ORD i Scrabble - ordspill.com

ORD i Scrabble

ORD er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DOR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
O2R1D1

Ved å legge til én bokstav til ORD kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ODØR 9
BORD 8
JORD 8
UORD 8
VORD 8
DORK 6
DORG 6
DORM 6
MORD 6
KORD 6
DROG 6
DROS 5
DOER 5
LORD 5
DORT 5
ODER 5
DORE 5
ORDA 5
ORDE 5
ORDN 5
RODE 5
DORA 5
NORD 5

Ord som starter på ORD

OrdPoeng
ORDOVICIUM 28
ORDOVICISK 25
ORDKLØYVER 24
ORDBØYNING 24
ORDBØYINGA 24
ORDBØYING 23
ORDFØYNING 22
ORDFØYINGA 22
ORDBOKSFØR 21
ORDFØYING 21
ORDBOKVERK 20
ORDKLØVERE 19
ORDBRUKENE 18
ORDBØKENE 18
ORDTYPENE 18
ORDSPRÅKET 18
ORDKLØVER 18
ORDTYPER 17
ORDBØKER 17
ORDBRUKEN 17
ORDFØLGENE 17
ORDKNAPPE 17
ORDGYTEREN 17
ORDTYPEN 17
ORDSPRÅKA 17
ORDGYTERNE 17
ORDBRUKER 17
ORDGYTERIA 17
ORDBRUKET 17
ORDENSBÅND 17
ORDKNAPP 16
ORDFØRERNE 16
ORDBRUKA 16
ORDREBOKEN 16
ORDFØREREN 16
ORDSPRÅK 16
ORDFORRÅDA 16
ORDTYPE 16
ORDFØLGEN 16
ORDGYTERE 16
ORDFØLGER 16
ORDGYTERI 16
ORDFØRERE 15
ORDINASJON 15
ORDLYDENE 15
ORDENSBROR 15
ORDFORRÅD 15
ORDLÆRENE 15
ORDREBOKA 15
ORDBRUK 15
ORDGYTER 15
ORDKUNSTEN 15
ORDFØLGE 15
ORDFLOMMEN 15
ORDRAPPE 15
ORDFØLGA 15
ORDVALGENE 15
ORDFLOMMER 15
ORDSTYRER 15
ORDTØKENE 15
ORDLÆREN 14
ORDREBOK 14
ORDDUELLER 14
ORDLYDER 14
ORDINÆRT 14
ORDLÆRER 14
ORDBOKEN 14
ORDINÆRE 14
ORDTØKER 14
ORDVALGET 14
ORDFØRER 14
ORDTØKET 14
ORDLYDEN 14
ORDSPILLET 14
ORDRAPP 14
ORDDUELLEN 14
ORDFORMENE 14
ORDHOLDENT 14
ORDBILDENE 14
ORDENSBAND 14
ORDENSFOLK 14
ORDENSVERN 14
ORDFORMER 13
ORDSKIFTER 13
ORDBILDET 13
ORDHOLDNE 13
ORDBILDER 13
ORDLAGINGA 13
ORDINÆR 13
ORDHOLDEN 13
ORDTØKA 13
ORDKRIGENE 13
ORDBLINDT 13
ORDENSMAKT 13
ORDKNAPT 13
ORDTØKE 13
ORDKUNST 13
ORDBOKA 13
ORDTILFANG 13
ORDVALGA 13
ORDFAMILIE 13
ORDSAMLING 13
ORDSKIFTET 13
ORDSPILLA 13
ORDFATTIGE 13
ORDSTAMMER 13
ORDBLINDE 13
ORDLÆRE 13
ORDSTAMMEN 13
ORDREKKENE 13
ORDFORMEN 13
ORDLÆRA 13
ORDSKRIFT 12
ORDLEGGER 12
ORDREKKEN 12
ORDLØST 12
ORDKRIGER 12
ORDBOK 12
ORDKRIGEN 12
ORDKLASSEN 12
ORDHITTEN 12
ORDENSMANN 12
ORDMAGIER 12
ORDSKIFTA 12
ORDMAGIEN 12
ORDLEGGES 12
ORDLYD 12
ORDVALG 12
ORDINERING 12
ORDSKATTER 12
ORDKLASSER 12
ORDBILDA 12
ORDLAGING 12
ORDRINGENE 12
ORDFORMA 12
ORDBLIND 12
ORDELAGENE 12
ORDDUELL 12
ORDLAUSE 12
ORDDANNING 12
ORDENSTEGN 12
ORDBILDE 12
ORDSKATTEN 12
ORDNINGENE 12
ORDENTLIGE 12
ORDREKKER 12
ORDLØSE 12
ORDDELINGA 12
ORDSKIFTE 12
ORDSPILL 12
ORDSTAMME 12
ORDLAUST 12
ORDFATTIG 12
ORDLEIKENE 12
ORDENTLIG 11
ORDINANDER 11
ORDENSTALL 11
ORDINANSER 11
ORDINANSEN 11
ORDRENEKT 11
ORDLEIKER 11
ORDENSSANS 11
ORDNINGER 11
ORDSTRIDEN 11
ORDINANTEN 11
ORDINALENE 11
ORDINANDEN 11
ORDONNANS 11
ORDLISTENE 11
ORDSTRIDER 11
ORDINANTER 11
ORDDIAREEN 11
ORDTONENE 11
ORDDIAREER 11
ORDINGENE 11
ORDRINGER 11
ORDTAKENE 11
ORDLØS 11
ORDFLOM 11
ORDRAPT 11
ORDLAUS 11
ORDHAGE 11
ORDHAGT 11
ORDKLASSE 11
ORDLEGGE 11
ORDREKKE 11
ORDHITNE 11
ORDREKKA 11
ORDRINGEN 11
ORDFORM 11
ORDKLASSA 11
ORDENSKAR 11
ORDLEKENE 11
ORDLEIKEN 11
ORDELAGET 11
ORDDELING 11
ORDNINGEN 11
ORDTONER 10
ORDINGER 10
ORDTAKET 10
ORDGLADE 10
ORDLEKEN 10
ORDLEGG 10
ORDLAGTE 10
ORDHAG 10
ORDINERTE 10
ORDINERES 10
ORDMAGI 10
ORDKRIG 10
ORDLISTER 10
ORDLEKER 10
ORDINATEN 10
ORDELAGA 10
ORDLISTEN 10
ORDINGEN 10
ORDRINGA 10
ORDSKATT 10
ORDINALER 10
ORDNINGA 10
ORDINALET 10
ORDTONEN 10
ORDINERER 10
ORDINATER 10
ORDRIKT 9
ORDINANS 9
ORDTONE 9
ORDLAGT 9
ORDLISTE 9
ORDRING 9
ORDINGA 9
ORDELAG 9
ORDNING 9
ORDDIARE 9
ORDTAKA 9
ORDINALE 9
ORDSTRID 9
ORDGLAD 9
ORDENENE 9
ORDLEIK 9
ORDINANT 9
ORDRENDE 9
ORDINAND 9
ORDRIKE 9
ORDINERT 9
ORDNENDE 9
ORDINALA 9
ORDRETTE 9
ORDLISTA 9
ORDINERE 9
ORDING 8
ORDLEK 8
ORDRIK 8
ORDTAK 8
ORDNEDE 8
ORDENER 8
ORDENEN 8
ORDRETT 8
ORDRENE 8
ORDENDE 8
ORDINAT 8
ORDINAL 8
ORDRETE 8
ORDNETE 8
ORDINER 8
ORDETE 7
ORDNES 7
ORDNET 7
ORDRET 7
ORDRER 7
ORDENE 7
ORDEDE 7
ORDNER 7
ORDRES 7
ORDREN 7
ORDET 6
ORDRA 6
ORDLA 6
ORDRE 6
ORDEN 6
ORDNA 6
ORDER 6
ORDNE 6
ORDES 6
ORDN 5
ORDR 5
ORDA 5
ORDE 5

Ord som slutter med ORD

OrdPoeng
WHIPCORD 30
CAMPINGBORD 29
NØYTRUMSORD 25
AVLØYSERORD 24
SMØRGÅSBORD 24
HJØRNEBORD 23
KLUBBREKORD 23
SLØYEBORD 22
KOMPOSTJORD 22
HUMUSJORD 22
KULTURJORD 21
KLIPPEBORD 21
BILJARDBORD 21
BYFJORD 20
MAHOGNIBORD 20
OPPSLAGSORD 20
MÅLFØREORD 20
KLAPPBORD 20
BUKGJORD 20
HYBRIDORD 20
KJØLBORD 20
VINDUSBORD 20
SPYDREKORD 20
SYSTEMBORD 20
KULTURMORD 19
GULVBORD 19
BOKSTAVORD 19
FURUBORD 19
BØRSREKORD 19
KNUBBORD 19
KURVBORD 19
WELTBORD 19
FROKOSTBORD 19
PARKETTBORD 19
LUNSJBORD 19
HOVEDBORD 19
KONSOLLBORD 18
GRUNNAKKORD 18
AVLØSERORD 18
BRAKKJORD 18
SKVETTBORD 18
ÅPNINGSORD 18
BUNNBORD 18
JUSTISMORD 18
KVELDSBORD 18
JULEBORD 18
BAKSTEBORD 18
NYNORSKORD 18
UKVEMSORD 18
PLANKEBORD 18
ARBEIDSBORD 18
SKRIVEBORD 18
PREMIEBORD 18
BAKKEREKORD 18
SNUBBORD 18
BUNNREKORD 18
UTROPSORD 17
GOLVBORD 17
BLEIKJORD 17
SKAFFEBORD 17
VEKSTJORD 17
SPELLEBORD 17
SKIPSBORD 17
STYRBORD 17
SKRAPJORD 17
VARMEBORD 17
VRANGBORD 17
MYRJORD 17
KLAFFEBORD 17
RULETTBORD 17
KULDEREKORD 17
SIMPLEKSORD 17
SLUTTAKKORD 17
KOMMANDOORD 17
TELESKOPORD 17
JUNGELORD 17
SPØRREORD 17
PRESTEBORD 17
SJØLMORD 17
HONNØRORD 17
MJELEJORD 17
MARMORBORD 17
SPILLEBORD 17
DOMMERBORD 17
BOTNREKORD 16
NØKKELORD 16
HEKKBORD 16
MINERALJORD 16
VATERBORD 16
GAVEBORD 16
TOALETTBORD 16
LIVGJORD 16
BRODERMORD 16
NABOBORD 16
RULLEBORD 16
MULDJORD 16
SVARTJORD 16
DRAPSREKORD 16
STRØBORD 16
BOTNBORD 16
KAFFEBORD 16
SPISEBORD 16
SALONGBORD 16
BASARBORD 16
HEKSAKKORD 16
VISDOMSORD 16
MORENEJORD 16
MÅLSBORD 16
SMINKEBORD 16
TORVJORD 16
BIBELORD 15
KLAVIKORD 15
MODERJORD 15
TRYLLEORD 15
MIKSEBORD 15
ALBAJORD 15
LYSTMORD 15
KIRKEJORD 15
SNØREKORD 15
DURAKKORD 15
STUEBORD 15
SKJEMTORD 15
ØKSEMORD 15
BANEREKORD 15
RITUALMORD 15
MOLLAKKORD 15
SMÅBORD 15
AFTENSBORD 15
SADELGJORD 15
SYBORD 15
SKJELLSORD 15
PRISREKORD 15
LESEPASSORD 15
VASSBORD 15
GITARAKKORD 15
DESSERTBORD 15
JERNJORD 15
KOLDTBORD 15
RÅDSBORD 15
PLUSSORD 15
PAPIRORD 15
VANNBORD 15
KRYSSORD 15
ARVEJORD 15
SENTRALBORD 15
FYLLEORD 15
HAGEBORD 15
SANNHETSORD 14
BARNEMORD 14
NONEAKKORD 14
NEKTINGSORD 14
KASSEBORD 14
ODELSJORD 14
TRILLEBORD 14
FREMMEDORD 14
SENTERBORD 14
STELLEBORD 14
FOLKEMORD 14
LØSENSORD 14
ALVORSORD 14
ÅRSREKORD 14
TEGNEBORD 14
KONGEMORD 14
GJESTEORD 14
GLASSBORD 14
INNGANGSORD 14
LØNNMORD 14
KAKEBORD 14
DAUJORD 14
KAFEBORD 14
DASHBORD 14
KRONJORD 14
KORTBORD 14
SOFABORD 14
BREJORD 14
FYNDORD 14
TABUORD 14
FASANBORD 14
AURJORD 14
MOLDJORD 14
FYLLORD 14
SÅJORD 13
KYTORD 13
LØSENORD 13
SKARVORD 13
STATSJORD 13
GROJORD 13
HÅNSORD 13
SELVMORD 13
DOLLBORD 13
LANGBORD 13
ÆRESORD 13
MENGDESORD 13
ROVMORD 13
SØKEORD 13
TEAKBORD 13
EIKEBORD 13
FALLBORD 13
SALGJORD 13
SILDEBORD 13
ALTANBORD 13
ALTERBORD 13
BABORD 13
GRUNNORD 13
SLAGBORD 13
UTBORD 13
FESTBORD 13
MINUSORD 13
GLASBORD 13
STAMBORD 13
GARDVORD 13
FRIBORD 12
TASTBORD 12
HEDERSORD 12
DIALEKTORD 12
LYDORD 12
FEMEMORD 12
LØNNORD 12
GUDSORD 12
VONDORD 12
GIFTMORD 12
MATBORD 12
GJETORD 12
LEIRJORD 12
MATJORD 12
FYORD 12
LANDJORD 12
SANDJORD 12
MASSEMORD 12
SLUTTORD 12
NATTBORD 12
SETTBORD 12
BINDEORD 12
MENGDEORD 12
BANNEORD 12
SVARORD 11
HJORD 11
NAVNORD 11
NYORD 11
SMÅORD 11
LOVORD 11
GAPORD 11
ENKELTORD 11
TREBORD 11
PASSORD 11
LAKSELORD 11
EKKOORD 11
TILTALEORD 11
SNIKMORD 11
STIKKORD 11
INITIALORD 11
ARVEORD 11
SEKKEORD 11
SPITORD 11
FJORD 10
SKITTORD 10
MINNEORD 10
SLANGORD 10
TEBORD 10
MOTEORD 10
UTNORD 10
LÅNORD 10
GJORD 10
KORTORD 10
REOKORD 10
KODEORD 10
RIBORD 10
FORORD 9
JAORD 9
SPORD 9
FAGORD 9
ETTERORD 9
AKKORD 9
SLAGORD 9
STAMORD 9
GODORD 9
FANTORD 9
JORD 8
BORD 8
LEDEORD 8
LASTORD 8
RIMORD 8
REKORD 8
TALLORD 8
SNEIORD 8
ROTORD 8
UORD 8
NOAORD 8
VORD 8
SKORD 7
MORD 6
KORD 6
LORD 5
NORD 5

Bøyningsformer av ORD

Lignende ord av ORD

Anagram av ORD

For mer informasjon om ordet ORD kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ORD til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok