OM i Scrabble - ordspill.com

OM i Scrabble

OM er et preposisjon2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver MO.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
O2M2

Ved å legge til én bokstav til OM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BOM 8
MOV 8
VOM 8
OHM 7
MHO 7
HOM 7
GOM 6
KOM 6
EMO 5
TOM 5
SOM 5
ROM 5
ORM 5
OMS 5
OLM 5
MOS 5
MOT 5
MOR 5
DOM 5
MOL 5
MOE 5
MOD 5
MOA 5
LOM 5
MON 5

Ord som starter på OM

OrdPoeng
OMSTØYP 21
OMPRØVE 19
OMPRØVD 19
OMBYGGE 19
OMBYGDE 18
OMPRØV 18
OMSKJÆR 18
OMBYGG 18
OMSVØP 18
OMBYGD 17
OMBYTTA 17
OMGJØRE 17
OMBÆRER 17
OMGJØR 16
OMBØTER 16
OMBÆRE 16
OMKJØR 16
OMHYLLA 16
OMDØPTE 16
OMVØLTE 16
OMNIBUS 15
OMBRUK 15
OMTYKTE 15
OMVØLT 15
OMBUDET 15
OMHYLL 15
OMDØPT 15
OMDÅPEN 15
OMVØLE 15
OMSTØP 15
OMBÆR 15
OMDØPE 15
OMRØMMA 15
OMDØMME 15
OMBÅREN 15
OMHUGEN 15
OMHUGER 15
OMLØPA 15
OMRØMME 15
OMBÅRET 15
OMDØP 14
OMVØL 14
OMHUENE 14
OMKOBLA 14
OMKOBLE 14
OMGÅING 14
OMKOPLA 14
OMFLØDD 14
OMGJORT 14
OMLYDEN 14
OMKOPLE 14
OMBUDA 14
OMSYDDE 14
OMLØP 14
OMLYDER 14
OMTYKT 14
OMSYNA 13
OMTÅKET 13
OMRÅING 13
OMHUEN 13
OMVEGER 13
OMKAMP 13
OMBRAKT 13
OMPODES 13
OMISJON 13
OMKOBL 13
OMSTØTT 13
OMSKAPE 13
OMPODER 13
OMSKREV 13
OMKOPL 13
OMLYDT 13
OMSØKT 13
OMHUER 13
OMRØRER 13
OMBERAM 13
OMRØRES 13
OMSKRIV 13
OMHUG 13
OMPRIKL 13
OMVIKLA 13
OMBUD 13
OMFAVNA 13
OMKOMME 13
OMGÅTTE 13
OMPOTTA 13
OMSKAPT 13
OMDÅP 13
OMBOTEN 13
OMBRING 13
OMPODET 13
OMSYDD 13
OMFORME 12
OMKVED 12
OMVALG 12
OMSLUTT 12
OMLYD 12
OMRÅDER 12
OMSNUDD 12
OMRØM 12
OMSYS 12
OMPLANT 12
OMSYN 12
OMGÅES 12
OMSUSTE 12
OMVELTE 12
OMGÅTS 12
OMSYR 12
OMFORMA 12
OMVENDT 12
OMSØM 12
OMRÅDDE 12
OMSPILL 12
OMVEIEN 12
OMTÅKA 12
OMGREP 12
OMFAVN 12
OMPOTT 12
OMRØRT 12
OMGÅTT 12
OMSUTER 12
OMBOTA 12
OMSKAP 12
OMVIKL 12
OMKOMNE 12
OMVANDL 12
OMPODA 12
OMINØS 12
OMHENGA 12
OMSTØT 12
OMPODE 12
OMRØRE 12
OMSUST 11
OMGIKK 11
OMRIGGA 11
OMGAV 11
OMFRAMT 11
OMGÅR 11
OMHENG 11
OMBOT 11
OMSKOLT 11
OMLEGGE 11
OMFANGA 11
OMSY 11
OMSKOLE 11
OMRÅDE 11
OMRÅDD 11
OMRAMME 11
OMVERD 11
OMPOD 11
OMRØR 11
OMRÅDA 11
OMVEND 11
OMSUTA 11
OMVEG 11
OMFORM 11
OMHU 11
OMVELT 11
OMGÅS 11
OMRAMMA 11
OMFATTE 10
OMEGAEN 10
OMLAGTE 10
OMORDNE 10
OMFARET 10
OMDIKTA 10
OMSONST 10
OMSMELT 10
OMRINGE 10
OMFANG 10
OMKASTA 10
OMSKOL 10
OM 10
OMEGAER 10
OMBAR 10
OMRÅR 10
OMVEI 10
OMKOM 10
OMRÅS 10
OMSUT 10
OMREGNA 10
OMLAKER 10
OMTAKST 10
OMEGNER 10
OMSORG 10
OMGANG 10
OMGRENS 10
OMSLAGA 10
OMEGNEN 10
OMFRAM 10
OMRIGG 10
OMKRANS 10
OMLEGG 10
OMGIKS 10
OMSIDER 9
OMSENDT 9
OMTALTE 9
OMSATTE 9
OMLANDA 9
OMTALEN 9
OMTRENT 9
OMRISSA 9
OMTALES 9
OMELETT 9
OMSENDE 9
OMSETTE 9
OMLAKA 9
OMSKAR 9
OMLAGT 9
OMDANNE 9
OMGITT 9
OMREGN 9
OMORDN 9
OMRING 9
OMFATT 9
OMANSK 9
OMKAST 9
OMFARA 9
OMDIKT 9
OMSTILL 9
OMGIES 9
OMLAKE 9
OMLASTA 9
OMTALER 9
OMSTILT 9
OM 9
OMITTER 9
OMSTART 9
OMSLAG 9
OMENENE 9
OMSETT 8
OMFAR 8
OMGIS 8
OMEGA 8
OMEGN 8
OMLAK 8
OMRAM 8
OMLAND 8
OMGIR 8
OMTALE 8
OMRISS 8
OMANER 8
OMTALT 8
OMDELT 8
OMDELE 8
OMENER 8
OMSENE 8
OMSEND 8
OMLAST 8
OMSATT 8
OMENET 8
OMDANN 8
OMME 7
OMGI 7
OMGA 7
OMSEN 7
OMINA 7
OMSER 7
OMENA 7
OMENE 7
OMTAL 7
OMDEL 7
OMER 6
OMLA 6
OMEN 6
OMS 5

Ord som slutter med OM

OrdPoeng
HOBBYROM 24
CYTOSOM 24
VIPPEBOM 22
BYUNGDOM 22
PUMPEROM 20
CØLOM 20
JURYROM 20
BUKSBOM 19
HØSTBLOM 19
POLYNOM 18
RØYNDOM 18
LJÅBLOM 18
OLJEBOOM 18
SYMPTOM 18
MØYSOM 18
MØYDOM 18
LØYNDOM 18
UFØLSOM 17
JÅBLOM 17
LØYROM 17
VEVBOM 17
SKIVEBOM 17
BØNNEROM 17
NØYSOM 17
SJUKEROM 17
JAGERBOM 17
HØSTFLOM 17
SJUKDOM 16
BRUDGOM 16
HJEMKOM 16
VÅRFLOM 16
MØRKEROM 16
SMÅBLOM 16
JØDEDOM 16
BRYSOM 16
UVEGSOM 16
BÅREROM 15
GLØMSOM 15
UVARSOM 15
BOKFLOM 15
DUSJROM 15
VÅGSOM 15
SYKEROM 15
ALBUROM 15
UVEISOM 15
UTÅLSOM 15
STYREROM 15
VEIVROM 15
UMORSOM 14
VÅTROM 14
GLAUKOM 14
HVOROM 14
VEIBOM 14
SPÅDOM 14
VASKEROM 14
IHUKOM 14
MØTEROM 14
FYRROM 14
SØNNENOM 14
SYKDOM 14
VÅTSOM 14
BÅSROM 14
TÅREFLOM 14
KROMOSOM 14
ØLVOM 14
ELVEFLOM 14
SYNDROM 14
ØKONOM 14
OVERKOM 14
GÅRDSROM 14
HALVTOM 14
TIPSFLOM 14
HJEMOM 14
FJELLROM 14
OPPOM 14
FULLKOM 14
ÅKKESOM 14
TRÆLSOM 14
RIBOSOM 13
FALLBOM 13
TOLLBOM 13
VAKTROM 13
HEIMKOM 13
LUFTROM 13
BAKENOM 13
KJEDSOM 13
LØNNDOM 13
LASTEBOM 13
UFRIDOM 13
VERDIDOM 13
ISTERVOM 13
AUSTENOM 13
SOVEROM 13
STREVSOM 13
DØDSDOM 13
SVINGOM 13
DISSEVOM 13
GARNBOM 13
PORTROM 13
ØSTENOM 13
VOLDSOM 13
AUTONOM 13
VAKTSOM 13
DRAPSDOM 13
GJENNOM 13
BARNEROM 13
NABOROM 13
SPISEROM 13
GUDSDOM 13
MAIBLOM 13
UAKTSOM 13
LØNNSOM 13
VIRKSOM 13
PIKEROM 13
LUFTTOM 13
PLAGSOM 13
SKÅNSOM 13
HAVLOM 13
FØLSOM 13
HULROM 13
LÆRDOM 13
POGROM 13
HUSROM 13
SPARSOM 12
FRAMKOM 12
OVENOM 12
FORKROM 12
FREMKOM 12
SMÅLOM 12
FOLKSOM 12
LIVSROM 12
MØDOM 12
FOREKOM 12
TVILSOM 12
PRATSOM 12
GUDDOM 12
BORTOM 12
STUNDOM 12
LOFTSROM 12
BADEROM 12
FANGEROM 12
VEDKOM 12
UNGDOM 12
BARNDOM 12
VILLSOM 12
BAKROM 12
SVALROM 12
UNNKOM 12
GRUSOM 12
VARSOM 11
GLEMSOM 11
LUGOM 11
DIKOTOM 11
AKTERROM 11
VONOM 11
UTENOM 11
ERGONOM 11
GODSROM 11
HOLROM 11
TRUDOM 11
BAKOM 11
HEIMOM 11
AVKOM 11
KRINGOM 11
AGRONOM 11
UTKOM 11
FERIETOM 11
UTEROM 11
FORKOM 11
TÅLSOM 11
VISDOM 11
DIPLOM 11
NORDENOM 11
AERODROM 11
ORDFLOM 11
BEKOM 11
LOFTROM 11
TALEFLOM 11
BINOM 10
ROTEROM 10
NOKSOM 10
KONDOM 10
IMELLOM 10
ETTERSOM 10
SLAGROM 10
LANGSOM 10
OVOM 10
LEKEROM 10
TOMROM 10
FREDSOM 10
LASTEROM 10
AKTENOM 10
LIPOM 10
OMKOM 10
FRAMOM 10
LEGEDOM 10
SANGROM 10
BOOM 10
FORTOM 10
ALDERDOM 10
STORLOM 10
TENKSOM 10
LIKESOM 10
FORDOM 10
FREMOM 10
MORSOM 10
FJOM 10
MANNDOM 10
FORROM 10
TRIMROM 10
NENNSOM 9
HEROM 9
MONOM 9
BLOM 9
BROM 9
SLITSOM 9
LJOM 9
NEDENOM 9
UTOM 9
MATROM 9
AKTSOM 9
SIDEROM 9
AKSIOM 9
ARMROM 9
FRIDOM 9
NIKROM 9
REDDSOM 9
TILKOM 9
MELLOM 9
ZOOTOM 9
NEDKOM 9
TIDSROM 9
TRAKOM 9
SARKOM 9
LIKSOM 9
RIKDOM 9
DATAROM 9
INNKOM 9
EINKOM 9
FANTOM 9
EIENDOM 9
NORDOM 9
SELSOM 8
ANATOM 8
ALLROM 8
ENKOM 8
BOM 8
ENEROM 8
ILDROM 8
LAGOM 8
ANKOM 8
DERSOM 8
LISSOM 8
GENOM 8
VOM 8
GROM 7
HOM 7
FLOM 7
FROM 7
RADOM 7
XANTOM 7
DEROM 7
ISLOM 7
GNOM 7
NEDOM 7
KROM 7
ENROM 7
ILSOM 7
ENSOM 7
INNOM 7
IDIOM 7
ATTOM 7
KOM 6
GOM 6
ZOOM 6
TROM 6
SLOM 6
ATOM 6
LOM 5
DOM 5
ROM 5
TOM 5
SOM 5

Bøyningsformer av OM

Anagram av OM

For mer informasjon om ordet OM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet OM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok