ODE i Scrabble - ordspill.com

ODE i Scrabble

ODE er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEO.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
O2D1E1

Ved å legge til én bokstav til ODE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DOVE 8
PODE 8
DOPE 8
HODE 7
DEGO 6
MODE 6
KODE 6
DEMO 6
EFOD 6
GODE 6
DOGE 6
DOSE 5
DORE 5
DONE 5
DOET 5
DOER 5
NODE 5
ODEL 5
ODEN 5
ODER 5
ODLE 5
ONDE 5
ORDE 5
DOEN 5
RODE 5

Ord som starter på ODE

OrdPoeng
ODELSBØNDENE 20
ODELSBØNDER 19
ODELSGRUNNENE 18
ODELSBÅRENT 18
ODELSBÅRNE 17
ODELSBÅREN 17
ODELSSØNNENE 17
ODELSGÅRDENE 17
ODELSGRUNNEN 17
ODELSGUTTENE 17
ODELSJORDENE 17
ODELSGRUNNER 17
ODELSBONDEN 16
ODELSGUTTEN 16
ODELSJORDEN 16
ODELSGÅRDEN 16
ODELSSØNNEN 16
ODELSGÅRDER 16
ODELSSØNNER 16
ODELSGUTTER 16
ODELSJORDER 16
ODELSLOVENE 16
ODELSJENTENE 16
ODELSBONDE 15
ODELSJORDA 15
ODELSGRUNN 15
ODELSJENTER 15
ODELSLOVEN 15
ODELSLOVER 15
ODELSJENTEN 15
ODELSTINGENE 14
ODELSGARDENE 14
ODELSGUTT 14
ODELSGÅRD 14
ODELSJENTE 14
ODELSJENTA 14
ODELSSØNN 14
ODELSJORD 14
ODELSGARDER 13
ODELSGARDEN 13
ODELSRETTENE 13
ODELSLOV 13
ODELSTINGET 13
ODELSSAKENE 13
ODELSRETTER 12
ODELSTINGA 12
ODELSRETTEN 12
ODELSSAKER 12
ODELSSAKEN 12
ODELSFRITT 12
ODELSTING 11
ODELSGARD 11
ODELSSAKA 11
ODELSFRIE 11
ODELSRETT 10
ODELSSAK 10
ODELSFRI 10
ODELEN 7
ODESTE 7
ODENE 6
ODEST 6
ODERE 6
ODEN 5
ODEL 5
ODER 5

Ord som slutter med ODE

OrdPoeng
BYSTYREPERIODE 31
KUNDEGRUPPEKODE 31
KJØPSMÅTEKODE 30
OPPGANGSPERIODE 28
GODVÆRSPERIODE 28
SYVÅRSPERIODE 28
UVÆRSPERIODE 27
KVARTÆRPERIODE 27
PROSJEKTPERIODE 27
KNAPPENÅLSHODE 27
SKOGBRUKSMETODE 27
PRØVEPERIODE 26
SJUÅRSPERIODE 26
SYKDOMSPERIODE 26
BYGGEPERIODE 26
HULLBÅNDKODE 25
KOPLINGSPERIODE 25
ORDFØRERPERIODE 25
ÅPNINGSPERIODE 25
VAKUUMMETODE 25
SURVEYMETODE 25
ÅREMÅLSPERIODE 25
JAPPEPERIODE 25
FORSØKSPERIODE 25
TILBUDSPERIODE 24
KULTURPERIODE 24
KNAPPHETSGODE 24
ÅTTEÅRSPERIODE 24
AVLIVINGSMETODE 24
AVSLUTNINGSKODE 24
FORBRUKSGODE 23
KUPPELHODE 23
HULLKORTMETODE 23
UTLÅNSPERIODE 23
FORHØRSMETODE 23
BYGGEMETODE 23
DOWNPERIODE 23
PRØVEMETODE 23
TERTIÆRPERIODE 23
BLOMKÅLHODE 23
SØKNADSPERIODE 23
VRØVLEHODE 23
ANALYSEPERIODE 23
DYRKINGSMETODE 23
HOLBÅNDKODE 22
SKYTEEPISODE 22
HULLBANDKODE 22
SKJÆREHODE 22
FORFALLSPERIODE 22
KARBONPERIODE 22
FEMÅRSPERIODE 22
PRAKSISPERIODE 22
FIREÅRSPERIODE 22
TJENESTEPERIODE 22
STORHETSPERIODE 22
SEKSÅRSPERIODE 22
FORMANNSPERIODE 22
STYRINGSMETODE 22
KONTRAKTPERIODE 22
HVILEPERIODE 21
VOKSEPERIODE 21
TRYKKEMETODE 21
ARBEIDSPERIODE 21
LÅRBEINSHODE 21
HEVDSPERIODE 21
CYTODE 21
TØRKEPERIODE 21
SØRGEPERIODE 21
NEDGANGSPERIODE 21
BOKSTAVKODE 21
JURAPERIODE 21
KJEMPEHODE 21
LØSNINGSMETODE 21
VOLDSEPISODE 20
SJEFSPERIODE 20
TOÅRSPERIODE 20
HANDLINGSMETODE 20
DEVONPERIODE 20
VEKSTPERIODE 20
VARMEPERIODE 20
TOALETTKOMMODE 20
LØNNSPERIODE 20
LÅRBENSHODE 20
KJEMPEGODE 20
BESSEMERMETODE 20
UTLEIEPERIODE 20
REFORMPERIODE 20
ANLEGGSPERIODE 20
HOLKORTMETODE 20
STATSOVERHODE 20
AVTALEPERIODE 20
MELLOMPERIODE 20
MEDLEMSPERIODE 20
KJØTTHODE 20
DØDNINGEHODE 20
SMUGLERMETODE 20
LAVKOSTMETODE 20
KULDEPERIODE 20
ANALYSEMETODE 20
TREÅRSPERIODE 20
HOLBANDKODE 19
VALGPERIODE 19
TARIFFPERIODE 19
KOMPANIKODE 19
JORDPERIODE 19
FORMUESGODE 19
HUGSTMETODE 19
SILURPERIODE 19
FRYSEMETODE 19
KONTROLLMETODE 19
JAKTPERIODE 19
DØDNINGHODE 19
PERMPERIODE 19
SPAREPERIODE 19
STRUPEHODE 19
SAMFUNNSGODE 19
KLEMLENGDEKODE 19
BRØNNHODE 19
BRUKERKODE 19
TIÅRSPERIODE 19
ANGREPSMETODE 19
GAUPEHODE 19
LEASINGPERIODE 19
ATOMSTRIDSHODE 19
UTSLAGSMETODE 19
TYPEHODE 19
PAKKEMETODE 18
POLITIMETODE 18
VELFERDSGODE 18
GANGSTERMETODE 18
GRENSEEPISODE 18
TORTURMETODE 18
LAGRINGSMETODE 18
ARBEIDSMETODE 18
DAUDPERIODE 18
LIVSPERIODE 18
DIAGNOSEMETODE 18
KRIGSPERIODE 18
TVANGSMETODE 18
DAUDINGHODE 18
LØVEHODE 18
HØNSEHODE 18
DØDPERIODE 18
VÆRHODE 18
BUSTEHODE 18
FRYNSEGODE 18
DYNKELGODE 18
HJERTEGODE 17
ÅRSPERIODE 17
STRAFFEMETODE 17
HUNDEHODE 17
KRITTPERIODE 17
SEKSKANTHODE 17
FREDSPERIODE 17
SJØLGODE 17
LATENSPERIODE 17
SALGSPERIODE 17
GLANSPERIODE 17
DUKKEHODE 17
MENNESKEHODE 17
KRISEPERIODE 17
IMPORTKODE 17
SPRENGHODE 17
AVSNITTSKODE 17
TRENINGSMETODE 17
BRUSHODE 17
INNFALLSMETODE 17
BREVHODE 17
DUSJHODE 17
HETEPERIODE 17
SKRIVEHODE 17
STRUTSEHODE 17
TILLEGGSGODE 16
OPPMODE 16
FANGSTMETODE 16
FRAMTIDSGODE 16
BOLTEHODE 16
FREMTIDSGODE 16
TRIASPERIODE 16
BRUHODE 16
GRAUTHODE 16
SYNKANODE 16
MIDTPERIODE 16
SISTEPERIODE 16
JEVNGODE 16
STRUTSHODE 16
MÅLEMETODE 16
SPAREMETODE 16
NATURMETODE 16
GRØTHODE 16
REGNPERIODE 16
ØKSEHODE 16
DYREGODE 15
DOKKEHODE 15
KRUSHODE 15
TENNELEKTRODE 15
TESTPERIODE 15
OVERHODE 15
HENGEHODE 15
HOVMODE 15
LYDHODE 15
HALVGODE 15
KULEHODE 15
MATINGSKODE 15
TIDSPERIODE 15
MAFIAMETODE 15
LÅSEMETODE 15
STILPERIODE 15
SLANKEMETODE 15
FRIPERIODE 15
JORDKLODE 15
SURREHODE 15
LEIEPERIODE 15
FARGEMETODE 15
TORSKEHODE 15
BARNEHODE 15
SVINEHODE 15
MIDDELSGODE 14
BROHODE 14
SIFFERKODE 14
FULLGODE 14
REGNEMETODE 14
RUNDHODE 14
SAUEHODE 14
TARIFFKODE 14
SLANGEHODE 14
BAKHODE 14
HESTEHODE 14
KÅLHODE 14
RIVEHODE 14
VANNHODE 14
ÆTTGODE 14
SALGSMETODE 14
MASKINKODE 14
OKSEHODE 13
ULLHODE 13
DRAGEHODE 13
STRIDSHODE 13
KUHODE 13
EKSTRAGODE 13
SELVGODE 13
MANNSHODE 13
GRISEHODE 13
FELLESGODE 13
KAMSHODE 13
FARGEKODE 13
MIDDELGODE 13
RENSEMETODE 13
JAMGODE 13
APEHODE 13
KOMMODE 12
SYNODE 12
OMPODE 12
LINSEHODE 12
NAUGODE 12
ANTIPODE 12
STREKKODE 12
SALATHODE 12
DODSHODE 12
TESTMETODE 12
ROTEHODE 12
KNALLGODE 12
EPISODE 11
PERIODE 11
PAGODE 11
LISTEKODE 11
RAPSODE 11
ESELHODE 11
FORMODE 11
INNPODE 11
PENTODE 11
AVKODE 11
ELGHODE 11
ELEKTRODE 11
TREHODE 10
FEHODE 10
TALLKODE 10
NEMATODE 10
DATAKODE 10
EIEGODE 9
DEKODE 8
PODE 8
KATODE 8
METODE 8
ANMODE 8
KNODE 7
KLODE 7
HODE 7
MODE 6
ANODE 6
DIODE 6
STODE 6
KODE 6
GODE 6
NODE 5
RODE 5

Bøyningsformer av ODE

Lignende ord av ODE

Anagram av ODE

For mer informasjon om ordet ODE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ODE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok