RÅ i Scrabble - ordspill.com

RÅ i Scrabble

er et adjektiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver RÅ.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
R1Å4

Ved å legge til én bokstav til RÅ kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
B 9
UÅR 9
BÅR 9
V 9
VÅR 9
HÅR 8
MÅR 7
K 7
ÅGR 7
KÅR 7
K 7
GÅR 7
G 7
FÅR 7
T 6
ÅER 6
ÅRA 6
TÅR 6
E 6
SÅR 6
S 6
N 6
L 6
D 6
A 6
NÅR 6
LÅR 6
DÅR 6
ÅRE 6

Ord som starter på RÅ

OrdPoeng
BYGGA 20
DLØYSE 20
VÆRENE 19
SKJÆR 19
BYGG 19
MJØLK 19
BUKKEN 19
KJØRA 18
KJØRT 18
VÆRET 18
KJØRE 18
DSPURT 17
KJØR 17
BUKK 17
VÆRA 17
DSPØR 17
TØFFE 16
GUMMI 16
DSMØTA 16
VÆR 16
DFØRT 15
TØFF 15
DEBANK 15
KMÅLA 15
DFØRE 15
TAMPEN 15
DYRET 15
DHUSA 15
DBOTEN 15
DBOTA 14
TIPSET 14
TØFT 14
DHUS 14
DFØR 14
OLJER 14
MANUS 14
DYRA 14
DLØST 14
BARKA 14
DLØSE 14
PRATET 14
TEVENE 14
OLJEN 14
KMÅL 14
VARER 13
PRATA 13
DSLÅR 13
TAMP 13
OLJA 13
DSLÅS 13
SKAP 13
DVILL 13
DSTUE 13
STOFF 13
DSTUA 13
DLØS 13
BANDA 13
DBOT 13
TEVER 13
OLJE 13
FISKER 13
TEVEN 13
TIPSA 13
MALMEN 13
JERNA 13
HETENE 13
DVILT 13
VAREN 13
DYR 13
LEKKER 13
DLAUS 13
FLOTTE 13
FLOTT 12
BAND 12
JERN 12
HETEN 12
DSLÅ 12
TIPS 12
DIGERE 12
VARE 12
HETER 12
MELKA 12
VARA 12
FLAKS 12
KINGA 12
STERKE 12
PRAT 12
EMNENE 12
LOFTA 12
SILKEN 12
DSMANN 12
DLEGG 12
SKENE 11
DMANN 11
HETA 11
TNING 11
DSLAG 11
DINGA 11
INGEN 11
TASSEN 11
DELIG 11
LINGA 11
KOST 11
MALM 11
KING 11
KENDE 11
RANDEN 11
NINGA 11
DLAGT 11
DSKAR 11
SEILET 11
SILKE 11
LEKRE 11
TEV 11
KALDE 11
LOFT 11
SKENT 11
EMNET 11
STERK 11
DIGST 11
SEGLA 11
GODS 11
INGER 11
DMENN 11
STEKT 11
FISK 11
SAFTA 11
MELK 11
DNING 11
FILM 11
SKINN 11
LEING 11
EMNER 11
KALDT 11
TNETE 10
SEILA 10
NEREN 10
DSSAL 10
DENDE 10
NERNE 10
ASENE 10
LENDE 10
DSNAR 10
NENDE 10
TNEDE 10
RANDA 10
TTENT 10
LENDA 10
DIGE 10
LENDT 10
SKER 10
MENT 10
KENE 10
SAFT 10
DSLO 10
SKEN 10
SEGL 10
KALD 10
KETE 10
EMNA 10
KEDE 10
SKNE 10
DING 10
NING 10
LING 10
INGA 10
MENE 10
EMNE 10
HET 10
KTE 9
TNES 9
MER 9
ASER 9
NEDE 9
KEN 9
DIG 9
KES 9
MEN 9
ING 9
MNE 9
KER 9
TTEN 9
ENDE 9
SKE 9
ESTE 9
NERE 9
DENE 9
RAND 9
TENE 9
DEDE 9
TNER 9
TASS 9
DETE 9
LETE 9
DATA 9
LEDE 9
TNET 9
NENE 9
DENT 9
KET 9
NETE 9
SEIL 9
LENE 9
ASEN 9
SENE 9
KT 8
TER 8
DDE 8
KA 8
DNE 8
TNE 8
ME 8
DET 8
NER 8
KE 8
LET 8
DES 8
NET 8
SER 8
NEN 8
DER 8
SEN 8
LES 8
NES 8
TEN 8
ERE 8
DLA 8
LER 8
DEN 8
TNA 8
NTE 8
LTE 8
ENE 8
EST 8
K 7
LA 7
TT 7
DA 7
NA 7
LT 7
NT 7
SA 7
LE 7
TN 7
AS 7
ER 7
NE 7
DE 7
TE 7
DD 7
EN 7
L 6
N 6
S 6
D 6
E 6
R 6
A 6

Ord som slutter med RÅ

OrdPoeng
UTKLIPPINGSBY 37
RENGJØRINGSBY 35
AVSKRIVINGSBY 34
SERVICEBY 34
UTKLIPNINGSBY 34
BEGRAVELSESBY 33
UTKLIPPSBY 33
REVISJONSBY 31
FORMIDLINGSBY 30
EKTESKAPSBY 29
REGNSKAPSBY 29
INNTAUINGSBY 29
KONSULENTBY 29
TRANSPORTBY 28
NYHETSBY 28
ATOMENERGIBY 28
FLYTTEBY 27
DETEKTIVBY 27
IMPORTBY 26
TELEGRAMBY 25
TURISTBY 24
UTLEIEBY 24
PRESSEBY 24
POLITBY 24
VIKARBY 24
INKASSOBY 24
VASKEBY 24
REKLAMEBY 24
KONSERTBY 24
MODELLBY 23
ANNONSEBY 23
SENTRALBY 22
KOMMUNEG 21
FILMBY 21
HVERDAGSG 21
REISEBY 20
BALDERB 18
SØLVG 18
MØRKEG 18
BLYG 18
STØVG 18
ULVEG 17
HØSTG 17
MØRKG 17
BRUNG 17
SKYG 16
BLÅG 16
LYSEG 16
HJERTE 16
BY 15
SKITTENG 15
PERLEG 15
SJEV 15
LYSG 15
TÅKEG 15
MUSEG 15
HÅRST 15
GULG 14
MUSG 14
APALG 14
GILDESK 14
FRAMIF 14
HIRDSK 14
VILLST 14
HALMST 14
KOKSG 14
JERNG 14
STÅLG 14
MOSEG 13
SILKEST 13
KORNST 13
SKAU 13
SKOGS 13
HAV 13
GRASST 12
GRESST 12
KALDG 12
ELGSG 12
ASKEG 12
LIKST 11
SOTG 11
FOR 10
SAM 9
V 9
B 9
FRA 9
OM 9
SK 8
TIL 8
ATT 8
ST 7
G 7
K 7
T 6

Anagram av RÅ

For mer informasjon om ordet kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok