PIR i Scrabble - ordspill.com

PIR i Scrabble

PIR er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IPR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
P4I1R1

Ved å legge til én bokstav til PIR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RUPI 10
GRIP 8
RIMP 8
PIRK 8
PRIM 8
KIPR 8
SPIR 7
RISP 7
RIPT 7
RIPS 7
RIPE 7
RIPA 7
PRIT 7
REIP 7
PRIS 7
PRAI 7
PLIR 7
PIRS 7
PIER 7
PARI 7
PAIR 7
SPRI 7

Ord som starter på PIR

OrdPoeng
PIRQUETPRØVENE 29
PIRQUETPRØVER 28
PIRQUETPRØVEN 28
PIRQUETPRØVA 27
PIRQUETPRØVE 27
PIRATVIRKSOMHET 26
PIRATOPPTAKENE 25
PIRATKOPIERINGA 24
PIRATOPPTAKET 24
PIRATUTGAVENE 23
PIRATKOPIERING 23
PIRATOPPTAKA 23
PIRATIMPORTERTE 23
PIRATUTGAVER 22
PIRATUTGAVEN 22
PIRATIMPORTERT 22
PIRATOPPTAK 22
PIRUETTERINGENE 22
PIRATUTGAVA 21
PIRATTRAFIKKENE 21
PIRATUTGAVE 21
PIRUETTERINGEN 21
PIRUETTERINGER 21
PIRKEARBEIDENE 21
PIRUETTERINGA 20
PIRATKOPIENE 20
PIRKEARBEIDET 20
PIRATDROSJENE 20
PIRKEARBEIDER 20
PIRATTRAFIKKER 20
PIRRELIGHETENE 20
PIRATTRAFIKKEN 20
PIRATKOPIEN 19
PIRATSKIPENE 19
PIRUETTERING 19
PIRUETTERENDE 19
PIRATDROSJER 19
PIRATDROSJEN 19
PIRRELIGHETEN 19
PIRATKOPIER 19
PIRRELIGHETER 19
PIRKEARBEIDA 19
PIRATSKIPET 18
PIRKEARBEID 18
PIRATDROSJA 18
PIRATDROSJE 18
PIRRELIGHETA 18
PIRATTRAFIKK 18
PIRUETTERTE 17
PIRUETTERER 17
PIRRELIGHET 17
PIRUETTERES 17
PIRATKOPI 17
PIRATSKIPA 17
PIRATSENDEREN 16
PIRATSENDERNE 16
PIRUETTENE 16
PIRUETTERE 16
PIRUETTERT 16
PIRATSKIP 16
PIRAJAENE 15
PIRATSENDERE 15
PIRRELIGSTE 15
PIRRELIGERE 15
PIRUETTER 15
PIRUETTEN 15
PIRKINGENE 15
PIRKINGER 14
PIRRELIGST 14
PIRSINGENE 14
PIRAJAEN 14
PIRRINGENE 14
PIRKERIENE 14
PIRATTAXIENE 14
PIRÅLENE 14
PIRATSENDER 14
PIRAJAER 14
PIRKINGEN 14
PIRRELIGE 13
PIRÅLER 13
PIRATTAXIER 13
PIRKERIER 13
PIRRINGER 13
PIRÅLEN 13
PIRSINGEN 13
PIRUETT 13
PIRKERIET 13
PIRRINGEN 13
PIRSINGER 13
PIRKINGA 13
PIRATTAXIEN 13
PIROGENE 13
PIRKING 12
PIROGER 12
PIRKENDE 12
PIRRELIG 12
PIRSINGA 12
PIROLENE 12
PIRAJA 12
PIRUM 12
PIRKERIA 12
PIRRINGA 12
PIROGEN 12
PIRSING 11
PIROLEN 11
PIRÅL 11
PIRKEDE 11
PIROLER 11
PIRRING 11
PIRSENDE 11
PIRATENE 11
PIRRENDE 11
PIRATTAXI 11
PIRKENE 11
PIRKERI 11
PIRKETE 11
PIRKES 10
PIRSEDE 10
PIRKEN 10
PIRREDE 10
PIROG 10
PIRATEN 10
PIRKET 10
PIRRETE 10
PIRENDE 10
PIRATER 10
PIRSETE 10
PIRKER 10
PIRKA 9
PIRKE 9
PIROL 9
PIRRET 9
PIRENE 9
PIRSES 9
PIRENT 9
PIRSER 9
PIRRES 9
PIRRER 9
PIRSET 9
PIRRA 8
PIRSA 8
PIRAT 8
PIRSE 8
PIREN 8
PIRRE 8
PIRER 8
PIRNE 8
PIRK 8
PIRS 7
PIRR 7

Ord som slutter med PIR

OrdPoeng
TRACINGPAPIR 28
SJOKOLADEPAPIR 26
VEKSLINGSPAPIR 25
PERGAMENTPAPIR 25
MILJØPAPIR 24
SKILSMISSEPAPIR 23
KONSEPTPAPIR 23
BØTTEPAPIR 23
HYTTEPAPIR 23
BØRSPAPIR 22
INDUSTRIPAPIR 22
AVFALLSPAPIR 22
SØLVPAPIR 22
LAKMUSPAPIR 22
KARBONPAPIR 22
BROMIDPAPIR 22
UTREISEPAPIR 21
EKSAMENSPAPIR 21
JULEPAPIR 21
KARDUSPAPIR 21
KARAMELLPAPIR 21
SKRIVEPAPIR 21
BREVPAPIR 21
SIGARETTPAPIR 20
SKIPSPAPIR 20
KLOSETTPAPIR 20
KLUTEPAPIR 20
VÅTPAPIR 20
KOPIPAPIR 20
SMØRPAPIR 20
BLÅPAPIR 20
VOKSPAPIR 20
GAVEPAPIR 19
FLUEPAPIR 19
LINJEPAPIR 19
BAKEPAPIR 19
KREPPAPIR 19
KALKERPAPIR 19
RETURPAPIR 19
FILTRERPAPIR 19
VERDIPAPIR 19
TOALETTPAPIR 19
VELINPAPIR 19
MASKINPAPIR 19
KLADDEPAPIR 18
STENSILPAPIR 18
AVISPAPIR 18
GRÅPAPIR 18
RUTEPAPIR 18
KRAFTPAPIR 18
FRAKTPAPIR 18
TREKKPAPIR 18
SILKEPAPIR 17
KRITTPAPIR 17
TEGNEPAPIR 17
TAKSTPAPIR 17
GLANSPAPIR 17
NOTEPAPIR 16
TOLLPAPIR 16
SAKSPAPIR 16
STATSPAPIR 16
DASSPAPIR 15
FINPAPIR 15
MATPAPIR 15
SANDPAPIR 15
KIRKESPIR 14
RISPAPIR 14
DOPAPIR 14
PAPIR 11
TAPIR 8
SPIR 7

Bøyningsformer av PIR

Lignende ord av PIR

Anagram av PIR

For mer informasjon om ordet PIR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet PIR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok