OM i Scrabble - ordspill.com

OM i Scrabble

OM er et preposisjon2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver MO.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
O2M2

Ved å legge til én bokstav til OM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BOM 8
MOV 8
VOM 8
OHM 7
MHO 7
HOM 7
GOM 6
KOM 6
EMO 5
TOM 5
SOM 5
ROM 5
ORM 5
OMS 5
OLM 5
MOS 5
MOT 5
MOR 5
DOM 5
MOL 5
MOE 5
MOD 5
MOA 5
LOM 5
MON 5

Ord som starter på OM

OrdPoeng
OMSTØYP 21
OMSVØPA 19
OMBYGGA 19
OMPRØVD 19
OMBYGGE 19
OMSVØP 18
OMPRØV 18
OMBYGG 18
OMSKJÆR 18
OMBYGDE 18
OMBYGD 17
OMBÆRES 17
OMGJØRE 17
OMBÆRE 16
OMSTØPE 16
OMVØLTE 16
OMHYLLA 16
OMKJØR 16
OMGJØR 16
OMBRUKA 16
OMBØTER 16
OMVØLER 16
OMBÅRET 15
OMDØPT 15
OMHUGEN 15
OMSTØP 15
OMVØLE 15
OMNIBUS 15
OMLØPA 15
OMHYLL 15
OMDÅPEN 15
OMBRUK 15
OMDØPE 15
OMSPURT 15
OMTYKTE 15
OMHUGER 15
OMVØLT 15
OMBÆR 15
OMRØMMA 15
OMBÅREN 15
OMDØMMA 15
OMDØMME 15
OMKOBLE 14
OMDØP 14
OMLYDEN 14
OMKOPLE 14
OMTYKT 14
OMSYDDE 14
OMLYDER 14
OMGJORT 14
OMHUENE 14
OMBRAKK 14
OMFLØDD 14
OMLØP 14
OMBREKK 14
OMBUDA 14
OMKOBLA 14
OMVØL 14
OMKOPLA 14
OMKOPL 13
OMHUER 13
OMSKRIV 13
OMBRAKT 13
OMLYDT 13
OMSØKT 13
OMPRIKL 13
OMPODER 13
OMKAMP 13
OMSYDD 13
OMVIKLA 13
OMHUEN 13
OMISJON 13
OMKOMME 13
OMFAVNA 13
OMSKREV 13
OMPODES 13
OMPOTTE 13
OMSTØTT 13
OMDÅP 13
OMGÅTTE 13
OMRØRTE 13
OMHUG 13
OMVEGEN 13
OMKOBL 13
OMRØRER 13
OMSYNA 13
OMBUD 13
OMSVING 13
OMPODA 12
OMKVED 12
OMSUTER 12
OMGÅTT 12
OMSYR 12
OMRØM 12
OMVENDT 12
OMGÅES 12
OMFAVN 12
OMSYN 12
OMVIKL 12
OMINØS 12
OMSØM 12
OMSUSTE 12
OMVANDL 12
OMVELTA 12
OMFORME 12
OMRØRT 12
OMRÅDDE 12
OMHENGA 12
OMPLANT 12
OMVELTE 12
OMRØRE 12
OMSKAP 12
OMSJALT 12
OMVALG 12
OMSTØT 12
OMLYD 12
OMGREP 12
OMKOMNE 12
OMGÅTS 12
OMTÅKA 12
OMPOTT 12
OMSNUDD 12
OMSLUTT 12
OMPODE 12
OMRÅDER 12
OMFORMA 12
OMBOTA 12
OMVEIEN 12
OMSPILL 12
OMRÅDET 12
OMSYS 12
OMRAMMA 11
OMSKOLT 11
OMRIGGE 11
OMLEGGE 11
OMSUST 11
OMHANDL 11
OMFRAMT 11
OMBOT 11
OMVELT 11
OMRÅDD 11
OMHENG 11
OMPOD 11
OMRAMME 11
OMRØR 11
OMVEG 11
OMVERD 11
OMGÅS 11
OMSORGA 11
OMIKRON 11
OMGAV 11
OMGÅR 11
OMHU 11
OMSY 11
OMVEND 11
OMGIKK 11
OMRÅDA 11
OMSKOLE 11
OMRÅDE 11
OMFORM 11
OMSUTA 11
OMSUT 10
OMEGAEN 10
OMGANG 10
OMFARET 10
OMKASTA 10
OMKOM 10
OMGIKS 10
OMORDNE 10
OMRÅR 10
OMVEI 10
OMFANG 10
OMGITTE 10
OMRINGA 10
OMKRANS 10
OM 10
OMBAR 10
OMLAGTE 10
OMANSKE 10
OMFRAM 10
OMSKOL 10
OMREGNA 10
OMLAKET 10
OMGRENS 10
OMREGNE 10
OMRÅS 10
OMEGNEN 10
OMSMELT 10
OMLEGG 10
OMSONST 10
OMDIKTA 10
OMRIGG 10
OMFATTE 10
OMSORG 10
OMTALEN 9
OMLANDA 9
OMLASTA 9
OMTRENT 9
OMDANNE 9
OMTALES 9
OMANERE 9
OMENENE 9
OMREGN 9
OMTALTE 9
OMGIES 9
OM 9
OMLAGT 9
OMGITT 9
OMDIKT 9
OMSENDT 9
OMFARA 9
OMORDN 9
OMSKAR 9
OMKAST 9
OMLAKA 9
OMSLAG 9
OMFATT 9
OMITTER 9
OMDANNA 9
OMSENDE 9
OMANSK 9
OMLAKE 9
OMDELTE 9
OMRING 9
OMTALER 9
OMSATTE 9
OMDELES 9
OMSTILT 9
OMSTILL 9
OMSENE 8
OMANER 8
OMLAST 8
OMSEND 8
OMGIS 8
OMRAM 8
OMGIR 8
OMFAR 8
OMEGA 8
OMEGN 8
OMLAK 8
OMTALE 8
OMLAND 8
OMDELE 8
OMSETT 8
OMENER 8
OMRISS 8
OMSATT 8
OMDANN 8
OMTALT 8
OMDELT 8
OMENET 8
OMSER 7
OMGI 7
OMGA 7
OMME 7
OMDEL 7
OMENE 7
OMINA 7
OMSEN 7
OMTAL 7
OMENA 7
OMEN 6
OMLA 6
OMER 6
OMS 5

Ord som slutter med OM

OrdPoeng
CYTOSOM 24
HOBBYROM 24
VIPPEBOM 22
PUMPEROM 20
JURYROM 20
CØLOM 20
BUKSBOM 19
MØYDOM 18
LJÅBLOM 18
POLYNOM 18
RØYNDOM 18
LØYNDOM 18
SYMPTOM 18
MØYSOM 18
BOMBEROM 18
KJØLEROM 18
OLJEBOOM 18
VEVBOM 17
UFØLSOM 17
LØYROM 17
SKIVEBOM 17
JÅBLOM 17
GUAVAROM 17
SJUKEROM 17
NØYSOM 17
HENGEVOM 16
BRYSOM 16
MØRKEROM 16
LUNSJROM 16
SMÅBLOM 16
BRUDGOM 16
UVEGSOM 16
JØDEDOM 16
VÅRFLOM 16
SJUKDOM 16
HJEMKOM 16
KORSBLOM 15
UTÅLSOM 15
UVEISOM 15
FØRERROM 15
VEIVROM 15
SYKEROM 15
LÆRERROM 15
VÅGSOM 15
GLØMSOM 15
BÅREROM 15
ALBUROM 15
DUSJROM 15
BOKFLOM 15
HVILEROM 15
STYREROM 15
UVARSOM 15
FULLKOM 14
LOSSEBOM 14
HJEMOM 14
ØLVOM 14
ØKONOM 14
VÅTSOM 14
GLAUKOM 14
IHUKOM 14
TÅREFLOM 14
SØNNENOM 14
UMORSOM 14
TIPSFLOM 14
HVOROM 14
SPÅDOM 14
VÅTROM 14
FYRROM 14
GUTTEROM 14
HALVTOM 14
KVISTROM 14
VEIBOM 14
MØTEROM 14
OVERKOM 14
OPPOM 14
VASKEROM 14
TRÆLSOM 14
BORTENOM 14
ELVEFLOM 14
ÅKKESOM 14
BÅSROM 14
SYKDOM 14
KROMOSOM 14
SYNDROM 14
HULROM 13
VAKTROM 13
LÆRDOM 13
VAKTSOM 13
TOLLBOM 13
SKÅNSOM 13
SOVEROM 13
RIBOSOM 13
GARNBOM 13
HUSROM 13
JENTEROM 13
SVINGOM 13
PIKEROM 13
AUTONOM 13
MAIBLOM 13
PLAGSOM 13
KJEDSOM 13
BAKENOM 13
LUFTTOM 13
FALLBOM 13
VOLDSOM 13
LØNNDOM 13
UAKTSOM 13
STREVSOM 13
PORTROM 13
LØNNSOM 13
LUFTROM 13
DØDSDOM 13
GUDSDOM 13
ØSTENOM 13
GJENNOM 13
NABOROM 13
UFRIDOM 13
HEIMKOM 13
VIRKSOM 13
FOLKETOM 13
AUSTENOM 13
VERDIDOM 13
FØLSOM 13
SPISEROM 13
HAVLOM 13
POGROM 13
BAKROM 12
FOREKOM 12
STUNDOM 12
FISKETOM 12
SVALROM 12
GRUSOM 12
FRAMKOM 12
VILLSOM 12
MØDOM 12
TVILSOM 12
FOLKSOM 12
KIRKEROM 12
BARNDOM 12
GUDDOM 12
BORTOM 12
SMÅLOM 12
FREMKOM 12
BADEROM 12
LIVSROM 12
PRATSOM 12
VEDKOM 12
UNNKOM 12
UNGDOM 12
SPARSOM 12
FORKROM 12
OVENOM 12
DIPLOM 11
LAGERROM 11
GODSROM 11
FORKOM 11
UTENOM 11
TRUDOM 11
VARSOM 11
NORDENOM 11
BEKOM 11
AGRONOM 11
GLEMSOM 11
DIKOTOM 11
AKTERROM 11
LUGOM 11
VISDOM 11
TÅLSOM 11
UTKOM 11
AVKOM 11
ASTRONOM 11
BAKOM 11
ERGONOM 11
HEIMOM 11
TALEFLOM 11
ORDFLOM 11
UTEROM 11
ETTERKOM 11
VONOM 11
KRINGOM 11
LOFTROM 11
HOLROM 11
IMELLOM 10
LEKEROM 10
OMKOM 10
SANGROM 10
FREDSOM 10
BINOM 10
STORLOM 10
KONDOM 10
TENKSOM 10
LANGSOM 10
FRAMOM 10
SLAGROM 10
MANNDOM 10
NOKSOM 10
LEGEDOM 10
FORROM 10
ROTEROM 10
OVOM 10
TOMROM 10
BOOM 10
MORSOM 10
LIKESOM 10
FORDOM 10
LIPOM 10
FORTOM 10
FREMOM 10
AKTENOM 10
TRIMROM 10
FJOM 10
NENNSOM 9
SARKOM 9
TILKOM 9
SIDEROM 9
HEROM 9
SLITSOM 9
MATROM 9
AKTSOM 9
AKSIOM 9
NEDENOM 9
FRIDOM 9
EIENDOM 9
MONOM 9
NORDOM 9
MELLOM 9
RIKDOM 9
BLOM 9
EINKOM 9
INNKOM 9
TRAKOM 9
ZOOTOM 9
UTOM 9
NEDKOM 9
LJOM 9
BROM 9
TIDSROM 9
FANTOM 9
NIKROM 9
REDDSOM 9
DATAROM 9
LIKSOM 9
ARMROM 9
VOM 8
BOM 8
LISSOM 8
ALLROM 8
ANKOM 8
ANATOM 8
SELSOM 8
DERSOM 8
GENOM 8
ENEROM 8
LAGOM 8
ILDROM 8
ENKOM 8
ISLOM 7
RADOM 7
ATTOM 7
NEDOM 7
DEROM 7
INNOM 7
ENSOM 7
ILSOM 7
HOM 7
KROM 7
XANTOM 7
IDIOM 7
GNOM 7
FLOM 7
GROM 7
FROM 7
ENROM 7
ATOM 6
GOM 6
TROM 6
ZOOM 6
KOM 6
SLOM 6
SOM 5
ROM 5
DOM 5
LOM 5
TOM 5

Bøyningsformer av OM

Anagram av OM

For mer informasjon om ordet OM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet OM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok