ORENE i Scrabble - ordspill.com

ORENE i Scrabble

ORENE er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EENOR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
O2R1E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til ORENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ENCORE 16
BOEREN 10
JONERE 10
UROENE 10
ROVENE 10
ROUEEN 10
ROPENE 10
ROBENE 10
PORENE 10
PONERE 10
PEONER 10
ORVENE 10
BOERNE 10
VORENE 10
EUROEN 10
BROENE 10
BORENE 10
HEROEN 9
HORENE 9
RHOENE 9
FORENE 8
ROMENE 8
EROGEN 8
GROENE 8
EFOREN 8
ORMENE 8
ORKENE 8
OKRENE 8
OMENER 8
ENEROM 8
OKERNE 8
OKEREN 8
OFRENE 8
MORENE 8
KROENE 8
KORENE 8
ENORME 8
ROSENE 7
ROTENE 7
TORENE 7
DONERE 7
TOEREN 7
TOERNE 7
TROENE 7
DORENE 7
OTERNE 7
ROENDE 7
RODENE 7
REOLEN 7
OTRENE 7
OTEREN 7
EROSEN 7
ORTENE 7
ORDENE 7
EROTEN 7
NOTERE 7
ONDERE 7

Ord som slutter med ORENE

OrdPoeng
BACHELORENE 26
HUSDYRFORENE 24
HJULSPORENE 23
HAVABBORENE 23
HØYDERORENE 23
KJØLSPORENE 23
BRØNNBORENE 22
AUCTORENE 22
USURPATORENE 22
HOVEDSPORENE 22
HJELPEFORENE 22
PROJEKTORENE 21
YTTERSPORENE 21
DOCTORENE 20
KOMPAKTORENE 20
FABULATORENE 20
BÅTMOTORENE 20
FLYMOTORENE 20
TØYSNORENE 20
BLINDSPORENE 19
GOSPELKORENE 19
HØGDERORENE 19
PROVISORENE 19
HYLEKORENE 19
CENSORENE 19
SØRGEFLORENE 19
HØNSEFORENE 19
BLODSPORENE 19
SYKOMORENE 19
PRESEPTORENE 19
TABULATORENE 19
VIKESPORENE 19
LIVSALVORENE 19
LOVKONTORENE 19
DAMPMOTORENE 19
KRYOFORENE 19
HEKKMOTORENE 19
LYDSPORENE 19
PROMOTORENE 18
PULSATORENE 18
PROREKTORENE 18
VIBRATORENE 18
VÅGMORENE 18
VINDMOTORENE 18
JETTMOTORENE 18
UTEKONTORENE 18
DUMPTORENE 18
SUPERIORENE 18
HUDPORENE 18
FUGLEKORENE 18
FUGLEFORENE 18
PROSEKTORENE 18
REVESPORENE 18
TEDDYFORENE 18
SÆDDONORENE 18
VEGSEKTORENE 18
PROFESSORENE 18
EMULGATORENE 18
HUNDEFORENE 18
GRØNTFORENE 18
INHIBITORENE 18
BUNNMORENE 18
GRØNNFORENE 18
MODULATORENE 18
VEIKONTORENE 18
SYLTEFORENE 18
VILLSPORENE 18
SNØSPORENE 18
VÅTFORENE 17
GUTTEKORENE 17
OPERAKORENE 17
VINTERFORENE 17
VEISEKTORENE 17
IMPERATORENE 17
BILMOTORENE 17
JETMOTORENE 17
PLAGIATORENE 17
PROSESSORENE 17
SCORENE 17
REGULATORENE 17
DYREFORENE 17
AKTIVATORENE 17
JODOFORENE 17
GRÅTEKORENE 17
KARNIVORENE 16
GJENFORENE 16
OPERATORENE 16
BARNEKORENE 16
TOGSPORENE 16
INDUKTORENE 16
MÅLESNORENE 16
TØRRFORENE 16
FOTSPORENE 16
FUNKTORENE 16
SKRUMORENE 16
GULLSNORENE 16
PIKEKORENE 16
BOTNMORENE 16
INJEKTORENE 16
PERLEMORENE 16
JUNIORENE 16
BLANDFORENE 16
PRESSFORENE 16
GASSMOTORENE 16
NAVLESNORENE 16
SEPARATORENE 16
FLASKEFORENE 16
EMULATORENE 16
FAGSEKTORENE 16
VESTEFORENE 16
JENTEKORENE 16
FEILSPORENE 16
INNERSPORENE 16
VISITATORENE 16
KALDBORENE 15
HEKKRORENE 15
HUMORENE 15
MÅLSNORENE 15
SLAGBORENE 15
LABRADORENE 15
INHALATORENE 15
SOLISTKORENE 15
KVESTORENE 15
ABBORENE 15
PREDATORENE 15
DEFLEKTORENE 15
SKISPORENE 15
KIRKEKORENE 15
REFLEKTORENE 15
PIKADORENE 15
KVANTORENE 15
SIDESPORENE 15
MINEBORENE 15
EKVATORENE 15
SPONSORENE 15
FISKEFORENE 15
KLAGEKORENE 15
SANDSPORENE 15
SKOLEKORENE 15
DRILLBORENE 15
PELSFORENE 15
REVEFORENE 15
INVESTORENE 15
VESTFORENE 15
RESEPTORENE 15
KURATORENE 15
BOTFORENE 15
RULLATORENE 15
STRÅFORENE 15
EJEKTORENE 15
KRAFTFORENE 15
ELEVATORENE 15
EGGDONORENE 15
FANGSNORENE 14
DETONATORENE 14
INDIKATORENE 14
GLADIATORENE 14
ENGLEKORENE 14
TRIKOLORENE 14
MANNSKORENE 14
KONDITORENE 14
SILKESNORENE 14
KORRIDORENE 14
GENERATORENE 14
ESTIMATORENE 14
DIVISORENE 14
LIVMORENE 14
SURFORENE 14
VEKTORENE 14
MINKFORENE 14
EPIFORENE 14
NESEBORENE 14
REVISORENE 14
SVARTORENE 14
POMORENE 14
ISOPORENE 14
KUFORENE 14
DEBITORENE 14
TSJADORENE 14
FOLKLORENE 14
BJORENE 14
DOMKORENE 13
PRETORENE 13
FOSFORENE 13
PASTORENE 13
SANGKORENE 13
DEFENSORENE 13
LODDSNORENE 13
DETEKTORENE 13
TAKSATORENE 13
GRÅORENE 13
UTFORENE 13
FLUORENE 13
EMPORENE 13
MAJORENE 13
FURORENE 13
RESITATORENE 13
TUMORENE 13
SKJORENE 13
HALERORENE 13
KLESSNORENE 13
DIKTATORENE 13
SILOFORENE 13
AGITATORENE 13
KIKADORENE 13
SEMAFORENE 13
ELITEKORENE 13
KREDITORENE 13
TOREADORENE 13
IMITATORENE 13
METAFORENE 13
MONITORENE 13
ELMOTORENE 13
ISOLATORENE 13
DAMEKORENE 13
ELEKTORENE 12
MARMORENE 12
STATSRORENE 12
MATADORENE 12
TALEKORENE 12
ISBORENE 12
TANDOORENE 12
AUTORENE 12
DONATORENE 12
LEDESNORENE 12
SIMILORENE 12
TESTATORENE 12
TUTORENE 12
ALVORENE 12
ASSESSORENE 12
PRIORENE 12
STRESSORENE 12
REOFORENE 12
REAKTORENE 12
DOKTORENE 12
ENDEMORENE 12
KONDORENE 12
FAKTORENE 12
UTRORENE 12
RADIATORENE 12
KONTORENE 12
TRAKTORENE 12
TJORENE 11
SVORENE 11
LJORENE 11
DESISORENE 11
SENATORENE 11
SPORENE 11
MOTORENE 11
SIGNORENE 11
SAFLORENE 11
SIDERORENE 11
REKTORENE 11
MENTORENE 11
LEKTORENE 11
SEKTORENE 11
METEORENE 11
LIKTORENE 11
KANTORENE 11
ANAFORENE 11
TREMORENE 11
KASTORENE 11
ORATORENE 11
RIGORENE 10
TILRORENE 10
NESTORENE 10
INNRORENE 10
TERRORENE 10
SENIORENE 10
AGNORENE 10
DONORENE 10
VORENE 10
AKTORENE 10
DEKORENE 10
BORENE 10
ROTORENE 10
ANDRORENE 10
PORENE 10
SENSORENE 10
STATORENE 10
HORENE 9
AMORENE 9
GRORENE 9
TENORENE 9
KLORENE 9
GLORENE 9
FLORENE 9
EFORENE 9
DATORENE 9
RETORENE 9
SENORENE 9
SNORENE 8
MORENE 8
KORENE 8
FORENE 8
NORENE 7
DORENE 7
TORENE 7
RORENE 7

Anagram av ORENE

For mer informasjon om ordet ORENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ORENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok