NOR i Scrabble - ordspill.com

NOR i Scrabble

NOR er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NOR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
N1O2R1

Ved å legge til én bokstav til NOR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HORN 7
FORN 6
MORN 6
RONG 6
ROGN 6
NORM 6
KRON 6
KORN 6
NORA 5
NORD 5
NORI 5
NORS 5
ORDN 5
OREN 5
ROEN 5
IRON 5
INRO 5
SNOR 5
TORN 5
TRON 5

Ord som starter på NOR

OrdPoeng
NORGESCUP 26
NORSKPRØVA 22
NORSKPRØVE 22
NORDFLØYEN 21
NORSKBYGDE 21
NORDFLØYA 20
NORSKBYGD 20
NORDBYGDEN 20
NORDJYSKE 19
NORDFLØY 19
NORDBYGDA 19
NORDAVÆRET 19
NORSKTOPP 18
NORSKTAPPA 18
NORMPUNKT 18
NORMLØSHET 18
NORDJYSK 18
NORDBYGD 18
NORSKLÆRER 17
NORDBÆRT 17
NORDBUEREN 17
NORMALLYSA 17
NORSKÆTTET 17
NORDKYSTEN 17
NORDMØRSKE 17
NORDBÆRE 17
NORSKVEPS 17
NORDMØRING 17
NORDAVÆR 17
NORDBUENE 16
NORDBAGGEN 16
NORVAGISME 16
NORSKÆTTA 16
NORDBÆR 16
NORMALVEKT 16
NORMALLYS 16
NORSKFØDT 16
NORDGAUKEN 16
NORDBUERE 16
NORDMØRSK 16
NORDLYSENE 16
NORDBUEN 15
NORDLYSET 15
NORDDØLSK 15
NORMALMÅL 15
NORSKKURS 15
NORDKYST 15
NORDBUER 15
NORDHAVET 15
NORDFLÅTER 15
NORDBAGGE 15
NORDBOERNE 15
NORMALPRIS 15
NORMALÅRET 15
NORSKAVLET 15
NORDGÅENDE 15
NORDPOLENE 15
NORDFLÅTEN 15
NORMALPLAN 15
NORDVEGER 14
NORDDØLER 14
NORSKFAGET 14
NORDAUSTEN 14
NORMALURA 14
NORDBOENE 14
NORDVEIENE 14
NORMATIVE 14
NORSKHETEN 14
NORMLØST 14
NORDØSTEN 14
NORDVEGEN 14
NORDAUSTER 14
NORDFOLKET 14
NORDVESTEN 14
NORSKAVLA 14
NORMLØSE 14
NORDGAUK 14
NORDHAVA 14
NORDBAGG 14
NORMALÅRA 14
NORDPOLEN 14
NORDBOERE 14
NORMATIVT 14
NORDDØLEN 14
NORDFLÅTE 14
NORDVESTRE 14
NORMLAUST 14
NORDØSTRE 14
NORDAUSTRE 14
NORDLYSA 14
NORDVENDTE 14
NORDPOLER 14
NORMLAUSE 14
NORDBOEN 13
NORDVENDT 13
NORMANNISK 13
NORMALÅR 13
NORSKTIMER 13
NORMATIV 13
NORMOTONI 13
NORSKTIMEN 13
NORMALUR 13
NORDOSTLIG 13
NORDVEIER 13
NORDFOLKA 13
NORDHALLET 13
NORMALFOT 13
NORSKFAGA 13
NORDAVIND 13
NORDSPISS 13
NORSKHETA 13
NORDVEIEN 13
NORMLØS 13
NORDBU 13
NORDOVER 13
NORDHAV 13
NORDBOER 13
NORMLAUS 13
NORDLYS 13
NORDPÅ 13
NORDDØL 12
NORSKDOM 12
NORDMANNEN 12
NORDVEST 12
NORSKTIME 12
NORDPOL 12
NORSKETERE 12
NORDHALLA 12
NORDØST 12
NORDENFOR 12
NORDNORSK 12
NORSKINGA 12
NORRØNT 12
NORMERING 12
NORRØNE 12
NORDVEG 12
NORDINDISK 12
NORDSAMENE 12
NORMSETTET 12
NORDRINGEN 12
NORDADRAGA 12
NORSKFAG 12
NORDGRENSE 12
NORDFERDEN 12
NORDAUST 12
NORMALISER 12
NORDFOLK 12
NORDKANTEN 12
NORDGRENSA 12
NORSKHET 12
NORDLIGERE 12
NORDFARERE 12
NORDRANDEN 11
NORRØN 11
NORDISMEN 11
NORDENFRA 11
NORSKEIET 11
NORMALTID 11
NORDVEI 11
NORDSTREK 11
NORDENDENE 11
NORDIRSKE 11
NORDRENDER 11
NORSKTEST 11
NORMANNER 11
NORDSAMEN 11
NORDLIGST 11
NORDFAREN 11
NORMSETTA 11
NORDINGEN 11
NORDBO 11
NORDSTATER 11
NORDOSTEN 11
NORDLEIENE 11
NORDISMER 11
NORINGENE 11
NORSKSTIL 11
NORSKETER 11
NORMANNEN 11
NORDENOM 11
NORDINGER 11
NORDRINGA 11
NORSKEIDE 11
NORSKENDE 11
NORSKESTE 11
NORDADRAG 11
NORDHALL 11
NORSKING 11
NORDAFOR 11
NORDFERDA 11
NORMALENE 11
NORDFARER 11
NORDSAMER 11
NORMERER 10
NORSKERE 10
NORDKANT 10
NORDISME 10
NORMALEN 10
NORDISKE 10
NORINGEN 10
NORDDALER 10
NORMSETT 10
NORDMANN 10
NORDETTER 10
NORDMENN 10
NORMERTE 10
NORSKEDE 10
NORDLEIEN 10
NORDENDEN 10
NORDIRSK 10
NORDENDER 10
NORMERES 10
NORDRENDE 10
NORDDALEN 10
NORDAFRA 10
NORSKEST 10
NORDRING 10
NORSKEID 10
NORDLANDA 10
NORDLIGE 10
NORDISTEN 10
NORDLIENE 10
NORDLEIER 10
NORDISTER 10
NORSKETE 10
NORINGER 10
NORMALER 10
NORDSIDEN 10
NORDSAME 10
NORDFERD 10
NORDRANDA 10
NORMENE 9
NORDLIER 9
NORDRAND 9
NORDOM 9
NORSKER 9
NORDSIDE 9
NORDLEIA 9
NORMERT 9
NORMALT 9
NORDENDE 9
NORDFRA 9
NORDSTAT 9
NORSKES 9
NORDISK 9
NORDLAND 9
NORDLIG 9
NORDFAR 9
NORDMED 9
NORDLIEN 9
NORITTEN 9
NORDOST 9
NORSKEN 9
NORDSIDA 9
NORSKET 9
NORDING 9
NORMERE 9
NORMALE 9
NORSKA 8
NORING 8
NORMER 8
NORSKE 8
NORIENE 8
NORDIDE 8
NORDLIA 8
NORDRET 8
NORDLEI 8
NORDRES 8
NORMEN 8
NORSENE 8
NORMAL 8
NORDIST 8
NORDRER 8
NORNENE 8
NORDDAL 8
NORDRE 7
NORSK 7
NORNEN 7
NORNER 7
NORIER 7
NORITT 7
NORSER 7
NORIEN 7
NORENE 7
NORDRA 7
NORDID 7
NORDLI 7
NORSEN 7
NORM 6
NORDI 6
NORNA 6
NORDR 6
NORET 6
NORNE 6
NORDA 6
NORD 5
NORA 5
NORN 5
NORI 5
NORS 5

Ord som slutter med NOR

OrdPoeng
TØYSNOR 17
SNUBLESNOR 17
SÆDDONOR 15
TØRKESNOR 15
SMØRTENOR 15
KONTRATENOR 14
HELTETENOR 13
NAVLESNOR 13
GULLSNOR 13
MÅLESNOR 13
MÅLSNOR 12
EGGDONOR 12
SILKESNOR 11
FANGSNOR 11
DRAGESNOR 11
DRAKESNOR 11
SKREDSNOR 11
KLESSNOR 10
LODDSNOR 10
RETTESNOR 10
LEDESNOR 9
KINNOR 8
MINOR 7
DONOR 7
AGNOR 7
SONOR 7
SENOR 6
TENOR 6
SNOR 5

Bøyningsformer av NOR

Lignende ord av NOR

Anagram av NOR

For mer informasjon om ordet NOR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NOR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok