NOT i Scrabble - ordspill.com

NOT i Scrabble

NOT er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NOT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
N1O2T1

Ved å legge til én bokstav til NOT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BONT 8
BOTN 8
TOVN 8
TJON 8
VONT 8
KONT 6
KNOT 6
FONT 6
TOGN 6
TOKN 6
NOST 5
NOTA 5
NOTE 5
ONDT 5
TOEN 5
TONA 5
TONE 5
TORN 5
DONT 5
TRON 5
SONT 5

Ord som starter på NOT

OrdPoeng
NOTABELMØTE 20
NOTHØVLENE 20
NOTHØVELEN 20
NOTATBØKENE 20
NOTABELMØTA 20
NOTHØVLER 19
NOTISBØKER 19
NOTEBUNKENE 19
NOTBØTERIER 19
NOTEBØKENE 19
NOTETRYKKER 19
NOTATBØKER 19
NOTBØTERNE 18
NOTEBUNKEN 18
NOTBØTEREN 18
NOTEMAPPER 18
NOTEHYLLEN 18
NOTEBØKER 18
NOTEMAPPEN 18
NOTBØTERIA 18
NOTEHYLLER 18
NOTBRUKENE 18
NOTEBUNKER 18
NOTATBLOKKA 18
NOTEPAPIRER 18
NOTHØVEL 18
NOTVINSJENE 18
NOTEPAPIRET 18
NOTEAPPARAT 18
NOTISBLOKKA 18
NOTEPULTENE 18
NOTEPULTEN 17
NOTEHYLLE 17
NOTBØTERE 17
NOTEBUNKE 17
NOTEHYLLA 17
NOTISBLOKK 17
NOTEMAPPA 17
NOTBRUKET 17
NOTBØTERI 17
NOTELÆRING 17
NOTEMAPPE 17
NOTVINSJEN 17
NOTVINSJER 17
NOTEPULTER 17
NOTMANNSKAP 17
NOTEPAPIRA 17
NOTVARPENE 17
NOTATBLOKK 17
NOTBRUKA 16
NOTVARPET 16
NOTBØTER 16
NOTBÅTENE 16
NOTESKRIVER 16
NOTELÆRENE 16
NOTEPAPIR 16
NOTATBOKEN 16
NOTISBOKEN 16
NOTHUNDENE 16
NOTTURNOER 15
NOTEBLADENE 15
NOTEPULT 15
NOTEVERDIEN 15
NOTTUNGENE 15
NOTATBOKA 15
NOTELÆRER 15
NOTEHEFTENE 15
NOTESPELLET 15
NOTHUNDEN 15
NOTISBOKA 15
NOTTØNNENE 15
NOTEBILDENE 15
NOTESPILLET 15
NOTTURNOEN 15
NOTEBOKEN 15
NOTELÆREN 15
NOTHUNDER 15
NOTVARPA 15
NOTEVERDIER 15
NOTASJONER 15
NOTASJONEN 15
NOTBÅTEN 15
NOTEVENDERE 15
NOTVINSJ 15
NOTBRUK 15
NOTBÅTER 15
NOTTØNNEN 14
NOTTUNGEN 14
NOTKAGGENE 14
NOTATBOK 14
NOTABENENE 14
NOTESKRIFTA 14
NOTELINJER 14
NOTEBOKA 14
NOTODDINGEN 14
NOTODDINGER 14
NOTISBOK 14
NOTTØNNER 14
NOTPOSENE 14
NOTTUNGER 14
NOTFISKEREN 14
NOTESPELLA 14
NOTEHEFTET 14
NOTEHODENE 14
NOTEBILDET 14
NOTEBLADET 14
NOTEHEFTER 14
NOTELÆRE 14
NOTFOLKENE 14
NOTEVENDER 14
NOTEBLADER 14
NOTESPILLA 14
NOTVARP 14
NOTELÆRA 14
NOTESTIKKER 14
NOTEBILDER 14
NOTELINJEN 14
NOTESTATIV 14
NOTIFISERER 13
NOTABENET 13
NOTELINJE 13
NOTNÅLENE 13
NOTBÅT 13
NOTEVERDI 13
NOTABENER 13
NOTKASTING 13
NOTKAGGER 13
NOTERINGENE 13
NOTESKRIFT 13
NOTESTOLENE 13
NOTASJON 13
NOTFISKERE 13
NOTESPILL 13
NOTHUND 13
NOTESPELL 13
NOTEHODER 13
NOTHALSENE 13
NOTFOLKET 13
NOTEBILDA 13
NOTEHEFTE 13
NOTSTENGENE 13
NOTTØNNE 13
NOTEBOK 13
NOTESETTING 13
NOTBASENE 13
NOTEHODET 13
NOTPOSEN 13
NOTEHEFTA 13
NOTIFISERES 13
NOTELINJA 13
NOTTURNO 13
NOTIFISERTE 13
NOTEBILDE 13
NOTPOSER 13
NOTABLENE 13
NOTKAGGEN 13
NOTTØNNA 13
NOTEBLADA 13
NOTABELEN 13
NOTØRENE 13
NOTØRET 12
NOTKAGGE 12
NOTERINGEN 12
NOTTINGENE 12
NOTTUNG 12
NOTESTOLER 12
NOTARIUS 12
NOTØRER 12
NOTIFISERE 12
NOTKASTENE 12
NOTESETTERE 12
NOTPOSE 12
NOTARIATENE 12
NOTBASEN 12
NOTNÅLER 12
NOTABENA 12
NOTESTOLEN 12
NOTKAGGA 12
NOTMENNENE 12
NOTABENE 12
NOTSTENGET 12
NOTEHODE 12
NOTFOLKA 12
NOTEARKENE 12
NOTERINGER 12
NOTABELT 12
NOTIFISERT 12
NOTETEGNET 12
NOTODDING 12
NOTSTEINENE 12
NOTHALSER 12
NOTABLER 12
NOTORISKE 12
NOTNÅLEN 12
NOTHALSEN 12
NOTBASER 12
NOTEHODA 12
NOTFISKET 12
NOTEBLAD 12
NOTMANNEN 11
NOTABEL 11
NOTTINGEN 11
NOTSTEINER 11
NOTESIDENE 11
NOTTINGER 11
NOTSTENGA 11
NOTFISKE 11
NOTØRE 11
NOTIFISER 11
NOTETEGNA 11
NOTSILDENE 11
NOTORISK 11
NOTEATERET 11
NOTALGIEN 11
NOTFOLK 11
NOTABLE 11
NOTARMENE 11
NOTERINGA 11
NOTØRA 11
NOTLAGENE 11
NOTNÅLA 11
NOTESETTER 11
NOTARIATET 11
NOTSTEINEN 11
NOTEARKET 11
NOTARIATER 11
NOTKASTET 11
NOTSILDEN 10
NOTESTOL 10
NOTESIDEN 10
NOTLAGET 10
NOTHALS 10
NOTARMER 10
NOTISTENE 10
NOTARIATA 10
NOTEIERNE 10
NOTERING 10
NOTARIALE 10
NOTARIALT 10
NOTBAS 10
NOTNÅL 10
NOTSTENG 10
NOTEATRET 10
NOTSILDER 10
NOTETEGN 10
NOTEIEREN 10
NOTKASTA 10
NOTARMEN 10
NOTERENDE 10
NOTESIDER 10
NOTEARKA 10
NOTALGI 9
NOTLAGA 9
NOTESIDE 9
NOTARIAT 9
NOTKAST 9
NOTESIDA 9
NOTARENE 9
NOTEATER 9
NOTARIAL 9
NOTSILDA 9
NOTISTEN 9
NOTSTEIN 9
NOTTING 9
NOTATENE 9
NOTISTER 9
NOTEIERE 9
NOTISENE 9
NOTMANN 9
NOTMENN 9
NOTEARK 9
NOTERER 8
NOTEIER 8
NOTARER 8
NOTATET 8
NOTISEN 8
NOTERES 8
NOTARM 8
NOTAREN 8
NOTSILD 8
NOTERTE 8
NOTLAG 8
NOTAENE 8
NOTISER 8
NOTATER 8
NOTAM 7
NOTATA 7
NOTERT 7
NOTAEN 7
NOTENE 7
NOTAER 7
NOTERE 7
NOTIST 7
NOTIS 6
NOTAR 6
NOTER 6
NOTAT 6
NOTEN 6
NOTA 5
NOTE 5

Ord som slutter med NOT

OrdPoeng
OPPFLÆNOT 23
SNURPENOT 16
RYKKENOT 16
VARPENOT 15
BÆRNOT 15
SØKKENOT 15
SYNKENOT 15
SOPENOT 12
POSENOT 12
SLEPENOT 12
GRUNNOT 12
STENGENOT 11
FISKENOT 11
SEKKENOT 11
TRÅLNOT 11
LÅSNOT 10
LAKSENOT 10
KASTENOT 10
SILDENOT 9
SITTENOT 9
KILENOT 9
RINGNOT 9
DRAGNOT 9
LANDNOT 8
SEINOT 7
KNOT 6

Lignende ord av NOT

Anagram av NOT

For mer informasjon om ordet NOT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NOT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok