OK i Scrabble - ordspill.com

OK i Scrabble

OK er et adjektiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver KO.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
O2K2

Ved å legge til én bokstav til OK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
WOK 12
ØKO 9
KOP 8
KOV 8
JOK 8
BOK 8
KOM 6
KON 5
KOR 5
KOS 5
KOL 5
KOD 5
KRO 5
LOK 5
NOK 5
ORK 5
SKO 5
TOK 5
KLO 5
KOT 5

Ord som starter på OK

OrdPoeng
OKKUPASJONER 25
OKTOBERBRUD 23
OKKUPASJON 23
OKSEBRYSTENE 22
OKSYGENATOMA 22
OKTOBERKVELD 22
OKSEKJØTTENE 22
OKKUPERINGER 22
OKSYGENATOM 21
OKKULTASJON 21
OKSEBRYSTET 21
OKKUPERINGA 21
OKSEKJØTTET 21
OKKUPERING 20
OKKUPERENDE 20
OKTOBERBARN 20
OKKUPANTENE 20
OKKLUSIVENE 20
OKULASJONEN 20
OKULASJONER 20
OKSEKJØTTA 20
OKSEBRYSTA 20
OKTAVFORMAT 19
OKKLUSIVER 19
OKKUPANTEN 19
OKKUPANTER 19
OKKLUSIVEN 19
OKKULTISMENE 19
OKSEBRYST 19
OKTOBERDAGER 19
OKSEKJØTT 19
OKSYGENENE 18
OKTOBERTALLA 18
OKKLUSIVT 18
OKKULTISMEN 18
OKSEKJERRENE 18
OKTOBERNATTA 18
OKKULTISTENE 18
OKSIDASJONER 18
OKTOBERFEST 18
OKKUPERTE 18
OKKUPERER 18
OKSALSYRENE 18
OKULASJON 18
OKKUPERES 18
OKKULTISMER 18
OKKLUSIVE 18
OKKLUSIV 17
OKSEBOGENE 17
OKKUPANT 17
OKSALSYRER 17
OKSALSYREN 17
OKTOBERDAG 17
OKSEHUDENE 17
OKKUPERE 17
OKKULTISME 17
OKSYGENET 17
OKKUPERT 17
OKTOBERNATT 17
OKULÆRT 17
OKSESTASJON 17
OKTAVERINGA 17
OKTOGONISKE 17
OKKULTISTER 17
OKSETUNGENE 17
OKTOBERTALL 17
OKSEKJERRER 17
OKULÆRE 17
OKKULTISTEN 17
OKSEKJERREN 17
OKSALSYRA 16
OKSELEVEREN 16
OKSEHUDER 16
OKSEBOGER 16
OKSEFAMILIER 16
OKTAVERENDE 16
OKKULTERTE 16
OKTAVERING 16
OKSEBOGEN 16
OKTOGONISK 16
OKKULTERER 16
OKKULTERES 16
OKSEHUDEN 16
OKSELEVRENE 16
OKULÆR 16
OKSALSYRE 16
OKSETUNGEN 16
OKSEKJERRA 16
OKSEBLODET 16
OKSEKJERRE 16
OKSEPEISENE 16
OKKULTESTE 16
OKSETUNGER 16
OKSELEVERNE 16
OKLOKRATISK 16
OKKUPER 16
OKSYGENA 16
OKSIDASJON 16
OKKULTERT 15
OKERFARGENE 15
OKLOKRATIET 15
OKSESTEIKENE 15
OKSEFILETENE 15
OKSEPEISEN 15
OKKULTIST 15
OKSENAKKENE 15
OKULERENDE 15
OKSIDATIVT 15
OKLOKRATIER 15
OKSELEVERE 15
OKSETUNGA 15
OKSEHODENE 15
OKERFARGEDE 15
OKSIDATIVE 15
OKTOGONALE 15
OKTOGONENE 15
OKSELEVRER 15
OKSEFAMILIE 15
OKERFARGETE 15
OKSEPEISER 15
OKTOGONALT 15
OKSESLEKTENE 15
OKSYDENE 15
OKSEHUDA 15
OKKULTERE 15
OKSYGEN 15
OKKULTEST 15
OKSETUNGE 15
OKSEBLOD 14
OKTOGONER 14
OKULARENE 14
OKTAVERES 14
OKSESLEKTEN 14
OKSESTEIKEN 14
OKSEHUD 14
OKSYDER 14
OKERFARGER 14
OKSYDET 14
OKSEBOG 14
OKERGULE 14
OKSENAKKEN 14
OKERFARGEN 14
OKSENAKKER 14
OKERGULT 14
OKKULTER 14
OKERFARGET 14
OKLOKRATIA 14
OKTAVERTE 14
OKSELEVRA 14
OKTOGONAL 14
OKSESTEIKER 14
OKTOGONEN 14
OKSIDATIV 14
OKSEHODET 14
OKTANTALLENE 14
OKSITANSKEN 14
OKSELEVER 14
OKSEFILETEN 14
OKSELEVRE 14
OKSESLEKTER 14
OKSIDERINGA 14
OKSEFILETER 14
OKSESTEKENE 14
OKSEHODER 14
OKTAVERER 14
OKSESLEKTA 13
OKSITANSKE 13
OKTANTALENE 13
OKTAVERE 13
OKULARET 13
OKULERES 13
OKTANTALLET 13
OKSIDERENDE 13
OKSESTEKER 13
OKERGUL 13
OKKULTE 13
OKULERTE 13
OKSYDA 13
OKTOBER 13
OKSIDENTALT 13
OKSESTEIKA 13
OKSIDENTALE 13
OKULERER 13
OKLOKRATI 13
OKAPIENE 13
OKERFARGA 13
OKERFARGE 13
OKTAVERT 13
OKSESTEKEN 13
OKTAVENE 13
OKSEPEIS 13
OKSENAKKE 13
OKSIDERING 13
OKSEHODA 13
OKKINGENE 13
OKSEHODE 13
OKTAEDRENE 12
OKULARA 12
OKSESTEKA 12
OKSESLEKT 12
OKULERE 12
OKAPIER 12
OKTOGON 12
OKAPIEN 12
OKTAVER 12
OKULERT 12
OKTAVEN 12
OKSIDENTAL 12
OKSITANSK 12
OKTAEDERET 12
OKKULT 12
OKKINGER 12
OKSYD 12
OKTANTALET 12
OKKINGEN 12
OKARINAENE 12
OKTANTALLA 12
OKSESTEIK 12
OKSEFILET 12
OKULER 11
OKTAEDRET 11
OKTANTALL 11
OKSIDERTE 11
OKULAR 11
OKTETTENE 11
OKSIDERES 11
OKAY 11
OKSIDERER 11
OKTANTENE 11
OKARINAER 11
OKTANTALA 11
OKKINGA 11
OKSESTEK 11
OKARINAEN 11
OKTANTER 10
OKTANTEN 10
OKTETTEN 10
OKTAEDRA 10
OKTAV 10
OKAPI 10
OKTAEDER 10
OKKING 10
OKSIDENE 10
OKSIDERE 10
OKTETTER 10
OKSIDERT 10
OKTANENE 10
OKTANTAL 10
OKKENDE 10
OKTAEDRE 10
OKKEDE 9
OKRAENE 9
OKSIDER 9
OKTANET 9
OKKETE 9
OKTANER 9
OKSIDET 9
OKARINA 9
OKRAER 8
OKTANT 8
OKERNE 8
OKKES 8
OKSENE 8
OKTANA 8
OKKET 8
OKRENE 8
OKSIDA 8
OKEREN 8
OKTETT 8
OKRAEN 8
OKKER 8
OKKE 7
OKSID 7
OKRER 7
OKERE 7
OKKA 7
OKSEN 7
OKTAN 7
OKSER 7
OKRA 6
OKRE 6
OKER 6
OKSE 6
OKK 6

Ord som slutter med OK

OrdPoeng
OPPGJØRSBOK 31
POCKETBOK 28
HOBBYBOK 27
SCRAPBOOK 27
UTKLIPPSBOK 26
SJØFARTSBOK 24
KJØKKENKROK 24
EVENTYRBOK 23
GJENOPPTOK 23
OPPTAKSBOK 23
KRYSSORDBOK 23
SMÅBARNSBOK 23
PRØVEBOK 23
AUTOGRAFBOK 22
BYGDEBOK 22
HJELPEBOK 22
NYNORSKBOK 22
CHINOOK 21
UNGDOMSBOK 21
GLØMMEBOK 21
KRØNIKEBOK 21
HUSMORBOK 21
HÅNDORDBOK 21
BIOLOGIBOK 21
PENSUMBOK 21
SAMFUNNSBOK 21
KJØREBOK 21
BØNNEBOK 20
HYTTEBOK 20
ETTERPÅKLOK 20
UNGKARSBOK 20
FAKTURABOK 20
GEOGRAFIBOK 20
BRUKSBOK 20
HOVEDBOK 19
ØYEKROK 19
DEBUTBOK 19
PUTTEBOK 19
BARDUNKROK 19
VINDUSKROK 19
HOMILIEBOK 19
SUKSESSBOK 19
HISTORIEBOK 19
SLIPPEKROK 19
NØKKELKROK 19
SLEPPEKROK 19
HYREBOK 19
HANDORDBOK 18
KASSADAGBOK 18
OVERBOOK 18
TALLYBOK 18
KRIMINALBOK 18
SJEKKBOK 18
SKRIVEBOK 18
SJØLKLOK 18
KARABINKROK 18
KVINNEBOK 18
FREMMEDBOK 18
ZOOLOGIBOK 18
BILLIGBOK 18
ARBEIDSBOK 18
JULEBOK 18
FUGLEBOK 18
GJESTEBOK 18
GRUNNBOK 17
GUTTEBOK 17
GUIDEBOK 17
PRAKTBOK 17
PENGEBOK 17
FAGORDBOK 17
KUNSTBOK 17
DEBATTBOK 17
VERDENSKLOK 17
MEDLEMSBOK 17
TELEFONBOK 17
ANATOMIBOK 17
BISMERKROK 17
MØTEBOK 17
VINNERBOK 17
NØKLEKROK 17
AKSJEBOK 17
LØFTEKROK 17
SVARTEBOK 17
BILLEDBOK 17
AVTALEBOK 17
GLEMMEBOK 17
MEMOARBOK 17
JORDEBOK 17
BLØTKOK 17
BLAUTKOK 17
HVITBOK 17
LÆREBOK 17
SJØKROK 17
BLÅBOK 17
HÅNDBOK 17
PEKEBOK 16
GAMMALKLOK 16
LYDBOK 16
GJENINNTOK 16
LOMMEBOK 16
SKAMMEKROK 16
BANKBOK 16
ASKEAVKOK 16
RIMORDBOK 16
GAVEBOK 16
KULTBOK 16
DATAORDBOK 16
BARNEBOK 16
REKORDBOK 16
VITSEBOK 16
OPPKOK 16
SKIFTEBOK 16
KURSBOK 16
BILDEBOK 16
GAMMELKLOK 16
KRINKELKROK 16
LETTLESTBOK 16
KVITBOK 16
SAMTALEBOK 16
NATURBOK 16
KONTRABOK 16
PARTIBOK 16
ANDAKTSBOK 16
JORDBOK 16
BLODBOK 16
VERDIBOK 16
LOVBOK 15
SLÅBROK 15
KORALBOK 15
SKOLEBOK 15
KRIGSBOK 15
GLOSEBOK 15
HÆRTOK 15
HAUGTOK 15
SKISSEBOK 15
KAFFEKROK 15
RAVNEKROK 15
OVNSKROK 15
SKUMKOK 15
SPISEKROK 15
KOKEBOK 15
KLADDEBOK 15
KIRKEBOK 15
LEISTEBROK 15
RUTEBOK 15
LETTLESBOK 15
TREKKEKROK 15
SKRIFTKLOK 15
ARMODSKROK 15
HAGEBOK 15
ADRESSEBOK 15
BADEBOK 15
URTEBOK 15
VISEBOK 15
LOGGBOK 15
OPPTOK 15
FAKTABOK 15
KLAGEBOK 15
LEKSEBOK 14
MATTEBOK 14
DAMPKOK 14
NOTISBOK 14
SELVKLOK 14
MANTELKROK 14
KASSEBOK 14
TØRRKOK 14
LANGBROK 14
ORDREBOK 14
JERNKROK 14
KASSABOK 14
NOTATBOK 14
SAMMENKOK 14
MALERBOK 14
FISKEKROK 14
TEGNEBOK 14
HANDBOK 14
KODEBOK 14
MOSEBOK 14
VEIBOK 14
SAMLEBOK 14
SEDDELBOK 14
HAVKOK 14
REVEKROK 14
HUGTOK 14
REGNEBOK 14
KALLSBOK 14
LIVSKLOK 14
SALMEBOK 14
MINNEBOK 14
STORMKROK 14
BEINKROK 14
KRIMBOK 14
FAGBOK 13
RIKTIGNOK 13
SMÅKOK 13
SKIFTELOK 13
ÅRBOK 13
PÅTOK 13
SANGBOK 13
VISSTNOK 13
DREIEBOK 13
GJENTOK 13
LODDBOK 13
MALEBOK 13
VOLDTOK 13
BERGTOK 13
REISEBOK 13
ALTERBOK 13
TINGBOK 13
STAMBOK 13
BENKROK 13
SOFAKROK 13
RETTSBOK 13
IVARETOK 13
DRITTBOK 13
NOTEBOK 13
KARTBOK 13
RESIPROK 13
STILEBOK 13
REVKROK 13
OVERTOK 13
DAGBOK 12
HARDKOK 12
STILBOK 12
FOSSKOK 12
MATBOK 12
LESEBOK 12
DATABOK 12
AVKROK 12
KRANKROK 12
TREKKROK 12
JONSOK 12
KALDKLOK 12
BOLSOK 12
ORDBOK 12
VARETOK 12
ETTERKLOK 12
WOK 12
UTKOK 11
ARMKROK 11
AVKOK 11
LÅNTOK 11
ERTEKROK 11
UKLOK 11
SAIVOK 11
KAPOK 11
BARSOK 11
ANGAKOK 11
SKONROK 11
PERSOK 11
VEDTOK 11
MATKROK 11
UNNTOK 11
RAGNAROK 11
SLETTSNOK 11
FORETOK 11
AVTOK 10
BOOK 10
GODTOK 10
FORTOK 10
BETOK 10
UTTOK 10
DATASNOK 10
LINNKOK 10
IAKTTOK 10
MOTTOK 10
FRITOK 9
MOLOK 9
BROK 9
FRATOK 9
TIDSNOK 9
MANIOK 9
MISTOK 9
RETTNOK 9
HOOK 9
BOK 8
INNTOK 8
JOK 8
LARSOK 8
TILTOK 8
DELTOK 8
OLSOK 8
KROK 7
ANTOK 7
FLOK 7
AMOK 7
KLOK 7
ELLOK 7
SLOK 6
KOK 6
SNOK 6
NOK 5
TOK 5
LOK 5

Lignende ord av OK

Anagram av OK

For mer informasjon om ordet OK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet OK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok