ODENE i Scrabble - ordspill.com

ODENE i Scrabble

ODENE er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEENO.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
O2D1E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til ODENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BODENE 10
DOPENE 10
PODENE 10
OUDENE 10
BOENDE 10
DUOENE 10
JODENE 10
VONEDE 10
BONEDE 10
HODENE 9
HONEDE 9
HOENDE 9
DOGENE 8
EFODEN 8
GODENE 8
DEGOEN 8
DEMOEN 8
KODENE 8
DOMENE 8
TONEDE 7
TOENDE 7
SONEDE 7
ROENDE 7
RODENE 7
DONERE 7
OSENDE 7
ORDENE 7
ONDERE 7
OIENDE 7
ODLENE 7
LOENDE 7
DOSENE 7
DORENE 7
ODELEN 7

Ord som slutter med ODENE

OrdPoeng
KJØPSMÅTEKODENE 32
BRACHIOPODENE 32
SYVÅRSPERIODENE 30
UVÆRSPERIODENE 29
SIGØYNERBLODENE 29
SJUÅRSPERIODENE 28
PRØVEPERIODENE 28
BYGGEPERIODENE 28
SURVEYMETODENE 27
JAPPEPERIODENE 27
VAKUUMMETODENE 27
HULLBÅNDKODENE 27
KNAPPHETSGODENE 26
KULTURPERIODENE 26
DOWNPERIODENE 25
BLOMKÅLHODENE 25
PRØVEMETODENE 25
BYGGEMETODENE 25
KUPPELHODENE 25
UTLÅNSPERIODENE 25
FORBRUKSGODENE 25
FORHØRSMETODENE 25
VRØVLEHODENE 25
SKYTEEPISODENE 24
HOLBÅNDKODENE 24
ÅNDSHOVMODENE 24
HULLBANDKODENE 24
SKJÆREHODENE 24
FEMÅRSPERIODENE 24
KARBONPERIODENE 24
STANDSHOVMODENE 23
CYTODENE 23
VOKSEPERIODENE 23
LÅRBEINSHODENE 23
KUNSTNERBLODENE 23
BOKSTAVKODENE 23
TRYKKEMETODENE 23
JURAPERIODENE 23
KJEMPEHODENE 23
HVILEPERIODENE 23
SØRGEPERIODENE 23
TØRKEPERIODENE 23
HEVDSPERIODENE 23
BLOMSTERBODENE 23
SJEFSPERIODENE 22
HJERTEBLODENE 22
VOLDSEPISODENE 22
ANALYSEMETODENE 22
TOÅRSPERIODENE 22
LØNNSPERIODENE 22
UTLEIEPERIODENE 22
AVTALEPERIODENE 22
VIKINGBLODENE 22
LYKKEBODENE 22
HOLKORTMETODENE 22
VARMEPERIODENE 22
PØLSEBODENE 22
LAVKOSTMETODENE 22
LÅRBENSHODENE 22
DEVONPERIODENE 22
REDSKAPSBODENE 22
REFORMPERIODENE 22
VEKSTPERIODENE 22
STATSOVERHODENE 22
SMUGLERMETODENE 22
DØDNINGEHODENE 22
MELLOMPERIODENE 22
KJØTTHODENE 22
KULDEPERIODENE 22
TREÅRSPERIODENE 22
HUGSTMETODENE 21
KLOKKERBODENE 21
VALGPERIODENE 21
KOMPANIKODENE 21
BRØNNHODENE 21
HOLBANDKODENE 21
JAKTPERIODENE 21
FORMUESGODENE 21
PERMPERIODENE 21
KJELLERBODENE 21
BRUKERKODENE 21
DØDNINGHODENE 21
GAUPEHODENE 21
STRUPEHODENE 21
JORDPERIODENE 21
SILURPERIODENE 21
TARIFFPERIODENE 21
UTSLAGSMETODENE 21
TYPEHODENE 21
SPAREPERIODENE 21
ANGREPSMETODENE 21
FRYSEMETODENE 21
TIÅRSPERIODENE 21
SAMFUNNSGODENE 21
BUSTEHODENE 20
KRIGSPERIODENE 20
DØDPERIODENE 20
FRYNSEGODENE 20
TVANGSMETODENE 20
VELFERDSGODENE 20
DAUDINGHODENE 20
LIVSPERIODENE 20
PAKKEMETODENE 20
SJØBODENE 20
ARBEIDSMETODENE 20
SMØREBODENE 20
POLITIMETODENE 20
HØNSEHODENE 20
SPORTSBODENE 20
VÆRHODENE 20
DAUDPERIODENE 20
TORTURMETODENE 20
LØVEHODENE 20
GRENSEEPISODENE 20
KRISEPERIODENE 19
KRITTPERIODENE 19
GLANSPERIODENE 19
FREDSPERIODENE 19
IMPORTKODENE 19
HUNDEHODENE 19
BREVHODENE 19
DUKKEHODENE 19
SNEKKERBODENE 19
BRUSHODENE 19
DUSJHODENE 19
SKRIVEHODENE 19
STRAFFEMETODENE 19
REDWOODENE 19
SALGSPERIODENE 19
SEKSKANTHODENE 19
PAKKBODENE 19
SPRENGHODENE 19
STRUTSEHODENE 19
AVSNITTSKODENE 19
LATENSPERIODENE 19
ÅRSPERIODENE 19
MENNESKEHODENE 19
HETEPERIODENE 19
ISKREMBODENE 18
SISTEPERIODENE 18
REGNPERIODENE 18
NATURMETODENE 18
FREMTIDSGODENE 18
MÅLEMETODENE 18
TILLEGGSGODENE 18
FANGSTMETODENE 18
GRØTHODENE 18
VAKTBODENE 18
ØKSEHODENE 18
FRAMTIDSGODENE 18
BOLTEHODENE 18
GRAUTHODENE 18
SYNDFLODENE 18
SYNKANODENE 18
TRIASPERIODENE 18
SPAREMETODENE 18
FISKEBLODENE 18
MIDTPERIODENE 18
STRUTSHODENE 18
ARTERIEBLODENE 18
BRUHODENE 18
TIDSPERIODENE 17
TESTPERIODENE 17
STILPERIODENE 17
LEIEPERIODENE 17
MATINGSKODENE 17
MAFIAMETODENE 17
SLANKEMETODENE 17
HOVMODENE 17
JORDKLODENE 17
LOFTSBODENE 17
BARNEHODENE 17
SURREHODENE 17
KRUSHODENE 17
KULEHODENE 17
SVINEHODENE 17
DOKKEHODENE 17
LYDHODENE 17
LÅSEMETODENE 17
OVERFLODENE 17
HENGEHODENE 17
DRAGEBLODENE 17
GRISEBLODENE 17
TENNELEKTRODENE 17
MANNEBLODENE 17
FRIPERIODENE 17
FINNEBLODENE 17
TORSKEHODENE 17
DRAKEBLODENE 17
FARGEMETODENE 17
OVERHODENE 17
RIVEHODENE 16
SAUEHODENE 16
TORGBODENE 16
REGNEMETODENE 16
KRAMBODENE 16
ØREFLODENE 16
LOFTBODENE 16
RUNDHODENE 16
BROHODENE 16
UTEBODENE 16
BAKHODENE 16
VEDBODENE 16
KÅLHODENE 16
HESTEHODENE 16
VANNHODENE 16
MASKINKODENE 16
SALGSMETODENE 16
TARIFFKODENE 16
SLANGEHODENE 16
SALGSBODENE 16
SIFFERKODENE 16
MESSEBODENE 16
APEHODENE 15
STRIDSHODENE 15
ULLHODENE 15
RENSEMETODENE 15
FELLESGODENE 15
DEKAPODENE 15
KUHODENE 15
OKSEHODENE 15
MANNSHODENE 15
TOLLBODENE 15
GRISEHODENE 15
FARGEKODENE 15
DRAGEHODENE 15
TETRAPODENE 15
NESEBLODENE 15
KAMSHODENE 15
EKSTRAGODENE 15
KOMMODENE 14
ANTIPODENE 14
VANMODENE 14
ROTEHODENE 14
STREKKODENE 14
SALATHODENE 14
LINSEHODENE 14
UTFLODENE 14
ISOPODENE 14
TESTMETODENE 14
TÅLMODENE 14
MATBODENE 14
SYNODENE 14
ELGHODENE 13
ESELHODENE 13
VEMODENE 13
PERIODENE 13
RAPSODENE 13
PENTODENE 13
ELEKTRODENE 13
TRIPODENE 13
PAGODENE 13
EPISODENE 13
LISTEKODENE 13
DATAKODENE 12
NEMATODENE 12
TREHODENE 12
TALLKODENE 12
FEHODENE 12
BLODENE 11
NIMRODENE 11
BODENE 10
JODENE 10
KATODENE 10
PODENE 10
ARMODENE 10
METODENE 10
EFODENE 9
KLODENE 9
FLODENE 9
HODENE 9
STODENE 8
GODENE 8
KODENE 8
ANODENE 8
DIODENE 8
NODENE 7
RODENE 7

Anagram av ODENE

For mer informasjon om ordet ODENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ODENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok