RÅ i Scrabble - ordspill.com

RÅ i Scrabble

er et adjektiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver RÅ.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
R1Å4

Ved å legge til én bokstav til RÅ kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
B 9
UÅR 9
BÅR 9
V 9
VÅR 9
HÅR 8
MÅR 7
K 7
ÅGR 7
KÅR 7
K 7
GÅR 7
G 7
FÅR 7
T 6
ÅER 6
ÅRA 6
TÅR 6
E 6
SÅR 6
S 6
N 6
L 6
D 6
A 6
NÅR 6
LÅR 6
DÅR 6
ÅRE 6

Ord som starter på RÅ

OrdPoeng
DLØYSE 20
BYGGA 20
MJØLK 19
BUKKEN 19
BYGG 19
SKJÆR 19
KJØRE 18
VÆRET 18
KJØRT 18
KJØRA 18
VÆRA 17
BUKK 17
DSPØR 17
KJØR 17
VÆR 16
GUMMI 16
TØFFE 16
DSMØTA 16
DYRET 15
DHUSA 15
DFØRE 15
DFØRT 15
KMÅLA 15
TØFF 15
TAMPEN 15
DLØST 14
DBOTA 14
OLJEN 14
KMÅL 14
OLJER 14
DLØSE 14
TØFT 14
BARKA 14
PRATET 14
DSTUER 14
DHUS 14
DFØR 14
TEVENE 14
MANUS 14
DLAUST 14
DYRA 14
STOFF 13
DSTUE 13
DLØS 13
OLJE 13
DSKONE 13
SKAP 13
BANDA 13
DVILL 13
HETENE 13
PRATA 13
DSTUA 13
FLOTTE 13
DSLÅS 13
DBOT 13
TAMP 13
OLJA 13
TEVER 13
VAREN 13
MALMEN 13
TEVEN 13
VARER 13
DSLÅR 13
DLAUS 13
TIPSA 13
DYR 13
JERNA 13
FISKER 13
DVILT 13
LEKKER 13
LOFTA 12
MELKA 12
FLOTT 12
HETEN 12
TIPS 12
HETER 12
SEGLET 12
JERN 12
KINGA 12
SILKEN 12
FLAKS 12
DINGEN 12
DLEGG 12
VARE 12
EMNENE 12
DSLÅ 12
BAND 12
STERKE 12
DSMANN 12
PRAT 12
VARA 12
DLAGT 11
NINGA 11
KALDT 11
RANDEN 11
TNING 11
STERK 11
DSKAR 11
SKENT 11
KENDE 11
SEGLA 11
SAFTA 11
KING 11
TASSEN 11
DMENN 11
LEKRE 11
LINGA 11
EMNET 11
EMNER 11
INGER 11
DNING 11
SKENE 11
STEKT 11
SILKE 11
DMANN 11
DIGST 11
INGEN 11
DINGA 11
KALDE 11
SKINN 11
LEING 11
DSLAG 11
DELIG 11
SEILET 11
MALM 11
FISK 11
MELK 11
KOST 11
GODS 11
TEV 11
HETA 11
FILM 11
DERETT 11
LOFT 11
EMNA 10
DSNAR 10
ASENE 10
KALD 10
SEGL 10
LENDA 10
INGA 10
SAFT 10
DSSAL 10
KENE 10
SEILA 10
NEREN 10
DSLO 10
TTENT 10
NENDE 10
TNEDE 10
MENT 10
LENDE 10
TNETE 10
NERNE 10
SKNE 10
EMNE 10
RANDA 10
DIGE 10
NING 10
SKER 10
HET 10
DING 10
MENE 10
SKEN 10
KEDE 10
KETE 10
DENDE 10
LENDT 10
LING 10
KER 9
MER 9
KEN 9
MEN 9
MNE 9
ING 9
KET 9
NEDE 9
KTE 9
DIG 9
KES 9
SKE 9
TNES 9
LETE 9
LENE 9
TASS 9
DETE 9
LEDE 9
DEDE 9
TNER 9
ENDE 9
ASER 9
NENE 9
DATA 9
RAND 9
ESTE 9
ASEN 9
DENT 9
NETE 9
SENE 9
SEIL 9
DENE 9
TTEN 9
TNET 9
NERE 9
TENE 9
ME 8
DEN 8
KT 8
TNE 8
DNE 8
DDE 8
DET 8
LET 8
NER 8
ERE 8
TER 8
NET 8
SEN 8
LER 8
NEN 8
NES 8
ENE 8
LTE 8
DER 8
NTE 8
SER 8
TEN 8
EST 8
DLA 8
KA 8
TNA 8
LES 8
KE 8
DES 8
K 7
DD 7
SA 7
LE 7
EN 7
DA 7
NE 7
LA 7
TT 7
ER 7
NA 7
LT 7
NT 7
DE 7
AS 7
TN 7
TE 7
D 6
E 6
S 6
L 6
R 6
N 6
A 6

Ord som slutter med RÅ

OrdPoeng
UTKLIPPINGSBY 37
RENGJØRINGSBY 35
AVSKRIVINGSBY 34
UTKLIPNINGSBY 34
SERVICEBY 34
BEGRAVELSESBY 33
UTKLIPPSBY 33
REVISJONSBY 31
FORMIDLINGSBY 30
EKTESKAPSBY 29
REGNSKAPSBY 29
KONSULENTBY 29
INNTAUINGSBY 29
TRANSPORTBY 28
ATOMENERGIBY 28
NYHETSBY 28
DETEKTIVBY 27
FLYTTEBY 27
IMPORTBY 26
TELEGRAMBY 25
VIKARBY 24
POLITBY 24
PRESSEBY 24
VASKEBY 24
TURISTBY 24
UTLEIEBY 24
INKASSOBY 24
KONSERTBY 24
REKLAMEBY 24
MODELLBY 23
ANNONSEBY 23
SENTRALBY 22
HVERDAGSG 21
KOMMUNEG 21
FILMBY 21
REISEBY 20
BALDERB 18
MØRKEG 18
STØVG 18
BLYG 18
SØLVG 18
ULVEG 17
MØRKG 17
HØSTG 17
BRUNG 17
HJERTE 16
BLÅG 16
LYSEG 16
SKYG 16
SKITTENG 15
TÅKEG 15
LYSG 15
HÅRST 15
SJEV 15
PERLEG 15
MUSEG 15
BY 15
VILLST 14
GILDESK 14
APALG 14
FRAMIF 14
HIRDSK 14
GULG 14
MUSG 14
HALMST 14
KOKSG 14
STÅLG 14
JERNG 14
HAV 13
SKAU 13
SILKEST 13
MOSEG 13
SKOGS 13
KORNST 13
ELGSG 12
KALDG 12
GRASST 12
GRESST 12
ASKEG 12
LIKST 11
SOTG 11
FOR 10
OM 9
V 9
B 9
SAM 9
FRA 9
ATT 8
SK 8
TIL 8
ST 7
G 7
K 7
T 6

Anagram av RÅ

For mer informasjon om ordet kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok