NOTE i Scrabble - ordspill.com

NOTE i Scrabble

NOTE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENOT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
N1O2T1E1

Ved å legge til én bokstav til NOTE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BETON 9
BONET 9
VONET 9
UTOEN 9
UNOTE 9
TOVNE 9
TOVEN 9
TJONE 9
POTEN 9
VONTE 9
BOTNE 9
BONTE 9
BOTEN 9
HONET 8
HOTEN 8
KONTE 7
KOTEN 7
KONET 7
MOTEN 7
KNOTE 7
TONEM 7
KETON 7
FOTEN 7
TEKNO 7
TRONE 6
TROEN 6
DONET 6
DONTE 6
TOREN 6
TONES 6
TONER 6
SONTE 6
TOLEN 6
DOTEN 6
TENOR 6
SOTEN 6
IONET 6
SONET 6
ROTEN 6
OSTEN 6
ONDET 6
NOTER 6
NORET 6
LENTO 6
ORTEN 6

Ord som starter på NOTE

OrdPoeng
NOTEKUNNSKAPENE 24
NOTETRYKKINGENE 24
NOTEBIBLIOTEKER 24
NOTEBIBLIOTEKET 24
NOTETRYKNINGENE 23
NOTETRYKKINGER 23
NOTEBIBLIOTEKA 23
NOTETRYKKINGEN 23
NOTEKUNNSKAPEN 23
NOTEKUNNSKAPER 23
NOTETRYKKERIENE 23
NOTETRYKNINGER 22
NOTEBIBLIOTEK 22
NOTETRYKKINGA 22
NOTETRYKKERIET 22
NOTETRYKNINGEN 22
NOTETRYKKERIER 22
NOTESKRIVNINGER 21
NOTETRYKKERIA 21
NOTETRYKKERNE 21
NOTETRYKNINGA 21
NOTETRYKKEREN 21
NOTEAPPARATENE 21
NOTEKUNNSKAP 21
NOTESKRIVNINGEN 21
NOTETRYKKING 21
NOTEVEKSLINGENE 21
NOTESKRIVINGENE 21
NOTESKRIVINGER 20
NOTESKRIVNINGA 20
NOTETRYKKERI 20
NOTEAPPARATET 20
NOTETRYKNING 20
NOTERINGSPRISER 20
NOTERINGSPRISEN 20
NOTEAPPARATER 20
NOTEVEKSLINGEN 20
NOTELÆRINGENE 20
NOTESKRIVINGEN 20
NOTETRYKKERE 20
NOTEVEKSLINGER 20
NOTELÆRINGER 19
NOTEPAPIRENE 19
NOTEBUNKENE 19
NOTETRYKKER 19
NOTEMAPPENE 19
NOTEHYLLENE 19
NOTEBØKENE 19
NOTELÆRINGEN 19
NOTEVEKSLINGA 19
NOTEAPPARATA 19
NOTESKRIVINGA 19
NOTESKRIVNING 19
NOTEPAPIRET 18
NOTEHYLLEN 18
NOTEVEKSLING 18
NOTEPULTENE 18
NOTESKRIVING 18
NOTEPAPIRER 18
NOTERINGSPRIS 18
NOTEAPPARAT 18
NOTEBUNKER 18
NOTEBUNKEN 18
NOTEMAPPER 18
NOTEMAPPEN 18
NOTERINGSDAGENE 18
NOTEHYLLER 18
NOTESKRIVEREN 18
NOTEBØKER 18
NOTESKRIVERNE 18
NOTEBUNKE 17
NOTESKRIVERE 17
NOTERINGSDAGEN 17
NOTEHYLLA 17
NOTEMAPPA 17
NOTEPULTEN 17
NOTESTATIVENE 17
NOTEHYLLE 17
NOTEMAPPE 17
NOTERINGSDAGER 17
NOTEPAPIRA 17
NOTEPULTER 17
NOTELÆRING 17
NOTESKRIVER 16
NOTESPILLENE 16
NOTEVENDERNE 16
NOTESETTINGENE 16
NOTEVERDIENE 16
NOTESTIKKEREN 16
NOTESTATIVER 16
NOTESPELLENE 16
NOTELÆRENE 16
NOTESKRIFTENE 16
NOTEPAPIR 16
NOTEVENDEREN 16
NOTESTATIVET 16
NOTESTIKKERNE 16
NOTESKRIFTEN 15
NOTELÆREN 15
NOTESETTINGEN 15
NOTEPULT 15
NOTESETTINGER 15
NOTESKRIFTER 15
NOTELÆRER 15
NOTEHEFTENE 15
NOTESTIKKERE 15
NOTEBLADENE 15
NOTESTATIVA 15
NOTEVENDERE 15
NOTEBILDENE 15
NOTEVERDIEN 15
NOTESPELLET 15
NOTESPILLET 15
NOTEVERDIER 15
NOTEBOKEN 15
NOTELINJENE 15
NOTERINGSDAG 15
NOTESETTINGA 14
NOTESTIKKER 14
NOTELÆRA 14
NOTESPILLA 14
NOTEBILDET 14
NOTESPELLA 14
NOTEBLADET 14
NOTEHEFTET 14
NOTELINJER 14
NOTEVENDER 14
NOTESTATIV 14
NOTEBLADER 14
NOTEHEFTER 14
NOTEBILDER 14
NOTELINJEN 14
NOTESKRIFTA 14
NOTELÆRE 14
NOTEBOKA 14
NOTELINJA 13
NOTEHEFTE 13
NOTESPILL 13
NOTELINJE 13
NOTEBILDE 13
NOTEHEFTA 13
NOTEVERDI 13
NOTESETTERNE 13
NOTESPELL 13
NOTEBILDA 13
NOTEBLADA 13
NOTESETTEREN 13
NOTERINGENE 13
NOTESTOLENE 13
NOTETEGNENE 13
NOTESETTING 13
NOTESKRIFT 13
NOTEBOK 13
NOTETEGNET 12
NOTEBLAD 12
NOTESETTERE 12
NOTESTOLER 12
NOTERINGEN 12
NOTESTOLEN 12
NOTEARKENE 12
NOTERINGER 12
NOTEATERET 11
NOTESETTER 11
NOTERINGA 11
NOTETEGNA 11
NOTEARKET 11
NOTERING 10
NOTEARKA 10
NOTERENDE 10
NOTETEGN 10
NOTESTOL 10
NOTEATRET 10
NOTEATER 9
NOTEARK 9
NOTERER 8
NOTERTE 8
NOTERES 8
NOTENE 7
NOTERE 7
NOTERT 7
NOTEN 6
NOTER 6

Ord som slutter med NOTE

OrdPoeng
FJERDEDELSNOTE 19
VERBALNOTE 17
PROTESTNOTE 16
MARGINALNOTE 15
HALVNOTE 14
FIREDELSNOTE 14
BASSNOTE 12
HEILNOTE 11
HELNOTE 10
FOTNOTE 10
UNOTE 9
KNOTE 7

Bøyningsformer av NOTE

Lignende ord av NOTE

Anagram av NOTE

For mer informasjon om ordet NOTE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NOTE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok