OM i Scrabble - ordspill.com

OM i Scrabble

OM er et preposisjon2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver MO.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
O2M2

Ved å legge til én bokstav til OM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BOM 8
MOV 8
VOM 8
OHM 7
MHO 7
HOM 7
GOM 6
KOM 6
EMO 5
TOM 5
SOM 5
ROM 5
ORM 5
OMS 5
OLM 5
MOS 5
MOT 5
MOR 5
DOM 5
MOL 5
MOE 5
MOD 5
MOA 5
LOM 5
MON 5

Ord som starter på OM

OrdPoeng
OMSTØYP 21
OMPRØVE 19
OMBYGGA 19
OMPRØVD 19
OMBYGDE 18
OMSKJÆR 18
OMSVØP 18
OMBYGG 18
OMPRØV 18
OMBYTTA 17
OMGJØRE 17
OMKJØRA 17
OMBÆRER 17
OMBYGD 17
OMBYTTE 17
OMBÆRES 17
OMHYLLE 16
OMKJØR 16
OMBØTER 16
OMVØLTE 16
OMSTØPT 16
OMHYLLA 16
OMKVARV 16
OMDØPER 16
OMBÆRE 16
OMGJØR 16
OMDØPTE 16
OMBRUKA 16
OMDØPES 16
OMSTØPE 16
OMDØPE 15
OMBÅRET 15
OMVØLE 15
OMHYLL 15
OMDØPT 15
OMRØMMA 15
OMLØPA 15
OMBRUK 15
OMSTØP 15
OMBÆR 15
OMHUGER 15
OMBÅRNE 15
OMTYKTE 15
OMDÅPER 15
OMFLYTT 15
OMSLYNG 15
OMRØMME 15
OMBUDET 15
OMVØLT 15
OMSPURT 15
OMLYDTE 14
OMSTYRT 14
OMGJORT 14
OMHUENE 14
OMBUDA 14
OMSYDDE 14
OMLYDEN 14
OMKOBLA 14
OMKOPLA 14
OMBRAKK 14
OMTYKT 14
OMKOPLE 14
OMLØP 14
OMVØL 14
OMDØP 14
OMHUER 13
OMKAMP 13
OMHUG 13
OMRØRES 13
OMSØKT 13
OMKVEDA 13
OMBERAM 13
OMSYDD 13
OMPRIKL 13
OMBUD 13
OMGJERD 13
OMRÅING 13
OMVEGER 13
OMTÅKET 13
OMDÅP 13
OMFAVNA 13
OMPODES 13
OMSYNA 13
OMLYDT 13
OMBOTEN 13
OMKOPL 13
OMGREPA 13
OMHUEN 13
OMRØRER 13
OMKOBL 13
OMVIKLA 13
OMSKAPE 13
OMPODER 13
OMSTØTT 13
OMFAVNE 13
OMPODET 13
OMSKAPT 13
OMBRING 13
OMPOTTA 13
OMINØSE 13
OMPODE 12
OMVANDL 12
OMSPELL 12
OMHENGA 12
OMKVED 12
OMVELTE 12
OMRÅDDE 12
OMSNUDD 12
OMRØM 12
OMSYS 12
OMSUTER 12
OMSYR 12
OMSUSTE 12
OMSYN 12
OMSPENT 12
OMSØM 12
OMLYD 12
OMPOTT 12
OMBOTA 12
OMTÅKA 12
OMGÅTS 12
OMPODA 12
OMVEIEN 12
OMGÅES 12
OMSTØT 12
OMFAVN 12
OMVIKL 12
OMRØRT 12
OMSKAP 12
OMGÅTT 12
OMVALG 12
OMGREP 12
OMRÅDER 12
OMRØRE 12
OMINØS 12
OMVEG 11
OMRÅDA 11
OMLEGGA 11
OMKRING 11
OMPOD 11
OMHANDL 11
OMRÅDE 11
OMIKRON 11
OMSY 11
OMSORGA 11
OMRÅDD 11
OMHU 11
OMSUST 11
OMGÅR 11
OMRIGGA 11
OMRAMME 11
OMGAV 11
OMSUTA 11
OMVELT 11
OMVEND 11
OMFORM 11
OMVERD 11
OMHENG 11
OMRØR 11
OMLEGGE 11
OMGIKK 11
OMBOT 11
OMGÅS 11
OMFRAM 10
OMORDNA 10
OMRÅS 10
OMEGNER 10
OMKRETS 10
OMLEGG 10
OMFATTA 10
OMSORG 10
OMEGAER 10
OMGITTE 10
OMSKOL 10
OMORDNE 10
OMREGNA 10
OMLAGTE 10
OMLAKET 10
OMRÅR 10
OMGIKS 10
OMVEI 10
OMSLAGA 10
OMKASTA 10
OMRIGG 10
OMTAKST 10
OMLAKES 10
OMFANG 10
OMDIKTA 10
OMGANG 10
OMRINGE 10
OMKOM 10
OMKLEDD 10
OMSUT 10
OMDIKTE 10
OMBAR 10
OM 10
OMLAKA 9
OMITTER 9
OMANSK 9
OMGITT 9
OMDELTE 9
OMSATTE 9
OMSKAR 9
OMFATT 9
OMSTILT 9
OMDELER 9
OMTRENT 9
OMTALEN 9
OMLAGT 9
OMTALES 9
OMSIDER 9
OMORDN 9
OMDANNA 9
OMTALTE 9
OMRISSA 9
OMLAKE 9
OMSETTE 9
OMSENDT 9
OM 9
OMTALER 9
OMLASTA 9
OMKAST 9
OMSTART 9
OMDIKT 9
OMELETT 9
OMFARA 9
OMGIES 9
OMREGN 9
OMSLAG 9
OMRING 9
OMEGA 8
OMSETT 8
OMDELE 8
OMSENE 8
OMSEND 8
OMLAND 8
OMRISS 8
OMANER 8
OMFAR 8
OMLAST 8
OMENET 8
OMSATT 8
OMDANN 8
OMLAK 8
OMTALE 8
OMGIS 8
OMEGN 8
OMDELT 8
OMTALT 8
OMGIR 8
OMRAM 8
OMENER 8
OMGA 7
OMINA 7
OMME 7
OMSEN 7
OMTAL 7
OMGI 7
OMDEL 7
OMENE 7
OMSER 7
OMENA 7
OMER 6
OMEN 6
OMLA 6
OMS 5

Ord som slutter med OM

OrdPoeng
BABYBOOM 25
CYTOSOM 24
JURYROM 20
CØLOM 20
PRØVEROM 20
INTERCOM 19
BUKSBOM 19
MØYDOM 18
SYMPTOM 18
LØYNDOM 18
POLYNOM 18
SMØRBLOM 18
RØYNDOM 18
LJÅBLOM 18
MØYSOM 18
NØYSOM 17
VEVBOM 17
JÅBLOM 17
LØYROM 17
HØSTFLOM 17
JAGERBOM 17
BØNNEROM 17
UVIRKSOM 17
UFØLSOM 17
ULØNNSOM 17
FRYKTSOM 17
GÅSEBLOM 17
JØDEDOM 16
UTVILSOM 16
VÅRFLOM 16
SMÅBLOM 16
IMØTEKOM 16
HJEMKOM 16
UVEGSOM 16
BRYSOM 16
BRUDGOM 16
BALLBLOM 16
SJUKDOM 16
SKYNDSOM 16
VÅGSOM 15
UTÅLSOM 15
BÅREROM 15
BOKFLOM 15
UVARSOM 15
YTTERROM 15
VEIVROM 15
TØRKEROM 15
UVEISOM 15
DUSJROM 15
GLØMSOM 15
ALBUROM 15
SYKEROM 15
SYKDOM 14
BÅSROM 14
MONOKROM 14
UMORSOM 14
VÅTSOM 14
ØKONOM 14
BORTENOM 14
SKIPSROM 14
NONSBLOM 14
IHUKOM 14
IGJENNOM 14
FULLKOM 14
LEPTOSOM 14
TRÆLSOM 14
HALVTOM 14
SPÅDOM 14
OVERKOM 14
HJEMOM 14
VEIBOM 14
OPPOM 14
MØTEROM 14
GÅRDSROM 14
SYNDROM 14
ØLVOM 14
GLAUKOM 14
HVOROM 14
VÅTROM 14
FYRROM 14
KJELEROM 14
ÅKKESOM 14
GARNBOM 13
AUTONOM 13
ØSTENOM 13
PIKEROM 13
UFRIDOM 13
SOVEROM 13
VAKTSOM 13
BAKENOM 13
POGROM 13
RIBOSOM 13
GJENNOM 13
TOLLBOM 13
PORTROM 13
VAKTROM 13
LØNNSOM 13
SKÅNSOM 13
SVINGOM 13
USSELDOM 13
VIRKSOM 13
NABOROM 13
RENNEBOM 13
VENTEROM 13
VESTENOM 13
BARNEROM 13
AUSTENOM 13
LUFTTOM 13
KJEDSOM 13
VOLDSOM 13
HEIMKOM 13
LØNNDOM 13
PLAGSOM 13
LUFTROM 13
FALLBOM 13
HAVLOM 13
DØDSDOM 13
FØLSOM 13
HULROM 13
LÆRDOM 13
UAKTSOM 13
MAIBLOM 13
HUSROM 13
GUDSDOM 13
FORKROM 12
SOSIONOM 12
SNAKKSOM 12
TAKSONOM 12
TVILSOM 12
SVALROM 12
STORFLOM 12
NORSKDOM 12
LOFTSROM 12
FANGEROM 12
BARNDOM 12
BADEROM 12
FREMKOM 12
FOREKOM 12
PRATSOM 12
SPARSOM 12
VILLSOM 12
FRAMKOM 12
STUNDOM 12
LIVSROM 12
FOLKSOM 12
BORTOM 12
GRUSOM 12
UNNKOM 12
MØDOM 12
BAKROM 12
SMÅLOM 12
GUDDOM 12
UNGDOM 12
OVENOM 12
VEDKOM 12
KRINGOM 11
HOLROM 11
ORDFLOM 11
FORKOM 11
TÅLSOM 11
AGRONOM 11
HEIMOM 11
LOFTROM 11
GODSROM 11
VISDOM 11
DIPLOM 11
TRUDOM 11
VARSOM 11
UTENOM 11
BEKOM 11
VONOM 11
LUGOM 11
SENGEROM 11
DIKOTOM 11
GLEMSOM 11
BAKOM 11
ERGONOM 11
AVKOM 11
UTKOM 11
UTEROM 11
TRIMROM 10
OVOM 10
LEGEDOM 10
FJOM 10
BOOM 10
FORTOM 10
LASTEROM 10
TOMROM 10
BINOM 10
OMKOM 10
TRELLDOM 10
FREMOM 10
SANGROM 10
LIKESOM 10
NOKSOM 10
LIPOM 10
LEKEROM 10
FORDOM 10
FORROM 10
MANNDOM 10
ROTEROM 10
LANGSOM 10
STORLOM 10
TENKSOM 10
SLAGROM 10
MORSOM 10
FREDSOM 10
AKTENOM 10
IMELLOM 10
FRAMOM 10
KONDOM 10
NEDKOM 9
MONOM 9
ZOOTOM 9
INNKOM 9
AKSIOM 9
NIKROM 9
NORDOM 9
EIENDOM 9
NEDENOM 9
SLITSOM 9
BLOM 9
UTOM 9
LJOM 9
DATAROM 9
BROM 9
NENNSOM 9
HEROM 9
MELLOM 9
FANTOM 9
TIDSROM 9
SIDEROM 9
LIKSOM 9
SARKOM 9
TILKOM 9
ARMROM 9
RIKDOM 9
MATROM 9
REDDSOM 9
EINKOM 9
AKTSOM 9
FRIDOM 9
TRAKOM 9
DERSOM 8
LAGOM 8
ANATOM 8
ILDROM 8
VOM 8
ENKOM 8
ENEROM 8
ALLROM 8
ANKOM 8
LISSOM 8
GENOM 8
BOM 8
SELSOM 8
GNOM 7
XANTOM 7
HOM 7
KROM 7
FLOM 7
GROM 7
INNOM 7
FROM 7
ISLOM 7
ENSOM 7
ILSOM 7
IDIOM 7
DEROM 7
ENROM 7
ATTOM 7
NEDOM 7
RADOM 7
ZOOM 6
TROM 6
SLOM 6
ATOM 6
GOM 6
KOM 6
TOM 5
SOM 5
DOM 5
LOM 5
ROM 5

Bøyningsformer av OM

Anagram av OM

For mer informasjon om ordet OM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet OM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok