ORD i Scrabble - ordspill.com

ORD i Scrabble

ORD er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DOR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
O2R1D1

Ved å legge til én bokstav til ORD kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DORY 10
ODØR 9
BORD 8
UORD 8
JORD 8
VORD 8
DORM 6
FROD 6
MORD 6
DORG 6
KORD 6
DROG 6
DORK 6
DROS 5
DOER 5
LORD 5
DORT 5
ODER 5
DORE 5
ORDA 5
ORDE 5
ORDN 5
ORDS 5
RODE 5
DORA 5
NORD 5

Ord som starter på ORD

OrdPoeng
ORDOVICISK 25
ORDBØYING 23
ORDFØYING 21
ORDBOKVERK 20
ORDBÆRING 19
ORDKLØVERE 19
ORDSPRÅKET 18
ORDKLØVER 18
ORDBØKENE 18
ORDBRUKENE 18
ORDTYPENE 18
ORDGYTERNE 17
ORDENSBÅND 17
ORDBÆRER 17
ORDBÆRES 17
ORDSPRÅKA 17
ORDKNAPPE 17
ORDBRUKER 17
ORDBRUKET 17
ORDGYTERIA 17
ORDBRUKEN 17
ORDTYPER 17
ORDTYPEN 17
ORDBØKER 17
ORDBÆRE 16
ORDKNAPP 16
ORDFØLGER 16
ORDREHAVNA 16
ORDGYTERI 16
ORDSKYENE 16
ORDFORRÅDA 16
ORDFØREREN 16
ORDFØRERNE 16
ORDREBOKEN 16
ORDSPRÅK 16
ORDFØLGEN 16
ORDBRUKA 16
ORDGYTERE 16
ORDTYPE 16
ORDRAPPE 15
ORDLÆRENE 15
ORDENSHUS 15
ORDBRUK 15
ORDFORRÅD 15
ORDFØLGE 15
ORDLYDENE 15
ORDSKYEN 15
ORDBÅRNE 15
ORDVALGENE 15
ORDREBOKA 15
ORDJAKTENE 15
ORDBÅREN 15
ORDFLOMMEN 15
ORDSKYER 15
ORDSTYRER 15
ORDBÆR 15
ORDFØLGA 15
ORDBANKENE 15
ORDBÅRET 15
ORDFØRERE 15
ORDREHAVN 15
ORDTØKENE 15
ORDGYTER 15
ORDENSBROR 15
ORDJAKTEN 14
ORDBOKEN 14
ORDLÆREN 14
ORDRAPP 14
ORDLYDEN 14
ORDFØRER 14
ORDDUELLEN 14
ORDBILDENE 14
ORDVALGET 14
ORDENSRÅDA 14
ORDINÆRE 14
ORDJAKTER 14
ORDBANKEN 14
ORDLEGGING 14
ORDSKYA 14
ORDREBOK 14
ORDLYDER 14
ORDTØKER 14
ORDBANKER 14
ORDTØKET 14
ORDINÆRT 14
ORDLÆRER 14
ORDBILDET 13
ORDBLINDE 13
ORDENSRÅD 13
ORDKUNST 13
ORDKNAPT 13
ORDSPILLA 13
ORDJAKTA 13
ORDVALGA 13
ORDHITTENT 13
ORDHOLDEN 13
ORDBILDER 13
ORDLAGINGA 13
ORDSKY 13
ORDINÆR 13
ORDFATTIGE 13
ORDKRIGENE 13
ORDSKIFTER 13
ORDSKIFTET 13
ORDBLINDT 13
ORDBASENE 13
ORDFORMEN 13
ORDFORMER 13
ORDTØKA 13
ORDTØKE 13
ORDSTAMMER 13
ORDLÅNENE 13
ORDHOLDNE 13
ORDLÆRE 13
ORDLÆRA 13
ORDSAMLING 13
ORDBOKA 13
ORDKLASSEN 12
ORDLÅNET 12
ORDREKKEN 12
ORDBASER 12
ORDDUELL 12
ORDLAUSE 12
ORDBLIND 12
ORDSKRIFT 12
ORDLAUST 12
ORDSKIFTE 12
ORDBOK 12
ORDENSTEGN 12
ORDMAGIEN 12
ORDLEGGER 12
ORDSPILL 12
ORDBILDA 12
ORDENSMENN 12
ORDLYD 12
ORDBILDE 12
ORDHITTEN 12
ORDENTLIGE 12
ORDLAGING 12
ORDVALG 12
ORDBANK 12
ORDFORMA 12
ORDFATTIG 12
ORDSTAMME 12
ORDSKIFTA 12
ORDREKKER 12
ORDJAKT 12
ORDBASEN 12
ORDLØST 12
ORDMAGIER 12
ORDKRIGEN 12
ORDLEGGES 12
ORDKRIGER 12
ORDSKATTER 12
ORDLØSE 12
ORDENSKAR 11
ORDNINGER 11
ORDLEIKEN 11
ORDONNANS 11
ORDTAKENE 11
ORDKLASSE 11
ORDLEKENE 11
ORDLAGENE 11
ORDTONENE 11
ORDNINGEN 11
ORDELAGET 11
ORDHAGT 11
ORDENTLIG 11
ORDLEIKER 11
ORDLÅNA 11
ORDFLOM 11
ORDINATENE 11
ORDBASE 11
ORDSÅRT 11
ORDKLASSA 11
ORDRINGEN 11
ORDRENEKT 11
ORDHAGE 11
ORDSÅRE 11
ORDRAPT 11
ORDLAUS 11
ORDFORM 11
ORDREKKA 11
ORDLEGGE 11
ORDENSSANS 11
ORDFEILEN 11
ORDLØS 11
ORDDIAREEN 11
ORDINANDEN 11
ORDENSTALL 11
ORDDELING 11
ORDREKKE 11
ORDINANSEN 11
ORDINANTEN 11
ORDSTRIDER 11
ORDHITNE 11
ORDSÅR 10
ORDNETTET 10
ORDHAG 10
ORDBAR 10
ORDLEGG 10
ORDLÅN 10
ORDINALER 10
ORDINGEN 10
ORDMAGI 10
ORDINERER 10
ORDTAKET 10
ORDRINGA 10
ORDLEKER 10
ORDLAGET 10
ORDTONER 10
ORDSKATT 10
ORDFEILA 10
ORDLISTER 10
ORDINALET 10
ORDNINGA 10
ORDINERES 10
ORDELAGA 10
ORDGLADE 10
ORDLAGTE 10
ORDINATEN 10
ORDTONEN 10
ORDINATER 10
ORDINERTE 10
ORDFASTE 10
ORDKRIG 10
ORDLISTEN 10
ORDLEKEN 10
ORDINERE 9
ORDINANT 9
ORDLAGT 9
ORDENENE 9
ORDELAG 9
ORDNING 9
ORDLAGA 9
ORDFEIL 9
ORDRIKT 9
ORDTAKA 9
ORDGLAD 9
ORDRING 9
ORDINGA 9
ORDFAST 9
ORDRIKE 9
ORDTONE 9
ORDLEIK 9
ORDDIARE 9
ORDINERT 9
ORDLISTA 9
ORDSTRID 9
ORDRETTE 9
ORDNETTA 9
ORDINALE 9
ORDRENDE 9
ORDINALA 9
ORDNENDE 9
ORDINAND 9
ORDLISTE 9
ORDINANS 9
ORDNEDE 8
ORDRIK 8
ORDINAL 8
ORDING 8
ORDREDE 8
ORDTAK 8
ORDLAG 8
ORDLEK 8
ORDENER 8
ORDNETE 8
ORDRENE 8
ORDNETT 8
ORDRETE 8
ORDRETT 8
ORDENEN 8
ORDINAT 8
ORDINER 8
ORDENDE 8
ORDREN 7
ORDNER 7
ORDRET 7
ORDENE 7
ORDNES 7
ORDRER 7
ORDRES 7
ORDNET 7
ORDEDE 7
ORDETE 7
ORDNA 6
ORDEN 6
ORDES 6
ORDET 6
ORDLA 6
ORDRE 6
ORDRA 6
ORDNE 6
ORDER 6
ORDN 5
ORDE 5
ORDR 5
ORDA 5
ORDS 5

Ord som slutter med ORD

OrdPoeng
WHIPCORD 30
HJØRNEBORD 23
RØYKEBORD 23
HUMUSJORD 22
SLØYEBORD 22
BYFJORD 20
PÅSKEBORD 20
KJØLBORD 20
HYBRIDORD 20
KLAPPBORD 20
BUKGJORD 20
MÅLFØREORD 20
KNUBBORD 19
KULTURMORD 19
KURVBORD 19
LUNSJBORD 19
HOVEDBORD 19
GULVBORD 19
BOKSTAVORD 19
WELTBORD 19
FURUBORD 19
SNUBBORD 18
BUNNBORD 18
UKVEMSORD 18
KJÆLEORD 18
JULEBORD 18
PREMIEBORD 18
BRAKKJORD 18
HONNØRORD 17
MYRJORD 17
SJØLMORD 17
BENKEBORD 17
GOLVBORD 17
JUNGELORD 17
VRANGBORD 17
SKIPSBORD 17
STYRBORD 17
SKRAPJORD 17
MJELEJORD 17
UTROPSORD 17
KVIGJORD 17
RØKEBORD 17
SPØRREORD 17
VARMEBORD 17
VEKSTJORD 17
RULETTBORD 17
DOMMERBORD 17
BLEIKJORD 17
MARMORBORD 17
NABOBORD 16
STYGGORD 16
DIVANBORD 16
LYSBORD 16
HUNBORD 16
UNDERJORD 16
STRØBORD 16
MULDJORD 16
RULLEBORD 16
MÅLSBORD 16
GAVEBORD 16
BLEKJORD 16
KAFFEBORD 16
VATERBORD 16
LIVGJORD 16
BOTNBORD 16
TORVJORD 16
SALONGBORD 16
HEPTAKORD 16
SPISEBORD 16
NØKKELORD 16
SVARTJORD 16
BASARBORD 16
HEKKBORD 16
GJØLORD 16
SKOLEBORD 15
BIBELORD 15
TRYLLEORD 15
SYBORD 15
PEGBORD 15
SMÅBORD 15
IMPORTORD 15
RÅDSBORD 15
KRYSSORD 15
PAPIRORD 15
KLAVIKORD 15
MIKSEBORD 15
KIRKEJORD 15
HOVEDORD 15
VANNBORD 15
SKJEMTORD 15
HAGEJORD 15
STUEBORD 15
DURAKKORD 15
PLUSSORD 15
KOLDTBORD 15
LYSTMORD 15
STÅLBORD 15
HAGEBORD 15
FYLLEORD 15
VASSBORD 15
ALBAJORD 15
SNØREKORD 15
ARVEJORD 15
ØKSEMORD 15
MODERJORD 15
JERNJORD 15
KORTBORD 14
KAKEBORD 14
BARNEMORD 14
KAFEBORD 14
KRONJORD 14
STYREORD 14
MOLDJORD 14
FOLKEMORD 14
FASANBORD 14
DASHBORD 14
KONGEMORD 14
DÅPSORD 14
FYLLORD 14
TEGNEBORD 14
DAUJORD 14
UTEBORD 14
AURJORD 14
KASSEBORD 14
OMGJORD 14
LØSENSORD 14
TRØSTEORD 14
SJØORD 14
TABUORD 14
FYNDORD 14
SOFABORD 14
ÅRSREKORD 14
LØNNMORD 14
ALVORSORD 14
GJESTEORD 14
ODELSJORD 14
HEKSAKORD 14
GLASSBORD 14
BREJORD 14
PENTAKORD 14
GROJORD 13
STATSJORD 13
FESTBORD 13
INNFJORD 13
GRUNNORD 13
MONOKORD 13
ROVMORD 13
LANGBORD 13
GARDVORD 13
BABORD 13
EIKEBORD 13
FRISBORD 13
SALGJORD 13
BUDORD 13
GRANBORD 13
SÅJORD 13
MYLORD 13
UTBORD 13
SKARVORD 13
KYTORD 13
DOLLBORD 13
TEAKBORD 13
ÆRESORD 13
LØSENORD 13
SILDEBORD 13
HÅNSORD 13
ALTERBORD 13
SØKEORD 13
ALTANBORD 13
FALLBORD 13
SELVMORD 13
ENTREBORD 13
LØGNORD 13
KUNSTORD 13
GLEIJORD 13
STAMBORD 13
MINUSORD 13
SPOTTORD 13
SLAGBORD 13
LYDORD 12
BANNEORD 12
LANDJORD 12
SLUTTORD 12
MASSEMORD 12
MENGDEORD 12
KONGSORD 12
GUDSORD 12
FYORD 12
MATJORD 12
JAKTORD 12
HÅDORD 12
HEDERSORD 12
NATTBORD 12
FEMEMORD 12
LØNNORD 12
GÅTEORD 12
GJETORD 12
LEIRJORD 12
HEREFORD 12
FRIBORD 12
MATBORD 12
VONDORD 12
SETTBORD 12
TASTBORD 12
BINDEORD 12
KONGEORD 12
LESEBORD 12
SANDJORD 12
SIDEBORD 12
BOKORD 12
GIFTMORD 12
LAKSELORD 11
TETRAKORD 11
ENKELTORD 11
SEKKEORD 11
INITIALORD 11
NYORD 11
SKOLEORD 11
LOVORD 11
SMÅORD 11
LØSORD 11
SPITORD 11
LAUSORD 11
NAVNORD 11
ARVEORD 11
GAPORD 11
SVARORD 11
HJORD 11
EKKOORD 11
TREBORD 11
PASSORD 11
SNIKMORD 11
STIKKORD 11
SLENGORD 10
TROLLORD 10
FREDSORD 10
FILLEORD 10
FJORD 10
NEKTEORD 10
SLANGORD 10
MOTEORD 10
GAGNORD 10
GIFTORD 10
KODEORD 10
REOKORD 10
GJORD 10
UTNORD 10
TEBORD 10
MAKTORD 10
RIBORD 10
LEIEMORD 10
SPEORD 10
KNOTORD 10
MINNEORD 10
GRISEORD 10
LÅNORD 10
SKITTORD 10
KORTORD 10
TAKSTORD 10
BITORD 10
LEBORD 10
FORORD 9
FAGORD 9
AKKORD 9
GODORD 9
EMNEORD 9
STAMORD 9
FANEORD 9
JAORD 9
SLAGORD 9
FANTORD 9
SPORD 9
LALLEORD 9
ETTERORD 9
FINORD 8
JORD 8
VORD 8
BORD 8
OXFORD 8
SNEIORD 8
REKORD 8
LEGORD 8
TIDSORD 8
LASTORD 8
STEDORD 8
LEDEORD 8
TALLORD 8
UORD 8
ROTORD 8
NOAORD 8
RIMORD 8
ILLORD 7
NIDORD 7
NEIORD 7
DRAORD 7
SKORD 7
MORD 6
KORD 6
NORD 5
LORD 5

Bøyningsformer av ORD

Lignende ord av ORD

Anagram av ORD

For mer informasjon om ordet ORD kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ORD til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok