NOR i Scrabble - ordspill.com

NOR i Scrabble

NOR er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NOR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
N1O2R1

Ved å legge til én bokstav til NOR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HORN 7
FORN 6
ROGN 6
KORN 6
KRON 6
MORN 6
NORM 6
RONG 6
TORN 5
SNOR 5
NORS 5
ROEN 5
OREN 5
ORDN 5
NORD 5
NORA 5
TRON 5

Ord som starter på NOR

OrdPoeng
NORGESCUP 26
NORSKPRØVE 22
NORSKPRØVA 22
NORDFLØYER 21
NORSKBYGDE 21
NORDFLØYEN 21
NORSKBYGD 20
NORDBYGDEN 20
NORDBYGDER 20
NORDFLØYA 20
NORDBYGDA 19
NORDJYSKE 19
NORDFLØY 19
NORMPUNKTA 19
NORDAVÆRET 19
NORSKTAPPA 18
NORDBYGD 18
NORMLØSHET 18
NORMPUNKT 18
NORDJYSK 18
NORSKTOPP 18
NORDAVÆRA 18
NORSKLÆRER 17
NORDKYSTEN 17
NORSKFØDTE 17
NORMALLYSA 17
NORDBUEREN 17
NORSKÆTTET 17
NORDMØRSKE 17
NORDBÆRT 17
NORDKYSTER 17
NORDMØRING 17
NORDBÆRE 17
NORDBUERNE 17
NORDAVÆR 17
NORDBUENE 16
NORSKÆTTA 16
NORDLYSENE 16
NORMALLYS 16
NORDMØRSK 16
NORDBÆR 16
NORDBAGGER 16
NORSKFØDT 16
NORVAGISME 16
NORMALLØNN 16
NORDOMRÅDE 16
NORMALVEKT 16
NORDBUERE 16
NORDOMRÅDA 16
NORSKKURSA 16
NORDBAGGEN 16
NORMALMÅLA 16
NORDØSTLIG 16
NORDHAVENE 16
NORDDØLSKE 16
NORDBAGGE 15
NORMALPLAN 15
NORMALPRIS 15
NORDBUEN 15
NORMALMÅL 15
NORDKYST 15
NORDFLÅTEN 15
NORDGÅENDE 15
NORSKKURS 15
NORDHIMMEL 15
NORDPOLENE 15
NORDBUER 15
NORDDØLSK 15
NORDDØLENE 15
NORDBOERNE 15
NORDLYSET 15
NORSKEVITS 15
NORDBOEREN 15
NORDHAVET 15
NORDFLÅTER 15
NORGESVENN 15
NORSKAVLET 15
NORDØSTENE 15
NORMALÅRET 15
NORDDØLER 14
NORDDØLEN 14
NORDVESTRE 14
NORDBOERE 14
NORSKAVLA 14
NORMLAUSE 14
NORDVEGEN 14
NORMATIVE 14
NORSKNORSK 14
NORDPOLER 14
NORDHAVA 14
NORDBOENE 14
NORMLAUST 14
NORDØSTEN 14
NORMALFILM 14
NORDAUSTEN 14
NORDPOLEN 14
NORDVENDTE 14
NORDØSTER 14
NORMATIVT 14
NORDØSTRE 14
NORDVESTEN 14
NORMLØSE 14
NORDHIMLER 14
NORSKHETER 14
NORDVESTER 14
NORDLYSA 14
NORMALÅRA 14
NORSKFAGET 14
NORDAUSTRE 14
NORMLØST 14
NORSKHETEN 14
NORDAUSTER 14
NORDBAGG 14
NORDFLÅTE 14
NORGESGLAS 13
NORDVENDT 13
NORMERINGA 13
NORDSPISS 13
NORSKTIMEN 13
NORSKFAGA 13
NORDAVIND 13
NORDOSTLIG 13
NORDVEIEN 13
NORDNORSKE 13
NORMLØS 13
NORDSAMISK 13
NORDOVER 13
NORSKTIMER 13
NORDHAV 13
NORDFLANKE 13
NORMATIV 13
NORDBOEN 13
NORDISTIKK 13
NORGESKART 13
NORDBOER 13
NORMALÅR 13
NORDREGION 13
NORMLAUS 13
NORDPÅ 13
NORSKHETA 13
NORMANNISK 13
NORDBU 13
NORDLYS 13
NORDOSTENE 12
NORRØNT 12
NORMERING 12
NORRØNE 12
NORDPOL 12
NORDISTISK 12
NORDFARERE 12
NORDINDISK 12
NORDØST 12
NORDDØL 12
NORDLANDSK 12
NORDLIGSTE 12
NORSKTRENT 12
NORMALISER 12
NORDKANTEN 12
NORDMANNEN 12
NORDFERDEN 12
NORMALITET 12
NORDGRENSA 12
NORDFERDER 12
NORMERENDE 12
NORDADRAGA 12
NORDENFOR 12
NORDNORSK 12
NORSKHET 12
NORDKANTER 12
NORDLIGERE 12
NORMALTIDA 12
NORDGRENSE 12
NORSKFAG 12
NORDISMENE 12
NORSKDOM 12
NORSKTIME 12
NORDVEST 12
NORDAUST 12
NORDVEG 12
NORMANNERE 12
NORDADRAG 11
NORDOSTEN 11
NORDBO 11
NORMANNER 11
NORSKEIDE 11
NORSKSTIL 11
NORMALTID 11
NORDSIDENE 11
NORRØN 11
NORDLANDET 11
NORSKTEST 11
NORDISTENE 11
NORDSTATER 11
NORDAFOR 11
NORSKENDE 11
NORDLIGST 11
NORDVEI 11
NORDSTATEN 11
NORDISMER 11
NORDFERDA 11
NORMALENE 11
NORDENOM 11
NORDENFRA 11
NORDENDENE 11
NORDFARER 11
NORDOSTER 11
NORDISMEN 11
NORDIRSKE 11
NORDLANDA 10
NORDSIDEN 10
NORDFERD 10
NORDIRSK 10
NORDLIGE 10
NORSKETE 10
NORDMENN 10
NORMERTE 10
NORMERER 10
NORDISME 10
NORSKEDE 10
NORDENDER 10
NORMALEN 10
NORMERES 10
NORMALER 10
NORDAFRA 10
NORDISKE 10
NORSKEID 10
NORDKANT 10
NORDMANN 10
NORDISTEN 10
NORDETTER 10
NORDENDEN 10
NORDSIDER 10
NORDLIENE 10
NORDISTER 10
NORDDALEN 10
NORDFRA 9
NORMALE 9
NORMERE 9
NORMENE 9
NORSKEN 9
NORMALT 9
NORDOST 9
NORSKET 9
NORMERT 9
NORDOM 9
NORDISK 9
NORSKES 9
NORDMED 9
NORDLIG 9
NORDENDE 9
NORDLIEN 9
NORDLAND 9
NORDSTAT 9
NORDSIDA 9
NORDLIER 9
NORDSIDE 9
NORSKE 8
NORSKA 8
NORDIST 8
NORMAL 8
NORNENE 8
NORMEN 8
NORDLIA 8
NORDDAL 8
NORSENE 8
NORMER 8
NORSEN 7
NORNER 7
NORENE 7
NORDRE 7
NORSER 7
NORDLI 7
NORNEN 7
NORSK 7
NORET 6
NORM 6
NORDI 6
NORNA 6
NORNE 6
NORA 5
NORN 5
NORD 5
NORS 5

Ord som slutter med NOR

OrdPoeng
SNUBLESNOR 17
TØYSNOR 17
SÆDDONOR 15
SMØRTENOR 15
TØRKESNOR 15
KONTRATENOR 14
GULLSNOR 13
HELTETENOR 13
MÅLESNOR 13
NAVLESNOR 13
EGGDONOR 12
MÅLSNOR 12
FANGSNOR 11
SILKESNOR 11
LODDSNOR 10
KLESSNOR 10
RETTESNOR 10
LEDESNOR 9
AGNOR 7
SONOR 7
DONOR 7
TENOR 6
SENOR 6
SNOR 5

Bøyningsformer av NOR

Lignende ord av NOR

Anagram av NOR

For mer informasjon om ordet NOR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NOR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok