NOTE i Scrabble - ordspill.com

NOTE i Scrabble

NOTE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENOT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
N1O2T1E1

Ved å legge til én bokstav til NOTE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BETON 9
BONET 9
VONET 9
UTOEN 9
UNOTE 9
TOVNE 9
TOVEN 9
TJONE 9
POTEN 9
VONTE 9
BOTNE 9
BONTE 9
BOTEN 9
HONET 8
HOTEN 8
KONTE 7
KOTEN 7
KONET 7
MOTEN 7
KNOTE 7
TONEM 7
KETON 7
FOTEN 7
TEKNO 7
TRONE 6
TROEN 6
DONET 6
DONTE 6
TOREN 6
TONES 6
TONER 6
SONTE 6
TOLEN 6
DOTEN 6
TENOR 6
SOTEN 6
IONET 6
SONET 6
ROTEN 6
OSTEN 6
ONDET 6
NOTER 6
NORET 6
LENTO 6
ORTEN 6

Ord som starter på NOTE

OrdPoeng
NOTEBIBLIOTEKET 24
NOTEKUNNSKAPENE 24
NOTETRYKKINGENE 24
NOTEBIBLIOTEKER 24
NOTETRYKNINGENE 23
NOTEBIBLIOTEKA 23
NOTETRYKKINGEN 23
NOTETRYKKERIENE 23
NOTEKUNNSKAPEN 23
NOTETRYKKINGER 23
NOTEKUNNSKAPER 23
NOTETRYKNINGER 22
NOTETRYKKINGA 22
NOTEBIBLIOTEK 22
NOTETRYKKERIER 22
NOTETRYKKERIET 22
NOTETRYKNINGEN 22
NOTEAPPARATENE 21
NOTESKRIVNINGER 21
NOTETRYKKERNE 21
NOTETRYKNINGA 21
NOTEVEKSLINGENE 21
NOTETRYKKING 21
NOTETRYKKERIA 21
NOTEKUNNSKAP 21
NOTETRYKKEREN 21
NOTESKRIVNINGEN 21
NOTESKRIVINGENE 21
NOTETRYKKERI 20
NOTEVEKSLINGEN 20
NOTELÆRINGENE 20
NOTETRYKNING 20
NOTESKRIVNINGA 20
NOTESKRIVINGEN 20
NOTEVEKSLINGER 20
NOTERINGSPRISER 20
NOTERINGSPRISEN 20
NOTEAPPARATET 20
NOTESKRIVINGER 20
NOTETRYKKERE 20
NOTEAPPARATER 20
NOTEVEKSLINGA 19
NOTETRYKKER 19
NOTEHYLLENE 19
NOTEBØKENE 19
NOTELÆRINGER 19
NOTEBUNKENE 19
NOTELÆRINGEN 19
NOTEPAPIRENE 19
NOTEAPPARATA 19
NOTEMAPPENE 19
NOTESKRIVINGA 19
NOTESKRIVNING 19
NOTEBØKER 18
NOTEPULTENE 18
NOTEPAPIRER 18
NOTESKRIVING 18
NOTERINGSPRIS 18
NOTEAPPARAT 18
NOTESKRIVEREN 18
NOTEMAPPEN 18
NOTEHYLLEN 18
NOTEHYLLER 18
NOTEMAPPER 18
NOTEPAPIRET 18
NOTESKRIVERNE 18
NOTEVEKSLING 18
NOTEBUNKER 18
NOTERINGSDAGENE 18
NOTEBUNKEN 18
NOTEMAPPA 17
NOTERINGSDAGEN 17
NOTEHYLLA 17
NOTERINGSDAGER 17
NOTEHYLLE 17
NOTEMAPPE 17
NOTEPULTEN 17
NOTESKRIVERE 17
NOTEBUNKE 17
NOTELÆRING 17
NOTESTATIVENE 17
NOTEPULTER 17
NOTEPAPIRA 17
NOTESTATIVET 16
NOTESKRIFTENE 16
NOTESKRIVER 16
NOTESTIKKEREN 16
NOTESETTINGENE 16
NOTESPILLENE 16
NOTEVENDERNE 16
NOTEVERDIENE 16
NOTEPAPIR 16
NOTESTIKKERNE 16
NOTESPELLENE 16
NOTESTATIVER 16
NOTEVENDEREN 16
NOTELÆRENE 16
NOTESKRIFTEN 15
NOTESTIKKERE 15
NOTERINGSDAG 15
NOTESETTINGER 15
NOTESETTINGEN 15
NOTESKRIFTER 15
NOTEBLADENE 15
NOTEBOKEN 15
NOTEPULT 15
NOTELÆREN 15
NOTESPILLET 15
NOTESPELLET 15
NOTEVERDIEN 15
NOTEVENDERE 15
NOTEBILDENE 15
NOTESTATIVA 15
NOTEHEFTENE 15
NOTEVERDIER 15
NOTELINJENE 15
NOTELÆRER 15
NOTESPILLA 14
NOTELINJEN 14
NOTEHEFTER 14
NOTEBILDER 14
NOTESTATIV 14
NOTESPELLA 14
NOTEVENDER 14
NOTEBLADER 14
NOTELINJER 14
NOTEHEFTET 14
NOTEBLADET 14
NOTESETTINGA 14
NOTESTIKKER 14
NOTESKRIFTA 14
NOTELÆRA 14
NOTEBOKA 14
NOTELÆRE 14
NOTEBILDET 14
NOTESPELL 13
NOTEBOK 13
NOTELINJA 13
NOTELINJE 13
NOTEHEFTE 13
NOTEVERDI 13
NOTEHEFTA 13
NOTEBLADA 13
NOTEBILDE 13
NOTESPILL 13
NOTESETTEREN 13
NOTERINGENE 13
NOTESETTING 13
NOTESKRIFT 13
NOTESTOLENE 13
NOTESETTERNE 13
NOTEBILDA 13
NOTETEGNENE 13
NOTEARKENE 12
NOTESTOLEN 12
NOTESETTERE 12
NOTERINGEN 12
NOTEBLAD 12
NOTETEGNET 12
NOTESTOLER 12
NOTERINGER 12
NOTEARKET 11
NOTERINGA 11
NOTETEGNA 11
NOTEATERET 11
NOTESETTER 11
NOTERING 10
NOTETEGN 10
NOTEATRET 10
NOTEARKA 10
NOTERENDE 10
NOTESTOL 10
NOTEATER 9
NOTEARK 9
NOTERES 8
NOTERER 8
NOTERTE 8
NOTERT 7
NOTENE 7
NOTERE 7
NOTER 6
NOTEN 6

Ord som slutter med NOTE

OrdPoeng
FJERDEDELSNOTE 19
VERBALNOTE 17
PROTESTNOTE 16
MARGINALNOTE 15
HALVNOTE 14
FIREDELSNOTE 14
BASSNOTE 12
HEILNOTE 11
FOTNOTE 10
HELNOTE 10
UNOTE 9
KNOTE 7

Bøyningsformer av NOTE

Lignende ord av NOTE

Anagram av NOTE

For mer informasjon om ordet NOTE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NOTE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok