OM i Scrabble - ordspill.com

OM i Scrabble

OM er et preposisjon2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver MO.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
O2M2

Ved å legge til én bokstav til OM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BOM 8
MOV 8
VOM 8
OHM 7
MHO 7
HOM 7
GOM 6
KOM 6
EMO 5
TOM 5
SOM 5
ROM 5
ORM 5
OMS 5
OLM 5
MOS 5
MOT 5
MOR 5
DOM 5
MOL 5
MOE 5
MOD 5
MOA 5
LOM 5
MON 5

Ord som starter på OM

OrdPoeng
OMSTØYP 21
OMSVØPA 19
OMPRØVD 19
OMBYGGA 19
OMPRØV 18
OMSVØP 18
OMBYGG 18
OMBYGDE 18
OMBYGD 17
OMGJØRE 17
OMBYTTE 17
OMBÆRER 17
OMBÆRES 17
OMBRUKA 16
OMVØLTE 16
OMVØLER 16
OMDØPTE 16
OMSTØPE 16
OMHYLLA 16
OMSTØPT 16
OMDØPES 16
OMGJØR 16
OMLØPET 16
OMDØPER 16
OMBÆRE 16
OMKJØR 16
OMSLYNG 15
OMRØMME 15
OMDØMME 15
OMDØPE 15
OMHUGEN 15
OMLØPA 15
OMBÅREN 15
OMSTØP 15
OMHYLL 15
OMDØMMA 15
OMBÅRNE 15
OMVØLE 15
OMDØPT 15
OMTYKTE 15
OMRØMMA 15
OMDÅPER 15
OMSPURT 15
OMBÆR 15
OMBRUK 15
OMNIBUS 15
OMVØLT 15
OMKOBLA 14
OMTYKT 14
OMKOPLE 14
OMGÅING 14
OMBUDA 14
OMSYDDE 14
OMHUENE 14
OMSYNET 14
OMDØP 14
OMLYDER 14
OMBREKK 14
OMVØL 14
OMLØP 14
OMKOBLE 14
OMSTYRT 14
OMFLØDD 14
OMBRAKK 14
OMPODER 13
OMBUD 13
OMBOTEN 13
OMSØKT 13
OMINØST 13
OMSKREV 13
OMBRAKT 13
OMISJON 13
OMSTØTT 13
OMSKRIV 13
OMKOPL 13
OMHUG 13
OMPOTTA 13
OMLYDT 13
OMPODET 13
OMVALGA 13
OMHUER 13
OMKOBL 13
OMSYDD 13
OMKAMP 13
OMSKAPT 13
OMHUEN 13
OMSVING 13
OMVEGEN 13
OMPODES 13
OMKOMME 13
OMSYNA 13
OMFAVNA 13
OMDÅP 13
OMVIKLA 13
OMGÅTTE 13
OMRÅING 13
OMGÅES 12
OMVEIEN 12
OMSNUDD 12
OMKOMNE 12
OMRØRT 12
OMVENDT 12
OMGÅTS 12
OMVISER 12
OMRÅDDE 12
OMVANDL 12
OMSLUTT 12
OMFORMA 12
OMPLANT 12
OMVERDA 12
OMHENGA 12
OMSUTER 12
OMSUSTE 12
OMFORME 12
OMVELTA 12
OMVENDE 12
OMSPILL 12
OMGREP 12
OMBOTA 12
OMPODA 12
OMSØM 12
OMPOTT 12
OMRØRE 12
OMPODE 12
OMSYS 12
OMFAVN 12
OMSYN 12
OMGÅTT 12
OMKVED 12
OMINØS 12
OMSKAP 12
OMSYR 12
OMVIKL 12
OMLYD 12
OMVALG 12
OMRØM 12
OMSTØT 12
OMTÅKA 12
OMGAV 11
OMHENG 11
OMVERD 11
OMBOT 11
OMGÅS 11
OMRAMMA 11
OMVEND 11
OMSORGA 11
OMRÅDA 11
OMSUTA 11
OMFRAMT 11
OMVELT 11
OMGÅR 11
OMFANGA 11
OMRØR 11
OMRÅDD 11
OMSY 11
OMSKOLE 11
OMRAMME 11
OMSUST 11
OMHU 11
OMVEG 11
OMLEGGE 11
OMFORM 11
OMRIGGA 11
OMRÅDE 11
OMPOD 11
OMSKOLT 11
OMGIKK 11
OMGRENS 10
OMRIGG 10
OMSORG 10
OMFARET 10
OMFRAM 10
OMSKOL 10
OMLAGTE 10
OMDIKTE 10
OMREGNE 10
OMKRANS 10
OMANSKE 10
OMRINGE 10
OMRÅS 10
OMKOM 10
OM 10
OMGIKS 10
OMVEI 10
OMGANG 10
OMFANG 10
OMEGNEN 10
OMTANKE 10
OMBAR 10
OMKASTA 10
OMRINGA 10
OMSUT 10
OMRÅR 10
OMEGAER 10
OMREGNA 10
OMLAKER 10
OMFATTA 10
OMFATTE 10
OMORDNE 10
OMLEGG 10
OM 9
OMTALES 9
OMRISSA 9
OMLASTE 9
OMENENE 9
OMSETTE 9
OMDELES 9
OMANERE 9
OMFARA 9
OMLANDA 9
OMSKAR 9
OMLAKE 9
OMTALER 9
OMSATTE 9
OMELETT 9
OMGIES 9
OMORDN 9
OMKAST 9
OMLASTA 9
OMDELTE 9
OMLAKA 9
OMTRENT 9
OMDIKT 9
OMTALTE 9
OMDELER 9
OMTALEN 9
OMSLAG 9
OMDANNA 9
OMFATT 9
OMANSK 9
OMLAGT 9
OMREGN 9
OMGITT 9
OMRING 9
OMTALT 8
OMENER 8
OMSENE 8
OMDELE 8
OMSEND 8
OMLAST 8
OMEGN 8
OMGIS 8
OMENET 8
OMLAND 8
OMRISS 8
OMDANN 8
OMTALE 8
OMGIR 8
OMDELT 8
OMANER 8
OMRAM 8
OMSETT 8
OMLAK 8
OMEGA 8
OMFAR 8
OMSATT 8
OMENA 7
OMSER 7
OMME 7
OMGI 7
OMGA 7
OMINA 7
OMSEN 7
OMENE 7
OMTAL 7
OMDEL 7
OMER 6
OMEN 6
OMLA 6
OMS 5

Ord som slutter med OM

OrdPoeng
CYTOSOM 24
VIPPEBOM 22
PRØVEROM 20
CØLOM 20
JURYROM 20
KLUBBROM 20
BUKSBOM 19
MØYDOM 18
LJÅBLOM 18
HJELPSOM 18
LØYNDOM 18
MØYSOM 18
RØYNDOM 18
SYMPTOM 18
POLYNOM 18
OLJEBOOM 18
BOMBEROM 18
ULØNNSOM 17
UFØLSOM 17
SJUKEROM 17
SKIVEBOM 17
NØYSOM 17
LØYROM 17
JÅBLOM 17
VEVBOM 17
BRUDGOM 16
HJEMKOM 16
BRYSOM 16
SMÅBLOM 16
FRYSEROM 16
SJUKDOM 16
UVEGSOM 16
JØDEDOM 16
HENGEVOM 16
ALBUEROM 16
VÅRFLOM 16
GLØMSOM 15
UVARSOM 15
BOKFLOM 15
BÅREROM 15
UTÅLSOM 15
DUSJROM 15
VÅGSOM 15
ALBUROM 15
FØRERROM 15
STYREROM 15
UVEISOM 15
BOLIGROM 15
SYKEROM 15
KORSBLOM 15
LÆRERROM 15
VEIVROM 15
SØNNENOM 14
HJEMOM 14
TÅREFLOM 14
SPÅDOM 14
HVOROM 14
FYRROM 14
VÅTROM 14
LOSSEBOM 14
TIPSFLOM 14
GUTTEROM 14
UMORSOM 14
KVISTROM 14
ØKONOM 14
MONOKROM 14
NONSBLOM 14
BORTENOM 14
TRÆLSOM 14
SYNDROM 14
ÅKKESOM 14
MØTEROM 14
HALVTOM 14
GLAUKOM 14
FULLKOM 14
BÅSROM 14
VEIBOM 14
OVERKOM 14
SYKDOM 14
VÅTSOM 14
ØLVOM 14
IHUKOM 14
OPPOM 14
DØDSDOM 13
LÆRDOM 13
FALLBOM 13
NABOROM 13
LØNNDOM 13
LUFTROM 13
MAIBLOM 13
UAKTSOM 13
PIKEROM 13
VIRKSOM 13
HEIMKOM 13
VAKTSOM 13
UFRIDOM 13
GARNBOM 13
HUSROM 13
RIBOSOM 13
HAVLOM 13
SKÅNSOM 13
SVINGOM 13
TOLLBOM 13
VAKTROM 13
PLAGSOM 13
SOVEROM 13
BAKENOM 13
LØNNSOM 13
VERDIDOM 13
FOLKETOM 13
JENTEROM 13
STREVSOM 13
USSELDOM 13
AUTONOM 13
GJENNOM 13
FØLSOM 13
PORTROM 13
ØSTENOM 13
GUDSDOM 13
LUFTTOM 13
KJEDSOM 13
VOLDSOM 13
POGROM 13
HULROM 13
FRAMKOM 12
LIVSROM 12
PRATSOM 12
STUNDOM 12
BADEROM 12
HEDENDOM 12
SNAKKSOM 12
FOREKOM 12
SVALROM 12
FREMKOM 12
SPARSOM 12
BARNDOM 12
MØDOM 12
VILLSOM 12
FOLKSOM 12
FORKROM 12
TVILSOM 12
BORTOM 12
OVENOM 12
VEDKOM 12
UNGDOM 12
UNNKOM 12
BAKROM 12
GRUSOM 12
SMÅLOM 12
GUDDOM 12
KRINGOM 11
VARSOM 11
UTENOM 11
HOLROM 11
GODSROM 11
UTEROM 11
HEIMOM 11
AGRONOM 11
GARDSROM 11
ERGONOM 11
BEKOM 11
FORKOM 11
GLEMSOM 11
BAKOM 11
GRILLROM 11
DIKOTOM 11
NORDENOM 11
ETTERKOM 11
DIPLOM 11
LAGERROM 11
TALEFLOM 11
LUGOM 11
TÅLSOM 11
LOFTROM 11
VISDOM 11
UTKOM 11
AVKOM 11
ORDFLOM 11
TRUDOM 11
VONOM 11
KONDOM 10
LIKESOM 10
MORSOM 10
SANGROM 10
FRAMOM 10
TRIMROM 10
LEKEROM 10
FREMOM 10
IMELLOM 10
OMKOM 10
LIPOM 10
OVOM 10
FREDSOM 10
TOMROM 10
MANNDOM 10
FORTOM 10
STORLOM 10
TENKSOM 10
TRELLSOM 10
ROTEROM 10
AKTENOM 10
NOKSOM 10
FORROM 10
LANGSOM 10
BOOM 10
FJOM 10
SLAGROM 10
LEGEDOM 10
FORDOM 10
BINOM 10
RIKDOM 9
LJOM 9
TRAKOM 9
BROM 9
NENNSOM 9
BLOM 9
UTOM 9
EINKOM 9
DATAROM 9
MELLOM 9
INNKOM 9
HEROM 9
TIDSROM 9
FANTOM 9
TILKOM 9
REDDSOM 9
AKSIOM 9
MATROM 9
AKTSOM 9
ARMROM 9
NEDKOM 9
EIENDOM 9
SIDEROM 9
NORDOM 9
LIKSOM 9
SLITSOM 9
NIKROM 9
MONOM 9
ZOOTOM 9
FRIDOM 9
NEDENOM 9
SARKOM 9
LAGOM 8
ALLROM 8
BOM 8
ANATOM 8
ILDROM 8
ENKOM 8
SELSOM 8
DERSOM 8
LISSOM 8
VOM 8
ENEROM 8
ANKOM 8
GENOM 8
INNOM 7
GNOM 7
ISLOM 7
DEROM 7
ENROM 7
IDIOM 7
RADOM 7
KROM 7
FLOM 7
GROM 7
ATTOM 7
ILSOM 7
ENSOM 7
NEDOM 7
XANTOM 7
FROM 7
HOM 7
KOM 6
GOM 6
ZOOM 6
TROM 6
SLOM 6
ATOM 6
TOM 5
SOM 5
DOM 5
ROM 5
LOM 5

Bøyningsformer av OM

Anagram av OM

For mer informasjon om ordet OM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet OM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok