ORA i Scrabble - ordspill.com

ORA i Scrabble

ORA er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AOR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
O2R1A1

Ved å legge til én bokstav til ORA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ARCO 14
UROA 8
BORA 8
BROA 8
ROVA 8
ROPA 8
PROA 8
PORA 8
OVRA 8
ORVA 8
HORA 7
AMOR 6
ORMA 6
ORKA 6
AFRO 6
ORGA 6
MORA 6
FORA 6
GROA 6
KROA 6
KORA 6
OFRA 6
OKRA 6
ORTA 5
OTRA 5
NORA 5
ORDA 5
ROSA 5
ROTA 5
DORA 5
TARO 5
TORA 5
TROA 5
ORAL 5

Ord som starter på ORA

OrdPoeng
ORANSJEFARGETE 20
ORANSJEFARGEDE 20
ORANSJEFARGET 19
ORANGUTANGENE 19
ORAKELSVARENE 18
ORANSJEFARGA 18
ORANGUTANGEN 18
ORANGUTANGER 18
ORAKELSVARET 17
ORANSJERIENE 16
ORAKELSVARA 16
ORANGUTANG 16
ORAKELSVAR 15
ORANSJERIET 15
ORANSJERIER 15
ORASJONENE 15
ORATORIUM 15
ORANSJERIA 14
ORASJONEN 14
ORASJONER 14
ORANSJERI 13
ORATORISKE 13
ORANSJENE 13
ORATORIENE 12
ORANSJER 12
ORATORISK 12
ORASJON 12
ORANSJEN 12
ORATORIER 11
ORANSJE 11
ORATORENE 11
ORATORIET 11
ORALSEXENE 10
ORATORIA 10
ORAKELET 10
ORAKLENE 10
ORATOREN 10
ORATORER 10
ORAKLER 9
ORALSEXEN 9
ORANTENE 9
ORAKLET 9
ORALSEXER 9
ORANTEN 8
ORANTER 8
ORAKEL 8
ORATOR 8
ORAKLA 8
ORALSEX 7
ORALE 6
ORANT 6
ORALT 6
ORAL 5

Ord som slutter med ORA

OrdPoeng
BJØRNESPORA 25
FJÆRKREFORA 23
ÅPNINGSSPORA 23
PRØVEBORA 23
HYLNINGSKORA 22
HUSDYRFORA 22
SJØMANNSKORA 22
HYLLINGSKORA 22
OVERJORDMORA 22
PELSDYRFORA 21
BISPEKONTORA 21
HJULSPORA 21
SMÅBARNSMORA 21
HOVEDKONTORA 21
KJØLSPORA 21
GJENNOMBORA 21
HØYDERORA 21
HYREKONTORA 21
TIPPOLDEMORA 21
LUKSUSHORA 20
KJEMPEKORA 20
KYLLINGMORA 20
HOVEDSPORA 20
DOBBELTKORA 20
HAVNEKONTORA 20
ADOPTIVMORA 20
GJØKEMORA 20
BRØNNBORA 20
HJELPEFORA 20
UNGDOMSKORA 19
FUGLESPORA 19
HAVNESPORA 19
OPPSPORA 19
BREMSESPORA 19
YTTERSPORA 19
GRAVALVORA 18
PARTIKONTORA 18
HEIMEKONTORA 18
TREDJESPORA 18
TØYSNORA 18
FOGDEKONTORA 18
BANKKONTORA 18
SNUBLESNORA 18
KRØTTERFORA 18
POSTKONTORA 18
PLANKONTORA 17
HØNSEFORA 17
HØGDERORA 17
TRIKKESPORA 17
LIVSALVORA 17
LYDSPORA 17
VÆRMORA 17
VEGKONTORA 17
BLINDSPORA 17
LOKALKONTORA 17
SKRENSESPORA 17
ASPIRANTKORA 17
SKOLEKONTORA 17
SØRGEFLORA 17
VIKESPORA 17
SKOGKONTORA 17
HYLEKORA 17
LOVKONTORA 17
SKIFTESPORA 17
PASSKONTORA 17
GOSPELKORA 17
BLODSPORA 17
TOBARNSMORA 17
NORMALSPORA 17
TEDDYFORA 16
REVESPORA 16
GRØNNFORA 16
BREISPORA 16
VILLSPORA 16
GRØNTFORA 16
BREDSPORA 16
HUNDEFORA 16
STUDENTKORA 16
FUGLEFORA 16
FUGLEKORA 16
HUMANIORA 16
TØRKESNORA 16
SYLTEFORA 16
UTEKONTORA 16
KVINNEKORA 16
KASSAKONTORA 16
BILKONTORA 16
VÅGMORA 16
KREDITORMORA 16
SOMMERFLORA 16
DRONNINGMORA 16
TVANGSFORA 16
GIROKONTORA 16
HUDPORA 16
FJELLFLORA 16
SNØSPORA 16
VINTERFLORA 16
HØNEMORA 16
ENKELTSPORA 16
SVIGERMORA 16
KVINNEFORA 16
VEIKONTORA 16
KRETSKONTORA 16
RESERVEMORA 16
ORDREKONTORA 16
KASSEKONTORA 16
GAUKEMORA 16
KONTAKTFORA 16
OPERAKORA 15
DEBATTFORA 15
LEGEKONTORA 15
MIKROFLORA 15
GUTTEKORA 15
FORKONTORA 15
GRÅTEKORA 15
VINTERFORA 15
KAMMERKORA 15
LASTEKONTORA 15
BALANSERORA 15
KONSERTKORA 15
SCORA 15
DYREFORA 15
VÅTFORA 15
HAVFLORA 15
STATSKONTORA 15
TITTELSPORA 15
PERLEMORA 14
NAVLESNORA 14
VESTEFORA 14
HUSMORA 14
SKRUMORA 14
BARNEMORA 14
PIKEKORA 14
OVERFORA 14
PRESSFORA 14
TENSINGKORA 14
FLASKEFORA 14
MOTETTKORA 14
RAVNEMORA 14
RELIKTFLORA 14
ETTERSPORA 14
TØRRFORA 14
BLANDFORA 14
KREDITTFORA 14
BARNEKORA 14
GULLSNORA 14
MÅLESNORA 14
SMALSPORA 14
FEILSPORA 14
STARTSPORA 14
SULTEFORA 14
FOSTERMORA 14
JENTEKORA 14
INNERSPORA 14
TOGSPORA 14
GÅSEMORA 14
BESTEMORA 14
PLEIEMORA 14
AVSPORA 14
FOTSPORA 14
JORDMORA 14
SOLISTKORA 13
GUDMORA 13
UTBORA 13
PELSFORA 13
MÅLSNORA 13
REVEMORA 13
SKISPORA 13
KRAFTFORA 13
SANDSPORA 13
KIRKEKORA 13
SKOLEKORA 13
KLAGEKORA 13
SLAGBORA 13
VESTFORA 13
STRÅFORA 13
FISKEFORA 13
KALDBORA 13
GAMLEMORA 13
DRILLBORA 13
REVEFORA 13
MINEBORA 13
SIDESPORA 13
HEKKRORA 13
KUFORA 12
TRESPORA 12
MANNSKORA 12
SILKESNORA 12
ENGLEKORA 12
KATTEMORA 12
NESEBORA 12
MINKFORA 12
SVARTORA 12
VINFORA 12
ALEINEMORA 12
TOSPORA 12
DIASPORA 12
HAREMORA 12
SURFORA 12
LIVMORA 12
TEMPORA 12
FANGSNORA 12
LODDSNORA 11
RETTESNORA 11
GRÅORA 11
FOSFORA 11
ANSPORA 11
MORMORA 11
ENSPORA 11
SKJORA 11
HALERORA 11
DAMEKORA 11
UTFORA 11
SILOFORA 11
DOMKORA 11
SANGKORA 11
STAMMORA 11
FLUORA 11
OLDEMORA 11
EMPORA 11
NISSEMORA 11
LANDSMORA 11
KLESSNORA 11
ALENEMORA 11
ELITEKORA 11
INNBORA 11
LEDESNORA 10
ISBORA 10
FARMORA 10
ALVORA 10
MARMORA 10
TALEKORA 10
MATMORA 10
UFORA 10
KONTORA 10
ANDEMORA 10
ELDSMORA 10
SIMILORA 10
ADIAFORA 10
STATSRORA 10
AURORA 10
SPORA 9
TJORA 9
SIGNORA 9
SIDERORA 9
STEMORA 9
INNFORA 9
AMFORA 9
BORA 8
PORA 8
AGNORA 8
MENORA 8
ANGORA 8
FLORA 7
AGORA 7
KLORA 7
SENORA 7
GLORA 7
HORA 7
SNORA 6
KORA 6
FORA 6
MORA 6
RORA 5
DORA 5
NORA 5
TORA 5

Lignende ord av ORA

Anagram av ORA

For mer informasjon om ordet ORA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ORA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok