ODE i Scrabble - ordspill.com

ODE i Scrabble

ODE er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEO.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
O2D1E1

Ved å legge til én bokstav til ODE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DOVE 8
PODE 8
DOPE 8
HODE 7
DEGO 6
MODE 6
KODE 6
DEMO 6
EFOD 6
GODE 6
DOGE 6
DOSE 5
DORE 5
DONE 5
DOET 5
DOER 5
NODE 5
ODEL 5
ODEN 5
ODER 5
ODLE 5
ONDE 5
ORDE 5
DOEN 5
RODE 5

Ord som starter på ODE

OrdPoeng
ODELSBØNDENE 20
ODELSBØNDER 19
ODELSGRUNNENE 18
ODELSBÅRENT 18
ODELSGRUNNEN 17
ODELSSØNNENE 17
ODELSBÅREN 17
ODELSGÅRDENE 17
ODELSGUTTENE 17
ODELSJORDENE 17
ODELSGRUNNER 17
ODELSBÅRNE 17
ODELSLOVENE 16
ODELSBONDEN 16
ODELSSØNNER 16
ODELSJORDEN 16
ODELSGUTTEN 16
ODELSJORDER 16
ODELSGUTTER 16
ODELSSØNNEN 16
ODELSGÅRDER 16
ODELSJENTENE 16
ODELSGÅRDEN 16
ODELSJORDA 15
ODELSJENTEN 15
ODELSGRUNN 15
ODELSBONDE 15
ODELSLOVEN 15
ODELSLOVER 15
ODELSJENTER 15
ODELSGÅRD 14
ODELSTINGENE 14
ODELSGARDENE 14
ODELSJENTE 14
ODELSJORD 14
ODELSSØNN 14
ODELSJENTA 14
ODELSGUTT 14
ODELSTINGET 13
ODELSSAKENE 13
ODELSLOV 13
ODELSGARDER 13
ODELSGARDEN 13
ODELSRETTENE 13
ODELSRETTEN 12
ODELSSAKEN 12
ODELSRETTER 12
ODELSFRITT 12
ODELSTINGA 12
ODELSSAKER 12
ODELSFRIE 11
ODELSTING 11
ODELSGARD 11
ODELSSAKA 11
ODELSRETT 10
ODELSSAK 10
ODELSFRI 10
ODELEN 7
ODESTE 7
ODENE 6
ODEST 6
ODERE 6
ODEL 5
ODER 5
ODEN 5

Ord som slutter med ODE

OrdPoeng
BYSTYREPERIODE 31
KJØPSMÅTEKODE 30
SYVÅRSPERIODE 28
GODVÆRSPERIODE 28
OPPGANGSPERIODE 28
BUDSJETTPERIODE 28
MILDVÆRSPERIODE 28
UVÆRSPERIODE 27
KVARTÆRPERIODE 27
KNAPPENÅLSHODE 27
PROSJEKTPERIODE 27
PRØVEPERIODE 26
SJUÅRSPERIODE 26
BYGGEPERIODE 26
SYKDOMSPERIODE 26
SURVEYMETODE 25
FORSØKSPERIODE 25
JAPPEPERIODE 25
KOBLINGSPERIODE 25
ÅPNINGSPERIODE 25
ÅREMÅLSPERIODE 25
HULLBÅNDKODE 25
VAKUUMMETODE 25
ÅTTEÅRSPERIODE 24
KNAPPHETSGODE 24
KULTURPERIODE 24
TILBUDSPERIODE 24
DIREKTØRPERIODE 24
FORHØRSMETODE 23
ANALYSEPERIODE 23
UTLÅNSPERIODE 23
TERTIÆRPERIODE 23
KUPPELHODE 23
HULLKORTMETODE 23
SØKNADSPERIODE 23
DYRKINGSMETODE 23
DOWNPERIODE 23
BYGGEMETODE 23
PRØVEMETODE 23
BLOMKÅLHODE 23
VRØVLEHODE 23
FORBRUKSGODE 23
SKYTEEPISODE 22
HULLBANDKODE 22
FEMÅRSPERIODE 22
SKJÆREHODE 22
HOLBÅNDKODE 22
KARBONPERIODE 22
STORHETSPERIODE 22
FORMANNSPERIODE 22
KONTRAKTPERIODE 22
KONGRESSPERIODE 22
FIREÅRSPERIODE 22
STYRINGSMETODE 22
PRAKSISPERIODE 22
SEKSÅRSPERIODE 22
TØRKEPERIODE 21
CYTODE 21
LØSNINGSMETODE 21
HEVDSPERIODE 21
LÅRBEINSHODE 21
VOKSEPERIODE 21
TRYKKEMETODE 21
HVILEPERIODE 21
SØRGEPERIODE 21
ARBEIDSPERIODE 21
BOKSTAVKODE 21
JURAPERIODE 21
SIKRINGSPERIODE 21
NEDGANGSPERIODE 21
KJEMPEHODE 21
KJØTTHODE 20
VOLDSEPISODE 20
HANDLINGSMETODE 20
DEVONPERIODE 20
BESSEMERMETODE 20
DØDNINGEHODE 20
LÅRBENSHODE 20
KULDEPERIODE 20
INTERIMSPERIODE 20
TRENINGSPERIODE 20
SMUGLERMETODE 20
AVTALEPERIODE 20
VARMEPERIODE 20
SJEFSPERIODE 20
TREÅRSPERIODE 20
REFORMPERIODE 20
LAVKOSTMETODE 20
ANALYSEMETODE 20
MELLOMPERIODE 20
HOLKORTMETODE 20
ANLEGGSPERIODE 20
UTLEIEPERIODE 20
MEDLEMSPERIODE 20
VEKSTPERIODE 20
LØNNSPERIODE 20
TOÅRSPERIODE 20
TOALETTKOMMODE 20
STATSOVERHODE 20
KJEMPEGODE 20
PERMPERIODE 19
VALGPERIODE 19
ANGREPSMETODE 19
FRYSEMETODE 19
DØDNINGHODE 19
JAKTPERIODE 19
HUGSTMETODE 19
UTSLAGSMETODE 19
ATOMSTRIDSHODE 19
LEASINGPERIODE 19
FORMUESGODE 19
TARIFFPERIODE 19
KOMPANIKODE 19
HOLBANDKODE 19
KONTROLLMETODE 19
SAMFUNNSGODE 19
KLEMLENGDEKODE 19
SILURPERIODE 19
SPAREPERIODE 19
TIÅRSPERIODE 19
JORDPERIODE 19
GAUPEHODE 19
BRØNNHODE 19
TYPEHODE 19
STRUPEHODE 19
BRUKERKODE 19
VÆRHODE 18
LAGRINGSMETODE 18
DAUDPERIODE 18
DAUDINGHODE 18
TVANGSMETODE 18
FRYNSEGODE 18
PAKKEMETODE 18
GANGSTERMETODE 18
TORTURMETODE 18
BUSTEHODE 18
DIAGNOSEMETODE 18
HØNSEHODE 18
GRENSEEPISODE 18
POLITIMETODE 18
DØDPERIODE 18
ARBEIDSMETODE 18
VELFERDSGODE 18
KRIGSPERIODE 18
DYNKELGODE 18
LIVSPERIODE 18
LØVEHODE 18
BREVHODE 17
STRAFFEMETODE 17
SJØLGODE 17
INNFALLSMETODE 17
LATENSPERIODE 17
AVSNITTSKODE 17
MENNESKEHODE 17
DUSJHODE 17
KRISEPERIODE 17
HUNDEHODE 17
SEKSKANTHODE 17
KRITTPERIODE 17
FREDSPERIODE 17
BRUSHODE 17
DUKKEHODE 17
SALGSPERIODE 17
GLANSPERIODE 17
SPRENGHODE 17
ÅRSPERIODE 17
HETEPERIODE 17
TRENINGSMETODE 17
HJERTEGODE 17
SKRIVEHODE 17
STRUTSEHODE 17
IMPORTKODE 17
GRØTHODE 16
FRAMTIDSGODE 16
OPPMODE 16
GRAUTHODE 16
MIDTPERIODE 16
BOLTEHODE 16
FREMTIDSGODE 16
TRIASPERIODE 16
SPAREMETODE 16
SISTEPERIODE 16
REGNPERIODE 16
MÅLEMETODE 16
JEVNGODE 16
BRUHODE 16
NATURMETODE 16
ØKSEHODE 16
STRUTSHODE 16
TILLEGGSGODE 16
FANGSTMETODE 16
SYNKANODE 16
DYREGODE 15
FRIPERIODE 15
KRUSHODE 15
KULEHODE 15
LÅSEMETODE 15
STILPERIODE 15
TENNELEKTRODE 15
HALVGODE 15
OVERHODE 15
SLANKEMETODE 15
HENGEHODE 15
MAFIAMETODE 15
TIDSPERIODE 15
LYDHODE 15
TORSKEHODE 15
FARGEMETODE 15
BARNEHODE 15
MATINGSKODE 15
SVINEHODE 15
LEIEPERIODE 15
TESTPERIODE 15
DOKKEHODE 15
SURREHODE 15
HOVMODE 15
JORDKLODE 15
RUNDHODE 14
SALGSMETODE 14
REGNEMETODE 14
HESTEHODE 14
MASKINKODE 14
VANNHODE 14
RIVEHODE 14
KÅLHODE 14
SIFFERKODE 14
BAKHODE 14
FULLGODE 14
SAUEHODE 14
TARIFFKODE 14
ÆTTGODE 14
BROHODE 14
SLANGEHODE 14
MIDDELSGODE 14
OKSEHODE 13
ULLHODE 13
KUHODE 13
APEHODE 13
JAMGODE 13
MIDDELGODE 13
KAMSHODE 13
MANNSHODE 13
RENSEMETODE 13
STRIDSHODE 13
FELLESGODE 13
DRAGEHODE 13
GRISEHODE 13
FARGEKODE 13
EKSTRAGODE 13
SELVGODE 13
STREKKODE 12
DODSHODE 12
NAUGODE 12
ANTIPODE 12
LINSEHODE 12
ROTEHODE 12
TESTMETODE 12
SALATHODE 12
KOMMODE 12
KNALLGODE 12
SYNODE 12
OMPODE 12
PERIODE 11
AVKODE 11
INNPODE 11
PAGODE 11
PENTODE 11
RAPSODE 11
LISTEKODE 11
ELGHODE 11
FORMODE 11
ELEKTRODE 11
ESELHODE 11
EPISODE 11
DATAKODE 10
TREHODE 10
NEMATODE 10
FEHODE 10
TALLKODE 10
EIEGODE 9
PODE 8
DEKODE 8
KATODE 8
METODE 8
ANMODE 8
HODE 7
KLODE 7
KNODE 7
MODE 6
GODE 6
ANODE 6
STODE 6
DIODE 6
KODE 6
NODE 5
RODE 5

Bøyningsformer av ODE

Lignende ord av ODE

Anagram av ODE

For mer informasjon om ordet ODE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ODE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok