ODE i Scrabble - ordspill.com

ODE i Scrabble

ODE er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEO.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
O2D1E1

Ved å legge til én bokstav til ODE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DOVE 8
PODE 8
DOPE 8
HODE 7
DEGO 6
MODE 6
KODE 6
DEMO 6
EFOD 6
GODE 6
DOGE 6
DOSE 5
DORE 5
DONE 5
DOET 5
DOER 5
NODE 5
ODEL 5
ODEN 5
ODER 5
ODLE 5
ONDE 5
ORDE 5
DOEN 5
RODE 5

Ord som starter på ODE

OrdPoeng
ODELSBØNDENE 20
ODELSBØNDER 19
ODELSGRUNNENE 18
ODELSBÅRENT 18
ODELSBÅREN 17
ODELSGRUNNER 17
ODELSJORDENE 17
ODELSGUTTENE 17
ODELSGRUNNEN 17
ODELSGÅRDENE 17
ODELSSØNNENE 17
ODELSBÅRNE 17
ODELSBONDEN 16
ODELSJORDER 16
ODELSGÅRDER 16
ODELSSØNNER 16
ODELSLOVENE 16
ODELSJORDEN 16
ODELSGUTTEN 16
ODELSGÅRDEN 16
ODELSSØNNEN 16
ODELSGUTTER 16
ODELSJENTENE 16
ODELSBONDE 15
ODELSLOVER 15
ODELSJENTER 15
ODELSJORDA 15
ODELSJENTEN 15
ODELSLOVEN 15
ODELSGRUNN 15
ODELSSØNN 14
ODELSGUTT 14
ODELSGÅRD 14
ODELSJORD 14
ODELSJENTE 14
ODELSTINGENE 14
ODELSJENTA 14
ODELSGARDENE 14
ODELSRETTENE 13
ODELSGARDEN 13
ODELSGARDER 13
ODELSTINGET 13
ODELSSAKENE 13
ODELSLOV 13
ODELSRETTER 12
ODELSSAKER 12
ODELSSAKEN 12
ODELSRETTEN 12
ODELSFRITT 12
ODELSTINGA 12
ODELSGARD 11
ODELSTING 11
ODELSSAKA 11
ODELSFRIE 11
ODELSSAK 10
ODELSFRI 10
ODELSRETT 10
ODELEN 7
ODESTE 7
ODENE 6
ODEST 6
ODERE 6
ODEN 5
ODEL 5
ODER 5

Ord som slutter med ODE

OrdPoeng
KUNDEGRUPPEKODE 31
PRØVERØRSMETODE 31
BYSTYREPERIODE 31
KJØPSMÅTEKODE 30
KAMBRIUMPERIODE 28
SYVÅRSPERIODE 28
GODVÆRSPERIODE 28
OPPGANGSPERIODE 28
UVÆRSPERIODE 27
KNAPPENÅLSHODE 27
SKOGBRUKSMETODE 27
KVARTÆRPERIODE 27
BYGGEPERIODE 26
SYKDOMSPERIODE 26
PRØVEPERIODE 26
SJUÅRSPERIODE 26
ÅPNINGSPERIODE 25
FORSØKSPERIODE 25
ORDFØRERPERIODE 25
HULLBÅNDKODE 25
ÅREMÅLSPERIODE 25
JAPPEPERIODE 25
KOPLINGSPERIODE 25
VAKUUMMETODE 25
SURVEYMETODE 25
AVLIVINGSMETODE 24
TILBUDSPERIODE 24
AVSLUTNINGSKODE 24
ÅTTEÅRSPERIODE 24
KULTURPERIODE 24
KNAPPHETSGODE 24
PRØVEMETODE 23
DOWNPERIODE 23
FORBRUKSGODE 23
BYGGEMETODE 23
FORHØRSMETODE 23
KUPPELHODE 23
BLOMKÅLHODE 23
SMUGLINGSMETODE 23
UTLÅNSPERIODE 23
SØKNADSPERIODE 23
ANALYSEPERIODE 23
TERTIÆRPERIODE 23
DYRKINGSMETODE 23
VRØVLEHODE 23
HULLKORTMETODE 23
TJENESTEPERIODE 22
HOLBÅNDKODE 22
PRAKSISPERIODE 22
STORHETSPERIODE 22
SEKSÅRSPERIODE 22
FEMÅRSPERIODE 22
STYRINGSMETODE 22
SKJÆREHODE 22
HULLBANDKODE 22
SKYTEEPISODE 22
FORFALLSPERIODE 22
FIREÅRSPERIODE 22
KARBONPERIODE 22
BOKSTAVKODE 21
KJEMPEHODE 21
NEDGANGSPERIODE 21
HEVDSPERIODE 21
TØRKEPERIODE 21
LÅRBEINSHODE 21
ARBEIDSPERIODE 21
TRYKKEMETODE 21
HVILEPERIODE 21
SØRGEPERIODE 21
VOKSEPERIODE 21
LØSNINGSMETODE 21
JURAPERIODE 21
CYTODE 21
HOLKORTMETODE 20
AVTALEPERIODE 20
DØDNINGEHODE 20
LAVKOSTMETODE 20
LÅRBENSHODE 20
KJEMPEGODE 20
ANALYSEMETODE 20
MELLOMPERIODE 20
UTLEIEPERIODE 20
VARMEPERIODE 20
TOÅRSPERIODE 20
LØNNSPERIODE 20
VEKSTPERIODE 20
STATSOVERHODE 20
VOLDSEPISODE 20
ANLEGGSPERIODE 20
KJØTTHODE 20
REFORMPERIODE 20
MEDLEMSPERIODE 20
SJEFSPERIODE 20
TOALETTKOMMODE 20
KULDEPERIODE 20
HANDLINGSMETODE 20
BESSEMERMETODE 20
DEVONPERIODE 20
TREÅRSPERIODE 20
SMUGLERMETODE 20
HOLBANDKODE 19
DØDNINGHODE 19
KOMPANIKODE 19
SILURPERIODE 19
ANGREPSMETODE 19
HUGSTMETODE 19
FORMUESGODE 19
TARIFFPERIODE 19
VALGPERIODE 19
JAKTPERIODE 19
TYPEHODE 19
TIÅRSPERIODE 19
LEASINGPERIODE 19
ATOMSTRIDSHODE 19
SAMFUNNSGODE 19
KLEMLENGDEKODE 19
BRØNNHODE 19
GAUPEHODE 19
BRUKERKODE 19
JORDPERIODE 19
KONTROLLMETODE 19
SPAREPERIODE 19
FRYSEMETODE 19
PERMPERIODE 19
STRUPEHODE 19
UTSLAGSMETODE 19
DAUDINGHODE 18
TORTURMETODE 18
PAKKEMETODE 18
TVANGSMETODE 18
KRIGSPERIODE 18
DAUDPERIODE 18
LIVSPERIODE 18
POLITIMETODE 18
LØVEHODE 18
VELFERDSGODE 18
DØDPERIODE 18
DYNKELGODE 18
HØNSEHODE 18
LAGRINGSMETODE 18
GRENSEEPISODE 18
BUSTEHODE 18
GANGSTERMETODE 18
FRYNSEGODE 18
ARBEIDSMETODE 18
DIAGNOSEMETODE 18
VÆRHODE 18
DUKKEHODE 17
GLANSPERIODE 17
DUSJHODE 17
MENNESKEHODE 17
HJERTEGODE 17
BRUSHODE 17
SALGSPERIODE 17
HETEPERIODE 17
KRITTPERIODE 17
FREDSPERIODE 17
INNFALLSMETODE 17
AVSNITTSKODE 17
SPRENGHODE 17
BREVHODE 17
IMPORTKODE 17
SJØLGODE 17
STRAFFEMETODE 17
STRUTSEHODE 17
LATENSPERIODE 17
SEKSKANTHODE 17
SKRIVEHODE 17
ÅRSPERIODE 17
HUNDEHODE 17
TRENINGSMETODE 17
KRISEPERIODE 17
TRIASPERIODE 16
OPPMODE 16
BOLTEHODE 16
SISTEPERIODE 16
GRØTHODE 16
BRUHODE 16
FREMTIDSGODE 16
NATURMETODE 16
ØKSEHODE 16
FRAMTIDSGODE 16
REGNPERIODE 16
STRUTSHODE 16
SYNKANODE 16
MÅLEMETODE 16
MIDTPERIODE 16
TILLEGGSGODE 16
SPAREMETODE 16
GRAUTHODE 16
JEVNGODE 16
FANGSTMETODE 16
HOVMODE 15
LYDHODE 15
TENNELEKTRODE 15
KRUSHODE 15
KULEHODE 15
DYREGODE 15
MAFIAMETODE 15
TORSKEHODE 15
LEIEPERIODE 15
MATINGSKODE 15
TESTPERIODE 15
FARGEMETODE 15
FRIPERIODE 15
LÅSEMETODE 15
TIDSPERIODE 15
JORDKLODE 15
SURREHODE 15
SVINEHODE 15
HENGEHODE 15
DOKKEHODE 15
HALVGODE 15
OVERHODE 15
BARNEHODE 15
STILPERIODE 15
SLANKEMETODE 15
VANNHODE 14
SIFFERKODE 14
HESTEHODE 14
KÅLHODE 14
BAKHODE 14
ÆTTGODE 14
TARIFFKODE 14
SLANGEHODE 14
MASKINKODE 14
RIVEHODE 14
BROHODE 14
FULLGODE 14
MIDDELSGODE 14
REGNEMETODE 14
SAUEHODE 14
SALGSMETODE 14
RUNDHODE 14
OKSEHODE 13
APEHODE 13
GRISEHODE 13
SELVGODE 13
KUHODE 13
RENSEMETODE 13
DRAGEHODE 13
MANNSHODE 13
FARGEKODE 13
ULLHODE 13
JAMGODE 13
KAMSHODE 13
MIDDELGODE 13
EKSTRAGODE 13
STRIDSHODE 13
FELLESGODE 13
OMPODE 12
SYNODE 12
ROTEHODE 12
LINSEHODE 12
DODSHODE 12
NAUGODE 12
TESTMETODE 12
KOMMODE 12
STREKKODE 12
ANTIPODE 12
KNALLGODE 12
SALATHODE 12
ESELHODE 11
ELGHODE 11
AVKODE 11
PAGODE 11
EPISODE 11
INNPODE 11
FORMODE 11
ELEKTRODE 11
PENTODE 11
LISTEKODE 11
RAPSODE 11
PERIODE 11
FEHODE 10
DATAKODE 10
TALLKODE 10
NEMATODE 10
TREHODE 10
EIEGODE 9
ANMODE 8
PODE 8
KATODE 8
METODE 8
DEKODE 8
HODE 7
KLODE 7
KNODE 7
KODE 6
MODE 6
ANODE 6
DIODE 6
STODE 6
GODE 6
NODE 5
RODE 5

Bøyningsformer av ODE

Lignende ord av ODE

Anagram av ODE

For mer informasjon om ordet ODE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ODE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok