NES i Scrabble - ordspill.com

NES i Scrabble

NES er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
N1E1S1

Ved å legge til én bokstav til NES kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NYES 9
SYNE 9
ÆSEN 9
NYSE 9
ØSEN 8
ØNES 8
SNØE 8
NØSE 8
SNEV 7
SNUE 7
PENS 7
ÅSEN 7
SUEN 7
SÅEN 7
JENS 7
UENS 7
UNSE 7
BESN 7
MENS 5
OSEN 5
SONE 5
SEGN 5
SOEN 5
SENG 5
SENK 5
SNEK 5
STEN 4
SNEI 4
ANES 4
SINE 4
NESA 4
ASEN 4
ENSA 4
ENST 4
ISEN 4
ISNE 4
LENS 4
NEST 4
SIEN 4
NISE 4
RENS 4
SEIN 4
SENA 4
ANSE 4
SENT 4
SEND 4

Ord som starter på NES

OrdPoeng
NESTEKJÆRLIGHET 27
NESTLEDERJOBBER 25
NESTLEDERJOBBEN 25
NESTENULYKKENE 24
NESEOPERASJONEN 23
NESTLEDERJOBB 23
NESLESOMMERFUGL 23
NESEBLØDNINGENE 23
NESEOPERASJONER 23
NESTEKJÆRLIGE 23
NESTENULYKKEN 23
NESTENULYKKER 23
NESEBLØDNINGEN 22
NESEBJØRNENE 22
NESEBLØDNINGER 22
NESTENULYKKA 22
NESTEKJÆRLIG 22
NESTENULYKKE 22
NESLECELLENE 21
NESEBJØRNEN 21
NESEBLØDNINGA 21
NESLESUPPENE 21
NESEBJØRNER 21
NESEOPERASJON 21
NESTLEDERVERVET 21
NESLECELLEN 20
NESLECELLER 20
NESTFAVORITTENE 20
NESESTYVEREN 20
NESLESUPPER 20
NESLESUPPEN 20
NESTLEDERVERVA 20
NESEBLØDNING 20
NESESPRAYENE 20
NESESTYVERNE 20
NESTFAVORITTER 19
NESLESUPPE 19
NESLECELLA 19
NESODDBÅTENE 19
NESTFAVORITTEN 19
NESEBRUSKENE 19
NESEHJULENE 19
NESTLEDERVALGET 19
NESLESUPPA 19
NESESPRAYER 19
NESEBJØRN 19
NESESPRAYEN 19
NESESTYVERE 19
NESTLEDERVERV 19
NESLECELLE 19
NESTENUHELLENE 19
NESESTYVER 18
NESODDBÅTER 18
NESEHJULET 18
NESTLEDERDEBATT 18
NESTENUHELLET 18
NESERYGGENE 18
NESTLEDERVALGA 18
NESODDBÅTEN 18
NESEBRUSKER 18
NESEVISHETENE 18
NESEBRUSKEN 18
NESEHJULA 17
NESEVISHETER 17
NESEVISHETEN 17
NESESPRAY 17
NESLEGRAUTENE 17
NESTLEDERVALG 17
NESERYGGER 17
NESETIPPENE 17
NESTFORMENNENE 17
NESEDRÅPENE 17
NESLEGRØTENE 17
NESTFAVORITT 17
NESTENUHELLA 17
NESERYGGEN 17
NESETIPPER 16
NESEDRÅPER 16
NESTENUHELL 16
NESLEGRØTEN 16
NESETIPPEN 16
NESTFORMANNEN 16
NESEPUTENE 16
NESLEDYRENE 16
NESEDRÅPEN 16
NESLEGRØTER 16
NESEHJUL 16
NESODDBÅT 16
NESLEGRAUTEN 16
NESEBRUSK 16
NESLEGRAUTER 16
NESEVISHET 15
NESEHULENE 15
NESLEDYRET 15
NESEVINGENE 15
NESEBLODENE 15
NESELYDENE 15
NESEHÅRENE 15
NESERØTTENE 15
NESEGREVENE 15
NESEPUTEN 15
NESEPUTER 15
NESEDRÅPE 15
NESEPARTIENE 15
NESERYGG 15
NESTFORMANN 14
NESODDINGENE 14
NESEHULER 14
NESEBLODET 14
NESEHÅRET 14
NESEVINGEN 14
NESLEGRØT 14
NESELYDER 14
NESEPARTIER 14
NESEPUTA 14
NESTLEDERSTRID 14
NESEPUTE 14
NESTFORMENN 14
NESETIPP 14
NESEPARTIET 14
NESEBORENE 14
NESEGREVET 14
NESELYDEN 14
NESEDUKENE 14
NESEVINGER 14
NESLEDYRA 14
NESERØTTER 14
NESLEGRAUT 14
NESEHULEN 14
NESEHULA 13
NESLEDYR 13
NESEDUKEN 13
NESEVINGE 13
NESEHULE 13
NESEBEINET 13
NESEFISKENE 13
NESODDINGER 13
NESEHÅRA 13
NESEGANGENE 13
NESEBORET 13
NESEBLODA 13
NESODDINGEN 13
NESHORNENE 13
NESEGREVA 13
NESEDUKER 13
NESEPARTIA 13
NESKONGENE 13
NESTEMENNENE 13
NESEDRAGENE 12
NESELYD 12
NESEHÅR 12
NESEGRUS 12
NESEBLOD 12
NESEGREV 12
NESEGANGEN 12
NESEBORA 12
NESKONGER 12
NESTEMANNEN 12
NESEBEINA 12
NESEVING 12
NESERINGENE 12
NESEFISKER 12
NESKONGEN 12
NESEGANGER 12
NESEAPENE 12
NESEPARTI 12
NESHORNET 12
NESLESELLENE 12
NESEFISKEN 12
NESERINGER 11
NESLESELLER 11
NESEAPEN 11
NESEVIST 11
NESEVISE 11
NESEBEIN 11
NESTLEIERNE 11
NESEAPER 11
NESHORNA 11
NESEDUK 11
NESODDING 11
NESERINGEN 11
NESTINGENE 11
NESEDRAGET 11
NESEBOR 11
NESLESELLEN 11
NESTLEIEREN 11
NESTLEDERNE 11
NESTLEDEREN 11
NESKONGE 11
NESEVIS 10
NESEAPA 10
NESEAPE 10
NESEGANG 10
NESHORN 10
NESEFISK 10
NESTLEDERE 10
NESEROTEN 10
NESLESELLA 10
NESTEMANN 10
NESLESELLE 10
NESTINGER 10
NESTORENE 10
NESEDRAGA 10
NESTINGEN 10
NESTEMENN 10
NESTLEDER 9
NESERING 9
NESTORER 9
NESTINGA 9
NESEDRAG 9
NESEROTA 9
NESTLEIER 9
NESTOREN 9
NESTENDE 8
NESTING 8
NESEROT 8
NESLENE 7
NESTENE 7
NESTETE 7
NESTEDE 7
NESTOR 7
NESTER 6
NESLEN 6
NESTET 6
NESENE 6
NESLER 6
NESTEN 6
NESTES 6
NESLE 5
NESLA 5
NESER 5
NESTA 5
NESET 5
NESEN 5
NESTE 5
NESA 4
NESE 4
NEST 4

Ord som slutter med NES

OrdPoeng
CROONES 18
VÆPNES 17
HØYNES 17
DJUPNES 16
SCONES 16
BIVÅNES 16
KLØVNES 15
RØYNES 15
KJØLNES 15
LØYNES 15
MJUKNES 15
GJØNES 14
SJUKNES 14
ØYNES 14
BRYNES 14
TJUKNES 14
SLØVNES 14
BRØNNES 14
VÅKNES 13
BELÅNES 13
BUGNES 13
UTPINES 13
SVULNES 13
MØRKNES 13
KRØKNES 13
MYKNES 13
PJONES 13
BLÅNES 12
BRÅNES 12
SYKNES 12
GÆRNES 12
JEVNES 12
KVAMNES 12
VÅTNES 12
TYSTNES 12
HOVNES 12
TYKNES 12
MAJONES 12
BUNNES 12
BULNES 12
SKRØNES 12
BRUNES 12
GRYNES 12
GYLNES 12
FÆLNES 12
KRYNES 12
LYSNES 11
TRYNES 11
STØNNES 11
FJERNES 11
KVITNES 11
ÅPNES 11
BOKNES 11
HVINES 11
BLEKNES 11
SYRNES 11
DRUKNES 11
MUGNES 11
KJERNES 11
DØGNES 11
SPEKNES 11
NYNNES 11
STØLNES 11
HAVNES 11
BESKNES 11
KLØNES 11
BROTNES 11
BLAKNES 11
AVSONES 11
BOGNES 11
GUSTNES 11
KVERNES 11
SLUKNES 11
BETONES 11
TYNNES 11
TRØTNES 11
VEIKNES 11
GRUNNES 11
DRØNNES 11
MØRNES 11
HEVNES 11
SKRÅNES 11
KOVNES 11
SMULNES 11
GULNES 10
MULNES 10
DØNNES 10
KROKNES 10
SOVNES 10
LØSNES 10
SVINNES 10
TRUTNES 10
LØNNES 10
TVINNES 10
BOTNES 10
FAVNES 10
AVTINES 10
MUNNES 10
FUNNES 10
BOLNES 10
LYNES 10
SYNES 10
NES 10
SLAPNES 10
STIVNES 10
NES 10
TYNES 10
SPENNES 10
NES 10
BRATNES 10
SKÅNES 10
MORGNES 10
TØRNES 10
SPINNES 10
RUSTNES 10
TJONES 10
VERSNES 10
VEKNES 10
JAMNES 10
BEARNES 10
DOVNES 10
LUGNES 10
GRÅNES 10
VAKNES 10
RØDNES 10
KUNNES 10
KVINES 10
STUTNES 10
RÅTNES 9
TJENES 9
REVNES 9
VITNES 9
SURNES 9
BESNES 9
LIVNES 9
SVINES 9
NAVNES 9
NEVNES 9
LUNNES 9
TURNES 9
VANNES 9
PENNES 9
SAVNES 9
HEITNES 9
VATNES 9
VERNES 9
SPANES 9
FLAKNES 9
BANNES 9
LEVNES 9
SVANES 9
HOLNES 9
DVINES 9
SLOKNES 9
VINNES 9
PLANES 9
HERDNES 9
VONES 9
HARDNES 9
ØRNES 9
BONES 9
BISNES 9
ROMANES 9
PINNES 9
FORTNES 9
VISNES 9
KORTNES 9
VALNES 9
TÅRNES 9
HEGNES 9
VENNES 9
HAMNES 9
BEINES 9
SLAKNES 8
ILIGNES 8
KORNES 8
ILIKNES 8
FASTNES 8
FLATNES 8
GREINES 8
FEITNES 8
SKITNES 8
FESTNES 8
SAMENES 8
MILDNES 8
SAKTNES 8
SMALNES 8
GLISNES 8
SKINNES 8
KLARNES 8
SKEINES 8
SOGNES 8
GRISNES 8
GAGNES 8
ØNES 8
TUNES 8
SOKNES 8
KIKNES 8
FONNES 8
DUNES 8
KRONES 8
MODNES 8
LUNES 8
UNNES 8
FOLNES 8
HEINES 8
HENNES 8
EVNES 8
NES 8
BANES 8
RUNES 8
BENES 8
ULNES 8
NES 8
MONNES 8
NES 8
KLONES 8
HETNES 8
PINES 8
FAGNES 8
HONES 8
FETNES 7
GLANES 7
TEGNES 7
MINNES 7
RAKNES 7
GRINES 7
REGNES 7
MEINES 7
STINNES 7
STEINES 7
FLINES 7
KONES 7
GEINES 7
TRETNES 7
SAKNES 7
GRENES 7
TRONES 7
MANNES 7
ORDNES 7
DAGNES 7
KLINES 7
STRENES 7
STILNES 7
LIKNES 7
FLANES 7
TAGNES 7
SLITNES 7
GISNES 7
FINNES 7
KINNES 7
SIGNES 7
GARNES 7
LIGNES 7
SEGNES 7
KRANES 7
FINES 6
ONNES 6
MANES 6
EMNES 6
GANES 6
SONES 6
GINES 6
DONES 6
MENES 6
AGNES 6
DANNES 6
MINES 6
TRENES 6
TANNES 6
TENNES 6
LINNES 6
LETNES 6
DRENES 6
TRINES 6
SANNES 6
NENNES 6
TELNES 6
RETNES 6
ILDNES 6
RINNES 6
RENNES 6
TONES 6
EGNES 6
FANES 6
TETNES 6
STANES 6
TANES 5
RANES 5
LENES 5
RINES 5
ALNES 5
ISNES 5
TINES 5
SINES 5
TENES 5
ANES 4
SNES 4
ENES 4

Bøyningsformer av NES

Lignende ord av NES

Anagram av NES

For mer informasjon om ordet NES kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NES til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok