OK i Scrabble - ordspill.com

OK i Scrabble

OK er et adjektiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver KO.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
O2K2

Ved å legge til én bokstav til OK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
WOK 12
KOP 8
KOV 8
JOK 8
BOK 8
KOB 8
KOM 6
KOI 5
KOL 5
KON 5
KOD 5
KOS 5
KOT 5
KLO 5
KRO 5
LOK 5
NOK 5
ORK 5
SKO 5
TOK 5
KOR 5

Ord som starter på OK

OrdPoeng
OKKUPASJON 23
OKSEKJØTTA 20
OKSEBRYSTA 20
OKSYMORONA 20
OKKUPERING 20
OKKLUSIVEN 19
OKKUPANTER 19
OKKLUSJON 19
OKSEKJØTT 19
OKSELØPENE 19
OKSYMORON 19
OKSEBRYST 19
OKKLUSIVER 19
OKKLUSIVT 18
OKKLUSIVE 18
OKKUPERER 18
OKKUPERES 18
OKERFLYENE 18
OKULASJON 18
OKSYTONON 18
OKSELØPET 18
OKKUPERTE 18
OKSYGENENE 18
OKSOSYRENE 18
OKULÆRE 17
OKSEVOGNER 17
OKSYMETRA 17
OKSYMETRI 17
OKKUPERT 17
OKSEBOGENE 17
OKKUPERE 17
OKSALSYRER 17
OKULÆRT 17
OKKASJONEN 17
OKSYGENET 17
OKKULTISME 17
OKKLUSIV 17
OKSYMETRE 17
OKSEHUDENE 17
OKSELØPA 17
OKSOSYREN 17
OKSOSYRER 17
OKSEVOGNEN 17
OKKUPANT 17
OKKASJONER 17
OKSYMETER 17
OKERFLYET 17
OKSALSYREN 17
OKSEVOGNA 16
OKKULTESTE 16
OKKULTERER 16
OKTOGONISK 16
OKSALSYRA 16
OKSEBLODET 16
OKSYGENA 16
OKKULTERES 16
OKSETUNGEN 16
OKSOSYRA 16
OKSEBOGEN 16
OKSEHUDER 16
OKSIDASJON 16
OKSEHUDEN 16
OKSEKJERRE 16
OKSEBOGER 16
OKERFLYA 16
OKSELÆRET 16
OKSELØP 16
OKSALSYRE 16
OKTAVERING 16
OKSETUNGER 16
OKKLUDERTE 16
OKSESÆDEN 16
OKKLUDERES 16
OKSERAGUEN 16
OKULÆR 16
OKKLUDERER 16
OKULERINGA 16
OKKUPER 16
OKSOSYRE 16
OKTROAJERT 16
OKSEKALVEN 16
OKKULTERTE 16
OKSETUNGE 15
OKTOBRIST 15
OKTAVARKA 15
OKULERENDE 15
OKSIPITALE 15
OKKLUDERE 15
OKSEHODENE 15
OKERFLY 15
OKTOGONALE 15
OKKLUDERT 15
OKSIDATIVT 15
OKSERULLER 15
OKSIDULENE 15
OKSEKAMMER 15
OKSEVOGN 15
OKSEHUDA 15
OKSYGEN 15
OKKULTEST 15
OKSEKAMMEN 15
OKSETUNGA 15
OKSELEVRER 15
OKSELEVERE 15
OKKULTIST 15
OKSEPEISEN 15
OKTOGONALT 15
OKTROAJER 15
OKSIDATIVE 15
OKSEHOLDET 15
OKKULTERE 15
OKKULTERT 15
OKULERING 15
OKKASJON 15
OKTAVERER 14
OKSEHORNA 14
OKTOGONAL 14
OKSIDATIV 14
OKULARENE 14
OKTOGONER 14
OKSIDULET 14
OKTAVERES 14
OKSIPITAL 14
OKLOKRATIA 14
OKTAVARK 14
OKSEHODER 14
OKTOGONEN 14
OKSENAKKER 14
OKSIDULER 14
OKERFARGER 14
OKSELEVRE 14
OKSEHUD 14
OKSEBOG 14
OKSELÆR 14
OKSELEVER 14
OKSESÆD 14
OKSEBLOD 14
OKSEKALV 14
OKSELEVRA 14
OKSERAGU 14
OKSEHODET 14
OKERGULE 14
OKSENAKKEN 14
OKSEHAIENE 14
OKSEHALENE 14
OKTAVERTE 14
OKERGULT 14
OKKULTER 14
OKKLUDER 14
OKERFARGEN 14
OKSEHALEN 13
OKLOKRATI 13
OKSESTEKEN 13
OKERFARGA 13
OKSEHALER 13
OKERFARGE 13
OKSEHAIER 13
OKULARET 13
OKSEHORN 13
OKSERULL 13
OKERGUL 13
OKTOBER 13
OKKULTE 13
OKTODESENE 13
OKSEPEIS 13
OKTAVERT 13
OKTAVENE 13
OKULERER 13
OKULARER 13
OKSIDULA 13
OKAPIENE 13
OKSITANSKE 13
OKSESTEKER 13
OKSEHODA 13
OKULERES 13
OKSIDERING 13
OKSEHODE 13
OKSESLEKTA 13
OKSESTEIKA 13
OKSENAKKE 13
OKSETALGEN 13
OKSEHAIEN 13
OKTAVERE 13
OKSEHOLD 13
OKULERTE 13
OKARINAENE 12
OKTAEDRENE 12
OKSIDANTEN 12
OKULERE 12
OKTANTALET 12
OKKULT 12
OKULARA 12
OKTAVEN 12
OKSIDASENE 12
OKSESELENE 12
OKSESTEKA 12
OKSIDANTER 12
OKSIDUL 12
OKSESLEKT 12
OKTANTALLA 12
OKSESENENE 12
OKTROAENE 12
OKSIDENTAL 12
OKTODESEN 12
OKSITANSK 12
OKSESTEIK 12
OKSEHALE 12
OKAPIEN 12
OKTODESER 12
OKKINGEN 12
OKSETALGA 12
OKTILLION 12
OKAPIER 12
OKTOGON 12
OKTAVER 12
OKULERT 12
OKSEFILET 12
OKSESELER 11
OKTANTENE 11
OKTANTALA 11
OKULER 11
OKULAR 11
OKSEKAM 11
OKKINGA 11
OKSIDASER 11
OKSETALG 11
OKTROAER 11
OKSESTEK 11
OKTROAEN 11
OKSIDERER 11
OKSALATER 11
OKSEHAI 11
OKSIDERTE 11
OKTANTALL 11
OKARINAER 11
OKSALATET 11
OKSESELEN 11
OKARINAEN 11
OKTAEDRET 11
OKSESENEN 11
OKSESENER 11
OKTETTENE 11
OKSIDERES 11
OKSIDASEN 11
OKKING 10
OKTAEDRA 10
OKTAV 10
OKTODES 10
OKTANTAL 10
OKTETTEN 10
OKTANENE 10
OKAPI 10
OKSIDASE 10
OKTAEDRE 10
OKSIDANT 10
OKSESENA 10
OKTETTER 10
OKSESELE 10
OKSIDERT 10
OKSIDERE 10
OKSIDENE 10
OKSESENE 10
OKTANTER 10
OKTANTEN 10
OKSALATA 10
OKTAEDER 10
OKTROA 9
OKTANET 9
OKARINA 9
OKSIDET 9
OKTANER 9
OKSIDER 9
OKRAENE 9
OKSALAT 9
OKTALE 8
OKKER 8
OKKET 8
OKRAER 8
OKSIDA 8
OKEREN 8
OKRENE 8
OKSENE 8
OKTALT 8
OKRAEN 8
OKTANT 8
OKERNE 8
OKTANA 8
OKTETT 8
OKKE 7
OKTAL 7
OKSER 7
OKKA 7
OKERE 7
OKTAN 7
OKSEN 7
OKSID 7
OKER 6
OKSE 6
OKRA 6
OKK 6

Ord som slutter med OK

OrdPoeng
HOBBYBOK 27
PRØVEBOK 23
VÅPENBOK 22
BYGDEBOK 22
KØYEBOK 22
KJØREBOK 21
CHINOOK 21
PUNKTBOK 20
BØNNEBOK 20
HYTTEBOK 20
BRUKSBOK 20
BÆRBOK 19
BLOKKBOK 19
VÆRBOK 19
PUTTEBOK 19
ØYEKROK 19
SKYSSBOK 19
HYREBOK 19
HUSKEBOK 19
SKYTEBOK 19
SKYLDBOK 19
SOPPBOK 19
PAPIRBOK 19
TALLYBOK 18
HUNDEBOK 18
BYBOK 18
OVERBOOK 18
SJEKKBOK 18
JULEBOK 18
BÅTBROK 18
BREVBOK 18
RÆVKROK 18
GRØNNBOK 18
KJEMIBOK 18
SJØLKLOK 18
SJØBOK 18
PRAKTBOK 17
GRUNNBOK 17
DYREBOK 17
GUTTEBOK 17
BLØTKOK 17
PENGEBOK 17
HVITBOK 17
LÆREBOK 17
BLÅBOK 17
BLAUTKOK 17
LÆRBROK 17
AKSJEBOK 17
JORDEBOK 17
MØTEBOK 17
KOPIBOK 17
ÆTTEBOK 17
SJØKROK 17
HÅNDBOK 17
SPÅBOK 17
VOGNBOK 17
PEKEBOK 16
VALGBOK 16
KURSBOK 16
FOLKEBOK 16
FLUEBOK 16
DØDSBOK 16
KONTOBOK 16
KULTBOK 16
KIOSKBOK 16
PANTEBOK 16
BOTSBOK 16
JORDBOK 16
BILDEBOK 16
BLODBOK 16
BANKBOK 16
KVITBOK 16
HEKSEBOK 16
TAVLEBOK 16
PARTIBOK 16
NATURBOK 16
STAVEBOK 16
FLAGGBOK 16
VITSEBOK 16
SYFTESOK 16
LOMMEBOK 16
BARNEBOK 16
GAVEBOK 16
DØDEBOK 16
LYDBOK 16
OPPKOK 16
HVITKOK 15
VISEBOK 15
LOGGBOK 15
SKOLEBOK 15
BADEBOK 15
TRUSBOK 15
BALLBOK 15
FOTOBOK 15
HELSEBOK 15
KOKEBOK 15
FARGEBOK 15
GLOSEBOK 15
URTEBOK 15
FAKTABOK 15
NÅLEBOK 15
HESTEBOK 15
OVNSKROK 15
SLÅBROK 15
OVERKLOK 15
HAUGTOK 15
RUTEBOK 15
SKUMKOK 15
HAGEBOK 15
VARBROK 15
GULBOK 15
OPPTOK 15
KIRKEBOK 15
VAREBOK 15
LOVBOK 15
HÆRTOK 15
KORALBOK 15
KLAGEBOK 15
VEGBOK 15
MERKEBOK 15
DØRKROK 14
SALMEBOK 14
STØKROK 14
DAMPKOK 14
OLJEKOK 14
TØRRKOK 14
RØRKROK 14
KATTEBOK 14
OVERKOK 14
KVITKOK 14
GRISEBOK 14
SOGEBOK 14
MOSEBOK 14
KASSABOK 14
NOTISBOK 14
FILLEBOK 14
MATTEBOK 14
MALERBOK 14
KASSEBOK 14
LEKSEBOK 14
LIVSKLOK 14
VEIBOK 14
BRÅTOK 14
FASITBOK 14
HUGTOK 14
MESSEBOK 14
BILBOK 14
LAGERBOK 14
SAMLEBOK 14
LYSKOK 14
LANGBROK 14
MØRKOK 14
NOTATBOK 14
HAVKOK 14
MELDEBOK 14
KODEBOK 14
TEKSTBOK 14
REGNEBOK 14
REVEKROK 14
BEINKROK 14
HANDBOK 14
KRIMBOK 14
ALTERBOK 13
TVERRTOK 13
OVERTOK 13
REISEBOK 13
RETTSBOK 13
DAMPLOK 13
ÅRBOK 13
DREIEBOK 13
IVARETOK 13
RESIPROK 13
LEGEBOK 13
KNEBROK 13
TIMEBOK 13
KARTBOK 13
PÅTOK 13
BENKROK 13
GJENTOK 13
NOTEBOK 13
MALEBOK 13
RINGBOK 13
TROSBOK 13
STAMBOK 13
SANGBOK 13
BERGTOK 13
REVKROK 13
TINGBOK 13
ADELSBOK 13
VOLDTOK 13
DIKTBOK 13
STORBOK 13
TVEKROK 13
DRITTBOK 13
SOFAKROK 13
LODDBOK 13
DAMEBOK 13
VISSTNOK 13
SAGABOK 13
REGIBOK 13
MOTBOK 13
FAGBOK 13
DOMBOK 13
FAVNTOK 13
SMÅKOK 13
STILEBOK 13
BORTTOK 13
MEINKROK 12
KALDKLOK 12
KRANKROK 12
HEILKOK 12
AVKROK 12
STILBOK 12
LOVTOK 12
LOSBOK 12
FOSSKOK 12
DAGBOK 12
MATBOK 12
DATABOK 12
JONSOK 12
TIDEBOK 12
AGNBOK 12
BOLSOK 12
LESEBOK 12
FORKLOK 12
ORDBOK 12
WOK 12
HARDKOK 12
VARETOK 12
TROLLTOK 11
VEDTOK 11
ARVTOK 11
ERTEKROK 11
FANGTOK 11
UNNTOK 11
UTKOK 11
KAPOK 11
DOBOK 11
UKLOK 11
AVKOK 11
PERSOK 11
BARSOK 11
LÅNTOK 11
FORETOK 11
ANGAKOK 11
SKONROK 11
ELTEKROK 11
MENKROK 11
RAGNAROK 11
ARMKROK 11
FORKOK 11
HELKOK 11
MATKROK 11
SAIVOK 11
GODSLOK 11
IAKTTOK 10
BETOK 10
UTTOK 10
AVTOK 10
MOTTOK 10
TANKLOK 10
BOOK 10
SEXBOK 10
GODTOK 10
FORTOK 10
DATASNOK 10
LINNKOK 10
HALSOK 10
TIDSNOK 9
MANIOK 9
RETTNOK 9
MISTOK 9
HOOK 9
FRATOK 9
MEDTOK 9
BROK 9
FRITOK 9
MOLOK 9
LARSOK 8
DELTOK 8
TILTOK 8
DIADOK 8
OLSOK 8
NEDTOK 8
INNTOK 8
JOK 8
BOK 8
FLOK 7
KLOK 7
KROK 7
ANTOK 7
ELLOK 7
EDTOK 7
AMOK 7
SLOK 6
SNOK 6
KOK 6
LOK 5
TOK 5
NOK 5

Lignende ord av OK

Anagram av OK

For mer informasjon om ordet OK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet OK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok