PES i Scrabble - ordspill.com

PES i Scrabble

PES er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EPS.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
P4E1S1

Ved å legge til én bokstav til PES kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
PYSE 12
PØSE 11
VEPS 10
SÅPE 10
SUPE 10
PÅSE 10
PUSE 10
HESP 9
PESO 8
SPEK 8
SOPE 8
POSE 8
PESK 8
EPOS 8
SLEP 7
IPSE 7
SPRE 7
SPER 7
SPEL 7
ISPE 7
SPED 7
LESP 7
SIPE 7
PESA 7
SEIP 7
PEIS 7
PELS 7
PENS 7
PERS 7
DESP 7
PISE 7
PEST 7
APES 7

Ord som starter på PES

OrdPoeng
PESTICIDENE 23
PESACHENE 23
PESACHER 22
PESTICIDET 22
PESACHEN 22
PESTICIDER 22
PESTICIDA 21
PESTICID 20
PESTSJUKEN 20
PESACH 20
PESTSLÅINGEN 19
PESTSJUKE 19
PESTSJUKT 19
PESTHUSENE 18
PESTSJUK 18
PESTSYKEN 18
PESSIMISTISKE 18
PESTFRØENE 18
PESTSLÅINGA 18
PESTRØTTENE 18
PESTHULENE 18
PESTSLÅENDE 17
PESTHULER 17
PESTHUSET 17
PESTFRØET 17
PESTHULEN 17
PESTRØTTER 17
PESTSYKE 17
PESTSLÅING 17
PESSIMISMENE 17
PESSIMISTISK 17
PESTSYKT 17
PESTHULE 16
PESTHULA 16
PESSIMISMEN 16
PESTFRØA 16
PESSIMISTENE 16
PESTSLÅTTE 16
PESSIMISMER 16
PESTHOLENE 16
PESTHUSA 16
PESTSYK 16
PESTSLÅTT 15
PESTHOLEN 15
PESTHOLER 15
PESTILENSENE 15
PESTFRØ 15
PESTHUS 15
PESSIMISME 15
PESSIMISTEN 15
PESSIMISTER 15
PESTLIKENE 14
PESTILENSEN 14
PESTSLÅS 14
PESTHOLE 14
PESTILENSER 14
PESTSLÅR 14
PESTHOLA 14
PESTROTEN 13
PESSIMIST 13
PESTSLÅ 13
PESTLIKET 13
PESTILENS 12
PESTROTA 12
PESTTIDEN 12
PESSARENE 12
PESINGEN 12
PESETAENE 12
PESTOENE 12
PESTLIKA 12
PESOENE 11
PESTLIK 11
PESTTIDA 11
PESTOEN 11
PESKENE 11
PESINGA 11
PESTOER 11
PESSARER 11
PESTSLO 11
PESTROT 11
PESETAEN 11
PESSARET 11
PESKER 10
PESETAS 10
PESTTID 10
PESENDE 10
PESING 10
PESTENE 10
PESSARA 10
PESKEN 10
PESOEN 10
PESTEN 9
PESTER 9
PESSAR 9
PESOS 9
PESETA 9
PESTO 9
PESENE 9
PESES 8
PESER 8
PESEN 8
PESTE 8
PESO 8
PESTA 8
PESET 8
PESK 8
PEST 7
PESE 7
PESA 7

Ord som slutter med PES

OrdPoeng
PÅKRYMPES 25
UTSTØYPES 24
LØSKJØPES 24
UTKJØPES 22
FORKJØPES 22
UTPUMPES 21
OPPHOPES 21
GJENDØPES 20
GRØYPES 20
GLØYPES 20
PÅLØPES 20
OVERLØPES 20
INNKJØPES 20
UTDJUPES 20
STØYPES 19
SVUPPES 19
SKJØLPES 19
CAMPES 19
SMÅLØPES 19
HYPPES 19
SKJØRPES 19
WAPPES 19
PRUPPES 19
UTSTOPPES 19
DRØYPES 19
BEKLIPPES 19
AVKLIPPES 19
PÅGRIPES 18
DRYPPES 18
AVSTØPES 18
FORDYPES 18
SKVULPES 18
AVTRAPPES 18
UTSTØPES 18
LØYPES 18
CREPES 18
AVKAPPES 18
GRØPPES 18
KRØPPES 18
HELSTØPES 18
UTDYPES 18
AVSOPPES 18
PÅDAMPES 18
SKJEPPES 18
KVEPPES 17
UTLØPES 17
PLUMPES 17
KJØPES 17
KRYMPES 17
BELØPES 17
PROPPES 17
KJAPPES 17
DYPPES 17
GJEPPES 17
KJEPPES 17
KNUPPES 17
OMSTØPES 17
FORLØPES 17
UTTAPPES 17
NYSKAPES 17
JUMPES 16
KUPPES 16
SKRUMPES 16
SHOPPES 16
OMDØPES 16
SKRYPES 16
POPPES 16
FORSÅPES 16
PUMPES 16
SVIPPES 16
HYRPES 16
SVØPES 16
SNUPPES 16
GYMPES 16
BUMPES 16
BLIPPES 16
PREPPES 16
YPPES 16
INNSTØPES 16
KJEMPES 15
SKUMPES 15
PIPPES 15
DUPPES 15
SKRAPPES 15
KYLPES 15
KRYPES 15
STRYPES 15
HOPPES 15
BIPPES 15
PAPPES 15
PROMPES 15
HJELPES 15
FLOPPES 15
SKREPPES 15
FORSKIPES 15
SKVALPES 15
KLOPPES 15
KNOPPES 15
KLUMPES 15
INNTAPPES 15
KROPPES 15
HYPES 15
AVDEMPES 15
TUPPES 15
UTSKIPES 15
BEKNIPES 15
SKYPES 15
AVDAMPES 15
AVSKIPES 15
INNLØPES 15
STROPPES 15
BEGRIPES 15
SKJERPES 15
VAPPES 15
HUMPES 15
SUPPES 15
KLYPES 15
VIPPES 15
NUPPES 15
KRUSPES 14
GJESPES 14
FLIPPES 14
OMSKAPES 14
GLIPPES 14
MUMPES 14
DROPPES 14
KNEPPES 14
GRØPES 14
AVRISPES 14
SLUMPES 14
GRAUPES 14
KLAPPES 14
OMSKIPES 14
KOPPES 14
TROPPES 14
SVAMPES 14
SKJEPES 14
KNUSPES 14
STRIPPES 14
UTROPES 14
KNAPPES 14
GLEPPES 14
KNIPPES 14
STUMPES 14
FLAPPES 14
BEROPES 14
KREPPES 14
KNURPES 14
STOPPES 14
KLIPPES 14
INNSÅPES 14
MOPPES 14
UTSLIPES 14
FORGAPES 14
KLEPPES 14
ANLØPES 14
HURPES 14
FORTAPES 13
TRAPPES 13
SLAPPES 13
SLEPPES 13
FINRASPES 13
TOMREPES 13
SLURPES 13
OLDROPES 13
NEDDEMPES 13
SVEIPES 13
SNURPES 13
STRUPES 13
SLIPPES 13
STAPPES 13
STEPPES 13
DUMPES 13
PES 13
VAMPES 13
GAUPES 13
LUMPES 13
TYPES 13
GURPES 13
TOPPES 13
KVAPES 13
PIMPES 13
GULPES 13
DOPPES 13
SOPPES 13
GLÅPES 13
RØLPES 13
LOPPES 13
NYPES 13
SNAPPES 13
GLUPES 13
KAPPES 13
MURPES 13
STØPES 13
KIPPES 13
TRIPPES 13
SLÅPES 12
ANGRIPES 12
DRUPES 12
VERPES 12
LAPPES 12
DULPES 12
TIPPES 12
TAPPES 12
DEPPES 12
STUPES 12
RIPPES 12
SIPPES 12
TEPPES 12
VARPES 12
PES 12
INNTERPES 12
RAPPES 12
INNSLIPES 12
PES 12
NAPPES 12
PES 12
MOMPES 12
KLAMPES 12
PES 12
ETTERAPES 12
NIPPES 12
VALPES 12
VISPES 12
SVIPES 12
SKORPES 12
KOMPES 12
LOOPES 11
PES 11
PIPES 11
HOPES 11
SUPES 11
HARPES 11
KAMPES 11
HASPES 11
STOLPES 11
GLISPES 11
STAMPES 11
HERPES 11
GAMPES 11
SLAMPES 11
GROPES 11
GIMPES 11
KNOPES 11
HESPES 11
FLEIPES 11
SKRAPES 11
KNARPES 11
TRAMPES 11
GREIPES 11
ZAPPES 11
SKRIPES 11
ANROPES 11
KLIPES 10
SKIPES 10
KOPES 10
HIPES 10
SLEIPES 10
KNIPES 10
DAMPES 10
LEMPES 10
SNEIPES 10
FLEPES 10
DEMPES 10
TAMPES 10
SNOPES 10
GISPES 10
GEIPES 10
SKAPES 10
STRIPES 10
STELPES 10
GLAPES 10
GRIPES 10
RIMPES 10
SNERPES 10
TALIPES 10
GARPES 10
SEIPES 9
RISPES 9
SLEPES 9
REIPES 9
GAPES 9
ROPES 9
DOPES 9
LESPES 9
TRAPES 9
SOPES 9
TERPES 9
RASPES 9
TEIPES 9
DREPES 9
SLIPES 9
RAPES 8
ISPES 8
TAPES 8
SIPES 8
RIPES 8
LIPES 8
APES 7
SPES 7

Bøyningsformer av PES

Lignende ord av PES

Anagram av PES

For mer informasjon om ordet PES kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet PES til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok