NJA i Scrabble - ordspill.com

NJA i Scrabble

NJA er et interjektsjon3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AJN.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
N1J4A1

Ved å legge til én bokstav til NJA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
JAMN 8

Ord som slutter med NJA

OrdPoeng
HØYVANNSLINJA 30
HØYSPENTLINJA 30
HØYVASSLINJA 29
JORDBRUKSLINJA 28
FAKTURASUMLINJA 27
SVAKSTRØMSLINJA 27
SKJÆRINGSLINJA 27
SKOGBRUKSLINJA 27
FORSYNINGSLINJA 26
HØGSPENTLINJA 26
HØGVANNSLINJA 26
HÅNDVERKSLINJA 26
UTVIKLINGSLINJA 26
INSTRUKTØRLINJA 26
HØGVASSLINJA 25
BUDSJETTLINJA 25
MIDTSTRØMSLINJA 24
JERNBRYNJA 24
SERVITØRLINJA 23
FORBUDSLINJA 23
KOMMUNALLINJA 23
SLAGGRUNNSLINJA 23
FUSJONSLINJA 23
TILFØRSELSLINJA 23
BYGGELINJA 23
LÅGVANNSLINJA 23
LAVSPENTLINJA 22
RINGBRYNJA 22
JERNBANELINJA 22
SAMARBEIDSLINJA 22
FORSØKSLINJA 22
LÅGVASSLINJA 22
SEKRETÆRLINJA 22
LAVVANNSLINJA 22
SANKSJONSLINJA 22
ANVISNINGSLINJA 22
AVHOLDSLINJA 21
KVALITETSLINJA 21
BOIKOTTLINJA 21
UNGDOMSLINJA 21
SAMFUNNSLINJA 21
NATURFAGLINJA 21
LAVVASSLINJA 21
KOMMANDOLINJA 21
SPEKTRALLINJA 20
MUSIKKLINJA 20
KJØLLINJA 20
URMAKERLINJA 20
HRYVNJA 20
SPRÅKLINJA 20
AKSJONSLINJA 20
SAMBANDSLINJA 20
VERTIKALLINJA 20
MASSEMEDIELINJA 20
ABONNENTLINJA 20
MEKANIKERLINJA 20
ARTIUMSLINJA 19
HOVEDLINJA 19
NORRØNLINJA 19
STRØMLINJA 18
SKRIVELINJA 18
BUNNLINJA 18
KJEMILINJA 18
KONTAKTLINJA 18
YTTERLINJA 18
KYSTLINJA 18
BUSSLINJA 18
SNEKKERLINJA 17
LANGTIDSLINJA 17
MIDDAGSLINJA 17
ÅSYNJA 17
BRYNJA 17
ENGELSKLINJA 17
TELEFONLINJA 17
ELEKTROLINJA 17
RETNINGSLINJA 17
GRUNNLINJA 17
KOKKELINJA 17
KUNSTLINJA 17
KJEDELINJA 17
SYNSLINJA 17
SKUDDLINJA 17
DØDSLINJA 16
GESIMSLINJA 16
DELINGSLINJA 16
DIREKTELINJA 16
BOTNLINJA 16
PARTILINJA 16
LUFTLINJA 16
BASISLINJA 16
TRIKKELINJA 16
SEKTORLINJA 16
SKRIFTLINJA 16
MASKINLINJA 16
VERSELINJA 16
DØRLINJA 15
VANNLINJA 15
MÅLLINJA 15
VEGLINJA 15
IDRETTSLINJA 15
SNØLINJA 15
KRAFTLINJA 15
SOSIALLINJA 15
VARELINJA 15
DAUDLINJA 15
VERSLINJA 15
DØDLINJA 15
SKOTTLINJA 15
ARVELINJA 15
VASSLINJA 15
FRONTLINJA 15
LIVSLINJA 15
SKILLELINJA 15
GRENSELINJA 15
SLEKTSLINJA 15
TEATERLINJA 14
STRANDLINJA 14
TEKSTLINJA 14
KODELINJA 14
MANNSLINJA 14
TOTALLINJA 14
RADIOLINJA 14
SIKTELINJA 14
DRAMALINJA 14
SENTERLINJA 14
MEDIELINJA 14
MALERLINJA 14
VEILINJA 14
SLAGLINJA 13
TOGLINJA 13
FAGLINJA 13
DATOLINJA 13
KANTLINJA 13
NJA 13
MIDTLINJA 13
NOTELINJA 13
LODDLINJA 13
LASTELINJA 13
LATINLINJA 13
STARTLINJA 13
REALLINJA 12
RETTLINJA 12
DATALINJA 12
SIDELINJA 12
MEDLINJA 12
KAILINJA 12
DELELINJA 12
ILDLINJA 11
NINJA 8
LINJA 8

Anagram av NJA

For mer informasjon om ordet NJA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NJA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok