OK i Scrabble - ordspill.com

OK i Scrabble

OK er et adjektiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver KO.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
O2K2

Ved å legge til én bokstav til OK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
WOK 12
ØKO 9
KOP 8
KOV 8
JOK 8
BOK 8
KOM 6
KON 5
KOR 5
KOS 5
KOL 5
KOD 5
KRO 5
LOK 5
NOK 5
ORK 5
SKO 5
TOK 5
KLO 5
KOT 5

Ord som starter på OK

OrdPoeng
OKKUPASJONEN 25
OKSYGENSVIKT 24
OKSYGENGJELD 24
OKTOBERBRUDA 24
OKKUPASJON 23
OKTOBERBRUD 23
OKKUPERINGEN 22
OKSEKJØTTET 21
OKSEBRYSTET 21
OKSYGENATOM 21
OKKULTASJON 21
OKKUPERINGA 21
OKTOBERBARNA 21
OKKUPERING 20
OKULASJONER 20
OKSEBRYSTA 20
OKTAVFORMATA 20
OKSEKJØTTA 20
OKTOBERBARN 20
OKKUPERENDE 20
OKULASJONEN 20
OKKLUSIVENE 20
OKKUPANTENE 20
OKKLUSIVEN 19
OKKUPANTEN 19
OKTOBERDAGEN 19
OKKLUSIVER 19
OKSEKJØTT 19
OKKUPANTER 19
OKSEBRYST 19
OKTAVFORMAT 19
OKKLUSIVT 18
OKKULTISMER 18
OKULASJON 18
OKSYGENENE 18
OKKULTERENDE 18
OKKLUSIVE 18
OKKUPERES 18
OKTAVERINGEN 18
OKSALSYRENE 18
OKSIDASJONEN 18
OKKULTISMEN 18
OKKUPERTE 18
OKTOBERFEST 18
OKKUPERER 18
OKLOKRATISKE 17
OKKUPERT 17
OKKLUSIV 17
OKTOGONISKE 17
OKKULTISTER 17
OKKULTISME 17
OKKUPERE 17
OKSYGENET 17
OKTAVERINGA 17
OKSEHUDENE 17
OKSALSYRER 17
OKKUPANT 17
OKTOBERTALL 17
OKSEKJERRER 17
OKSEKJERREN 17
OKSETUNGENE 17
OKTOBERNATT 17
OKSALSYREN 17
OKULÆRT 17
OKTOBERDAG 17
OKSEBOGENE 17
OKSESTASJON 17
OKKULTISTEN 17
OKULÆRE 17
OKSEBOGER 16
OKKULTERER 16
OKSEBOGEN 16
OKSALSYRA 16
OKKULTERES 16
OKKULTERTE 16
OKSALSYRE 16
OKSEKJERRE 16
OKKULTESTE 16
OKSEKJERRA 16
OKSETUNGEN 16
OKSEHUDER 16
OKSEBLODET 16
OKSIDASJON 16
OKSETUNGER 16
OKLOKRATIENE 16
OKSEHUDEN 16
OKULÆR 16
OKTAVERENDE 16
OKSELEVRENE 16
OKKUPER 16
OKSELEVEREN 16
OKSEPEISENE 16
OKLOKRATISK 16
OKSYGENA 16
OKSELEVERNE 16
OKSEFAMILIER 16
OKTAVERING 16
OKTOGONISK 16
OKSENAKKENE 15
OKLOKRATIER 15
OKERFARGENE 15
OKSETUNGE 15
OKSIDERINGEN 15
OKKULTIST 15
OKLOKRATIET 15
OKSETUNGA 15
OKSESLEKTENE 15
OKSESTEIKENE 15
OKSIDATIVE 15
OKSEPEISER 15
OKTOGONALT 15
OKSEFAMILIE 15
OKSELEVRER 15
OKSYGEN 15
OKKULTERT 15
OKSEHUDA 15
OKTOGONALE 15
OKERFARGETE 15
OKULERENDE 15
OKSYDENE 15
OKTOGONENE 15
OKSIDATIVT 15
OKKULTERE 15
OKSEPEISEN 15
OKKULTEST 15
OKERFARGEDE 15
OKSELEVERE 15
OKSEHODENE 15
OKSESLEKTER 14
OKULARENE 14
OKSIDENTALER 14
OKSEHODER 14
OKSENAKKER 14
OKSEFILETER 14
OKSIDERINGA 14
OKSESTEKENE 14
OKERFARGET 14
OKLOKRATIA 14
OKSESLEKTEN 14
OKSESTEIKEN 14
OKSENAKKEN 14
OKSITANSKEN 14
OKSEFILETEN 14
OKSESTEIKER 14
OKERFARGER 14
OKERFARGEN 14
OKTOGONER 14
OKTAVERTE 14
OKSEBLOD 14
OKSEHODET 14
OKSELEVRA 14
OKSIDATIV 14
OKTOGONEN 14
OKERGULE 14
OKSELEVER 14
OKSELEVRE 14
OKKULTER 14
OKTAVERER 14
OKERGULT 14
OKSEBOG 14
OKTOGONAL 14
OKSYDET 14
OKSEHUD 14
OKSYDER 14
OKTAVERES 14
OKKULTE 13
OKULERTE 13
OKSESTEIKA 13
OKSESLEKTA 13
OKSYDA 13
OKTANTALENE 13
OKULERER 13
OKSIDERING 13
OKSEHODE 13
OKTAVERT 13
OKAPIENE 13
OKSIDENTALT 13
OKSEPEIS 13
OKSESTEKEN 13
OKERGUL 13
OKTAVENE 13
OKSIDENTALE 13
OKSEHODA 13
OKTAVERE 13
OKTOBER 13
OKTANTALLET 13
OKSIDERENDE 13
OKULERES 13
OKKINGENE 13
OKLOKRATI 13
OKULARET 13
OKSITANSKE 13
OKSENAKKE 13
OKERFARGA 13
OKSESTEKER 13
OKERFARGE 13
OKTAEDERET 12
OKSIDENTAL 12
OKSESLEKT 12
OKAPIER 12
OKTOGON 12
OKTAVER 12
OKSESTEIK 12
OKAPIEN 12
OKULERE 12
OKULERT 12
OKTAVEN 12
OKKULT 12
OKSYD 12
OKSESTEKA 12
OKULARA 12
OKTANTALET 12
OKKINGER 12
OKSEFILET 12
OKARINAENE 12
OKKINGEN 12
OKTANTALLA 12
OKSITANSK 12
OKTAEDRENE 12
OKARINAEN 11
OKKINGA 11
OKSIDERTE 11
OKTAEDRET 11
OKARINAER 11
OKTANTALL 11
OKTETTENE 11
OKULER 11
OKULAR 11
OKSIDERES 11
OKTANTENE 11
OKSESTEK 11
OKTANTALA 11
OKSIDERER 11
OKAY 11
OKSIDENE 10
OKSIDERE 10
OKTAV 10
OKAPI 10
OKTETTER 10
OKKING 10
OKTAEDRE 10
OKTANTER 10
OKTAEDER 10
OKKENDE 10
OKTANENE 10
OKSIDERT 10
OKTAEDRA 10
OKTANTAL 10
OKTETTEN 10
OKTANTEN 10
OKKEDE 9
OKTANER 9
OKRAENE 9
OKSIDER 9
OKKETE 9
OKSIDET 9
OKTANET 9
OKARINA 9
OKKET 8
OKKES 8
OKRAER 8
OKKER 8
OKTETT 8
OKEREN 8
OKSENE 8
OKTANT 8
OKTANA 8
OKSIDA 8
OKRENE 8
OKRAEN 8
OKERNE 8
OKKA 7
OKKE 7
OKSEN 7
OKTAN 7
OKSER 7
OKERE 7
OKSID 7
OKRER 7
OKRA 6
OKRE 6
OKER 6
OKSE 6
OKK 6

Ord som slutter med OK

OrdPoeng
OPPGJØRSBOK 31
POCKETBOK 28
HOBBYBOK 27
SCRAPBOOK 27
INNKJØPSBOK 27
UTKLIPPSBOK 26
BEGYNNERBOK 25
OPPSLAGSBOK 24
BIBELORDBOK 23
EVENTYRBOK 23
OPPTAKSBOK 23
SMÅBARNSBOK 23
PRØVEBOK 23
KRYSSORDBOK 23
GJENOPPTOK 23
NYNORSKBOK 22
BYGDEBOK 22
HJELPEBOK 22
BIOLOGIBOK 21
CHINOOK 21
UNGDOMSBOK 21
KRØNIKEBOK 21
HUSMORBOK 21
HÅNDORDBOK 21
GLØMMEBOK 21
PENSUMBOK 21
SKIPSDAGBOK 21
KJØREBOK 21
FAKTURABOK 20
UNGKARSBOK 20
HYTTEBOK 20
BRUKSBOK 20
FILOSOFIBOK 20
BØNNEBOK 20
SLEPPEKROK 19
ØYEKROK 19
HYREBOK 19
VINDUSKROK 19
PUTTEBOK 19
SLIPPEKROK 19
HOVEDBOK 19
HOMILIEBOK 19
HISTORIEBOK 19
NØKKELKROK 19
BARDUNKROK 19
SUKSESSBOK 19
DEBUTBOK 19
KVINNEBOK 18
KARABINKROK 18
SJØLKLOK 18
KASSADAGBOK 18
OVERBOOK 18
KASSEDAGBOK 18
GJESTEBOK 18
ARBEIDSBOK 18
SJEKKBOK 18
SKRIVEBOK 18
HALLVARDSOK 18
FREMMEDBOK 18
HANDORDBOK 18
JULEBOK 18
TALLYBOK 18
FUGLEBOK 18
ZOOLOGIBOK 18
BILLIGBOK 18
KARAKTERBOK 18
BLØTKOK 17
GRUNNBOK 17
MEMOARBOK 17
FAGORDBOK 17
NØKLEKROK 17
SJØKROK 17
VINNERBOK 17
MØTEBOK 17
LØFTEKROK 17
LÆREBOK 17
HVITBOK 17
HÅNDBOK 17
GUTTEBOK 17
DEBATTBOK 17
VERDENSKLOK 17
JORDEBOK 17
BISMERKROK 17
MEDLEMSBOK 17
PENGEBOK 17
AKSJEBOK 17
TELEFONBOK 17
BLÅBOK 17
GLEMMEBOK 17
PRAKTBOK 17
BLAUTKOK 17
KUNSTBOK 17
ANATOMIBOK 17
SVARTEBOK 17
BILLEDBOK 17
AVTALEBOK 17
GUIDEBOK 17
SKIFTEBOK 16
BILDEBOK 16
VERDIBOK 16
NATURBOK 16
BARNEBOK 16
VITSEBOK 16
REKORDBOK 16
LOMMEBOK 16
PARTIBOK 16
JORDBOK 16
KVITBOK 16
KURSBOK 16
KULTBOK 16
LYDBOK 16
GAMMELKLOK 16
ANDAKTSBOK 16
KONTRABOK 16
ASKEAVKOK 16
RIMORDBOK 16
GAVEBOK 16
BLODBOK 16
SAMTALEBOK 16
SKAMMEKROK 16
GAMMALKLOK 16
BANKBOK 16
OPPKOK 16
PEKEBOK 16
DATAORDBOK 16
GJENINNTOK 16
OPPTOK 15
ADRESSEBOK 15
KRIGSBOK 15
KORALBOK 15
ARMODSKROK 15
KIRKEBOK 15
LEISTEBROK 15
FAKTABOK 15
HÆRTOK 15
SKRIFTKLOK 15
TREKKEKROK 15
LETTLESBOK 15
LOVBOK 15
KLAGEBOK 15
HAUGTOK 15
HAGEBOK 15
URTEBOK 15
SKUMKOK 15
BADEBOK 15
RAVNEKROK 15
OVNSKROK 15
KLADDEBOK 15
LOGGBOK 15
SPISEKROK 15
SLÅBROK 15
GLOSEBOK 15
SKOLEBOK 15
VISEBOK 15
SKISSEBOK 15
KOKEBOK 15
RUTEBOK 15
KAFFEKROK 15
BEINKROK 14
MALERBOK 14
SEDDELBOK 14
TEGNEBOK 14
STORMKROK 14
FISKEKROK 14
LEKSEBOK 14
KASSABOK 14
NOTATBOK 14
MANTELKROK 14
SAMMENKOK 14
NOTISBOK 14
HANDBOK 14
KASSEBOK 14
HUGTOK 14
SAMLEBOK 14
KRIMBOK 14
DAMPKOK 14
REVEKROK 14
LIVSKLOK 14
REGNEBOK 14
MINNEBOK 14
TØRRKOK 14
MOSEBOK 14
MATTEBOK 14
LANGBROK 14
KALLSBOK 14
HAVKOK 14
SALMEBOK 14
VEIBOK 14
JERNKROK 14
KODEBOK 14
ORDREBOK 14
SELVKLOK 14
LODDBOK 13
GJENTOK 13
NOTEBOK 13
BERGTOK 13
REVKROK 13
ÅRBOK 13
RIKTIGNOK 13
MALEBOK 13
SMÅKOK 13
SKIFTELOK 13
VOLDTOK 13
KARTBOK 13
SANGBOK 13
ALTERBOK 13
PÅTOK 13
SOFAKROK 13
REISEBOK 13
RESIPROK 13
STILEBOK 13
VISSTNOK 13
DRITTBOK 13
OVERTOK 13
IVARETOK 13
DREIEBOK 13
RETTSBOK 13
FAGBOK 13
STAMBOK 13
BENKROK 13
TINGBOK 13
MATBOK 12
KALDKLOK 12
DATABOK 12
ORDBOK 12
STILBOK 12
FOSSKOK 12
AVKROK 12
WOK 12
BOLSOK 12
LESEBOK 12
VARETOK 12
ETTERKLOK 12
DAGBOK 12
TREKKROK 12
KRANKROK 12
HARDKOK 12
JONSOK 12
VEDTOK 11
PERSOK 11
SAIVOK 11
LÅNTOK 11
UTKOK 11
ANGAKOK 11
UKLOK 11
MATKROK 11
FORETOK 11
ARMKROK 11
SKONROK 11
UNNTOK 11
KAPOK 11
SLETTSNOK 11
AVKOK 11
ERTEKROK 11
RAGNAROK 11
BARSOK 11
BETOK 10
AVTOK 10
UTTOK 10
BOOK 10
IAKTTOK 10
FORTOK 10
GODTOK 10
DATASNOK 10
LINNKOK 10
MOTTOK 10
MANIOK 9
BROK 9
HOOK 9
MISTOK 9
TIDSNOK 9
RETTNOK 9
FRATOK 9
MOLOK 9
FRITOK 9
OLSOK 8
BOK 8
LARSOK 8
INNTOK 8
JOK 8
TILTOK 8
DELTOK 8
AMOK 7
FLOK 7
ELLOK 7
ANTOK 7
KROK 7
KLOK 7
KOK 6
SLOK 6
SNOK 6
NOK 5
LOK 5
TOK 5

Lignende ord av OK

Anagram av OK

For mer informasjon om ordet OK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet OK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok