NES i Scrabble - ordspill.com

NES i Scrabble

NES er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
N1E1S1

Ved å legge til én bokstav til NES kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYNE 9
NYSE 9
ÆSEN 9
NYES 9
ØSNE 8
NØSE 8
ØSEN 8
ØNES 8
SUEN 7
SNEV 7
SNUE 7
ÅSEN 7
SÅEN 7
JENS 7
UENS 7
UNSE 7
BESN 7
BENS 7
PENS 7
SENG 5
SONE 5
SOEN 5
SNEK 5
SENK 5
SEGN 5
OSEN 5
KNES 5
NOSE 5
MENS 5
ANSE 4
STEN 4
ASEN 4
DENS 4
ENSA 4
ENST 4
ISEN 4
ISNE 4
LENS 4
NESA 4
NEIS 4
SEIN 4
NEST 4
NISE 4
SNEI 4
SINE 4
SIEN 4
SENT 4
RENS 4
SEND 4
SENA 4
ANES 4

Ord som starter på NES

OrdPoeng
NESTENULYKKA 22
NESTEKJÆRLIG 22
NESEBJØRNENE 22
NESTENULYKKE 22
NESLESUPPENE 21
NESEBJØRNER 21
NESEFLØYENE 21
NESEBJØRNEN 21
NESLESUPPEN 20
NESESTYVEREN 20
NESLESUPPER 20
NESESTYVERNE 20
NESLECELLER 20
NESESPRAYENE 20
NESEFLØYEN 20
NESLECELLEN 20
NESEBLØDNING 20
NESEFLØYER 20
NESLECELLA 19
NESESPRAYEN 19
NESESPRAYER 19
NESLESUPPA 19
NESEFLØYA 19
NESEBRUSKENE 19
NESLESUPPE 19
NESEBJØRN 19
NESLECELLE 19
NESODDBÅTENE 19
NESEHJULENE 19
NESESTYVERE 19
NESEBRUSKER 18
NESEFLØY 18
NESEBRUSKEN 18
NESESTYVER 18
NESEHJULET 18
NESEPÆRENE 18
NESODDBÅTEN 18
NESODDBÅTER 18
NESERYGGENE 18
NESLEFLYENE 17
NESEPÆRER 17
NESEVISHETEN 17
NESETIPPENE 17
NESTENUHELLA 17
NESESPRAY 17
NESLEGRØTENE 17
NESTFAVORITT 17
NESEHJULA 17
NESERYGGEN 17
NESERYGGER 17
NESEPÆREN 17
NESEBÅNDENE 17
NESEDRÅPENE 17
NESEPÆRA 16
NESTENUHELL 16
NESEBRUSK 16
NESESJØEN 16
NESODDBÅT 16
NESLEGRAUTER 16
NESLEGRØTEN 16
NESLEGRØTER 16
NESLEGRAUTEN 16
NESLEFLYET 16
NESEDRÅPER 16
NESEPUTENE 16
NESLEDYRENE 16
NESEDRÅPEN 16
NESETIPPER 16
NESEHJUL 16
NESEPÆRE 16
NESEBÅNDET 16
NESETIPPEN 16
NESEHULENE 15
NESEBLODENE 15
NESEVINGENE 15
NESERYGG 15
NESEHÅRENE 15
NESEPUTER 15
NESELYDENE 15
NESLEFLYA 15
NESEBÅNDA 15
NESEDRÅPE 15
NESLEDYRET 15
NESEGREVENE 15
NESEVISHET 15
NESLEKURENE 15
NESEPUTEN 15
NESERØTTENE 15
NESEPARTIENE 15
NESEBORENE 14
NESLEFLY 14
NESEHÅRET 14
NESEHUDEN 14
NESEVIKENE 14
NESELYDEN 14
NESEVINGEN 14
NESEHULER 14
NESBUENE 14
NESEBANDENE 14
NESEGREVET 14
NESLEKUREN 14
NESERØTTER 14
NESEBÅND 14
NESEPUTE 14
NESEBEINENE 14
NESEHULEN 14
NESELYDER 14
NESEPARTIET 14
NESLEGRAUT 14
NESEBLODET 14
NESEDUKENE 14
NESEVINGER 14
NESEPUTA 14
NESTFORMANN 14
NESTFORMENN 14
NESETIPP 14
NESPOLIENE 14
NESEPARTIER 14
NESGÅRDENE 14
NESLEDYRA 14
NESLEGRØT 14
NESESJØ 14
NESLEKURER 14
NESEVINGE 13
NESEDUKER 13
NESEBENENE 13
NESEREMMENE 13
NESODDINGEN 13
NESEHETTENE 13
NESGÅRDER 13
NESKONGENE 13
NESEBLODA 13
NESTEMENNENE 13
NESBUER 13
NESBUEN 13
NESEPARTIA 13
NESEHUDA 13
NESHORNENE 13
NESESÅRENE 13
NESEBEINET 13
NESEHOLENE 13
NESEBANDET 13
NESEHÅRA 13
NESODDINGER 13
NESPOLIER 13
NESPOLIEN 13
NESEHULE 13
NESEFISKENE 13
NESGÅRDEN 13
NESEGREVA 13
NESEVIKEN 13
NESLEDYR 13
NESEHULA 13
NESEDUKEN 13
NESEGANGENE 13
NESEBORET 13
NESEVIKER 13
NESEHOLEN 12
NESKONGEN 12
NESEHÅR 12
NESELAUSE 12
NESEGRUS 12
NESESÅRET 12
NESERINGENE 12
NESEHUD 12
NESEGANGER 12
NESEREIMENE 12
NESEHETTEN 12
NESEFISKER 12
NESEHETTER 12
NESELYD 12
NESTEMANNEN 12
NESEREMMEN 12
NESEVING 12
NESLESELLENE 12
NESEBLOD 12
NESEBORA 12
NESLEKUR 12
NESEVIKA 12
NESEGREV 12
NESEREMMER 12
NESEBENET 12
NESEBEINA 12
NESEBANDA 12
NESKONGER 12
NESEHOLER 12
NESELØSE 12
NESEPARTI 12
NESHORNET 12
NESEAPENE 12
NESELØST 12
NESEDRAGENE 12
NESELAUST 12
NESEHAIENE 12
NESEGANGEN 12
NESEFISKEN 12
NESODDING 11
NESKONGE 11
NESEHETTE 11
NESEHETTA 11
NESTLEIERNE 11
NESGARDENE 11
NESELØS 11
NESNINGENE 11
NESEHOLE 11
NESEVIST 11
NESEBOR 11
NESEBENA 11
NESEBAND 11
NESHORNA 11
NESTLEIEREN 11
NESTLEDERNE 11
NESBU 11
NESEDUK 11
NESEAPER 11
NESEREIMER 11
NESPOLI 11
NESERINGER 11
NESEVIK 11
NESELAUS 11
NESEDRAGET 11
NESEHAIEN 11
NESLESELLEN 11
NESEVISE 11
NESLESELLER 11
NESEBEIN 11
NESESÅRA 11
NESEHAIER 11
NESEREMMA 11
NESEHOLA 11
NESEAPEN 11
NESGÅRD 11
NESTLEDEREN 11
NESERINGEN 11
NESEREIMEN 11
NESTEMANN 10
NESTLEDERE 10
NESNINGEN 10
NESEAPA 10
NESEAPE 10
NESESÅR 10
NESEVIS 10
NESLESELLE 10
NESEBEN 10
NESEGANG 10
NESEFISK 10
NESODDENE 10
NESGARDER 10
NESHORN 10
NESTEMENN 10
NESEREIMA 10
NESNINGER 10
NESLESELLA 10
NESEDRAGA 10
NESTORENE 10
NESEROTEN 10
NESGARDEN 10
NESTINGEN 10
NESTORER 9
NESTLEIER 9
NESEHAI 9
NESTINGA 9
NESODDER 9
NESEREIM 9
NESTLEDER 9
NESODDEN 9
NESTOREN 9
NESEROTA 9
NESERING 9
NESEDRAG 9
NESTING 8
NESNING 8
NESODDE 8
NESTENDE 8
NESGARD 8
NESEREM 8
NESEROT 8
NESTOR 7
NESLENE 7
NESTEDE 7
NESTENE 7
NESTETE 7
NESETE 6
NESTER 6
NESTES 6
NESLER 6
NESTEN 6
NESTET 6
NESLEN 6
NESENE 6
NESLA 5
NESEN 5
NESTE 5
NESTA 5
NESET 5
NESLE 5
NESER 5
NESA 4
NESE 4
NEST 4

Ord som slutter med NES

OrdPoeng
CROONES 18
HØYNES 17
VÆPNES 17
SCONES 16
DJUPNES 16
BIVÅNES 16
BYLINES 15
KLØVNES 15
LØYNES 15
KJØLNES 15
BRØNNES 14
GAUPNES 14
TJUKNES 14
GJØNES 14
PÅEMNES 14
SLØVNES 14
ØYNES 14
SJUKNES 14
BRYNES 14
KVAPNES 14
SVULNES 13
BUGNES 13
GLYNNES 13
PJONES 13
MYKNES 13
VÅKNES 13
UTPINES 13
BELÅNES 13
SPØNES 13
STUPNES 13
BLÅNES 12
TYKNES 12
SKRØNES 12
TYSTNES 12
BUNNES 12
JEVNES 12
MAJONES 12
KRYNES 12
FÆLNES 12
VÅTNES 12
GRØNNES 12
GRYNES 12
FRYNES 12
BRUNES 12
HOVNES 12
KVIKNES 12
SYKNES 12
HVITNES 12
BULNES 12
GYLNES 12
BRÅNES 12
KLOVNES 12
SPEKNES 11
TRYNES 11
FJERNES 11
RYRNES 11
TYNNES 11
KVINNES 11
AVSONES 11
VEIKNES 11
SMULNES 11
MØRNES 11
KLØNES 11
BETONES 11
KVATNES 11
HVINES 11
BLEKNES 11
DRUKNES 11
SYRNES 11
BLAKNES 11
DØGNES 11
SLUKNES 11
SPAKNES 11
KJERNES 11
MULDNES 11
BESKNES 11
ÅPNES 11
SKRÅNES 11
GRUNNES 11
HEVNES 11
HULNES 11
NYNNES 11
STØLNES 11
KOVNES 11
HAVNES 11
KULTNES 11
MUGNES 11
FRØNES 11
LUNKNES 11
DRØNNES 11
BOKNES 11
KULSNES 11
LYSNES 11
LØSNES 10
BOLNES 10
FUNNES 10
STØNES 10
DOVNES 10
KUNNES 10
GULNES 10
KROKNES 10
BRATNES 10
SKÅNES 10
GRÅNES 10
DØNNES 10
VAKNES 10
JAMNES 10
NES 10
STIVNES 10
SPENNES 10
AVTINES 10
RØDNES 10
MUNNES 10
MULNES 10
BLIDNES 10
TØRNES 10
BOTNES 10
SYNES 10
KÅTNES 10
NES 10
TYNES 10
SPINNES 10
RUSTNES 10
LUGNES 10
VEKNES 10
LØNNES 10
NES 10
JOINES 10
TJONES 10
TRUTNES 10
SOVNES 10
FAVNES 10
KVINES 10
TVINNES 10
SLAPNES 10
TOVNES 10
BRENNES 10
SPANES 9
SAVNES 9
SVINES 9
DVINES 9
BEINES 9
PENNES 9
BATNES 9
TURNES 9
PLANES 9
LIVNES 9
RÅTNES 9
BISNES 9
LUNNES 9
FORENES 9
VISNES 9
BESNES 9
TVINES 9
VENNES 9
MOLDNES 9
HAMNES 9
VATNES 9
PINNES 9
VINNES 9
LEVNES 9
HARDNES 9
BANNES 9
TJENES 9
SVANES 9
KORTNES 9
FLAKNES 9
BONES 9
VONES 9
HERDNES 9
HEGNES 9
HOLNES 9
VALNES 9
KLAKNES 9
TUNNES 9
NAVNES 9
SURNES 9
VITNES 9
FORTNES 9
REVNES 9
VANNES 9
VERNES 9
TÅRNES 9
FLOTNES 9
NEVNES 9
TRÅNES 9
ILIKNES 8
SAKTNES 8
LOGNES 8
FESTNES 8
SKANNES 8
ILIGNES 8
SKITNES 8
GLISNES 8
KLARNES 8
SKEINES 8
ILSKNES 8
TORDNES 8
GRISNES 8
SAMENES 8
SKIRNES 8
ØNES 8
MONNES 8
SOKNES 8
HEINES 8
FAGNES 8
FEGNES 8
GAGNES 8
UNNES 8
EVNES 8
LUNES 8
TUNES 8
KIKNES 8
RUNES 8
HONES 8
FOLNES 8
HETNES 8
KORNES 8
KRONES 8
MODNES 8
PINES 8
NES 8
BENES 8
HENNES 8
NES 8
KLONES 8
BANES 8
FLINES 7
LIGNES 7
SIGNES 7
TEGNES 7
MINNES 7
MEINES 7
TAGNES 7
KINNES 7
TRONES 7
FENNES 7
SLETNES 7
STINNES 7
GEINES 7
STILNES 7
SAKNES 7
GRINES 7
ORDNES 7
TOTNES 7
FATNES 7
GARNES 7
KRINES 7
EIGNES 7
LIKNES 7
FINNES 7
RAKNES 7
STEINES 7
MANNES 7
GLANES 7
FETNES 7
REGNES 7
KLINES 7
FLANES 7
GISNES 7
SEGNES 7
EGNES 6
GANES 6
NONES 6
MENES 6
MANES 6
SONES 6
MINES 6
AGNES 6
TONES 6
EMNES 6
DENNES 6
SENNES 6
TELNES 6
RENNES 6
TRINES 6
TANNES 6
ILDNES 6
DANNES 6
TENNES 6
SANNES 6
LETNES 6
TETNES 6
TRENES 6
STANES 6
NENNES 6
RETNES 6
DRENES 6
ONNES 6
LENES 5
TANES 5
TENES 5
RANES 5
TINES 5
RINES 5
KNES 5
ALNES 5
ENES 4
SNES 4
ANES 4

Bøyningsformer av NES

Lignende ord av NES

Anagram av NES

For mer informasjon om ordet NES kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NES til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok