NJA i Scrabble - ordspill.com

NJA i Scrabble

NJA er et interjektsjon3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AJN.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
N1J4A1

Ved å legge til én bokstav til NJA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
JAMN 8

Ord som slutter med NJA

OrdPoeng
HØYSPENTLINJA 30
HØYVANNSLINJA 30
HØYVASSLINJA 29
JORDBRUKSLINJA 28
SVAKSTRØMSLINJA 27
SKJÆRINGSLINJA 27
FAKTURASUMLINJA 27
SKOGBRUKSLINJA 27
FORSYNINGSLINJA 26
HØGVANNSLINJA 26
HÅNDVERKSLINJA 26
INSTRUKTØRLINJA 26
HØGSPENTLINJA 26
UTVIKLINGSLINJA 26
HØGVASSLINJA 25
BUDSJETTLINJA 25
MIDTSTRØMSLINJA 24
JERNBRYNJA 24
LÅGVANNSLINJA 23
FORBUDSLINJA 23
SERVITØRLINJA 23
FUSJONSLINJA 23
KOMMUNALLINJA 23
BYGGELINJA 23
TILFØRSELSLINJA 23
SLAGGRUNNSLINJA 23
LAVSPENTLINJA 22
SANKSJONSLINJA 22
ANVISNINGSLINJA 22
SAMARBEIDSLINJA 22
LAVVANNSLINJA 22
FORSØKSLINJA 22
LÅGVASSLINJA 22
JERNBANELINJA 22
SEKRETÆRLINJA 22
RINGBRYNJA 22
AVHOLDSLINJA 21
LAVVASSLINJA 21
SAMFUNNSLINJA 21
KOMMANDOLINJA 21
BOIKOTTLINJA 21
UNGDOMSLINJA 21
NATURFAGLINJA 21
KVALITETSLINJA 21
MUSIKKLINJA 20
SPEKTRALLINJA 20
AKSJONSLINJA 20
MASSEMEDIELINJA 20
MEKANIKERLINJA 20
ABONNENTLINJA 20
VERTIKALLINJA 20
SAMBANDSLINJA 20
URMAKERLINJA 20
SPRÅKLINJA 20
HRYVNJA 20
KJØLLINJA 20
NORRØNLINJA 19
HOVEDLINJA 19
ARTIUMSLINJA 19
SKRIVELINJA 18
YTTERLINJA 18
KJEMILINJA 18
STRØMLINJA 18
BYLINJA 18
BUSSLINJA 18
BUNNLINJA 18
KYSTLINJA 18
KONTAKTLINJA 18
TELEFONLINJA 17
SYNSLINJA 17
MIDDAGSLINJA 17
SNEKKERLINJA 17
ELEKTROLINJA 17
LANGTIDSLINJA 17
VÅTLINJA 17
KOKKELINJA 17
ENGELSKLINJA 17
VIKUNJA 17
ÅSYNJA 17
KUNSTLINJA 17
KJEDELINJA 17
GRUNNLINJA 17
BRYNJA 17
SKUDDLINJA 17
RETNINGSLINJA 17
VERSELINJA 16
BOTNLINJA 16
DØDSLINJA 16
MASKINLINJA 16
PARTILINJA 16
SKRIFTLINJA 16
DELINGSLINJA 16
LUFTLINJA 16
TRIKKELINJA 16
DIREKTELINJA 16
BASISLINJA 16
GESIMSLINJA 16
SEKTORLINJA 16
VANNLINJA 15
VERSLINJA 15
VARELINJA 15
DØDLINJA 15
LIVSLINJA 15
SNØLINJA 15
MÅLLINJA 15
SKILLELINJA 15
FRONTLINJA 15
BAKLINJA 15
DAUDLINJA 15
DØRLINJA 15
VEGLINJA 15
SLEKTSLINJA 15
GRENSELINJA 15
VASSLINJA 15
KRAFTLINJA 15
SOSIALLINJA 15
ARVELINJA 15
SKOTTLINJA 15
IDRETTSLINJA 15
KODELINJA 14
MEDIELINJA 14
SENTERLINJA 14
VEILINJA 14
SIKTELINJA 14
MANNSLINJA 14
TEATERLINJA 14
TOTALLINJA 14
DRAMALINJA 14
TEKSTLINJA 14
STRANDLINJA 14
RADIOLINJA 14
MALERLINJA 14
FAGLINJA 13
TOGLINJA 13
DATOLINJA 13
NJA 13
LODDLINJA 13
LATINLINJA 13
NOTELINJA 13
KANTLINJA 13
LASTELINJA 13
STARTLINJA 13
MIDTLINJA 13
SLAGLINJA 13
REALLINJA 12
MEDLINJA 12
SIDELINJA 12
DELELINJA 12
RETTLINJA 12
KAILINJA 12
DATALINJA 12
ILDLINJA 11
GANJA 9
LINJA 8
NINJA 8

Anagram av NJA

For mer informasjon om ordet NJA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NJA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok