OM i Scrabble - ordspill.com

OM i Scrabble

OM er et preposisjon2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver MO.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
O2M2

Ved å legge til én bokstav til OM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BOM 8
MOV 8
VOM 8
OHM 7
MHO 7
HOM 7
GOM 6
KOM 6
EMO 5
TOM 5
SOM 5
ROM 5
ORM 5
OMS 5
OLM 5
MOS 5
MOT 5
MOR 5
DOM 5
MOL 5
MOE 5
MOD 5
MOA 5
LOM 5
MON 5

Ord som starter på OM

OrdPoeng
OMSTØYP 21
OMSVØPA 19
OMBYGGE 19
OMPRØVD 19
OMPRØV 18
OMBYGG 18
OMSVØP 18
OMBYGDE 18
OMGJØRE 17
OMBYTTE 17
OMBYTTA 17
OMBYGD 17
OMBÆRER 17
OMSTØPT 16
OMVØLER 16
OMBÆRE 16
OMGJØR 16
OMVØLTE 16
OMDØPER 16
OMKJØR 16
OMLØPET 16
OMBRUKA 16
OMDØPES 16
OMBØTER 16
OMHYLLA 16
OMDØPTE 16
OMKVARV 16
OMNIBUS 15
OMHYLL 15
OMLØPA 15
OMFLYTT 15
OMDÅPER 15
OMDØPE 15
OMBUDET 15
OMVØLE 15
OMSTØP 15
OMDØPT 15
OMVØLT 15
OMTYKTE 15
OMRØMME 15
OMBÆR 15
OMBÅRNE 15
OMHUGER 15
OMBRUK 15
OMDÅPEN 15
OMHUGEN 15
OMRØMMA 15
OMBÅRET 15
OMLYDER 14
OMVØL 14
OMHUENE 14
OMBUDA 14
OMKOBLE 14
OMFLØDD 14
OMSYDDE 14
OMKOPLE 14
OMLØP 14
OMGJORT 14
OMTYKT 14
OMDØP 14
OMSYNET 14
OMKOBLA 14
OMSVING 13
OMLYDT 13
OMKOPL 13
OMPODES 13
OMSYDD 13
OMSØKT 13
OMBERAM 13
OMKAMP 13
OMHUER 13
OMKOBL 13
OMBOTEN 13
OMRÅING 13
OMVIKLA 13
OMPODER 13
OMSTØTT 13
OMGÅTTE 13
OMBRAKT 13
OMISJON 13
OMFAVNA 13
OMKOMME 13
OMBRING 13
OMPOTTA 13
OMSKAPE 13
OMDÅP 13
OMSKAPT 13
OMSKREV 13
OMSYNA 13
OMHUG 13
OMPODET 13
OMHUEN 13
OMFAVNE 13
OMBUD 13
OMVEGEN 13
OMSUSTE 12
OMVANDL 12
OMGÅES 12
OMRØM 12
OMSTØT 12
OMSYN 12
OMVERDA 12
OMHENGA 12
OMVENDE 12
OMSPILL 12
OMFAVN 12
OMVELTE 12
OMSUTER 12
OMVEIEN 12
OMKOMNE 12
OMSØM 12
OMLYD 12
OMVELTA 12
OMSPENT 12
OMGÅTT 12
OMSPELL 12
OMFORME 12
OMRÅDDE 12
OMSYS 12
OMFORMA 12
OMPLANT 12
OMSYR 12
OMRØRT 12
OMPODE 12
OMGÅTS 12
OMTÅKA 12
OMPOTT 12
OMRØRE 12
OMVIKL 12
OMINØS 12
OMVENDT 12
OMPODA 12
OMSLUTT 12
OMVALG 12
OMBOTA 12
OMSKAP 12
OMGREP 12
OMKVED 12
OMGÅR 11
OMRAMMA 11
OMGAV 11
OMRÅDA 11
OMRØR 11
OMFRAMT 11
OMPOD 11
OMBOT 11
OMVEG 11
OMIKRON 11
OMRÅDE 11
OMGÅS 11
OMHANDL 11
OMVERD 11
OMSUTA 11
OMGIKK 11
OMHU 11
OMRIGGA 11
OMVELT 11
OMRAMME 11
OMSKOLT 11
OMRÅDD 11
OMHENG 11
OMFORM 11
OMSUST 11
OMVEND 11
OMSY 11
OMKRANS 10
OMKOM 10
OMLEGG 10
OMVEI 10
OMEGNER 10
OMGIKS 10
OM 10
OMSLAGA 10
OMREGNE 10
OMBAR 10
OMFARET 10
OMDIKTA 10
OMDIKTE 10
OMORDNA 10
OMRINGE 10
OMEGAER 10
OMSMELT 10
OMLAKER 10
OMGANG 10
OMFRAM 10
OMGRENS 10
OMRINGA 10
OMEGAEN 10
OMSORG 10
OMSONST 10
OMREGNA 10
OMRIGG 10
OMSKOL 10
OMSUT 10
OMRÅR 10
OMFANG 10
OMLAGTE 10
OMFATTE 10
OMGITTE 10
OMRÅS 10
OMRISSA 9
OMLASTE 9
OMSETTE 9
OMELETT 9
OMDELER 9
OMDELTE 9
OMTALES 9
OMGIES 9
OMTALEN 9
OMSKAR 9
OMFARA 9
OMKAST 9
OMANSK 9
OMLAKA 9
OMREGN 9
OMSTILL 9
OMLAGT 9
OMGITT 9
OMLAKE 9
OMRING 9
OMORDN 9
OMSLAG 9
OMDIKT 9
OM 9
OMTALER 9
OMSATTE 9
OMLASTA 9
OMDANNE 9
OMSTILT 9
OMLANDA 9
OMTALTE 9
OMTRENT 9
OMSTART 9
OMFATT 9
OMDELT 8
OMTALE 8
OMEGN 8
OMGIS 8
OMEGA 8
OMRAM 8
OMGIR 8
OMLAK 8
OMFAR 8
OMDELE 8
OMENET 8
OMENER 8
OMANER 8
OMLAND 8
OMLAST 8
OMSETT 8
OMSEND 8
OMSENE 8
OMTALT 8
OMRISS 8
OMDANN 8
OMSATT 8
OMTAL 7
OMENE 7
OMGI 7
OMGA 7
OMME 7
OMINA 7
OMSEN 7
OMENA 7
OMSER 7
OMDEL 7
OMER 6
OMLA 6
OMEN 6
OMS 5

Ord som slutter med OM

OrdPoeng
BABYBOOM 25
CYTOSOM 24
BYUNGDOM 22
JURYROM 20
CØLOM 20
PUMPEROM 20
BUKSBOM 19
INTERCOM 19
OLJEBOOM 18
SYMPTOM 18
RØYNDOM 18
MØYDOM 18
LØYNDOM 18
LJÅBLOM 18
POLYNOM 18
HJELPSOM 18
MØYSOM 18
SKIVEBOM 17
JAGERBOM 17
LØYROM 17
HØSTFLOM 17
NØYSOM 17
UFØLSOM 17
BØNNEROM 17
FRYKTSOM 17
JÅBLOM 17
GÅSEBLOM 17
VEVBOM 17
SJUKEROM 17
SMÅBLOM 16
HJEMKOM 16
SJUKDOM 16
BRUDGOM 16
UVEGSOM 16
IMØTEKOM 16
BALLBLOM 16
JØDEDOM 16
VÅRFLOM 16
BRYSOM 16
MØRKEROM 16
UTÅLSOM 15
SYKEROM 15
VEIVROM 15
ALBUROM 15
UVEISOM 15
DUSJROM 15
GLØMSOM 15
BOKFLOM 15
BÅREROM 15
UVARSOM 15
VÅGSOM 15
BOLIGROM 15
VÅTROM 14
ØLVOM 14
ØKONOM 14
IGJENNOM 14
VASKEROM 14
KJELEROM 14
FJELLROM 14
TIPSFLOM 14
ÅKKESOM 14
TRÆLSOM 14
VÅTSOM 14
BÅSROM 14
TÅREFLOM 14
MØTEROM 14
SPÅDOM 14
IHUKOM 14
SYNDROM 14
GÅRDSROM 14
SØNNENOM 14
LEPTOSOM 14
FULLKOM 14
HJEMOM 14
FYRROM 14
HALVTOM 14
OVERKOM 14
SYKDOM 14
GLAUKOM 14
VEIBOM 14
HVOROM 14
BORTENOM 14
OPPOM 14
UMORSOM 14
PLAGSOM 13
VAKTSOM 13
KJEDSOM 13
BARNEROM 13
UAKTSOM 13
RIBOSOM 13
GUDSDOM 13
LØNNSOM 13
VERDIDOM 13
MAIBLOM 13
PIKEROM 13
NABOROM 13
AUTONOM 13
SPISEROM 13
VIRKSOM 13
GJENNOM 13
BAKENOM 13
TOLLBOM 13
LÆRDOM 13
AUSTENOM 13
GARNBOM 13
SOVEROM 13
VAKTROM 13
LUFTROM 13
LØNNDOM 13
SVINGOM 13
DØDSDOM 13
FALLBOM 13
UFRIDOM 13
PORTROM 13
SKÅNSOM 13
FØLSOM 13
POGROM 13
ØSTENOM 13
HEIMKOM 13
LUFTTOM 13
VOLDSOM 13
HULROM 13
STREVSOM 13
DISSEVOM 13
HAVLOM 13
HUSROM 13
SPARSOM 12
FORKROM 12
FOLKSOM 12
BARNDOM 12
LOFTSROM 12
STUNDOM 12
FANGEROM 12
FRAMKOM 12
TVILSOM 12
FREMKOM 12
VILLSOM 12
PRATSOM 12
BADEROM 12
SVALROM 12
FOREKOM 12
METRONOM 12
UNGDOM 12
OVENOM 12
BAKROM 12
MØDOM 12
GRUSOM 12
VEDKOM 12
UNNKOM 12
BORTOM 12
GUDDOM 12
SMÅLOM 12
LIVSROM 12
HEIMOM 11
TRUDOM 11
BEKOM 11
NORDENOM 11
HOLROM 11
DIPLOM 11
UTEROM 11
GODSROM 11
VARSOM 11
VONOM 11
AVKOM 11
UTKOM 11
UTENOM 11
TALEFLOM 11
DIKOTOM 11
ERGONOM 11
LOFTROM 11
AGRONOM 11
AERODROM 11
VISDOM 11
KRINGOM 11
TÅLSOM 11
ORDFLOM 11
BAKOM 11
FORKOM 11
LUGOM 11
GLEMSOM 11
MORSOM 10
AKTENOM 10
SLAGROM 10
STORLOM 10
OVOM 10
TRIMROM 10
FORROM 10
FREMOM 10
LEKEROM 10
IMELLOM 10
ROTEROM 10
LEGEDOM 10
LANGSOM 10
LASTEROM 10
LIPOM 10
FORTOM 10
TENKSOM 10
NOKSOM 10
TOMROM 10
ETTERSOM 10
BOOM 10
LIKESOM 10
SANGROM 10
KONDOM 10
OMKOM 10
BINOM 10
FORDOM 10
MANNDOM 10
FREDSOM 10
FJOM 10
FRAMOM 10
LJOM 9
BLOM 9
SLITSOM 9
NEDENOM 9
HEROM 9
MONOM 9
ZOOTOM 9
LIKSOM 9
NENNSOM 9
REDDSOM 9
TIDSROM 9
INNKOM 9
UTOM 9
DATAROM 9
EINKOM 9
MATROM 9
BROM 9
SARKOM 9
FANTOM 9
SIDEROM 9
TILKOM 9
NORDOM 9
EIENDOM 9
AKSIOM 9
NIKROM 9
ARMROM 9
FRIDOM 9
NEDKOM 9
MELLOM 9
AKTSOM 9
TRAKOM 9
RIKDOM 9
GENOM 8
LAGOM 8
VOM 8
BOM 8
ENEROM 8
ALLROM 8
ENKOM 8
DERSOM 8
LISSOM 8
ILDROM 8
ANATOM 8
ANKOM 8
SELSOM 8
ILSOM 7
HOM 7
FROM 7
NEDOM 7
XANTOM 7
ATTOM 7
GNOM 7
INNOM 7
RADOM 7
ISLOM 7
KROM 7
DEROM 7
ENROM 7
IDIOM 7
ENSOM 7
GROM 7
FLOM 7
ZOOM 6
SLOM 6
ATOM 6
TROM 6
KOM 6
GOM 6
DOM 5
ROM 5
LOM 5
TOM 5
SOM 5

Bøyningsformer av OM

Anagram av OM

For mer informasjon om ordet OM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet OM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok