NOT i Scrabble - ordspill.com

NOT i Scrabble

NOT er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NOT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
N1O2T1

Ved å legge til én bokstav til NOT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BONT 8
BOTN 8
TJON 8
VONT 8
KNOT 6
KONT 6
FONT 6
TOGN 6
TOKN 6
NOTA 5
NOTE 5
ONDT 5
DONT 5
TOEN 5
TONA 5
TONE 5
TORN 5
TRON 5
SONT 5

Ord som starter på NOT

OrdPoeng
NOTEBIBLIOTEK 22
NOTETRYKKINGA 22
NOTABELMØTET 21
NOTETRYKKERIA 21
NOTETRYKNINGA 21
NOTABELMØTER 21
NOTETRYKKING 21
NOTEKUNNSKAP 21
NOTABELMØTE 20
NOTETRYKKERI 20
NOTABELMØTA 20
NOTETRYKNING 20
NOTBØTERIENE 20
NOTISBØKENE 20
NOTELÆRINGENE 20
NOTATBØKENE 20
NOTHØVLENE 20
NOTEAPPARATER 20
NOTISBLOKKENE 20
NOTETRYKKERE 20
NOTHØVELEN 20
NOTBØTERIER 19
NOTEVEKSLINGA 19
NOTEMAPPENE 19
NOTEBUNKENE 19
NOTETRYKKER 19
NOTEHYLLENE 19
NOTBØTERIET 19
NOTEBØKENE 19
NOTISBØKER 19
NOTATBØKER 19
NOTISBLOKKEN 19
NOTHØVLER 19
NOTELÆRINGER 19
NOTELÆRINGEN 19
NOTMANNSKAPET 19
NOTMANNSKAPER 19
NOTESKRIVINGA 19
NOTATBLOKKER 19
NOTEAPPARATA 19
NOTIFIKASJON 19
NOTATBLOKKEN 19
NOTEPAPIRENE 19
NOTISBLOKKER 19
NOTBRUKENE 18
NOTEBUNKER 18
NOTEBØKER 18
NOTBØTERIA 18
NOTBØTEREN 18
NOTHØVEL 18
NOTESKRIVERNE 18
NOTESKRIVEREN 18
NOTEMAPPER 18
NOTEHYLLER 18
NOTEHYLLEN 18
NOTEBUNKEN 18
NOTBØTERNE 18
NOTFABRIKANT 18
NOTEPULTENE 18
NOTERINGSPRIS 18
NOTESKRIVING 18
NOTEVEKSLING 18
NOTEPAPIRET 18
NOTMANNSKAPA 18
NOTEMAPPEN 18
NOTEPAPIRER 18
NOTEAPPARAT 18
NOTVINSJENE 18
NOTATBLOKKA 18
NOTISBLOKKA 18
NOTISBLOKK 17
NOTEHYLLA 17
NOTEMAPPA 17
NOTEHYLLE 17
NOTVINSJEN 17
NOTEMAPPE 17
NOTBØTERE 17
NOTESKRIVERE 17
NOTATBLOKK 17
NOTABILITETER 17
NOTMANNSKAP 17
NOTVARPENE 17
NOTVINSJER 17
NOTELÆRING 17
NOTBRUKET 17
NOTABILITETEN 17
NOTEPULTEN 17
NOTEPULTER 17
NOTEPAPIRA 17
NOTEBUNKE 17
NOTBØTERI 17
NOTEPAPIR 16
NOTASJONENE 16
NOTATBOKEN 16
NOTELÆRENE 16
NOTESKRIFTENE 16
NOTKASTINGENE 16
NOTESTIKKEREN 16
NOTESKRIVER 16
NOTESPILLENE 16
NOTBRUKA 16
NOTEVENDERNE 16
NOTESTATIVER 16
NOTBÅTENE 16
NOTISBOKEN 16
NOTBØTER 16
NOTVARPET 16
NOTESTATIVET 16
NOTEVENDEREN 16
NOTESPELLENE 16
NOTSTENGINGEN 16
NOTEVERDIENE 16
NOTESTIKKERNE 16
NOTTUNGENE 15
NOTEVERDIER 15
NOTASJONER 15
NOTEVENDERE 15
NOTVINSJ 15
NOTBRUK 15
NOTKASTINGEN 15
NOTBÅTEN 15
NOTEBILDENE 15
NOTESETTINGEN 15
NOTVARPA 15
NOTISBOKA 15
NOTEVERDIEN 15
NOTESPILLET 15
NOTBÅTER 15
NOTELÆREN 15
NOTESPELLET 15
NOTEPULT 15
NOTESKRIFTEN 15
NOTESTIKKERE 15
NOTSTENGINGA 15
NOTELINJENE 15
NOTIFISERENDE 15
NOTESETTINGER 15
NOTABILITET 15
NOTEHEFTENE 15
NOTELÆRER 15
NOTATBOKA 15
NOTEBLADENE 15
NOTESTATIVA 15
NOTEBOKEN 15
NOTKASTINGER 15
NOTERINGSDAG 15
NOTASJONEN 15
NOTESKRIFTER 15
NOTELÆRE 14
NOTFISKERNE 14
NOTESETTINGA 14
NOTESPELLA 14
NOTELÆRA 14
NOTEBOKA 14
NOTFISKEREN 14
NOTELINJEN 14
NOTEBILDER 14
NOTESPILLA 14
NOTESKRIFTA 14
NOTEBLADET 14
NOTEHEFTER 14
NOTSTENGING 14
NOTTUNGER 14
NOTEBLADER 14
NOTKASTINGA 14
NOTESTATIV 14
NOTEBILDET 14
NOTTUNGEN 14
NOTABENENE 14
NOTESTIKKER 14
NOTATBOK 14
NOTEHEFTET 14
NOTELINJER 14
NOTISBOK 14
NOTEVENDER 14
NOTVARP 14
NOTESETTEREN 13
NOTEVERDI 13
NOTESTOLENE 13
NOTSTENGENE 13
NOTETEGNENE 13
NOTESETTING 13
NOTEBOK 13
NOTIFISERER 13
NOTIFISERES 13
NOTIFISERTE 13
NOTESETTERNE 13
NOTABLENE 13
NOTEHEFTE 13
NOTERINGENE 13
NOTABELEN 13
NOTBÅT 13
NOTESPELL 13
NOTASJON 13
NOTKASTING 13
NOTFISKENE 13
NOTELINJE 13
NOTABENET 13
NOTESPILL 13
NOTEBLADA 13
NOTEBILDA 13
NOTESKRIFT 13
NOTELINJA 13
NOTEBILDE 13
NOTFISKERE 13
NOTABENER 13
NOTEHEFTA 13
NOTBASENE 13
NOTFISKET 12
NOTETEGNET 12
NOTABLER 12
NOTFISKER 12
NOTTUNG 12
NOTBASEN 12
NOTABENA 12
NOTORISKE 12
NOTKASTENE 12
NOTESTOLEN 12
NOTESETTERE 12
NOTARIUS 12
NOTEBLAD 12
NOTBASER 12
NOTESTOLER 12
NOTIFISERE 12
NOTABENE 12
NOTERINGEN 12
NOTIFISERT 12
NOTEARKENE 12
NOTERINGER 12
NOTABELT 12
NOTTINGENE 12
NOTSTENGET 12
NOTABLE 11
NOTORISK 11
NOTLAGENE 11
NOTKASTET 11
NOTEATERET 11
NOTESETTER 11
NOTEARKET 11
NOTABEL 11
NOTSTENGA 11
NOTERINGA 11
NOTETEGNA 11
NOTFISKE 11
NOTTINGEN 11
NOTFISKA 11
NOTTINGER 11
NOTIFISER 11
NOTBAS 10
NOTARIALT 10
NOTESTOL 10
NOTLAGET 10
NOTERENDE 10
NOTEATRET 10
NOTARIALE 10
NOTKASTA 10
NOTSTENG 10
NOTEARKA 10
NOTETEGN 10
NOTERING 10
NOTARIAL 9
NOTEATER 9
NOTARENE 9
NOTATENE 9
NOTLAGA 9
NOTKAST 9
NOTISENE 9
NOTEARK 9
NOTTING 9
NOTAENE 8
NOTERER 8
NOTLAG 8
NOTARER 8
NOTISEN 8
NOTERTE 8
NOTATET 8
NOTATER 8
NOTERES 8
NOTAREN 8
NOTISER 8
NOTAER 7
NOTENE 7
NOTATA 7
NOTERE 7
NOTAEN 7
NOTERT 7
NOTAT 6
NOTEN 6
NOTIS 6
NOTAR 6
NOTER 6
NOTE 5
NOTA 5

Ord som slutter med NOT

OrdPoeng
SNURPENOT 16
SYNKENOT 15
BÆRNOT 15
POSENOT 12
SLEPENOT 12
LÅSNOT 10
LAKSENOT 10
KASTENOT 10
RINGNOT 9
DRAGNOT 9
KILENOT 9
SILDENOT 9
LANDNOT 8
SEINOT 7
KNOT 6

Lignende ord av NOT

Anagram av NOT

For mer informasjon om ordet NOT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NOT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok