NI i Scrabble - ordspill.com

NI i Scrabble

NI er et 2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IN.

Scrabble poeng
2
Scrabble poeng per bokstav
N1I1

Ved å legge til én bokstav til NI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YIN 8
PIN 6
VIN 6
NIP 6
HIN 5
GIN 4
GNI 4
ION 4
MIN 4
FIN 4
TIN 3
SIN 3
RIN 3
DIN 3
NIT 3
NID 3
NAI 3
LIN 3
ISN 3
NEI 3

Ord som starter på NI

OrdPoeng
NICKENE 17
NIPRØVA 17
NIDKJÆR 16
NICKET 16
NIØYENE 16
NIACIN 15
NIØYER 15
NIPPFLO 15
NIØYEN 15
NICKA 15
NIØYE 14
NICK 14
NIPPING 14
NIMBUS 13
NIPPEDE 13
NIPPTID 13
NILBLÅE 13
NIPPETE 13
NIPPENE 13
NIVÅENE 13
NIBBER 12
NIVÅER 12
NIVÅET 12
NIPPET 12
NIBBEN 12
NILBLÅ 12
NIPPEL 12
NIPPES 12
NIPPER 12
NIPPEN 12
NILGÅSA 11
NIBBE 11
NIVÅA 11
NIAUGER 11
NITRØSE 11
NIBEING 11
NIPPE 11
NITRØST 11
NIDOBLA 11
NIÅRIGE 11
NIAUGEN 11
NIPPA 11
NIDOBLE 11
NIOBENE 11
NIÅRLIG 11
NIBBA 11
NIKROMA 10
NIOBET 10
NIPLENE 10
NIDOBL 10
NINJAEN 10
NIKKING 10
NI 10
NIÅRIG 10
NISJENE 10
NIPSENE 10
NIAUGE 10
NIHOLDE 10
NILGÅS 10
NINJAER 10
NITRØS 10
NIPP 10
NIHOLDT 10
NITTIÅR 10
NIDVISA 10
NIDVISE 10
NIRVANA 10
NIPSER 9
NISJER 9
NIOBA 9
NISJEN 9
NIKOTIN 9
NIKSING 9
NIKKENE 9
NIBEDT 9
NIKROM 9
NIGLING 9
NIPLER 9
NIVALE 9
NIGERSK 9
NIPART 9
NIKKELA 9
NIHOLD 9
NIPSEN 9
NIPENE 9
NIGGERE 9
NISKREK 9
NIHALET 9
NIKENSK 9
NIKKERS 9
NIKKETE 9
NISKRIK 9
NIPEN 8
NIKKEN 8
NIBES 8
NIOB 8
NIKKET 8
NIMROD 8
NIARMET 8
NIDDING 8
NIGERER 8
NILOTEN 8
NIBER 8
NIGGER 8
NISJE 8
NIHALA 8
NISIDIG 8
NITIMER 8
NIBAD 8
NIVAL 8
NIFSEST 8
NIPER 8
NITINGA 8
NISSING 8
NITTITO 8
NIKKES 8
NIDINGA 8
NITIMEN 8
NIELLOA 8
NIKKEL 8
NIFSERE 8
NITTING 8
NINJA 8
NIKKER 8
NILOTER 8
NIKSEDE 8
NIÅRS 8
NITTEDE 7
NISSETE 7
NIDSKE 7
NITENDE 7
NISTENE 7
NISSEDE 7
NIKSER 7
NILESTE 7
NITRERT 7
NIDENDE 7
NITTETE 7
NIDELER 7
NITIDEN 7
NITRIDA 7
NITRIST 7
NIBA 7
NITRATA 7
NIGLET 7
NIARMA 7
NITIME 7
NIBE 7
NISSENE 7
NIPE 7
NIPA 7
NITIDER 7
NIGLER 7
NISTIRR 7
NIDING 7
NIKSET 7
NIESENE 7
NISTEDE 7
NIELLO 7
NIKKE 7
NIKSES 7
NISTETE 7
NIKANT 7
NISIDET 7
NITRERE 7
NILESER 7
NITING 7
NIGLES 7
NITTINI 7
NIKKA 7
NIPS 7
NIDELS 6
NIESEN 6
NITEDE 6
NITETE 6
NILESE 6
NISSET 6
NITENT 6
NISTET 6
NITIDE 6
NIEREN 6
NIDENE 6
NIKK 6
NIERNE 6
NIFST 6
NIGLA 6
NISIDA 6
NIKSA 6
NIDSK 6
NILOT 6
NIFSE 6
NIKSE 6
NIGLE 6
NITRAT 6
NILEST 6
NITTER 6
NITTEN 6
NISSES 6
NITENE 6
NISTES 6
NITIDA 6
NISSEN 6
NITALL 6
NISTEN 6
NITRID 6
NIREST 6
NITTET 6
NIP 6
NIDETE 6
NISENE 6
NISSER 6
NIDEDE 6
NITTES 6
NISTER 6
NIESER 6
NITRER 6
NIENDE 6
NITEN 5
NISTE 5
NISSA 5
NIDET 5
NITTA 5
NITTE 5
NIKS 5
NITNE 5
NIFS 5
NIGL 5
NIDER 5
NIERE 5
NISEN 5
NITET 5
NILES 5
NISTA 5
NISAN 5
NITES 5
NIESE 5
NISER 5
NIDEL 5
NIESA 5
NIDES 5
NITID 5
NISSE 5
NITTI 5
NITER 5
NISE 4
NIST 4
NIDE 4
NISS 4
NISA 4
NIDA 4
NITE 4
NIER 4
NITT 4
NIT 3
NID 3

Ord som slutter med NI

OrdPoeng
SKILØPERKOMPANI 29
GEVÆRKOMPANI 27
HØSTSYMFONI 25
ÅPNINGSSEREMONI 24
REKRUTTKOMPANI 24
HOLDINGKOMPANI 24
STØTTEKOMPANI 23
SCHIZOFRENI 23
POLYGYNI 23
VERDENSHEGEMONI 23
BALLETTKOMPANI 23
HANDELSKOMPANI 22
ÆRESKOMPANI 22
AVFALLSDEPONI 21
BAKTERIEKOLONI 21
KULLKOMPANI 21
STABSKOMPANI 21
SANITETSKOMPANI 21
VOKALHARMONI 21
SHETLANDSPONNI 20
DÅPSSEREMONI 20
UNIVERSALGENI 20
HYPERTONI 20
SJØDEPONI 20
POLYFONI 19
FUGLEKOLONI 19
BYGDEGENI 19
GARDEKOMPANI 19
ARBEIDSKOLONI 19
FLAGGSEREMONI 18
NUDISTKOLONI 18
PYROMANI 18
DANSEKOMPANI 18
NYMFOMANI 18
STRAFFEKOLONI 18
BIBLIOMANI 18
KVADROFONI 17
SPRÅKGENI 17
SJØLIRONI 17
FYLOGENI 16
ANDROGYNI 16
KLØVERNI 16
MISOGYNI 16
PNEUMONI 16
HAGEKOLONI 16
FILOGYNI 16
TYMPANI 16
RADIOTELEFONI 16
KLEPTOMANI 16
MINNESEREMONI 16
URODYNI 16
SEIERSSEREMONI 16
TOKSIKOMANI 16
SUPERSONI 16
SJAKKGENI 15
SYNKRONI 15
KOSMOGONI 15
GIGANTOMANI 15
SYMFONI 15
HINDUSTANI 15
FERIEKOLONI 15
HOMOFONI 15
ELEKTROFONI 15
SLAMDEPONI 15
FILHARMONI 15
KRONKOLONI 15
DISHARMONI 14
MULTIGENI 14
SPELLEMANI 14
SPILLEMANI 14
OLIGOFRENI 14
MEGALOMANI 14
LANDDEPONI 14
VASKEMANI 14
HJERTERNI 14
NEVRASTENI 13
STEREOFONI 13
KAPELLANI 13
NEURASTENI 13
SELVIRONI 13
HOLOTONI 13
MONOFONI 13
HEGEMONI 13
KAKOFONI 13
KOMPANI 13
NARKOMANI 12
KALUMNI 12
FØRTINI 12
TESEREMONI 12
SYTTINI 12
MAHOGNI 12
ORTOFONI 12
TYRANNI 12
ANGLOMANI 12
FENNOMANI 12
MONOMANI 12
TJUENI 12
EROTOMANI 12
MONOTONI 12
MELOMANI 11
AFGHANI 11
ALKOMANI 11
SAMLEMANI 11
MAKARONI 11
EUFONI 11
ONTOGENI 11
MATTEGENI 11
TIMPANI 11
GUARANI 11
HARMONI 11
JUNI 10
DEPONI 10
JEMINI 10
BIKINI 10
BARONI 10
RUTERNI 10
DANOMANI 10
SEREMONI 10
TELEFONI 10
DIAKRONI 10
DIAKONI 9
FEMTINI 9
DIAFONI 9
PONNI 9
ISOSTENI 9
ÅTTINI 9
KOLONI 9
SPARNI 9
SEKSTINI 9
TERMINI 8
PENNI 8
ROMANI 8
SIMONI 8
TRETTINI 8
DEMONI 8
MARTINI 8
NITTINI 7
AFONI 7
AGONI 7
INNGNI 7
GARNI 6
IRONI 6
ASTENI 6
ATONI 6
ONANI 6
LITANI 6
MINI 5
MANI 5
GENI 5
INNI 4
GNI 4

Lignende ord av NI

Anagram av NI

For mer informasjon om ordet NI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok