERTE 8
NEGERNE 8
NEGERES 8
NEGERT 7
NEGERE 7

Ord som slutter med NEGER

OrdPoeng
BANTUNEGER 17
AUSTRALNEGER 16
ABNEGER 11
VINEGER 11
KNEGER 8

Anagram av NEGER

For mer informasjon om ordet NEGER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NEGER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok