OM i Scrabble - ordspill.com

OM i Scrabble

OM er et preposisjon2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver MO.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
O2M2

Ved å legge til én bokstav til OM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BOM 8
MOV 8
VOM 8
OHM 7
MHO 7
HOM 7
GOM 6
KOM 6
EMO 5
TOM 5
SOM 5
ROM 5
ORM 5
OMS 5
OLM 5
MOS 5
MOT 5
MOR 5
DOM 5
MOL 5
MOE 5
MOD 5
MOA 5
LOM 5
MON 5

Ord som starter på OM

OrdPoeng
OMBØYD 20
OMPRØVD 19
OMSVØP 18
OMBYGG 18
OMPRØV 18
OMBYGDE 18
OMJUBLA 18
OMGJØRE 17
OMBYGD 17
OMBYTTE 17
OMDØPER 16
OMBØTER 16
OMSTØPT 16
OMBRUKA 16
OMBYTT 16
OMHYLLA 16
OMDØPTE 16
OMKVARV 16
OMVØLER 16
OMTRYKK 16
OMSTØPE 16
OMKJØR 16
OMBÆRE 16
OMGJØR 16
OMDØPE 15
OMHUGEN 15
OMHYLL 15
OMDØPT 15
OMDÅPEN 15
OMVØLE 15
OMNIBUS 15
OMBRUK 15
OMLØPA 15
OMSTØP 15
OMBUDET 15
OMVØLT 15
OMMYNTA 15
OMSLYNG 15
OMSYING 15
OMMYNTE 15
OMBÆR 15
OMBÅREN 15
OMRØMMA 15
OMHUENE 14
OMTYDER 14
OMTYDDE 14
OMKOBLA 14
OMPAPA 14
OMLYDER 14
OMMYNT 14
OMSTYRE 14
OMSTYRT 14
OMBUDA 14
OMTYDES 14
OMFLØDD 14
OMVØL 14
OMTYKT 14
OMSYNET 14
OMDØP 14
OMLØP 14
OMVIKLA 13
OMGREPA 13
OMKOPL 13
OMLYDT 13
OMTYDE 13
OMLUFTA 13
OMHUER 13
OMSYNA 13
OMPOTTE 13
OMSYDD 13
OMBANKE 13
OMSKAPT 13
OMSØKT 13
OMENTUM 13
OMKAMP 13
OMRØRES 13
OMTUMLA 13
OMSTØTE 13
OMVEGES 13
OMISJON 13
OMSKIPA 13
OMBROTT 13
OMTÅKET 13
OMBRING 13
OMRØRER 13
OMRÅING 13
OMINØST 13
OMVEGER 13
OMPOTTA 13
OMSTØTT 13
OMTYDA 13
OMPODET 13
OMSKAPE 13
OMKOBL 13
OMHUEN 13
OMBUD 13
OMTYDD 13
OMDÅP 13
OMSTYR 13
OMHUG 13
OMFORMA 12
OMSKIP 12
OMSYS 12
OMLYD 12
OMTYD 12
OMBANK 12
OMVIKL 12
OMBOTA 12
OMSLUTT 12
OMVALG 12
OMVINDE 12
OMTÅKA 12
OMSPELL 12
OMHENGA 12
OMPODA 12
OMRØRE 12
OMRØM 12
OMSTØT 12
OMGREP 12
OMLUFT 12
OMPOTT 12
OMSYN 12
OMSUSTE 12
OMSPILL 12
OMKOMNE 12
OMSØM 12
OMVEIER 12
OMRÅDDE 12
OMFAVN 12
OMSNUDD 12
OMGÅTT 12
OMVELTA 12
OMVEGS 12
OMSYR 12
OMSJALT 12
OMRØRT 12
OMSUTER 12
OMSKAP 12
OMKVED 12
OMPODE 12
OMINØS 12
OMSTOKK 12
OMVISTE 12
OMSUST 11
OMBOT 11
OMFRAMT 11
OMRIGGE 11
OMFAMNA 11
OMSORGA 11
OMPOD 11
OMVIST 11
OMRAMME 11
OMIKRON 11
OMKODER 11
OMGÅS 11
OMKODET 11
OMLEGGE 11
OMLEGGA 11
OMRØR 11
OMHANDL 11
OMGIING 11
OMGAV 11
OMRIGGA 11
OMKODES 11
OMVEG 11
OMVELT 11
OMGÅR 11
OMBIND 11
OMRÅDD 11
OMHU 11
OMVEIS 11
OMVISE 11
OMVIND 11
OMSY 11
OMBLAD 11
OMRÅDE 11
OMPASS 11
OMSUTA 11
OMGIKK 11
OMHENG 11
OMVEND 11
OMRÅDA 11
OMSTIKK 11
OMFORM 11
OMFRAG 10
OMORDNE 10
OMFARES 10
OMBAR 10
OMGANG 10
OMTENKT 10
OMVEI 10
OMSMELT 10
OMFANG 10
OMKASTA 10
OMRIGG 10
OMBRE 10
OMSKOL 10
OMDRIFT 10
OMRINGE 10
OMKLEDD 10
OMKOM 10
OMRÅR 10
OMLAGTE 10
OMLAKER 10
OMKODE 10
OMFAMN 10
OMLEGG 10
OMLAGET 10
OMFARET 10
OMEGNEN 10
OMFRAM 10
OMTANKE 10
OMRINGA 10
OMGIKS 10
OMKODA 10
OMSORG 10
OM 10
OMFATET 10
OMLAGES 10
OMDIKTA 10
OMVIS 10
OMSUT 10
OMLAGE 9
OMENENE 9
OMKAST 9
OMLAGA 9
OM 9
OMLAKA 9
OMFATT 9
OMFARA 9
OMSAGN 9
OMDANNE 9
OMDELES 9
OMREGN 9
OMGITT 9
OMSLAG 9
OMLASTE 9
OMSKAR 9
OMARME 9
OMRING 9
OMFATE 9
OMDIKT 9
OMLAGT 9
OMGIES 9
OMSENDT 9
OMKOD 9
OMDANNA 9
OMLAGD 9
OMDELER 9
OMSIKT 9
OMFATA 9
OMPA 9
OMORDN 9
OMITTER 9
OMLANDA 9
OMLAKE 9
OMRISSA 9
OMARMA 9
OMSTILL 9
OMTALTE 9
OMANSK 9
OMSTART 9
OMGIR 8
OMEGN 8
OMSEND 8
OMFAR 8
OMDANN 8
OMSATT 8
OMENTA 8
OMSETT 8
OMDELT 8
OMDELE 8
OMENET 8
OMANER 8
OMLAST 8
OMTALE 8
OMRISS 8
OMGIS 8
OMENER 8
OMSENE 8
OMARM 8
OMLAG 8
OMTALT 8
OMLAK 8
OMRAM 8
OMEGA 8
OMFAT 8
OMLAND 8
OMGI 7
OMME 7
OMSEN 7
OMENT 7
OMDEL 7
OMTAL 7
OMINA 7
OMENA 7
OMGA 7
OMLA 6
OMEN 6
OMS 5

Ord som slutter med OM

OrdPoeng
CYTOSOM 24
CØLOM 20
LØYBOM 20
JURYROM 20
BUKSBOM 19
HØYROM 19
KØYEROM 19
SYMPTOM 18
LØYNDOM 18
MØYDOM 18
LJÅBLOM 18
MØYSOM 18
POLYNOM 18
JÅBLOM 17
LØYROM 17
NØYSOM 17
GØRRVOM 17
TØYROM 17
VEVBOM 17
UVEGSOM 16
BRYSOM 16
BRUDGOM 16
HYGROM 16
LYKKSOM 16
TOPPLOM 16
SJUKDOM 16
BRÅKSOM 16
HJEMKOM 16
VÅGSOM 15
SYKEROM 15
BOKFLOM 15
SIVBLOM 15
UTÅLSOM 15
VEIVROM 15
TYSKDOM 15
KUBLOM 15
ULUGOM 15
BÅREROM 15
UVARSOM 15
GLØMSOM 15
ALBUROM 15
BYROM 15
VEIBOM 14
SPÅDOM 14
HALVTOM 14
GORRVOM 14
OVERKOM 14
TRÆLSOM 14
MØTEROM 14
RØKEROM 14
FULLKOM 14
OPPOM 14
HVOROM 14
VÅTROM 14
ÅKKESOM 14
HJEMOM 14
ØKONOM 14
VÅTSOM 14
GLAUKOM 14
ØLVOM 14
IHUKOM 14
FYRROM 14
SYKDOM 14
RUBLOM 14
BÅSROM 14
MYELOM 14
HALVROM 14
DAGBLOM 13
SKÅNSOM 13
PIKEROM 13
FALLBOM 13
HUSROM 13
POGROM 13
BAKENOM 13
UFRIDOM 13
OVERROM 13
RUGEROM 13
HELBOM 13
HAVLOM 13
LÆRDOM 13
VAKTSOM 13
AUTOSOM 13
VIRKSOM 13
LUFTTOM 13
DØDSDOM 13
BERGSOM 13
FØLSOM 13
VOLDSOM 13
AKVANOM 13
PORTROM 13
HULROM 13
SOVEROM 13
KULLROM 13
LØNNDOM 13
GIPSROM 13
POSTROM 13
VAKTROM 13
DAMPROM 13
LØNNROM 13
SOLBLOM 13
HEIMKOM 13
AUTONOM 13
NABOROM 13
ØSTENOM 13
MAIBLOM 13
KJEDSOM 13
KJELROM 13
PLAGSOM 13
FRAMKOM 12
TVILSOM 12
SVALROM 12
BAKROM 12
RÅDEROM 12
MYOM 12
FORMROM 12
AUSEROM 12
VANNROM 12
BADEROM 12
GUDDOM 12
VAREROM 12
BALLROM 12
BORTOM 12
HAGEROM 12
UNGDOM 12
FOREKOM 12
HEFTSOM 12
MØDOM 12
LØEROM 12
FIBROM 12
SVAIROM 12
VILLSOM 12
SMÅLOM 12
VEDKOM 12
OVENOM 12
DØDROM 12
TÅRNROM 12
FREMKOM 12
PRATSOM 12
GRUSOM 12
UNNKOM 12
ØSEROM 12
PINEROM 12
FEMIDOM 11
NEVROM 11
ERGONOM 11
MESOSOM 11
UTEROM 11
HOLROM 11
KRINGOM 11
GANGROM 11
TAKKSOM 11
FRAMROM 11
HEILROM 11
FORENOM 11
TRUDOM 11
VISDOM 11
BEKOM 11
NEUROM 11
ÅRELOM 11
AVKOM 11
TÅLSOM 11
DIKOTOM 11
HEIMOM 11
LUGOM 11
UTENOM 11
UTKOM 11
VEDROM 11
VARSOM 11
URIDOM 11
FORKOM 11
VONOM 11
BAKOM 11
DIPLOM 11
ADIPOM 11
BOOM 10
SAFTROM 10
HELROM 10
SKOTOM 10
TRIMROM 10
AKTENOM 10
GATEROM 10
FRAMOM 10
KOLROM 10
KONDOM 10
FORDOM 10
EGENROM 10
TENKSOM 10
STORROM 10
SLAGROM 10
MELANOM 10
MORSOM 10
SLAMROM 10
LEGEDOM 10
RINGROM 10
OMKOM 10
LIPOM 10
SANGROM 10
BINOM 10
ALLOSOM 10
STORLOM 10
OVOM 10
HEILOM 10
FORTOM 10
FREMOM 10
FJOM 10
TOMROM 10
LANGSOM 10
FORROM 10
MANNDOM 10
NOKSOM 10
BLOM 9
TRAKOM 9
KEISOM 9
RIKDOM 9
AKSIOM 9
ROTROM 9
GROOM 9
MONOM 9
SIGROM 9
EINKOM 9
REOTOM 9
NORDOM 9
INNKOM 9
HEROM 9
ANADROM 9
SLITSOM 9
AKTSOM 9
EIENDOM 9
TERATOM 9
FRIDOM 9
ZOOTOM 9
LIKSOM 9
ANGIOM 9
BROM 9
SIDEROM 9
NEDKOM 9
ARMROM 9
ANDEROM 9
REDDSOM 9
DIADROM 9
LESEROM 9
MATROM 9
LJOM 9
NENNSOM 9
OSTEOM 9
NIKROM 9
RHIZOM 9
FANTOM 9
UTOM 9
TILKOM 9
SARKOM 9
BIOM 9
MELLOM 9
LISSOM 8
VOM 8
ENEROM 8
LAGOM 8
ENKOM 8
GENOM 8
GLIOM 8
RANDOM 8
ADENOM 8
ALLROM 8
TRINOM 8
ATEROM 8
ILDROM 8
DERSOM 8
SELSOM 8
BOM 8
ANATOM 8
ANKOM 8
KROM 7
XANTOM 7
GNOM 7
FROM 7
FLOM 7
GROM 7
ENSOM 7
ATTOM 7
NEDOM 7
LAROM 7
IDIOM 7
HOM 7
ENROM 7
DEROM 7
ILSOM 7
INNOM 7
ISLOM 7
RADOM 7
SLOM 6
ATOM 6
KOM 6
TROM 6
ZOOM 6
GOM 6
TOM 5
ROM 5
DOM 5
SOM 5
LOM 5

Bøyningsformer av OM

Anagram av OM

For mer informasjon om ordet OM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet OM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok