NES i Scrabble - ordspill.com

NES i Scrabble

NES er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
N1E1S1

Ved å legge til én bokstav til NES kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NYES 9
SYNE 9
ÆSEN 9
NYSE 9
ØSEN 8
ØNES 8
SNØE 8
NØSE 8
SNEV 7
SNUE 7
PENS 7
ÅSEN 7
SUEN 7
SÅEN 7
JENS 7
UENS 7
UNSE 7
BESN 7
MENS 5
OSEN 5
SONE 5
SEGN 5
SOEN 5
SENG 5
SENK 5
SNEK 5
STEN 4
SNEI 4
ANES 4
SINE 4
NESA 4
ASEN 4
ENSA 4
ENST 4
ISEN 4
ISNE 4
LENS 4
NEST 4
SIEN 4
NISE 4
RENS 4
SEIN 4
SENA 4
ANSE 4
SENT 4
SEND 4

Ord som starter på NES

OrdPoeng
NESTEKJÆRLIGHET 27
NESTLEDERJOBBEN 25
NESTLEDERJOBBER 25
NESTENULYKKENE 24
NESTENULYKKER 23
NESTEKJÆRLIGE 23
NESTLEDERJOBB 23
NESEOPERASJONEN 23
NESTENULYKKEN 23
NESEBLØDNINGENE 23
NESEOPERASJONER 23
NESLESOMMERFUGL 23
NESEBLØDNINGEN 22
NESTENULYKKA 22
NESEBJØRNENE 22
NESTEKJÆRLIG 22
NESTENULYKKE 22
NESEBLØDNINGER 22
NESEBJØRNER 21
NESEBJØRNEN 21
NESTLEDERVERVET 21
NESEBLØDNINGA 21
NESLECELLENE 21
NESLESUPPENE 21
NESEOPERASJON 21
NESLESUPPEN 20
NESESTYVERNE 20
NESTLEDERVERVA 20
NESEBLØDNING 20
NESLECELLEN 20
NESLECELLER 20
NESTFAVORITTENE 20
NESLESUPPER 20
NESESTYVEREN 20
NESESPRAYENE 20
NESLESUPPA 19
NESEHJULENE 19
NESLECELLA 19
NESESTYVERE 19
NESLECELLE 19
NESEBRUSKENE 19
NESEBJØRN 19
NESESPRAYER 19
NESLESUPPE 19
NESESPRAYEN 19
NESTENUHELLENE 19
NESTFAVORITTEN 19
NESTLEDERVALGET 19
NESTFAVORITTER 19
NESTLEDERVERV 19
NESODDBÅTENE 19
NESEBRUSKEN 18
NESTLEDERVALGA 18
NESODDBÅTEN 18
NESEBRUSKER 18
NESEVISHETENE 18
NESODDBÅTER 18
NESERYGGENE 18
NESTENUHELLET 18
NESTLEDERDEBATT 18
NESEHJULET 18
NESESTYVER 18
NESLEGRAUTENE 17
NESTFORMENNENE 17
NESLEGRØTENE 17
NESEVISHETEN 17
NESESPRAY 17
NESTLEDERVALG 17
NESETIPPENE 17
NESEVISHETER 17
NESTENUHELLA 17
NESERYGGEN 17
NESEHJULA 17
NESTFAVORITT 17
NESERYGGER 17
NESEDRÅPENE 17
NESEDRÅPER 16
NESETIPPEN 16
NESEPUTENE 16
NESEDRÅPEN 16
NESLEGRAUTEN 16
NESETIPPER 16
NESEBRUSK 16
NESEHJUL 16
NESLEGRØTEN 16
NESTENUHELL 16
NESLEGRAUTER 16
NESTFORMANNEN 16
NESLEDYRENE 16
NESLEGRØTER 16
NESODDBÅT 16
NESERYGG 15
NESEPARTIENE 15
NESEHULENE 15
NESLEDYRET 15
NESEVISHET 15
NESEHÅRENE 15
NESEPUTEN 15
NESERØTTENE 15
NESEDRÅPE 15
NESEPUTER 15
NESEVINGENE 15
NESEBLODENE 15
NESELYDENE 15
NESEGREVENE 15
NESEBORENE 14
NESEGREVET 14
NESEVINGEN 14
NESEBLODET 14
NESTLEDERSTRID 14
NESEPARTIER 14
NESTFORMANN 14
NESERØTTER 14
NESEPARTIET 14
NESODDINGENE 14
NESTFORMENN 14
NESEVINGER 14
NESLEGRAUT 14
NESEPUTE 14
NESLEDYRA 14
NESEHULEN 14
NESEHULER 14
NESEHÅRET 14
NESLEGRØT 14
NESELYDER 14
NESEDUKENE 14
NESETIPP 14
NESEPUTA 14
NESELYDEN 14
NESEHULE 13
NESEHÅRA 13
NESEVINGE 13
NESODDINGER 13
NESTEMENNENE 13
NESEDUKER 13
NESEHULA 13
NESEBLODA 13
NESEGREVA 13
NESODDINGEN 13
NESLEDYR 13
NESEGANGENE 13
NESEFISKENE 13
NESEBORET 13
NESHORNENE 13
NESEDUKEN 13
NESEPARTIA 13
NESKONGENE 13
NESEBEINET 13
NESLESELLENE 12
NESEGANGER 12
NESKONGEN 12
NESTEMANNEN 12
NESEGREV 12
NESEBLOD 12
NESEGRUS 12
NESEVING 12
NESEGANGEN 12
NESEBORA 12
NESEFISKER 12
NESEDRAGENE 12
NESEAPENE 12
NESEPARTI 12
NESEFISKEN 12
NESEBEINA 12
NESELYD 12
NESERINGENE 12
NESEHÅR 12
NESHORNET 12
NESKONGER 12
NESEBEIN 11
NESEBOR 11
NESERINGER 11
NESEVISE 11
NESLESELLEN 11
NESHORNA 11
NESEDRAGET 11
NESEVIST 11
NESTINGENE 11
NESTLEIEREN 11
NESTLEDEREN 11
NESTLEDERNE 11
NESTLEIERNE 11
NESLESELLER 11
NESEAPER 11
NESERINGEN 11
NESEDUK 11
NESKONGE 11
NESEAPEN 11
NESODDING 11
NESEAPE 10
NESEAPA 10
NESEGANG 10
NESHORN 10
NESEVIS 10
NESEFISK 10
NESTLEDERE 10
NESTINGEN 10
NESTEMANN 10
NESLESELLE 10
NESLESELLA 10
NESTORENE 10
NESTEMENN 10
NESEROTEN 10
NESEDRAGA 10
NESTINGER 10
NESTINGA 9
NESEDRAG 9
NESTLEIER 9
NESTOREN 9
NESTLEDER 9
NESTORER 9
NESERING 9
NESEROTA 9
NESTENDE 8
NESTING 8
NESEROT 8
NESLENE 7
NESTENE 7
NESTETE 7
NESTEDE 7
NESTOR 7
NESTER 6
NESLEN 6
NESTET 6
NESTES 6
NESLER 6
NESENE 6
NESTEN 6
NESLA 5
NESER 5
NESTA 5
NESET 5
NESEN 5
NESTE 5
NESLE 5
NESA 4
NESE 4
NEST 4

Ord som slutter med NES

OrdPoeng
CROONES 18
VÆPNES 17
HØYNES 17
BIVÅNES 16
DJUPNES 16
SCONES 16
KJØLNES 15
KJØRNES 15
RØYNES 15
LØYNES 15
KLØVNES 15
MJUKNES 15
GJØNES 14
ØYNES 14
TJUKNES 14
BRYNES 14
SLØVNES 14
SJUKNES 14
BRØNNES 14
UTPINES 13
MYKNES 13
BUGNES 13
UTLÅNES 13
VÅKNES 13
KRØKNES 13
BELÅNES 13
PJONES 13
SVULNES 13
BULNES 12
SYKNES 12
SKRØNES 12
BRUNES 12
TYSTNES 12
JEVNES 12
BUNNES 12
KVIKNES 12
GÆRNES 12
VÅTNES 12
TYKNES 12
GYLNES 12
KRYNES 12
KVAMNES 12
HOVNES 12
HVITNES 12
GRØNNES 12
FÆLNES 12
BRÅNES 12
GRYNES 12
KLOVNES 12
BLÅNES 12
SYRNES 11
TRYNES 11
DØGNES 11
BOKNES 11
SPEKNES 11
BLAKNES 11
SMULNES 11
BOGNES 11
AVSONES 11
HVINES 11
GUSTNES 11
SKRÅNES 11
KOVNES 11
MØRNES 11
STØNNES 11
KVERNES 11
MUGNES 11
BROTNES 11
VEIKNES 11
ÅPNES 11
STØLNES 11
KJERNES 11
SKJENES 11
DRØNNES 11
KULSNES 11
NYNNES 11
TYNNES 11
KJENNES 11
HEVNES 11
HAVNES 11
SLUKNES 11
TRØTNES 11
BETONES 11
LYSNES 11
KLØNES 11
BESKNES 11
GRUNNES 11
VEKNES 10
STUTNES 10
SKÅNES 10
SOVNES 10
TRUTNES 10
BOLNES 10
JAMNES 10
TØRNES 10
RØDNES 10
BRATNES 10
TJONES 10
LUGNES 10
GRÅNES 10
KVINES 10
SVINNES 10
KUNNES 10
DOVNES 10
TVINNES 10
AVTINES 10
BEARNES 10
MORGNES 10
VAKNES 10
LØNNES 10
MULNES 10
SLAPNES 10
FAVNES 10
SYNES 10
STIVNES 10
BOTNES 10
GULNES 10
SPENNES 10
BRENNES 10
FUNNES 10
NES 10
TYNES 10
LYNES 10
RUSTNES 10
NES 10
SPINNES 10
KROKNES 10
DØNNES 10
NES 10
MUNNES 10
MORKNES 10
LØSNES 10
SURNES 9
LIVNES 9
BEINES 9
HEITNES 9
VATNES 9
VONES 9
PENNES 9
VITNES 9
TURNES 9
TJENES 9
BONES 9
ROMANES 9
HARDNES 9
FLAKNES 9
FORENES 9
HERDNES 9
ØRNES 9
DVINES 9
BISNES 9
HOLNES 9
LEVNES 9
BANNES 9
PLANES 9
LUNNES 9
VISNES 9
PINNES 9
NEVNES 9
NAVNES 9
RÅTNES 9
TÅRNES 9
SPANES 9
HEGNES 9
VALNES 9
SAVNES 9
SVINES 9
VANNES 9
SLOKNES 9
HAMNES 9
BESNES 9
REVNES 9
VINNES 9
VENNES 9
VERNES 9
SVANES 9
FOLNES 8
NES 8
SKANNES 8
MODNES 8
HETNES 8
GAGNES 8
DUNES 8
ILSKNES 8
RUNES 8
TORDNES 8
EVNES 8
GRISNES 8
NES 8
LUNES 8
FESTNES 8
KLONES 8
SKINNES 8
HONES 8
HEINES 8
GREINES 8
MILDNES 8
UNNES 8
TUNES 8
KORNES 8
SKITNES 8
KRONES 8
ØNES 8
FLATNES 8
SOGNES 8
PINES 8
SAMENES 8
HENNES 8
BENES 8
ILIGNES 8
FEITNES 8
FONNES 8
KIKNES 8
MONNES 8
NES 8
BANES 8
FAGNES 8
ULNES 8
ILIKNES 8
SOKNES 8
SMALNES 8
TRETNES 7
SLITNES 7
STRENES 7
STEINES 7
STINNES 7
GRENES 7
STILNES 7
FLANES 7
SEGNES 7
FINNES 7
DAGNES 7
KINNES 7
MANNES 7
KRANES 7
LIKNES 7
TAGNES 7
TEGNES 7
GISNES 7
KLINES 7
SIGNES 7
GARNES 7
LIGNES 7
GEINES 7
REGNES 7
SAKNES 7
GLANES 7
ORDNES 7
FETNES 7
TRONES 7
RAKNES 7
GRINES 7
MEINES 7
FLINES 7
MINNES 7
KONES 7
FANES 6
MENES 6
GANES 6
MINES 6
SONES 6
TONES 6
AGNES 6
GINES 6
MANES 6
ONNES 6
DONES 6
FINES 6
EGNES 6
EMNES 6
STANES 6
TANNES 6
DRENES 6
DANNES 6
RENNES 6
ILDNES 6
LINNES 6
TELNES 6
RINNES 6
TRINES 6
LETNES 6
SANNES 6
NENNES 6
TENNES 6
RETNES 6
TRENES 6
TETNES 6
LENES 5
RANES 5
ISNES 5
ALNES 5
TINES 5
RINES 5
TENES 5
SINES 5
TANES 5
ANES 4
SNES 4
ENES 4

Bøyningsformer av NES

Lignende ord av NES

Anagram av NES

For mer informasjon om ordet NES kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NES til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok