ORGE i Scrabble - ordspill.com

ORGE i Scrabble

ORGE er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGOR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
O2R1G2E1

Ved å legge til én bokstav til ORGE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BOGER 10
GROVE 10
ROUGE 10
GOVER 10
BORGE 10
GROPE 10
FOGER 8
KOGRE 8
SOGER 7
ORGIE 7
ORGET 7
ORGES 7
ORGEL 7
LOGRE 7
LOGER 7
GROEN 7
GOTER 7
GONER 7
GODER 7
GLORE 7
ERTOG 7
ERGOT 7
DROGE 7
DORGE 7
DOGER 7
TOGER 7

Ord som starter på ORGE

OrdPoeng
ORGELBYGGERNE 25
ORGELBØYENE 25
ORGELBYGGEREN 25
ORGELBØYEN 24
ORGELBØYER 24
ORGELBYGGERE 24
ORGELBYGGER 23
ORGELBØYA 23
ORGELBØYE 23
ORGELSTYKKENE 22
ORGELMUSIKKENE 22
ORGELPUNKTENE 22
ORGELMUSIKKER 21
ORGELRESITASJON 21
ORGELSTYKKER 21
ORGELMUSIKKEN 21
ORGELPUNKTET 21
ORGELSTYKKET 21
ORGELPUNKTER 21
ORGELBRUSENE 20
ORGELSTYKKE 20
ORGELSTYKKA 20
ORGELPUNKTA 20
ORGELBRUSET 19
ORGELPIPENE 19
ORGELMUSIKK 19
ORGELKONSERTENE 19
ORGELPUNKT 19
ORGELPIPER 18
ORGELVERKENE 18
ORGELBRUSA 18
ORGELKONSERTEN 18
ORGELPIPEN 18
ORGELKONSERTER 18
ORGELSPILLENE 18
ORGELSPELLENE 18
ORGELBRUS 17
ORGELSPILLET 17
ORGELVERKER 17
ORGELPIPE 17
ORGELSPELLET 17
ORGELPIPA 17
ORGELVERKET 17
ORGELKLANGENE 17
ORGELKLANGEN 16
ORGELKONSERT 16
ORGELKLANGER 16
ORGELVERKA 16
ORGELSPELLA 16
ORGELSPILLA 16
ORGELSPELL 15
ORGELSPILL 15
ORGELVERK 15
ORGELTONENE 14
ORGELKLANG 14
ORGELTONER 13
ORGELTONEN 13
ORGELTONE 12
ORGENDE 9
ORGELET 9
ORGEDE 8
ORGETE 8
ORGEL 7
ORGES 7
ORGER 7
ORGET 7

Ord som slutter med ORGE

OrdPoeng
BORGE 10
DORGE 7

Lignende ord av ORGE

Anagram av ORGE

For mer informasjon om ordet ORGE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ORGE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok