OSEN i Scrabble - ordspill.com

OSEN i Scrabble

OSEN er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENOS.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
O2S1E1N1

Ved å legge til én bokstav til OSEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BONES 9
OSPEN 9
USOEN 9
SOVNE 9
SOVEN 9
SOUEN 9
SOPNE 9
SOPEN 9
SNOPE 9
POSNE 9
POSEN 9
VONES 9
HONES 8
HOSEN 8
SOGEN 7
SOKNE 7
SOGNE 7
KONES 7
KOSEN 7
SNOKE 7
SKOEN 7
FOSEN 7
ENSOM 7
MESON 7
MOSEN 7
OMSEN 7
OKSEN 7
OFSEN 7
SONET 6
SOTEN 6
TONES 6
DOSEN 6
SONTE 6
NOSER 6
SONER 6
SONDE 6
SOLEN 6
OASEN 6
SNOER 6
SLOEN 6
DONES 6
ROSEN 6
LOSEN 6
OSTEN 6
OSEAN 6
SENOR 6

Ord som starter på OSEN

OrdPoeng
OSENDE 7
OSENE 6

Ord som slutter med OSEN

OrdPoeng
STØVSUGERPOSEN 29
NITROCELLULOSEN 29
PONCERPOSEN 28
KLAVERVIRTUOSEN 26
SØPPELPOSEN 25
KRIGSPSYKOSEN 25
FIOLINVIRTUOSEN 24
FURUNKULOSEN 24
MASSEPSYKOSEN 24
BABYPOSEN 24
CYANOSEN 23
TUBERKULOSEN 23
CELLULOSEN 23
BJØRNEMOSEN 23
CALVADOSEN 23
YRKESNEVROSEN 23
YRKESNEUROSEN 23
SUPPEPOSEN 23
TVANGSNEUROSEN 22
PRISPROGNOSEN 22
TVANGSNEVROSEN 22
LØNNINGSPOSEN 22
PLASTIKKPOSEN 22
KRAFTPROGNOSEN 22
JULEANSJOSEN 22
SALGSPROGNOSEN 21
BÆREPOSEN 21
MONONUKLEOSEN 21
CHEMOSEN 21
NITROSELLULOSEN 20
PAPIRPOSEN 20
TEPPEPOSEN 20
HJERTEPOSEN 20
KRIGSNEUROSEN 19
HYPNOSEN 19
SYMBIOSEN 19
OSTEOPOROSEN 19
KOMPASSROSEN 19
HUNDEPOSEN 19
KRIGSNEVROSEN 19
GYMPOSEN 19
STRÅLINGSDOSEN 19
ANGSTNEVROSEN 18
ANGSTNEUROSEN 18
VARMEPOSEN 18
DROPSPOSEN 18
MØLLPOSEN 18
PSYKOSEN 18
SKROFULOSEN 18
FEMBLADROSEN 18
NYPEROSEN 18
KREFTDIAGNOSEN 18
ACIDOSEN 18
SLYNGROSEN 17
DAKTYLOSEN 17
SELBUROSEN 17
PLASTPOSEN 17
SJØLROSEN 17
SØLVROSEN 17
HANDLEPOSEN 17
HUDPOSEN 17
SOVEPOSEN 17
MAKSIMALDOSEN 17
METAMORFOSEN 17
GAVEPOSEN 17
ATEROSKLEROSEN 17
JULEKOSEN 17
NØKKEROSEN 17
HORMONDOSEN 17
NEBBENOSEN 17
JERIKOROSEN 17
KVELDSKOSEN 17
FRØPOSEN 17
BOTTLENOSEN 16
PSITTAKOSEN 16
HAVNELOSEN 16
FILTERPOSEN 16
NEBULOSEN 16
TOURNEDOSEN 16
LAPPROSEN 16
JULEROSEN 16
TRÅLPOSEN 16
LUNGEMOSEN 16
OTOSKLEROSEN 16
FEILDIAGNOSEN 16
POTETMOSEN 16
UTFALLSOSEN 16
SJØROSEN 16
VIBRIOSEN 16
SJØLOSEN 16
VIRTUOSEN 16
VÅRMOSEN 16
GODTEPOSEN 16
HAVNLOSEN 15
BEKKEOSEN 15
TROMBOSEN 15
FRUKTOSEN 15
BILEKSOSEN 15
IKTYOSEN 15
KAFFEKOSEN 15
DRAKTPOSEN 15
TRENINGSDOSEN 15
KYFOSEN 15
HEROINDOSEN 15
PEPLOSEN 15
PROGNOSEN 15
STRÅLEDOSEN 15
POTTEROSEN 15
LAKENPOSEN 15
KNUTEROSEN 15
LEVERMOSEN 15
KVITMOSEN 15
ROGNPOSEN 15
STOKKROSEN 14
TOKSIKOSEN 14
ASBESTOSEN 14
RAUDMOSEN 14
LETTMATROSEN 14
INNFALLSOSEN 14
SELLULOSEN 14
ETERNARKOSEN 14
SLIMPOSEN 14
PEISKOSEN 14
APRIKOSEN 14
SKOGMOSEN 14
ELVEMOSEN 14
RØDMOSEN 14
GLUKOSEN 14
OVERDOSEN 14
EPLEMOSEN 14
APOTEOSEN 14
ULLHOSEN 14
MYOSEN 13
GALAKTOSEN 13
KULLOSEN 13
VISKOSEN 13
FIBROSEN 13
VILLROSEN 13
SUKROSEN 13
LIKPOSEN 13
KLATREROSEN 13
VINDROSEN 13
SKIPOSEN 13
SELVROSEN 13
SØTNOSEN 13
RUTELOSEN 13
ALPEROSEN 13
FROSTROSEN 13
GRENSELOSEN 13
SENGEKOSEN 13
NEUROSEN 12
ELVEOSEN 12
ANSJOSEN 12
PENTOSEN 12
VINROSEN 12
NEVROSEN 12
TRIKINOSEN 12
GREINROSEN 12
STEIKEOSEN 12
SILKEROSEN 12
HALITOSEN 12
MAKSDOSEN 12
HARELOSEN 12
TORNEROSEN 12
SKAMROSEN 12
RIBOSEN 11
KOKOSEN 11
SKLEROSEN 11
STEKEOSEN 11
ROTMOSEN 11
AULOSEN 11
KLOROSEN 11
STATSLOSEN 11
KJOSEN 11
DIAGNOSEN 11
SILIKOSEN 11
REINMOSEN 11
TEPOSEN 11
BIDOSEN 11
ISPOSEN 11
PATOSEN 11
UTOSEN 10
ONKOSEN 10
MIMOSEN 10
FIMOSEN 10
OSMOSEN 10
KOLOSEN 10
HEROSEN 10
DISKOSEN 10
ZOONOSEN 10
MALTOSEN 10
REINROSEN 10
SARKOSEN 10
FALLOSEN 10
NEKROSEN 10
LAKTOSEN 10
TERMOSEN 10
NARKOSEN 10
MATROSEN 10
ELGLOSEN 10
EKSOSEN 9
POSEN 9
MITOSEN 9
MEIOSEN 9
ARTROSEN 9
ORTOSEN 9
KETOSEN 9
MATOSEN 9
HOSEN 8
GLOSEN 8
SKOSEN 8
ISROSEN 8
MOSEN 7
KOSEN 7
ETOSEN 7
FOSEN 7
DROSEN 7
EROSEN 7
DOSEN 6
ROSEN 6
NOSEN 6
LOSEN 6

Lignende ord av OSEN

Anagram av OSEN

For mer informasjon om ordet OSEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet OSEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok