NI i Scrabble - ordspill.com

NI i Scrabble

NI er et ord på 2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IN.

Scrabble poeng
2
Scrabble poeng per bokstav
N1I1

Ved å legge til én bokstav til NI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YIN 8
PIN 6
VIN 6
NIP 6
HIN 5
GIN 4
GNI 4
ION 4
MIN 4
FIN 4
TIN 3
SIN 3
RIN 3
DIN 3
NIT 3
NID 3
NAI 3
LIN 3
ISN 3
NEI 3

Ord som starter på NI

OrdPoeng
NIRØYKE 17
NICKENE 17
NIPRØVE 17
NIJOBBA 17
NIJOBBE 17
NIPRØVD 17
NIRØYKT 17
NIPRØV 16
NICKET 16
NIØYENE 16
NIRØYK 16
NIJOBB 16
NIØYER 15
NIØYEN 15
NICKA 15
NIACIN 15
NIØYE 14
NIDSJUK 14
NICK 14
NIPPETE 13
NILBLÅE 13
NIVÅENE 13
NIBBENE 13
NIDSYKE 13
NIPPEDE 13
NIDMÆLE 13
NIMBUS 13
NIDSYKT 13
NIPPENE 13
NICE 13
NIPPTID 13
NISYING 13
NIPPET 12
NIPPES 12
NIBBEN 12
NISYDDE 12
NIVÅER 12
NIPPER 12
NILBLÅ 12
NIRØKER 12
NIPPEN 12
NIRØKES 12
NIPPEL 12
NIDSYK 12
NIVÅET 12
NIRØKTE 12
NIBBER 12
NIÅRIGE 11
NIBBA 11
NISYDD 11
NIRØKT 11
NIKABEN 11
NITRØST 11
NIÅRLIG 11
NIAUGER 11
NIRØKE 11
NIBBE 11
NIDFULL 11
NIDOBLE 11
NITRØSE 11
NIPPE 11
NIBLING 11
NIDOBLA 11
NIKABER 11
NIPPA 11
NIVÅA 11
NIBEING 11
NINJAEN 10
NIBINDS 10
NIPSENE 10
NITRØS 10
NIBEDTE 10
NIOBET 10
NIDSTEV 10
NI 10
NILGÅS 10
NIDVISE 10
NIÅRIG 10
NISJENE 10
NIBLERE 10
NIAUGE 10
NISYS 10
NIHOLDT 10
NIDOBL 10
NIRØK 10
NIPP 10
NIBLETE 10
NIKROMA 10
NIBLEDE 10
NIHOLDE 10
NISYR 10
NINJAER 10
NIRVANA 10
NIPLENE 10
NIDVISA 10
NIPSER 9
NIPSEN 9
NIVALE 9
NISJEN 9
NIBEDT 9
NIPLER 9
NIPART 9
NISJER 9
NIKROM 9
NIHOLD 9
NIBLER 9
NIBLES 9
NIKKENE 9
NIKKERS 9
NIKKETE 9
NIGLING 9
NILHEST 9
NIKOTIN 9
NIGLODD 9
NIKAB 9
NIGERSK 9
NISKREK 9
NIKKEDE 9
NIHALET 9
NISY 9
NIKKERE 9
NIKKELA 9
NIKSING 9
NIBLET 9
NIVALT 9
NIPENE 9
NISKRIK 9
NIKENSK 9
NISIFRA 8
NIDORDA 8
NIKKEN 8
NIFSEST 8
NIGGER 8
NIGLOS 8
NIGLEDE 8
NITINGA 8
NILOTEN 8
NISTING 8
NIFSERE 8
NIMROD 8
NITTITO 8
NIKKEL 8
NIARMET 8
NISIDIG 8
NIGLETE 8
NIGERER 8
NIDINGA 8
NITONNS 8
NIKANTA 8
NIFOLD 8
NIGLOR 8
NIBLA 8
NIVAL 8
NIPER 8
NIPEN 8
NIKKES 8
NISJE 8
NIKKER 8
NIBES 8
NIOB 8
NIBLE 8
NIBAD 8
NIBER 8
NIHALA 8
NIÅRS 8
NINJA 8
NIKKET 8
NIKSES 7
NITIDEN 7
NIKKA 7
NIELLER 7
NIGLET 7
NIHIL 7
NITING 7
NIERTES 7
NILESES 7
NIDELEN 7
NITTEDE 7
NIERTET 7
NIKSER 7
NISTENE 7
NITALLA 7
NITRITT 7
NITRERT 7
NIKKE 7
NIDING 7
NIKANT 7
NIGLER 7
NIELLO 7
NITRIST 7
NIBE 7
NIBA 7
NITRERE 7
NILANDA 7
NIPA 7
NIPS 7
NIPE 7
NIGLES 7
NIGIRI 7
NILESTE 7
NITTINI 7
NIARMA 7
NITENDE 7
NIDELER 7
NIDSKE 7
NIGLO 7
NIDORD 7
NITRATA 7
NIKSET 7
NIBL 7
NITTIEN 7
NIGLA 6
NIKSE 6
NIKK 6
NIKSA 6
NIDSK 6
NILOT 6
NITETE 6
NIFSE 6
NIP 6
NIGLE 6
NITRAT 6
NITENT 6
NIENDE 6
NIDENE 6
NISTET 6
NITTEN 6
NIEREN 6
NIESER 6
NITALL 6
NITIDE 6
NIERNE 6
NISSES 6
NIERTA 6
NISTER 6
NISSEN 6
NITRER 6
NILAND 6
NITTES 6
NILEST 6
NIERTE 6
NIESEN 6
NITENE 6
NITTER 6
NITRID 6
NITRIL 6
NIFST 6
NITTET 6
NIDEDE 6
NIREST 6
NISTES 6
NIDETE 6
NITIDA 6
NISTEN 6
NITEDE 6
NISENE 6
NISSET 6
NISSER 6
NIDELS 6
NISIDA 6
NILESE 6
NIGL 5
NITTI 5
NIKS 5
NIFS 5
NISEN 5
NITTE 5
NIESE 5
NISTE 5
NIDEL 5
NITTA 5
NITID 5
NIDET 5
NIERE 5
NISSE 5
NIERT 5
NITNE 5
NIDES 5
NISTA 5
NISSA 5
NISAN 5
NILES 5
NITER 5
NITEN 5
NIESA 5
NISER 5
NITET 5
NIDER 5
NILS 4
NISE 4
NITT 4
NIST 4
NIDE 4
NIDA 4
NISS 4
NISA 4
NITE 4
NIER 4
NIT 3
NID 3

Ord som slutter med NI

OrdPoeng
SKILØPERKOMPANI 29
GEVÆRKOMPANI 27
HØSTSYMFONI 25
ÅPNINGSSEREMONI 24
REKRUTTKOMPANI 24
HOLDINGKOMPANI 24
STØTTEKOMPANI 23
VERDENSHEGEMONI 23
SCHIZOFRENI 23
POLYGYNI 23
BALLETTKOMPANI 23
ÆRESKOMPANI 22
HANDELSKOMPANI 22
BAKTERIEKOLONI 21
SANITETSKOMPANI 21
KULLKOMPANI 21
STABSKOMPANI 21
AVFALLSDEPONI 21
VOKALHARMONI 21
HYPOFRENI 21
HYPOTONI 20
DÅPSSEREMONI 20
HYPERTONI 20
SHETLANDSPONNI 20
SJØDEPONI 20
HYPERSONI 20
UNIVERSALGENI 20
HYPOMANI 20
POLYFONI 19
BYGDEGENI 19
FUGLEKOLONI 19
ARBEIDSKOLONI 19
GARDEKOMPANI 19
HYDROMANI 18
STRAFFEKOLONI 18
NYMFOMANI 18
DANSEKOMPANI 18
PYROMANI 18
BARYFONI 18
NUDISTKOLONI 18
BIBLIOMANI 18
FLAGGSEREMONI 18
SPRÅKGENI 17
SJØLIRONI 17
KVADROFONI 17
PNEUMONI 16
SEIERSSEREMONI 16
KLØVERNI 16
MYTOMANI 16
FYLOGENI 16
RABBUNI 16
RADIOTELEFONI 16
MISOGYNI 16
MINNESEREMONI 16
SUPERSONI 16
TOKSIKOMANI 16
DORSODYNI 16
ANDROGYNI 16
MONOPSONI 16
SPOROGONI 16
HAGEKOLONI 16
KLEPTOMANI 16
URODYNI 16
FILOGYNI 16
AGRYPNI 16
ØKUMENI 16
TYMPANI 16
KOSMOGONI 15
KRONKOLONI 15
HOMOFONI 15
ARTRODYNI 15
HEBEFRENI 15
SVEKOMANI 15
SJAKKGENI 15
MYOTONI 15
SLAMDEPONI 15
FILHARMONI 15
SYNKRONI 15
SYMFONI 15
ELEKTROFONI 15
BIRYANI 15
FERIEKOLONI 15
GIGANTOMANI 15
HINDUSTANI 15
EUDAIMONI 14
BURKINI 14
HJERTERNI 14
DYSFONI 14
DISHARMONI 14
VASKEMANI 14
MEGALOMANI 14
OLIGOFRENI 14
MYASTENI 14
VAGOTONI 14
MIKROFONI 14
EUFOMANI 14
DIPSOMANI 14
MULTIGENI 14
SPELLEMANI 14
LANDDEPONI 14
AUTOFONI 14
ALLODYNI 14
SPILLEMANI 14
OPIOMANI 14
PARAFRENI 13
KAPELLANI 13
UROLAGNI 13
NEVRASTENI 13
KOMPANI 13
SELVIRONI 13
HEMIKRANI 13
DROMOMANI 13
DYSTONI 13
MAKROMANI 13
HISTOGENI 13
NORMOTONI 13
STEREOFONI 13
NEURASTENI 13
IKONOMANI 13
APOFONI 13
KAKOFONI 13
HOLOTONI 13
HEGEMONI 13
MONOFONI 13
KALUMNI 12
DIGYNI 12
SOFOMANI 12
EROTOMANI 12
FAGOMANI 12
MONOMANI 12
FØRTINI 12
TJUENI 12
SYTTINI 12
EMALANGENI 12
ALGOLAGNI 12
GALLOMANI 12
NARKOMANI 12
ORTOFONI 12
ANGLOMANI 12
LOGOMANI 12
TESEREMONI 12
MONOTONI 12
RADIOFONI 12
MAHOGNI 12
MEGAFONI 12
TYRANNI 12
FENNOMANI 12
ANDROMANI 11
EUFONI 11
TRIGEMINI 11
DOROMANI 11
SAMLEMANI 11
ONTOGENI 11
MELOMANI 11
TIMPANI 11
HARMONI 11
ALKOMANI 11
AFGHANI 11
GUARANI 11
ERGOMANI 11
ONIOMANI 11
MATTEGENI 11
EFARMONI 11
MAKARONI 11
FONASTENI 11
RUTERNI 10
SEREMONI 10
LITOFANI 10
DIAKRONI 10
JUNI 10
TERMININI 10
ANTIMONI 10
BIKINI 10
TELEFONI 10
TEOGONI 10
FULANI 10
GEOGENI 10
DEPONI 10
LILANGENI 10
ANTIFONI 10
DANOMANI 10
EUGENI 10
BARONI 10
JEMINI 10
SITOMANI 10
KATATONI 10
PONNI 9
SOMONI 9
DIAKONI 9
FEMTINI 9
TEOMANI 9
DIAFONI 9
GRISSINI 9
SPARNI 9
KOLONI 9
DATAGENI 9
ISOSTENI 9
SEKSTINI 9
PANINI 9
TEOFANI 9
INSOMNI 9
ÅTTINI 9
TRETTINI 8
DEMONI 8
ASOMNI 8
DIFONI 8
TERMINI 8
SUNNI 8
SIMONI 8
FELONI 8
MARTINI 8
RADIONI 8
ROMANI 8
NEOTENI 8
PENNI 8
AGONI 7
NITTINI 7
BANI 7
ANADENI 7
INNGNI 7
AFONI 7
ATONI 6
INNENI 6
GARNI 6
IRONI 6
ONANI 6
ASTENI 6
LITANI 6
TETANI 6
ZUNI 6
MANI 5
GENI 5
MINI 5
INNI 4
GNI 4

Lignende ord av NI

Anagram av NI

For mer informasjon om ordet NI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok