ORD i Scrabble - ordspill.com

ORD i Scrabble

ORD er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DOR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
O2R1D1

Ved å legge til én bokstav til ORD kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DORY 10
ODØR 9
BORD 8
UORD 8
JORD 8
VORD 8
DORM 6
FROD 6
MORD 6
DORG 6
KORD 6
DROG 6
DORK 6
DROS 5
DOER 5
LORD 5
DORT 5
ODER 5
DORE 5
ORDA 5
ORDE 5
ORDN 5
ORDS 5
RODE 5
DORA 5
NORD 5

Ord som starter på ORD

OrdPoeng
ORDOVICISK 25
ORDBØYNING 24
ORDBØYING 23
ORDFØYINGA 22
ORDFØYNING 22
ORDFØYING 21
ORDBOKSFØR 21
ORDBOKVERK 20
ORDBÆRING 19
ORDKLØVERE 19
ORDSPRÅKET 18
ORDTYPENE 18
ORDBØKENE 18
ORDKLØVER 18
ORDTYPEN 17
ORDGYTERIA 17
ORDBÆRER 17
ORDBRUKET 17
ORDSPRÅKA 17
ORDFØLGENE 17
ORDBRUKEN 17
ORDBÆRES 17
ORDBØKER 17
ORDBRUKER 17
ORDTYPER 17
ORDKNAPPE 17
ORDGYTERI 16
ORDKNAPP 16
ORDBRUKA 16
ORDFORRÅDA 16
ORDFØLGEN 16
ORDFØLGER 16
ORDTYPE 16
ORDBÆRE 16
ORDFØRERNE 16
ORDREHAVNA 16
ORDFØREREN 16
ORDGYTERE 16
ORDSKYENE 16
ORDSPRÅK 16
ORDREBOKEN 16
ORDFORRÅD 15
ORDTØKENE 15
ORDLÆRENE 15
ORDBÅREN 15
ORDSTYRER 15
ORDBÅRET 15
ORDBÆR 15
ORDRAPPE 15
ORDSKYER 15
ORDBÅRNE 15
ORDLYDENE 15
ORDFØLGA 15
ORDREBOKA 15
ORDJAKTENE 15
ORDGYTER 15
ORDSKYEN 15
ORDBANKENE 15
ORDREHAVN 15
ORDFLOMMEN 15
ORDFØRERE 15
ORDVALGENE 15
ORDENSHUS 15
ORDFØLGE 15
ORDBRUK 15
ORDFORMENE 14
ORDLYDER 14
ORDDUELLER 14
ORDLYDEN 14
ORDTØKER 14
ORDLÆREN 14
ORDSKYA 14
ORDBANKER 14
ORDREBOK 14
ORDINÆRT 14
ORDLÆRER 14
ORDRAPP 14
ORDBANKEN 14
ORDJAKTEN 14
ORDHOLDENT 14
ORDBOKEN 14
ORDFØRER 14
ORDVALGET 14
ORDTØKET 14
ORDINÆRE 14
ORDJAKTER 14
ORDENSRÅD 13
ORDBLINDT 13
ORDBASENE 13
ORDHOLDEN 13
ORDSKY 13
ORDKNAPT 13
ORDBILDET 13
ORDSKIFTET 13
ORDHOLDNE 13
ORDSPILLA 13
ORDLAGINGA 13
ORDBILDER 13
ORDFORMEN 13
ORDLÅNENE 13
ORDSAMLING 13
ORDVALGA 13
ORDJAKTA 13
ORDTØKA 13
ORDBOKA 13
ORDLÆRA 13
ORDTØKE 13
ORDKUNST 13
ORDFORMER 13
ORDLÆRE 13
ORDBLINDE 13
ORDSTAMMER 13
ORDINÆR 13
ORDMAGIEN 12
ORDLÅNET 12
ORDBILDA 12
ORDLAUSE 12
ORDLAUST 12
ORDREKKEN 12
ORDMAGIER 12
ORDFORMA 12
ORDSTAMME 12
ORDDUELL 12
ORDBLIND 12
ORDSPILL 12
ORDREKKER 12
ORDSKATTER 12
ORDDANNING 12
ORDBASEN 12
ORDLEGGER 12
ORDELAGENE 12
ORDSKIFTE 12
ORDBOK 12
ORDINERING 12
ORDKLASSEN 12
ORDLYD 12
ORDSKRIFT 12
ORDENSMENN 12
ORDLØST 12
ORDBASER 12
ORDENSTEGN 12
ORDHITTEN 12
ORDBANK 12
ORDSKIFTA 12
ORDVALG 12
ORDJAKT 12
ORDFATTIG 12
ORDLØSE 12
ORDLAGING 12
ORDKRIGER 12
ORDLEGGES 12
ORDKRIGEN 12
ORDBILDE 12
ORDINANSER 11
ORDELAGET 11
ORDNINGER 11
ORDKLASSE 11
ORDTONENE 11
ORDLEIKEN 11
ORDENSKAR 11
ORDLAGENE 11
ORDLEKENE 11
ORDFEILEN 11
ORDDELING 11
ORDTAKENE 11
ORDENTLIG 11
ORDONNANS 11
ORDLEGGE 11
ORDNINGEN 11
ORDINANSEN 11
ORDSÅRT 11
ORDBASE 11
ORDRINGEN 11
ORDHAGT 11
ORDSÅRE 11
ORDHAGE 11
ORDLAUS 11
ORDRAPT 11
ORDENSSANS 11
ORDKLASSA 11
ORDLÅNA 11
ORDENSTALL 11
ORDINANDEN 11
ORDLØS 11
ORDSTRIDER 11
ORDINANTER 11
ORDDIAREER 11
ORDINALENE 11
ORDLISTENE 11
ORDFLOM 11
ORDFORM 11
ORDHITNE 11
ORDREKKE 11
ORDRENEKT 11
ORDLEIKER 11
ORDREKKA 11
ORDLEGG 10
ORDLISTER 10
ORDTONER 10
ORDLÅN 10
ORDLAGET 10
ORDGLADE 10
ORDBAR 10
ORDSÅR 10
ORDHAG 10
ORDINATER 10
ORDINALER 10
ORDFASTE 10
ORDINATEN 10
ORDRINGA 10
ORDLEKER 10
ORDINERES 10
ORDSKATT 10
ORDNINGA 10
ORDMAGI 10
ORDKRIG 10
ORDNETTET 10
ORDFEILA 10
ORDLEKEN 10
ORDELAGA 10
ORDLISTEN 10
ORDTAKET 10
ORDINERER 10
ORDINALET 10
ORDLAGTE 10
ORDTONEN 10
ORDINERTE 10
ORDINGEN 10
ORDINANT 9
ORDINAND 9
ORDELAG 9
ORDFEIL 9
ORDRIKE 9
ORDLEIK 9
ORDNING 9
ORDINANS 9
ORDRIKT 9
ORDTAKA 9
ORDFAST 9
ORDRING 9
ORDINGA 9
ORDGLAD 9
ORDTONE 9
ORDLAGT 9
ORDLAGA 9
ORDENENE 9
ORDRENDE 9
ORDSTRID 9
ORDRETTE 9
ORDNETTA 9
ORDDIARE 9
ORDLISTA 9
ORDINERE 9
ORDINERT 9
ORDINALE 9
ORDNENDE 9
ORDLISTE 9
ORDINALA 9
ORDLAG 8
ORDNETE 8
ORDRIK 8
ORDREDE 8
ORDING 8
ORDTAK 8
ORDENDE 8
ORDNEDE 8
ORDLEK 8
ORDINAL 8
ORDNETT 8
ORDRETE 8
ORDRETT 8
ORDENEN 8
ORDINAT 8
ORDENER 8
ORDRENE 8
ORDINER 8
ORDENE 7
ORDRET 7
ORDREN 7
ORDNER 7
ORDETE 7
ORDNES 7
ORDRER 7
ORDEDE 7
ORDRES 7
ORDNET 7
ORDES 6
ORDEN 6
ORDER 6
ORDNE 6
ORDLA 6
ORDRA 6
ORDNA 6
ORDRE 6
ORDET 6
ORDN 5
ORDA 5
ORDR 5
ORDE 5
ORDS 5

Ord som slutter med ORD

OrdPoeng
WHIPCORD 30
RØYKEBORD 23
SLØYEBORD 22
HUMUSJORD 22
BYFJORD 20
BUKGJORD 20
SYSTEMBORD 20
HYBRIDORD 20
PÅSKEBORD 20
KLAPPBORD 20
KJØLBORD 20
KURVBORD 19
WELTBORD 19
KNUBBORD 19
FURUBORD 19
LUNSJBORD 19
GULVBORD 19
HOVEDBORD 19
BRAKKJORD 18
AVLØSERORD 18
KJÆLEORD 18
NYNORSKORD 18
SNUBBORD 18
BAKSTEBORD 18
PLANKEBORD 18
JULEBORD 18
UKVEMSORD 18
BUNNBORD 18
SJØLMORD 17
KVIGJORD 17
MYRJORD 17
MJELEJORD 17
GOLVBORD 17
RØKEBORD 17
VRANGBORD 17
HONNØRORD 17
SKRAPJORD 17
UTROPSORD 17
BENKEBORD 17
VEKSTJORD 17
SPØRREORD 17
PRESTEBORD 17
BLEIKJORD 17
VARMEBORD 17
JUNGELORD 17
SKIPSBORD 17
STYRBORD 17
MULDJORD 16
HEKKBORD 16
LIVGJORD 16
KAFFEBORD 16
HEPTAKORD 16
RULLEBORD 16
STYGGORD 16
GJØLORD 16
BASARBORD 16
GAVEBORD 16
STRØBORD 16
LYSBORD 16
TORVJORD 16
BOTNBORD 16
NABOBORD 16
VATERBORD 16
MÅLSBORD 16
UNDERJORD 16
BLEKJORD 16
DIVANBORD 16
SPISEBORD 16
HUNBORD 16
NØKKELORD 16
SVARTJORD 16
ALBAJORD 15
FYLLEORD 15
BIBELORD 15
RÅDSBORD 15
PAPIRORD 15
PEGBORD 15
SADELGJORD 15
LYSTMORD 15
SMÅBORD 15
PLUSSORD 15
HAGEJORD 15
MOLLAKKORD 15
STUEBORD 15
STÅLBORD 15
JERNJORD 15
TRYLLEORD 15
HOVEDORD 15
VANNBORD 15
KLAVIKORD 15
IMPORTORD 15
SKOLEBORD 15
MODERJORD 15
SYBORD 15
HAGEBORD 15
VASSBORD 15
KRYSSORD 15
MIKSEBORD 15
ARVEJORD 15
KOLDTBORD 15
SNØREKORD 15
KIRKEJORD 15
ØKSEMORD 15
DURAKKORD 15
SKJEMTORD 15
STYREORD 14
KAKEBORD 14
KORTBORD 14
SOFABORD 14
DASHBORD 14
KAFEBORD 14
KONGEMORD 14
OMGJORD 14
DAUJORD 14
HEKSAKORD 14
GJESTEORD 14
ÅRSREKORD 14
GLASSBORD 14
LØSENSORD 14
BREJORD 14
DÅPSORD 14
FASANBORD 14
SJØORD 14
PENTAKORD 14
ALVORSORD 14
KASSEBORD 14
FYLLORD 14
BARNEMORD 14
FOLKEMORD 14
UTEBORD 14
TEGNEBORD 14
FYNDORD 14
TRØSTEORD 14
ODELSJORD 14
KRONJORD 14
TABUORD 14
SENTERBORD 14
AURJORD 14
MOLDJORD 14
LØNNMORD 14
GRANBORD 13
MENGDESORD 13
SALGJORD 13
LANGBORD 13
TEAKBORD 13
ALTANBORD 13
SKARVORD 13
GLEIJORD 13
STATSJORD 13
SILDEBORD 13
ENTREBORD 13
ALTERBORD 13
SELVMORD 13
STAMBORD 13
DOLLBORD 13
FRISBORD 13
INNFJORD 13
EIKEBORD 13
SLAGBORD 13
GARDVORD 13
LØGNORD 13
SØKEORD 13
ROVMORD 13
HÅNSORD 13
KYTORD 13
GROJORD 13
BABORD 13
BUDORD 13
SÅJORD 13
ÆRESORD 13
MYLORD 13
UTBORD 13
KUNSTORD 13
FALLBORD 13
MONOKORD 13
SPOTTORD 13
FESTBORD 13
LØSENORD 13
GRUNNORD 13
MINUSORD 13
GIFTMORD 12
SETTBORD 12
GJETORD 12
NATTBORD 12
LYDORD 12
HÅDORD 12
FYORD 12
LEIRJORD 12
FRIBORD 12
LESEBORD 12
MATBORD 12
KONGEORD 12
JAKTORD 12
MATJORD 12
MASSEMORD 12
LØNNORD 12
LANDJORD 12
VONDORD 12
SLUTTORD 12
BANNEORD 12
HEREFORD 12
FEMEMORD 12
MENGDEORD 12
BINDEORD 12
KONGSORD 12
BOKORD 12
SANDJORD 12
GUDSORD 12
SIDEBORD 12
GÅTEORD 12
TASTBORD 12
HEDERSORD 12
ENKELTORD 11
LOVORD 11
GAPORD 11
NYORD 11
LØSORD 11
SMÅORD 11
ARVEORD 11
TETRAKORD 11
HJORD 11
PASSORD 11
SVARORD 11
LAKSELORD 11
NAVNORD 11
TREBORD 11
SKOLEORD 11
SPITORD 11
STIKKORD 11
EKKOORD 11
SNIKMORD 11
SEKKEORD 11
LAUSORD 11
FJORD 10
UTNORD 10
RIBORD 10
NEKTEORD 10
FILLEORD 10
GAGNORD 10
KORTORD 10
MOTEORD 10
SLENGORD 10
FREDSORD 10
LEBORD 10
TAKSTORD 10
SPEORD 10
BITORD 10
SLANGORD 10
TROLLORD 10
TEBORD 10
GRISEORD 10
LÅNORD 10
MAKTORD 10
SKITTORD 10
MINNEORD 10
GIFTORD 10
LEIEMORD 10
KODEORD 10
REOKORD 10
KNOTORD 10
GJORD 10
SPORD 9
FORORD 9
FANTORD 9
AKKORD 9
SLAGORD 9
FANEORD 9
EMNEORD 9
STAMORD 9
FAGORD 9
LALLEORD 9
GODORD 9
JAORD 9
ETTERORD 9
BORD 8
VORD 8
JORD 8
UORD 8
STEDORD 8
NOAORD 8
REKORD 8
LEDEORD 8
TALLORD 8
LASTORD 8
TIDSORD 8
RIMORD 8
SNEIORD 8
OXFORD 8
FINORD 8
LEGORD 8
ROTORD 8
NEIORD 7
NIDORD 7
SKORD 7
ILLORD 7
DRAORD 7
MORD 6
KORD 6
LORD 5
NORD 5

Bøyningsformer av ORD

Lignende ord av ORD

Anagram av ORD

For mer informasjon om ordet ORD kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ORD til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok