NOR i Scrabble - ordspill.com

NOR i Scrabble

NOR er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NOR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
N1O2R1

Ved å legge til én bokstav til NOR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HORN 7
FORN 6
MORN 6
RONG 6
ROGN 6
NORM 6
KRON 6
KORN 6
NORA 5
NORD 5
NORI 5
NORS 5
ORDN 5
OREN 5
ROEN 5
IRON 5
INRO 5
SNOR 5
TORN 5
TRON 5

Ord som starter på NOR

OrdPoeng
NORGESCUP 26
NORSKPRØVE 22
NORDFLØYEN 21
NORSKBYGD 20
NORDBYGDEN 20
NORDFLØYA 20
NORMPUNKTA 19
NORDFLØY 19
NORDJYSKE 19
NORDBYGDA 19
NORMPUNKT 18
NORDBYGD 18
NORDJYSK 18
NORSKTOPP 18
NORSKÆTTET 17
NORDKYSTER 17
NORDMØRING 17
NORSKFØDTE 17
NORDBÆRT 17
NORDBÆRE 17
NORSKVEPS 17
NORDAVÆR 17
NORMALLYS 16
NORDBUENE 16
NORSKFØDT 16
NORDHAVENE 16
NORDBÆR 16
NORDMØRSK 16
NORMALMÅLA 16
NORDBUERE 16
NORSKÆTTA 16
NORDBAGGEN 16
NORDØSTLIG 16
NORSKKURSA 16
NORDGAUKEN 16
NORMALLØNN 16
NORDDØLENE 15
NORDBOEREN 15
NORMALMÅL 15
NORDBUER 15
NORGESVENN 15
NORDDØLSK 15
NORDBOERNE 15
NORDPOLENE 15
NORMALPRIS 15
NORDKYST 15
NORDBUEN 15
NORDHAVET 15
NORSKKURS 15
NORDGÅENDE 15
NORDBAGGE 15
NORSKEVITS 15
NORDLYSET 15
NORMALURET 15
NORDFLÅTEN 15
NORMLØSE 14
NORDVESTER 14
NORMALURA 14
NORMATIVE 14
NORMALÅRA 14
NORDLYSA 14
NORDPOLER 14
NORMALFILM 14
NORDVEGEN 14
NORSKAVLA 14
NORDBOENE 14
NORDGAUK 14
NORDDØLER 14
NORDAUSTEN 14
NORDHAVA 14
NORMLØST 14
NORDBAGG 14
NORDØSTEN 14
NORSKHETER 14
NORMLAUST 14
NORDVENDTE 14
NORDBOERE 14
NORDPOLEN 14
NORDDØLEN 14
NORDAUSTRE 14
NORDØSTRE 14
NORDFLÅTE 14
NORMLAUSE 14
NORDVESTRE 14
NORDVEGER 14
NORMATIVT 14
NORMLØS 13
NORMALUR 13
NORDBOER 13
NORDVENDT 13
NORDVEIEN 13
NORMLAUS 13
NORDLYS 13
NORDOVER 13
NORDFOLKA 13
NORDHALLET 13
NORDNORSKE 13
NORDREGION 13
NORSKINGEN 13
NORMANNISK 13
NORMALFOT 13
NORDHAV 13
NORDSPISS 13
NORMATIV 13
NORSKTIMER 13
NORSKFAGA 13
NORGESKART 13
NORSKHETA 13
NORDPÅ 13
NORDBU 13
NORDAVIND 13
NORMERINGA 13
NORMOTONI 13
NORDBOEN 13
NORMALÅR 13
NORDFLANKE 13
NORDVEIER 13
NORDOSTLIG 13
NORDISTIKK 13
NORDINDISK 12
NORDMANNEN 12
NORMANNERE 12
NORSKINGA 12
NORDGRENSA 12
NORDINGENE 12
NORDNORSK 12
NORDFERDER 12
NORMERING 12
NORDFARENE 12
NORDENFOR 12
NORDISTISK 12
NORMERENDE 12
NORMALITET 12
NORDLIGERE 12
NORSKEIETE 12
NORSKTRENT 12
NORDHALLA 12
NORSKTIME 12
NORDSAMENE 12
NORDFARERE 12
NORDVEG 12
NORRØNE 12
NORSKHET 12
NORSKFAG 12
NORDØST 12
NORDPOL 12
NORDFOLK 12
NORDVEST 12
NORRØNT 12
NORSKDOM 12
NORDDØL 12
NORDAUST 12
NORDFAREN 11
NORINGENE 11
NORDINGEN 11
NORDFERDA 11
NORSKESTE 11
NORDADRAG 11
NORDLIGST 11
NORDDALENE 11
NORDIRSKE 11
NORDVEI 11
NORDBO 11
NORSKETER 11
NORDRINGA 11
NORDSTREK 11
NORDISMEN 11
NORSKEIDE 11
NORSKSTIL 11
NORDOSTEN 11
NORDINGER 11
NORMALENE 11
NORDENOM 11
NORSKEIET 11
NORDISMER 11
NORDLEIENE 11
NORDAFOR 11
NORMALTID 11
NORDRENDER 11
NORDENDENE 11
NORDSAMEN 11
NORMANNEN 11
NORDSTATEN 11
NORMANNER 11
NORDHALL 11
NORRØN 11
NORMSETTA 11
NORSKENDE 11
NORDENFRA 11
NORDFARER 11
NORDSAMER 11
NORSKING 11
NORSKTEST 11
NORSKERE 10
NORMSETT 10
NORDLIGE 10
NORDAFRA 10
NORMALER 10
NORDMENN 10
NORDSIDEN 10
NORDRENDE 10
NORDISTER 10
NORDDALEN 10
NORDFERD 10
NORDISTEN 10
NORDISKE 10
NORMERES 10
NORDENDEN 10
NORINGER 10
NORDSAME 10
NORDLEIEN 10
NORSKEID 10
NORSKEST 10
NORDIRSK 10
NORDLEIER 10
NORDDALER 10
NORDRANDA 10
NORMERER 10
NORDISME 10
NORSKEDE 10
NORDKANT 10
NORDETTER 10
NORDLIENE 10
NORDLANDA 10
NORDRING 10
NORSKETE 10
NORMERTE 10
NORDMANN 10
NORDENDER 10
NORINGEN 10
NORMALEN 10
NORMENE 9
NORSKEN 9
NORMALT 9
NORDOM 9
NORMALE 9
NORSKES 9
NORSKET 9
NORDING 9
NORMERE 9
NORDFAR 9
NORDLEIA 9
NORDLAND 9
NORSKER 9
NORDLIEN 9
NORDRAND 9
NORITTEN 9
NORMERT 9
NORDSIDE 9
NORDISK 9
NORDSIDA 9
NORDLIER 9
NORDLIG 9
NORDFRA 9
NORDMED 9
NORDSTAT 9
NORDENDE 9
NORDOST 9
NORMEN 8
NORSKE 8
NORMAL 8
NORSKA 8
NORDIDE 8
NORDDAL 8
NORMER 8
NORING 8
NORDRES 8
NORDRER 8
NORDRET 8
NORDLIA 8
NORIENE 8
NORSENE 8
NORNENE 8
NORDIST 8
NORDLEI 8
NORDRA 7
NORIEN 7
NORSK 7
NORENE 7
NORSEN 7
NORNER 7
NORSER 7
NORNEN 7
NORIER 7
NORITT 7
NORDLI 7
NORDRE 7
NORDID 7
NORNA 6
NORM 6
NORDA 6
NORET 6
NORDI 6
NORNE 6
NORDR 6
NORD 5
NORA 5
NORS 5
NORI 5
NORN 5

Ord som slutter med NOR

OrdPoeng
SNUBLESNOR 17
TØYSNOR 17
TØRKESNOR 15
SMØRTENOR 15
SÆDDONOR 15
KONTRATENOR 14
GULLSNOR 13
HELTETENOR 13
NAVLESNOR 13
MÅLESNOR 13
EGGDONOR 12
MÅLSNOR 12
FANGSNOR 11
SKREDSNOR 11
DRAGESNOR 11
SILKESNOR 11
DRAKESNOR 11
RETTESNOR 10
LODDSNOR 10
KLESSNOR 10
LEDESNOR 9
KINNOR 8
SONOR 7
AGNOR 7
MINOR 7
DONOR 7
SENOR 6
TENOR 6
SNOR 5

Bøyningsformer av NOR

Lignende ord av NOR

Anagram av NOR

For mer informasjon om ordet NOR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NOR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok